Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Simon Attila, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Hermecz István, Csikós Éva, Szomor Tiborné, Smelkóné Esek Ágota, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Illár Árpád

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: derivátov, přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Hermecz István, Héja Gergely, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Szomor Tiborné, Héja Gergelyné, Hajdú Félix, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Simon Kálmán, Smelkóné Esek Ágota, Csikós Éva

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Szvoboda Györgyné, Halász Judit, Erósné Takácsy Tünde, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Hermecz István, Nagy Lajos, Majláth Csilla, Sántáné Csutor Andrea, Sárosi Péter, Csikós Éva

MPK: A61K 31/5375, A61P 5/00, C07B 61/00...

Značky: přípravy, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, spôsob, solí, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Szomor Tiborné, Csikós Éva, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Kis László, Hermecz István, Héja Gergely, Halász Judit, Nagy Lajos

MPK: C07D 209/00

Značky: derivátov, spôsob, přípravy, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Majláth Csilla, Héja Gergelyné, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Csikós Éva, Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Hermecz István

MPK: A61K 31/40, A61P 9/00, A61P 7/10...

Značky: 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, přípravy, spôsob

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Szvoboda Ida, Kun Judit, Kiss Pál, Szüts Tamás, Pálosi Endre, Sebestyén Gyula, Korbonits Dezsö, Szomor Mária, Virág Sándor, Minker Emil, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Kovács Gábor

MPK: C07D 409/06, C07D 271/06, A61K 31/52...

Značky: substituované, polohe, výroby, teofylínové, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Györi Péter, Bán Károly, Molnár Erzsébet, Németh Attila, Szabó Erzsébet, Gyüre Károly, Mórász Ferenc, Buttkai Ildikó, Kövári Árpád, Korbonits Dezsö, Héja Gergely, Szalay Erzsébet, Kiss Pál, Gönczi Csaba, Sütö Mihály, Pálosi Endre, Szvoboda Ida, Bóné István, Mihalovics György, Ledniczky László, Garaczy Sándor, Sperber Ferenc, Huszár Csaba

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: přípravy, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pálosi Endre, Héja Gergely, Korbonits Deszö, Márványos Ede, Ledniczky László, Kun Judit, Szábó Gábor, Kiss Pál, Gönczi Csaba, Kállay Tamás, Szómor Wundele Mária, Szvoboda Kanzel Ida, Budapešť (mlr)

Značky: výroby, m-fenoxybenzylalkoholu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...