Gorgoň Oldřich

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270657

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kopelent Jindřich, Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

MPK: G03G 5/00

Značky: materiál, dielektrický

Text:

...močovinoformeldehydové pryekyříce, melamínfermaldehydové pryekyřice, fenolová pryekyřice, polyvinylchloracetátove pryekyřice. kopolymery atyrenu e metylmetakrylátem, kopolymery etyrenu e vinylacetátem, polyetyren, acetáty celulózy, polyathylen o nízká nebo střední molekulove hmotnosti a podobné. Tato pojiva mohou být využite ve formě roztoku v orgenickám rozpustidle. ve vodě. případně ve formě latexů. vrstva organickáho pojiva je...

Vícebarevný pozitivně pracující diazografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 270655

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gorgoň Oldřich, Vrábel Ervín, Čihák Vladimír, Živanský Josef

MPK: G03C 1/56

Značky: vícebarevný, pracující, pozitívne, diazografický, materiál

Text:

...papírovou podložku je neneeena evětlocitlive diazogrefická sestava, obsahující kromě v diezografíí běžných látek jako funkční složky 2-diazo-l-neftol-5 ~eulfokyeelínu (elkalickou eůl), kde její reletívní rychlost fotolýzy je atenovena hodnotou l, e delší diazoniovou 301 e relativní rychlostí fotolýzy minimálně 3, přičemž Její produkty fotolýzy musi mít tak nízkou kopulační energií. aby nebyly schopny bervotvorných reakci. Jedná se především...

Způsob výroby registračního dielektrického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268728

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Stejskal Alois, Kopelent Jindřich, Kliment Jiří

MPK: G03G 13/044

Značky: dielektrického, materiálů, registračního, výroby, způsob

Text:

...překročit únosnou mez, kdy podložka ztrácí elektrickou vodivost, která je nutná pro funkci materiálu.Ztohoto problému vyplývají nevýhody dosavadního způsobu vyroby. Nedosuäený materiál při použití relativně nízkych sušících teplot si zachová nízky elektricky odpor podložky, ale dielektrická vrstva je nedosušená a vzhledem k nízká pigmentaci lepivá, což způsobuje problémy v dalším zpracování. Při zvýšení suäících teplot (přerušení) je...

Elektrografický práškový tónovač pro suchý proces vyvolávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262556

Dátum: 14.03.1989

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/14

Značky: práškový, suchý, proces, elektrografický, vyvolávání, tónovač

Text:

...z nosiče. Proesystémy na chalkogenních sklech (selen), které se nabíjejí kladným nábojem je vyžadován elektro-V neqativní tonerový prášek a elektropozitivní povrch nosiče. Mimo kvalitu povrchu nosiče pak silně ovlivňuje triboelektrickou soudržnost nosič-toner elektronegetivita toneru. To může být řečeno především výběrem vhodných pojiv, organických látek jako barviv s obsahem chinonových nebo -N 02 skupin a podobné. Požadavky na ostatní...

Práškový elektrografický toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 262545

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štěpánová Jana, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

MPK: G03G 9/14

Značky: práškový, toner, elektrografický

Text:

...respektive tavení v příslušném rozmezí, které odpovídá konstrukcí kopírovacího stroje, respektive jeho tepelněmu výkonu. Nežadouoí je například lepení nebo hrudkovatění prášků v průběhu stárnutí. U monokomponentových tonerů je dále vyžadována schopnost tlakové a tepelně-tlakové fixace, což je V podstatě dano zvýšenou plasticitou těchto tonerů. Mimo tyto vlastností je dále požadováno dokonalé vybarvení částic toneru,dokonalý rozliv například...

