Gonda Jozef

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomérov epsilon-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285567

Dátum: 26.02.2007

Autori: Koščík Dušan, Gonda Jozef, Bartoš Zoltán

MPK: F28G 9/00, C02F 5/10

Značky: oligomérov, systémov, vykurovacích, spôsob, rozvodoch, pomocou, sekundárnych, inkrustácie, epsilon-kaprolaktamu, uhličitanovej, inhibície, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku zmesi oligomérov epsilon-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285566

Dátum: 26.02.2007

Autori: Koščík Dušan, Gonda Jozef, Bartoš Zoltán

MPK: F28G 9/00, C02F 5/10

Značky: sodnej, sekundárnych, gama-aminokaprónovej, tepla, kyseliny, systémov, pomocou, vykurovacích, uhličitanovej, spôsob, rozvodoch, inhibície, inkrustácie

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej, ktorej pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

2-(4-Tolylimino)-3-alkylidén indoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gonda Jozef, Kristian Pavol

MPK: C07D 209/40

Značky: indoly, 2-(4-tolylimino)-3-alkylidén, spôsob, přípravy

Text:

...(0,01 mol) 2-(4-tolylimino)-3-trifenylfosfőnium indolátu auspendovnněho v 50 ml etanoln sa pridá 1,4 5 (0,01 mel) 4-kyanobenznldehydu. Zmes sa mieša u hahrieva k varu pod epťtným chladičom do úplného vyčirenin roztoku. Po zahuatení a ochladení renkčnej zmesi kryätalizujo 2-(4-ťolylimino)-3-(4-kyanobenzylídén)indo 1 vo forme tmavočervených ihiel. Výšnäok 35 5. Fyz.-ohen. ilaetnoati sú uvedené v tabuľke.K 4,85 g (0,01 mol)...

2-Arylimino-3-trifenylfosfónium indoláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267399

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kristian Pavol, Gonda Jozef

MPK: C07F 9/54, C07F 9/65

Značky: přípravy, spôsob, 2-arylimino-3-trifenylfosfónium, indoláty

Text:

...K reakčnej zmesi sa potom pridá 1,3 g metanolátu sódneho. Roztok sa mieša pri 45-50 °C. kým sa tmavočervená farba prechodne vzniknutého ylidu nezmení na žltú. Reakčná zmes sa za horúca filtruje a nechá stát cez noc. Vylúčený 2-fenylimíno-3-triíenylíosfónium indolát sa kryštalizuje zo zmesi chloroform-hexán (fyz. chemické vlastnosti sú uvedené v tabuľke 1).K suspenzii 5,97 g N-(4-t 0 lyl)-N-(2-benzyltrifenylfosfónium) tiomočoviny...

2-Brómmetylfenylizokyanát a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267341

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gonda Jozef, Kristian Pavol

MPK: C07C 119/048

Značky: spôsob, přípravy, 2-brómmetylfenylizokyanát

Text:

...pri tep 1 o~ te varu rozpúšťadla.Výhody spôsobu prípravy zlúčeniny I podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri reakcii nedochádza k adĺcii halogónu (t.j. bromu) na skupinu NC 0.2-Urómmetylfenylizokyanát predstavuje nový jednoduchý a veľmi reaktívny typ bifunkčného syntónu. 5 aminmi, ľenolmi a hydrazínmi vystupuje do adično-cyklizačných reakcii prostreo~ níctvom NCU a CH 2 Br skupin za vzniku Šesť a sedemćlenných dusikatýoh heterocyklov (napr....

2-Izokyanátobenzyltrifenylfosfónium bromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265000

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gonda Jozef, Kristian Pavol

MPK: C07F 9/54

Značky: přípravy, bromid, 2-izokyanátobenzyltrifenylfosfónium, spôsob

Text:

...bromíd predstavuje nový typ funkcionalizovaného izokyanátu vhodného pre syntézu päť a šesťčlenných dusikatých heterocyklov (napr. derivátov alkylidénoxindolu). Výhodou spôsobu jeho prípravy je skutočnosť, že pri reakcii nedochádza k porušeniu NCO skupiny.Predmet vynálezu ilustrujú ale neobmedzujú nasledovné príkladyZmes 21,2 g (0,1 mol) 2-brômmetylfenylizokyanátu a 26,2 g (0,1 mol) trifenylfosfínu sa zahrieva v 500 ml bezvodého éteru do varu...

