Goodman Simon

Farmaceutický prostriedok obsahujúci cyklopeptid, použitie tohto prostriedku alebo cyklopeptidu na výrobu liečiva a kit s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287012

Dátum: 17.08.2009

Autori: Jonczyk Alfred, Rösener Sigrid, Goodman Simon, Haunschild Jutta, Perschl Astrid

MPK: A61K 31/00, A61K 31/7042, A61K 38/12...

Značky: cyklopeptid, prostriedok, liečivá, použitie, prostriedku, výrobu, tohto, obsahujúci, cyklopeptidu, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci cyklopeptid cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-NMe-Val) a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a aspoň jedno chemoterapeutické činidlo, a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, a/alebo inhibítor angiogenézy, a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, kde chemoterapeutikum je vybrané zo súboru skladajúceho sa z a) alkylačných činidiel, b) antibiotík, c) antimetabolitov, d) biologík a modulátorov imunity, e) hormónov...

Hybridné protilátky proti integrínu alfa V vytvorené pomocou proteínového inžinierstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13331

Dátum: 17.07.2008

Autori: Hahn Diane, Goodman Simon, Adan Jaume, Lo Kin-ming, Mitjans Francesc

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28, A61P 35/00...

Značky: inžinierstva, pomocou, proteínového, hybridné, vytvořené, integrínu, proti, protilátky

Text:

...u ľudí a s uspokojivou expresiou v cicavčích exprcsných systémoch pri priemyselnej produkcii a výrobnom merítku.0012 Vynález poskytuje niekoľko protilátok vytvorených pomocou proteínového inžinierstva, ktoré majú modifikované sekvencie, ktoré rozpoznávajú ten istý receptorový epitop ako myšacia protilátka 17 E 6, ale vykazujú zníženú imunogenicitu u ľudí a môžu byť exprimované lepšie než porovnateľná nemodiñkovaná protilátka.0013 Je nutné...

Integrínové ligandy na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13398

Dátum: 17.01.2008

Autori: Goodman Simon, Weller Michael, Harstrick Andreas, Picard Martin Andreas, Krueger Stefan, Stupp Roger, Nippgen Johannes, Grimm Ulrike

MPK: A61K 31/475, A61K 31/282, A61K 31/519...

Značky: ligandy, liečbu, integrínové, rakoviny

Text:

...so spoločnou biologickoumiest u ligandu pre mnoho integrínov je Arg-Gly-Asp (RGD) tripeptidová sekvencia. RGD bol zistený u všetkých ligandov,identifikovaných vyššie pre vitronektínové receptorové integríny. Molekulárny základ RGD rozpoznania pomocou avB 3 bol rovnako objavený (Xiong et al., 2001). Toto RGD rozpoznávacie miesto môže byť napodobené lineárnymi a cyklickými(po 1 y)peptidmi, ktoré obsahujú RGD sekvenciu. Také RGD peptidy sú...

Monoklonálna protilátka, jej fragment, spôsob jej prípravy a použitie, farmaceutický prostriedok, hybridómová bunková línia, aminokyselinová a DNA sekvencia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284932

Dátum: 23.01.2006

Autori: Rosell Elisabet, Hahn Diane, Goodman Simon, Piulats Jaume, Mitjans Francesc, Adan Jaume

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18, C12N 15/06...

Značky: fragment, sekvencia, použitie, línia, farmaceutický, přípravy, aminokyselinová, prostriedok, spôsob, bunková, hybridomová, protilátka, monoklonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka a jej fragment obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu úsekov základnej štruktúry (FR) a komplementaritu určujúcich úsekov (CDR) ľahkého reťazca SEQ ID NO:1 a ťažkého reťazca SEQ ID NO:9. Hybridómová bunková línia schopná ju produkovať, aminokyselinová sekvencia obsahujúca sekvenciu, ktorá je uvedená v SEQ ID NO:1 alebo SEQ ID NO:9. Zodpovedajúca DNA sekvencia, farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedenú...

Bicyklická aromatická aminokyselina, spôsob jej prípravy, jej použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ju obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284646

Dátum: 15.07.2005

Autori: Raddatz Peter, Rippmann Friedrich, März Joachim, Wiesner Matthias, Diefenbach Beate, Goodman Simon

MPK: A61K 31/535, C07D 265/36, A61K 31/335...

Značky: aminokyselina, ktorý, farmaceutický, bicyklická, přípravy, obsahuje, použitie, prostriedok, aromatická, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je bicyklická aromatická aminokyselina všeobecného vzorca (I) a jej fyziologicky vhodné soli ako GPIIb/IIa-antagonisty a ako inhibítory alfav-integrínu na výrobu farmaceutických prostriedkov na liečbu napríklad patologických angiogénnych chorôb, trombóz, infarktu srdca, koronárnych ochorení srdca, artériosklerózy, nádorov, osteoporózy, zápalov a infekcií.