Způsob výroby fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260912

Dátum: 12.01.1989

Autori: Formánek Jan, Mareš Miroslav, Žabka Pavel, Gorgoň Oldřich, Etrich Karel, Stejskal Alois

MPK: G03C 1/02

Značky: fotografických, způsob, emulzí, výroby

Text:

...zastavení emulsifikace pomocí ochlazení a konečně i pro přívod flokulantů pro případnou separaci pevné fáze. Ve směšovači lg opět musí dojít k dobrému a stejnoměrnému promíchání roztoku haloqenidů s roztokem 3.Ze směšovače lg pak druhý hlavní proud přes tryskový nástavec 33 vstupuje do reakčního prostoru gg. Konstrukce směšovačů ll a lg musí být volena tak, aby bylo dosaženo dokonalé promíchání hlavních proudů 5 a lg s bočními proudy, k...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koubková Marie, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Vlachovský Vladislav

MPK: G03G 5/087

Značky: materiálů, střední, náklady, ofsetového, způsob, tiskové, výroby, vysoké, elektrografického

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Papír a karton, zejména pro grafické a speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255551

Dátum: 15.03.1988

Autori: Živanský Josef, Gorgoň Oldřich, Kopelent Jindřich, Mostecký Jiří, Zdukos Angelis

MPK: D21H 3/66

Značky: zejména, grafické, účely, kartón, speciální, papír

Text:

...eniž by se jimi omezoval vynálezPříklad 1 Skladba zanášky pro výrobu ofsetového papíru600 kg dlouhovlákníté sulfátové buničiny /nebo sulfitové/ bě 1 ené, 151 kg krátkovláknité sulfátové /hebo sulfitové/ buničiny bělené 90 kg vraceného výmětu. 70 kg kysličníku křemičítého z výroby superfosfátu,100 kg kaolimí 22 kg pryskyřičného klížidla,18 kg síranu hlinitéhq 0 l 3 kg optického zjasňovače,52 kg po 1 yakPylamidu,V 0,23 kg odpěňovače.§ 255 551...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255441

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kopelent Jindřich, Formánek Jan, Stejskal Alois, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 5/087

Značky: způsob, výroby, materiálů, elektrografických

Text:

...michadel, účinkuPopsaný postup výroby byl postačujici pro běžné středně viskozitní systémy. IntenziFikace výroby a všeobecně snižováni exhalací organických rozpustidel vede ke stálému zahuštováni elektroqrafických disperzí radikálním snižováním obsahu rozpustidel. Pro tyto případy je výše popsaný posLup výroby nedostačujíoí. Neumožñuje především dosažení požadovaného značnćho zahuštěni disperzí, při zvyšováni koncentrace pevné fáze pak...

Světlocitlivý materiál pro diazografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255258

Dátum: 15.02.1988

Autori: Živanský Josef, Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich

MPK: G03C 1/52

Značky: materiál, světlocitlivý, diazografii

Text:

...nebo produkty jejich fotolysy neposkytují barevné sloučeniny. Dochází však ke zvýšení absorpčního maxima azobarviva při stejně vlncvé dćlce.Tato skutečnost platí nejen pro monochromní azobarviva, ale i pro směsná azobarviva v případě například černých tőnů, kde je použito směsí různých kopulačních komponent.Přídavek cyklických ketonů, jejich derivatů nebo autokondenzačních produktů k diazografické sestavě je výhodný u jedno i...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 254390

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Vlachovský Vladislav, Formánek Jan

MPK: B41M 1/42

Značky: vysoké, výroby, střední, způsob, elektrografického, materiálů, tiskové, náklady, ofsetového

Text:

...sensibilizátorů je disperze polévána na speciální papírovou podložku pomocí stěracích pravítek a sušena v zônové impaktní sušárně.Vlastní sušení tenkých vrstev na pasu papírová podložky, kdy musí být V průběhu řádově vteřin odpařena všechna organické rozpustidla, se provádí většinou při teplotách 90 až 120 °C. Intenzita sušení je tedy v tomto případě velmi vysoká, což způsobuje, že nejvrchnější části sušené elektrografické vrstvy mají...