3-Trifenylfosfónium oxindolát a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264999

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kristian Pavol, Gonda Jozef

MPK: C07F 9/54

Značky: oxindolát, přípravy, 3-trifenylfosfónium, spôsob

Text:

...využiteľné pre syntézu biologicky účinných látok indolového typulPredmet vynálezu ilustrujú ale neobmedzujú nasledovne príklady P r í k l a d 1Ku 47,4 g (0,1 mol) 2-izokyanátotrifenylfosfônium bromidu sa pridalo 10,1 g (0,1 mol) trietylamínu. Zmes sa miešala 1 h. vylúčený 3-trifenylfosfönium oxindolát bol odfiltrovaný a kryštalizovaný z acetonitrilu. výťažok 72 . T. t. 218 až 232 OC.Roztok 47,4 g (0,1 mol) 2-izokyanátotrifenylfosfönium...

(E)-1-Fenyl-2-izokyanáto-3-bróm-1-propén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264995

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kristian Pavol, Gonda Jozef

MPK: C07C 119/042

Značky: přípravy, e)-1-fenyl-2-izokyanáto-3-bróm-1-propén, spôsob

Text:

...v tom,že sa na (E)-1-fenyl-2-izokyanáto-1-propén vzorca IIpôsobí N-brômsukcinimidom v prostredí nepolárneho organického rozpúštadla, Výhodne tetrachlórmetánu alebo benzénu za prítomnosti peroxidické látky ako dihenzoylperoxidu, aleboazo-bis-izobutyronitrilu pri teplote varu rozpúšťadla.Výhody spôsobu prípravy zlúčeniny I podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri reakcii nedochádza k adícii brömu na ývojitú väzbu...

Jednobřitový výstružník

Načítavanie...

Číslo patentu: 241137

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusina Pavol, Gonda Jozef

MPK: B23D 77/02

Značky: výstružník, jednobřitový

Text:

...podle vynálezu dosáhne tím, že svěrací příložka, která zachycuje nožovou destičku ve vybrání nožové hlavy, se vykyvuje pomocí jediného stavěcího tělíska, čímž se mění průměr vystružování daný radiální vzdálenosti odpovídajícího úseku břitu.Aby se tento průměr nemohl měnit působením řezné síly, musí být svěrací příložka uložena stabilné tak, aby ložlskový kotouč neměnil svou centrickou polohu uvnitř vybrání nožové hlavy ani vlivem...

2-Izotiokyanátobenzylbromid a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250589

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gonda Jozef, Kristian Pavol

MPK: C07C 161/04, C07C 25/24

Značky: přípravy, 2-izotiokyanátobenzylbromid, spôsob

Text:

...vstupuje do adičných reakcií prostredníctvom NCS skupiny, za vzniku rôznych dusíkových heterocyklických zlúčením.S niektorými nukleofilnými činidlami, ako napríklad hexametyléntetramín, p-toluénsulfínan sódny, sulfokyanid draselný, trifenylfosfín, pyridín a podobne poskytuje substitučné produkty s brómom.Predmet vynálezu ilustrujú ale neobmedzujú nasledovné príkladytu, 35,6 g (1,2 mól NBS a 2,42 g (20 mmól dibenzoylperoxidu v 20 m 1 suchého...

S-aryloxykarbonyl-2-merkaptoetyl izotiokyanáty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229084

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kristian Pavol, Gonda Jozef, Šturdík Ernest

MPK: C07C 161/04

Značky: s-aryloxykarbonyl-2-merkaptoetyl, izotiokyanáty, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

S-aryloxykarbonyl-2-merkaptoetyl izotiokyanáty všeobecného vzorce I kde R znamená vodík, 2-metyl, 3-metyl, 4-metyl, 2-chlór, 3-chlór, 4-chlór, 4-metoxy, 4-bróm.