Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Simon Kálmán, Simon Attila, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Hermecz István, Illár Árpád, Csikós Éva, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Gönczi Csaba

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: přípravy, spôsob, derivátov, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Smelkóné Esek Ágota, Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Hermecz István, Szomor Tiborné, Héja Gergelyné, Csikós Éva, Simon Kálmán, Hajdú Félix

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: přípravy, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea, Halász Judit, Gönczi Csaba, Simon Kálmán, Szomor Tiborné, Sárosi Péter, Csikós Éva, Hermecz István, Majláth Csilla, Erósné Takácsy Tünde, Héja Gergely

MPK: A61K 31/5375, A61P 5/00, C07B 61/00...

Značky: oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, přípravy, solí, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Halász Judit, Kis László, Csikós Éva, Hermecz István, Hajdú Félix, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Héja Gergely, Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné

MPK: C07D 209/00

Značky: spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Csikós Éva, Nagy Lajos, Szomor Tiborné, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Hermecz István, Sántáné Csutor Andrea, Szvoboda Györgyné, Majláth Csilla, Hajdú Félix, Héja Gergelyné

MPK: A61K 31/40, A61P 7/10, A61P 9/00...

Značky: 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, přípravy, derivátov, spôsob

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Korbonits Dezsö, Pálosi Endre, Kun Judit, Szvoboda Ida, Minker Emil, Szüts Tamás, Gönczi Csaba, Kiss Pál, Kovács Gábor, Héja Gergely, Sebestyén Gyula, Szomor Mária, Virág Sándor

MPK: A61K 31/52, C07D 409/06, C07D 271/06...

Značky: polohe, spôsob, teofylínové, deriváty, substituované, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kiss Pál, Györi Péter, Mórász Ferenc, Garaczy Sándor, Héja Gergely, Molnár Erzsébet, Szalay Erzsébet, Ledniczky László, Németh Attila, Sütö Mihály, Szvoboda Ida, Sperber Ferenc, Korbonits Dezsö, Pálosi Endre, Kövári Árpád, Buttkai Ildikó, Gönczi Csaba, Bóné István, Huszár Csaba, Szabó Erzsébet, Gyüre Károly, Bán Károly, Mihalovics György

MPK: C07D 277/22, C07C 331/02

Značky: přípravy, spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kun Judit, Szábó Gábor, Márványos Ede, Héja Gergely, Szómor Wundele Mária, Pálosi Endre, Gönczi Csaba, Kiss Pál, Korbonits Deszö, Kállay Tamás, Szvoboda Kanzel Ida, Ledniczky László, Budapešť (mlr)

Značky: výroby, derivátů, m-fenoxybenzylalkoholu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...