Elektrografický práškový toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 253507

Dátum: 12.11.1987

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G03G 9/08

Značky: elektrografický, toner, práškový

Text:

...tomu , že tyto tonery jsou tepelně fixovány při poměrně rychlém průchodu tepelnou zonou kopírovacího stroje , musí být teplota tavení v poměrně stanoveném rozmezí relativně nízkých teplot 90 - 1500 C . Přítomje nutno zabránit lepení nebo hrudkovatění částic při skladování tonerunebo v zásobnících při běžných provozních teplotách . Dále je požadovánodokonalé vybarvení částic toneru , tedy rovnoměrné rozptýlení barvící složky v termoplastické...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253473

Dátum: 12.11.1987

Autori: Koubková Marie, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 5/02

Značky: materiál, dielektrický

Text:

...a dalších podobných. látek , jejichž cha rakter umožní dosažení přiměřeně nízkého elektrického odporu . Rovněž253 473 tak pro úpravu papírové podložky mohou být použity různé anorganicke elektrolytyjna příklad NaNOS a podobně . Vlastní díelektrická vrstva je pak tvořena organickým polym.erem . Na příkład to může být pc-lyvinylbutyral , polyvinylacetal , močovinoformaldehydové pryskyřice , melamínformaldehydové pryskyřice , fenolové...

Nosič pro práškový elektrografický toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 234544

Dátum: 01.11.1987

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G03G 9/14

Značky: toner, práškový, elektrografický, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič pro práškový elektrografický toner se zlepšenými elektrickými vlastnostmi a vysokou stabilitou ve funkční fázi. K výrobě je využito běžných a dostupných surovin. Nosič je tvořen kulovitými magnetickými jádry o střední velikosti částic 50 až 300 mikrometrů, s výhodou pak 100 až 250 mikrometrů, které obsahují slitinu železa a křemíku v hmotnostních poměrech obou složek 95 : 5 až 80 : 20, přičemž povrch těchto částic s výhodou fosfatisovaný...

Diazografický materiál na papírové podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253074

Dátum: 15.10.1987

Autori: Živanský Josef, Gorgoň Oldřich, Kopelent Jindřich

MPK: G03C 1/52

Značky: diazografický, papírové, materiál, podložce

Text:

...běžných látek metalizačníoh, povrchově aktivních atd., jako základní stabilizační a současně hydrotropní látku obsahuje diazografická sestava dimetylbenzensulfonovou kyselinu nebo její alkslickou sůlPoužití látky tohoto typu zvlaště je významná u jednokomponentových materiálů, kde díkyjejich hydrotropnímu účinku lze výrazně snížit teplotu rozpouätění diazosloučeniny, takžeje prakticky eliminován jejich termický rozklad a dehtování. Z...

Nosič elektrografického práškového toneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235297

Dátum: 01.10.1987

Autori: Formánek Jan, Štěpánová Jana, Gorgoň Oldřich, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G03G 9/08

Značky: elektrografického, nosič, práškového, toneru

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič elektrografického práškového toneru s vysokým kladným potenciálem částic a s vysokou stabilitou tohoto potenciálu ve funkční fázi. Nosič na bázi ferromagnetických kovů nebo slitin těchto,kovů nebo jejich kysličníků obsahuje v polymerním povlaku nebo v pojivu, kterým jsou granulované částice pojeny 0,01 - 35 % povrchově aktivní látky, které mohou být například deriváty kyseliny abietové, kalafunové pryskyřice, polyestery glycerinu,...

Univerzální elektrografický tonerový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252168

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štěpánová Jana, Gorgoň Oldřich, Vlachovský Vladislav, Formánek Jan

MPK: G03G 9/12

Značky: univerzální, tonerový, elektrografický, koncentrát

Text:

...a jednotné elektrické vlastnosti.Nevýhodou stávajících používaných systémů složení elektrografických vývojek je především to, že nezabrlaňuji zcela sedimentaci vytvořené disperze a zpětné koagulaci častíc bud v původní disperzi nebo v sedimentu. Po opětovném rozmichání usazené,má pak již vývojka změněné vlastnosti. Důvodem obyčejně bývá zvětšování původních častíc a změny v elektrické difuzní dvojvrstvě, respektive nekontrolovatelné změny...

Způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251643

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Vlachovský Vladislav, Formánek Jan, Štěpánová Jana

MPK: G03G 9/08

Značky: koncentrátů, elektrografického, tonerového, způsob, výroby

Text:

...kopírování, například po pořízení asi 100 až 500 kopií z daného objemu vývojky a to zvláště po častějším přidávání tonerového koncentrátu. Je to zpúsobeno tím, že ve starší vývojce se postupně více a více hromadí častice nevhodné (opačné) polarity než ty, které tvoří obraz.Byl nyní nalezen a je předmětem tohoto vynálezu způsob výroby elektrografického tonerového koncentrátu homogenizací a dispergací piqmentů a nebo dalších složek tonerového...

Elektroradiografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251274

Dátum: 11.06.1987

Autori: Formánek Jan, Doležalová Marie, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 5/08

Značky: elektroradiografický, materiál

Text:

...ve formě vrstvy prášku. Při ohřevu na 500-800 °C dojdek dehydrataci a vzniká sklovitá vrstva B 203.Optimální citlivost lze dosáhnout při cca 600 OC. Citlivost se dále zvyšuje po adsorpci vodních par. Rovněž tak lze vrstvy pro elektroradiografii podle vynálezu připravovat tak, že výchozí surovinou je přímo kysličník boritý, který se například ve formě prášku nanáší na podložku a slinuje při teplotách 500-900 OCLRovněž tak je možno...

Sendvičová matová kreslicí fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251153

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vrábel Ervín, Čihák Vladimír, Živanský Josef, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 3/02

Značky: sendvičová, matová, fólie, kreslicí

Text:

...h-diazo-N-alkv 1-N- alkoxi-p-fenvlendiamin samostatné nebo ve směsi, nebo odpovídající diazosloučeninv s heterocvklickým zbvtkem, s výhodou morfolinovým, piperídlnovým a pvrolidinovým. IBarvotvornými kopulačními komponenty Jsou pro modrý tón substituované amidy kyselín hydroxikarbonových, s výhodou morfolinopropylamid, dietanolamid, piperidid nebo piperazid kyselín odvozených od hydroxi- nebo polvhvdroxinaftalenu nebo odpovídajicích...

Diazografický materiál se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251101

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Poláček Karel, Gorgoň Oldřich, Živanský Josef, Joura Petr

MPK: G03C 1/54

Značky: stabilitou, materiál, zvýšenou, diazografický

Text:

...modré azobarvivo jako např. 2,3-dihydroxynaftalen anebo deriváty kyseliny 2-hydroxy~ 3-naftoové s výhodou amidy kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové jako o-toluidid kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové anebo jiné amidy typu naftolü řadu AS, anebo dimetylaminopropylamid kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové, morfolinopropylamid kyseliny Ž-OH-3-naftoové, 2-aminoetylamid kyseliny 2-0 H-3-nafto ové a podobné.Dále může diazografická sestava podle vynálezu obsahovat...

Elektrografická ofsetová matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237676

Dátum: 01.06.1987

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie

MPK: B41F 29/02

Značky: matrice, elektrografická, ofsetová

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrografická ofsetová matrice na bázi hydrofilních polymerů na papírové nebo laminované podložce dosahující vysokých tiskových nákladů. Možnost popisování matrice psacím strojem nebo propisovací tužkou. Papírová nebo laminovaná podložka obsahuje v povrchové tiskové vrstvě polymer kyseliny celulosoglykolové, nebo sůl tohoto polymeru s výhodou alkalického kovu nebo amonia, přičemž polymerační stupeň leží v oblasti 200 až 1.500 jednotek...

Sendvičová folie se stažitelnou slupovací vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250108

Dátum: 15.04.1987

Autori: Živanský Josef, Vrábel Ervín, Čihák Vladimír, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 3/02

Značky: slupovací, fólie, sendvičová, stažitelnou, vrstvou

Text:

...sestava o složenívoda deionizovaná nebo destilovaná 750 mlLátky so postupně rozpustí a roztok se doplní destílovanotí nebo deionizovxanoi vodou do 1 000 ml. Přidá se 75 ml vodní dis~ perze kop-olymeru vinylacetát-etylakrylát 3 1. Nanese se obvyklým způsobem a usuSl se.Po VykOpĺľvDVáHĺ predlohy kontaktním způsobem nebo optickým přenosem a po vyvo~ lání ve čpavkových parách nebo kapalinové vývojce se získa pracovní pcnnocný modrý...

