Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Hermecz István, Szomor Tiborné, Simon Attila, Szvoboda Györgyné, Illár Árpád, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Nagy Lajos, Smelkóné Esek Ágota

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: spôsob, derivátov, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Csikós Éva, Héja Gergelyné, Szvoboda Györgyné, Smelkóné Esek Ágota, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Hajdú Félix, Hermecz István, Nagy Lajos

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Csikós Éva, Szomor Tiborné, Héja Gergely, Szvoboda Györgyné, Halász Judit, Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Sárosi Péter, Majláth Csilla, Simon Kálmán, Hermecz István, Sántáné Csutor Andrea, Erósné Takácsy Tünde

MPK: A61K 31/5375, C07B 61/00, A61P 5/00...

Značky: přípravy, solí, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, spôsob, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Halász Judit, Hermecz István, Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Csikós Éva, Héja Gergely, Nagy Lajos, Simon Kálmán, Hajdú Félix, Kis László, Szvoboda Györgyné

MPK: C07D 209/00

Značky: spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, derivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Hajdú Félix, Nagy Lajos, Héja Gergely, Héja Gergelyné, Sántáné Csutor Andrea, Hermecz István, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Majláth Csilla, Csikós Éva

MPK: A61P 9/00, A61P 7/10, A61K 31/40...

Značky: spôsob, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Héja Gergely, Pálosi Endre, Sebestyén Gyula, Kun Judit, Minker Emil, Gönczi Csaba, Virág Sándor, Szomor Mária, Kovács Gábor, Korbonits Dezsö, Szvoboda Ida, Kiss Pál, Szüts Tamás

MPK: C07D 409/06, A61K 31/52, C07D 271/06...

Značky: polohe, substituované, spôsob, teofylínové, výroby, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Korbonits Dezsö, Kövári Árpád, Molnár Erzsébet, Huszár Csaba, Héja Gergely, Kiss Pál, Sperber Ferenc, Garaczy Sándor, Ledniczky László, Pálosi Endre, Mórász Ferenc, Németh Attila, Györi Péter, Sütö Mihály, Szabó Erzsébet, Bóné István, Mihalovics György, Gyüre Károly, Szalay Erzsébet, Gönczi Csaba, Buttkai Ildikó, Szvoboda Ida, Bán Károly

MPK: C07D 277/22, C07C 331/02

Značky: 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Márványos Ede, Szvoboda Kanzel Ida, Kállay Tamás, Korbonits Deszö, Szómor Wundele Mária, Kiss Pál, Gönczi Csaba, Pálosi Endre, Kun Judit, Héja Gergely, Budapešť (mlr), Szábó Gábor, Ledniczky László

Značky: výroby, derivátů, m-fenoxybenzylalkoholu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...