Antagonisty AlfavbetaA3 a alfavbetaA6 integrínu ako antifibrotické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4007

Dátum: 16.09.2004

Autori: Popov Yury, Goodman Simon, Bauer Michael, Wiesner Matthias, Schuppan Detlef, Jonczyk Alfred, Patsenker Eleonora

MPK: A61K 31/44, A61P 1/00, A61K 31/00...

Značky: antagonisty, antifibrotické, alfavbetaa3, činidla, integrínu, alfavbetaa6

Text:

...chrčka zvyšuje aktivitu Rho a tvorbu stresových vlákien (7), faktorov, ktore súvisia s adhéziou, migráciou a aktiváciou.Upregulácia systému PDFG (BB)-receptor PDGFB má dôležitú úlohu pri ñbrogenéze,tzn. tvorbe de novo a ukladaní extracelulámej matrice (ECM) v orgánoch, ako sú pečeň (8). Aktivovaný receptor PDGFB môže byť koimunoprecipitovaný spolu s integrinom GVB) (9) a nedávno sa ukázalo, že oLvB 3 interaguje s motívom RGD peptidu...

Derivát cyklopeptidu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283718

Dátum: 18.11.2003

Autori: Koppitz Marcus, Jonczyk Alfred, Goodman Simon, Diefenbach Beate, Kessler Horst

MPK: C07K 7/64, A61K 38/12, C07K 14/75...

Značky: cyklopeptidu, derivát, přípravy, prostriedok, použitie, obsahom, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je derivát cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), kde znamená X Phe, homoPhe, Phg, Phe(4-F) alebo Phe(4-Cl) a Y hPro, Ahds, Aos, Nhdg, Acha, Aib, Acpa alebo Tle, jeho D a L formy a deriváty, ako sú beta-ester asparágovej kyseliny alebo N-guanidínacylderiváty arginínu, prodrogy a ich fyziologicky vhodné soli, ktoré pôsobia ako integrínové inhibítory a môžu sa používať na profylaxiu a ošetrovanie chorôb podmienených alfaVbeta3...

Deriváty peptidu, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283129

Dátum: 03.01.2003

Autori: Kessler Horst, Diefenbach Beate, Finsinger Dirk, Jonczyk Alfred, Goodman Simon

MPK: A61K 38/04, C07K 14/75, C07K 14/78...

Značky: použitie, ktorý, deriváty, obsahuje, prostriedok, farmaceutický, peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát peptidu zo súboru zahŕňajúceho Bit-Gly-Gly-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Lys-OH, Bit-Gly-Gly-Gly-Lys-Thr-Ala-Asp-Cys(Trt)-Pro-OH, cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)-Gly), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-N-Me-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)),...

Cyklopeptid, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282391

Dátum: 17.12.2001

Autori: Jonczyk Alfred, Hölzemann Günter, Goodman Simon, Dechantsreiter Michael, Kessler Horst, Diefenbach Beate, Sutter Arne

MPK: A61K 38/04, C07K 7/64

Značky: cyklopeptid, ktorý, použitie, spôsob, farmaceutický, obsahuje, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklopeptid vzorca (I) Cyklo-(Arg-Gly-Asp-DPhe-NMeVal)a jeho fyziologicky prijateľné soli ako inhibítory integrínu využiteľné na výrobu farmaceutických prostriedkov na profylaxiu a ošetrovanie chorôb krvného obehu, angiogénnych ochorení, mikrobiálnych infekcií a nádorov a na ďalšie účely v biológii a v molekulárnej biológii. Ďalej je uvedený spôsob jeho prípravy.

Cyklopeptidy, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281843

Dátum: 15.06.2001

Autori: Kessler Horst, Hölzemann Günter, Wermuth Jochen, Goodman Simon, Haubner Roland, Jonczyk Alfred

MPK: C07K 5/10, A61K 38/08, C07K 14/75...

Značky: použitie, cyklopeptidy, farmaceutický, obsahom, prostriedok, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I) Cyklo-(Arg-Gly-Asp-R1), kde znamená R1 skupinu o-aminometyl-o'-karboxybifenylovú (Biph), 2-aminometyl-5-karboxymetyltiofénovú (Act) alebo 2-karboxy-8-amino-4-tiapiperolidin-9-ónovú (Btd), a jeho fyziologicky vhodné soli vo forme enatioméru alebo diastereoizoméru, ktorá je inhibítorom integrínu a je použiteľná na profylaxiu a liečbu chorôb krvného obehu, kostí, nádorov, ako antibakteriálne a antivírusovo účinná...