Sendvičová folie pro tvorbu obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 250107

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrábel Ervín, Čihák Vladimír, Živanský Josef, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 3/02

Značky: tvorbu, obrazů, sendvičová, fólie, rytím

Text:

...nebo deionizovanou vodou do 1 000 m 1. Přidá se 75 Inl vodné disperze kopolyment vinylacetát - etylakrylát 31. Nanese se obvyklým způsobem V sile 2 mikrometrů v přepočtu na sušinu a. usuší se.Po vykopirování predlohy kontalçtíiím zpfr sovbem nebo optickým přenosem a po vyvolaní ve čpavkových parách nebo kapslinové vývojce se získá pracovni pomocný modrý obraz pro následné zpracování fólie rycím způsobem.Materiál pro tvorbu...

Barevný roztok pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 234188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Formánek Jan, Socha Oldřich, Gorgoň Oldřich, Vomáčková Marie, Koubková Marie

MPK: B41M 5/12

Značky: defektoskopii, barevný, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný roztok pro defektoskopii se zvýšenou penetrační schopností a stabilitou při vysokých koncentracích indikačních barviv. Umožňuje zřetelnou vizualizaci povrchových defektů na vyvolávacích vrstvách na bázi kysličníku křemičitého. Barevný roztok pro defektoskopii obsahuje 1 až 10 % hmotnosti monoazo- nebo disazobarviva, 4 až 85 % hmotnosti petrolejové frakce C9 - C16, 4 až 85 % hmotnosti tetrahydronaftalenu, 0,1 až 10 % hmotnosti povrchově...

Elektrografická kapalinová vývojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238667

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Štěpánová Jana, Formánek Jan

MPK: G03G 9/12

Značky: kapalinová, vývojka, elektrografická

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalinová elektrografická vývojka pro pozitivní zobrazení na bázi isoparafinických ropných uhlovodíků. Pro přípravu vývojky je možno využít levných nestandardních surovin, např. gumárenské saze. Elektrografická vývojka obsahuje ve formě koncentrátu 2 až 30 % hmotnosti pigmentu, 25 až 95 % hmotnosti pojiv a povrchově aktivních látek, 1,5 až 50 % hmotnosti rozpoustědla a 0,01 až 3 % hmotnosti 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenolu. Je dále uveden...

Vývojka pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 234794

Dátum: 15.01.1987

Autori: Koubková Marie, Socha Oldřich, Vomáčková Marie, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 5/12

Značky: vývojka, defektoskopii

Zhrnutie / Anotácia:

Vývojka pro defektoskopii, vyznačená tím, že obsahuje 50 až 98 % hmotnosti nízkovroucích organických rozpouštědel, 2 až 55 % hmotnosti pigmentu na bázi SiO2, 0,1 až 4 % hmotnosti povrchově aktivní složky a 0,1 až 2 % hmotnosti antioxidační složky.

Pojivo pro elektrografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 234779

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Bárta Zdeněk, Čábela Jiří, Mendl Josef, Landsman Jaroslav, Nosek Vratislav, Formánek Jan, Dlasková Marie

MPK: G03G 5/05

Značky: pojivo, elektrografii

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo pro elektrografii se zlepšenými aplikačními vlastnostmi sensitometrickými a mechanickými, vhodné pro moderní a rychlé reprodukční systémy. Pojivo je tvořeno roztokem, který obsahu- je 40 až 60 % hmotnosti kopolymeru o složení 15 až 25 % hmotnosti styrenu, 35 až 50 % hmotnosti vinylacetátu, 25 až 40 procent hmotnosti monoalkylesterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 8 a 1 až 4 %...

Barevný roztok pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231870

Dátum: 15.12.1986

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Vomáčková Marie, Socha Oldřich, Koubková Marie

MPK: G01M 3/20

Značky: barevný, roztok, defektoskopii

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný roztok pro defektoskopii s velkou penetrační schopností při vysokých koncentracích indikačních barviv, umožňuje dobrou vizualizaci defektů na vyvolávacích vrstvách na bázi kysličníku křemičitého. Barevný roztok pro defektoskopii obsahuje jako rozpouštědlo směs sestávající z 5 až 95 % hmotnosti petrolejové ropné frakce C9-C16, obsahující parafiny, cykloparafiny a aromáty a 5 až 95 % hmotnosti tetrahydronaftalenu. Směsný roztok umožňuje...

Materiál pro elektrografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 229850

Dátum: 15.09.1986

Autori: Nosek Vratislav, Formánek Jan, Bárta Zdeněk, Gorgoň Oldřich, Dlasková Marie, Čábela Jiří, Mendl Josef, Landsman Jaroslav

MPK: G03G 5/08

Značky: elektrografii, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro elektrografii vyznačený tím, že jeho fotocitlivá vrstva obsahuje 50 až 91 procent hmotnosti kysličníku zinečnatého senzibilizovaného pro viditelnou oblast záření a 9 až 50 % hmotnosti kopolymeru o složení 15 až 25 % hmotnosti styrenu, 35 až 50 % hmotnosti vinilacetátu, 25 až 40 procent hmotnosti monoalkylesterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 8 a 1 až 4 % hmotnosti nenasycených...

Roztok pro tisk z elektrografických ofsetových matric

Načítavanie...

Číslo patentu: 229849

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

MPK: B41N 3/08

Značky: elektrografických, matric, roztok, ofsetových

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok pro tisk z elektromagnetických ofsetových matric vyznačených tím, že obsahuje 5 až 90 % hmotnosti glycerinu, 0,2 až 15 % hmotnosti primárního fosforečnanu alkalického kovu nebo amonia, 0,2 % až 30 % hmotnosti polyethylenglykolu a 0,05 až 7 % kyseliny fosforečné ve vodném roztoku.

Záznamové zařízení pro elektrorentgenografii pracující s citlivým elektrografickým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228488

Dátum: 15.07.1986

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Slavínská Danka, Ulbert Karel, Chudáček Ivo

Značky: zařízení, záznamové, citlivým, elektrorentgenografii, pracující, materiálem, elektrografickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává ze základní krabice (1) opatřené v bočních stěnách otvory (2), v které je umístěna elektricky vodivá deska (4) s uzemňovacím přívodem, na ní je položena podložka citlivé vrstvy (5) s rentgenově citlivou vrstvou (6). Základní krabice (1) je uzavřená víkem (3) a těsněním proti světlu (7), které je propustné pro plyn. Základní krabici lze uzavřít do vzduchotěsného pouzdra (8), které je opatřeno ventilem (9) pro...

Způsob hodnocení použitelnosti kysličníku zinečnatého pro reprografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 223212

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dvořáček Ivo, Gaš Bohuslav, Gorgoň Oldřich, Nepraš Miloš, Vencl Josef, Vyškovský Oldřich, Formánek Jan, Čábela Jiří

Značky: kysličníku, hodnocení, zinečnatého, materiály, způsob, použitelnosti, reprografické

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorek kysličníku zinečnatého se podrobí luminiscenční spektrální analýze a stanoví se poměr výšek pásů odpovídající luminiscenci v UV a viditelné oblasti. Metoda umožňuje rychlé a spolehlivé hodnocení vhodnosti kysličníku zinečnatého různé jakosti pro dané účely.

Tekutý korektor pro reprografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 222823

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Socha Oldřich, Formánek Jan

Značky: korektor, reprografii, tekutý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutého korektoru k provádění oprav na různých typech reprografických materiálů, případně oprav textu z psacích strojů. Tekutý korektor pro reprografii je vyznačený tím, že sestává z 40 až 65 % alifatické benzinové frakce, 30 až 60 % pigmentu na bázi TiO2, 5 až 15 % pojiva na bázi polyesterů nebo alkydů, 0,1 až 2 % koloidního kysličníku křemičitého a z 0,05 až 1,5 % antioxidačních přísad. Způsob přípravy spočívá ve smísení...

Způsob povrchové úpravy papírové podložky pro diazografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 221396

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vidlák Stanislav, Gorgoň Oldřich, Franc Vladimír

Značky: podložky, úpravy, způsob, povrchové, papírové, diazografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nanášení funkční mezivrstvy na bázi pigmentů a pojiv, která tvoří podklad pro nanesení na světlo citlivé diazografické vrstvy. Účelem vynálezu je odstranit náročné mezioperace vyžadující speciální stroje a zlepšit kvalitu diazografického materiálu. Tohoto účelu je dosaženo tím, že funkční mezivrstva s výhodou obsahující úlet z výroby krystalického křemíku se nanáší kontinuálně na papírenském stroji v jedné operaci s výrobou...

Způsob zachycování stříbra z odpadu fotochemického a fotografického stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 226963

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kratochvíl Pavel, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan

Značky: způsob, fotografického, fotochemického, zachycování, stříbra, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu zachycování a koncentrace stříbra z odpadů fotochemického a fotografického průmyslu s vysokou účinností a nízkými provozními náklady. Odpadní vody s obsahem stříbra jsou vedeny do kolon s nápní kaseinu, s výhodou pat kasoinovóhe polymeru, přičemž stříbro je z roztoku zachycováno. Získání stříbra z náplně je možné provést spálením této náplně, výměnou iontů, popřípade iontovýměnou spojenou s elektrolysou. Další...

Způsob výroby vyvolávacích substancí N,N-dialkyl-p-fenylendiaminového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220743

Dátum: 15.12.1985

Autori: Živanský Josef, Horyna Jaroslav, Chmátal Vladimír, Gorgoň Oldřich

Značky: způsob, n,n-dialkyl-p-fenylendiaminového, substancí, vyvolávacích, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vyvolávacích substancí N,N-dialkyl-p-fenylendiaminového typu. Jeho podstatou je příprava monoazobarviv z N,N-dialkylanilinů a diazoniových solí aminoarylsulfonových kyselin, následující redukční rozštěpení azovazby a izolace žádaných sloučenin. Proces vylučuje přítomnost toxických meziproduktů, použití rozpouštědel a složitých technologických operací.

Vývojka pro barevné fotografické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 220729

Dátum: 15.12.1985

Autori: Horyna Jaroslav, Živanský Josef, Chmátal Vladimír, Gorgoň Oldřich

Značky: vývojka, materiály, fotografické, barevné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vývojek pro barevné fotografické materiály. Obsahují běžné látky pufrační, stabilizační, konzervační, antioxidační, sloužící pro úpravu tvrdosti vod a další. Jako vyvolávací substanci obsahují směsi N,N-dietyl-p-fenylendiaminsulfátu nebo hydrochloridu, N-etyl-N-hydroxyetyl-p-fenylendiaminsulfátu nebo hydrochloridu, případně anilinmono- nebo disulfonové kyseliny, s výhodou kyselinu sulfanilovou, metanilovou,...

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223919

Dátum: 15.11.1985

Autori: Gorgoň Oldřich, Pokorný Petr, Mostecký Jiří, Švajgl Oldřich, Ježek Jaromír, Kiefman Josef

Značky: látek, vyvolávání, vysoce, elektrografická, obrazů, soustava, elektrostatických, stabilní, disperzní, latentních

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů na tenkých zinkoxidových vrstvách obsahující nevodivou kapalnou fázi a jemně rozptýlené pigmenty s pojivou vysokomolekulární složkou,vyznačená tím, že se skládá z 0,05 až 0,5 dílu směsi pigmentů o velikosti částic pod 1.10-3, 0,5 až 2 dílů pojivého oleje ve 100 dílech nevodivé kapalné fáze, v níž je 85 až 99 % hmotnosti směsi n-alkanů a...

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 224750

Dátum: 01.08.1985

Autori: Gorgoň Oldřich, Slavínská Danka, Ulbert Karel, Formánek Jan, Chudáček Ivo

Značky: záznamový, materiál, citlivý, elektrografický, rentgenově

Zhrnutie / Anotácia:

Rentgenově citlivý elektrografický záznamový materiál, sestávající z citlivé vrstvy na podložce z kovu, plastu, skla nebo papíru, vyznačený tím, že podložka je opatřena vrstvou matového vzhledu složenou z fotovodivého materiálu v práškové formě s velikostí částic 0,8 až 20 ?m, s výhodou z chalkogenního skla As/Se v hmotnostním poměru 3/7, a z pojiva tvořeného organickou izolační složkou, s výhodou polystyrénem o molekulové hmotnosti 105 až 106,...