Golier Milan

Strižnica bočnej strihacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267375

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zemaník Ladislav, Golier Milan

MPK: B21D 24/16

Značky: strižnica, strihacej, jednotky, bočnej

Text:

...vynálezu je, že po otupení čelnej plochy strižnej vložky so strižným otvorom jednoduchou manipuláciou a jednoduchými tecnickými prostriedkami sa opakovane vysunie strižná vložka zo svojej východiskovej polohy o potrebnú hodnotu pre ostrenie bez toho, že by došlo ku zmene polohy osistrižného otvoru. Takto, vytvorením vhodných podmienok pre opakované ostrenie strižnej vložky sa zároveň vytvoria aj predpoklady pre zvýšenie životnosti...

Zabezpečovacie zariadenie pre postupový tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262757

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golier Milan

MPK: B23D 33/02, B21D 22/00, B23D 15/04...

Značky: postupový, nástroj, zariadenie, zabezpečovacie, tvárniaci

Text:

...orientovaného odpruženého kontrolného lPřllCH, ktorého snímací k-oniec má tvar závislý od tvaru rohových výbežkov strižnej hrany krokovacieho strižnika.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia postupového tvárniawceho nástroja podľa vynálezu je, že odstraňuje nebezpečenstvo vzniku chybných výliskov, ako aj deštrukcie tvárniacich prvkov ~v »pripade nedostatočného podania pásu plechu podávačo-m, .pričomsa .pri minimálnych úpravách niektorých...

Základová, či upínacia doska tvárniaceho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 261535

Dátum: 10.02.1989

Autori: Golier Milan, Motola Marián

MPK: B21D 37/12

Značky: tvárniaceho, nástroja, doska, upínacia, základová

Text:

...ak sa vynález týka upinacej dosky, je opatrený tromi priebežnými radiálnymi v~ybr~aniàmi~ rozmiestnenými V rovnakých uhlových rozstupoch. Do každého radiálneho vybrania je vložená vložka s prizmatickou doštičkou, v ktorej sú uložené guločky usporiadané vo zvislom rade, pričom z oboch strán dĺžky prizmatickej d-oštičky sú usporiadané príložky, pripevnené ku vložka.Výhodou základovej, či upinacej dosky podľa vynáiezu je, že jednoduchými...

Strihový, alebo so strihovým prvkom kombinovaný tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259275

Dátum: 17.10.1988

Autor: Golier Milan

MPK: B21D 28/00

Značky: nástroj, střihový, prvkom, strihovým, tvárniaci, kombinovaný

Text:

...druhou stranou o opornú dosku a medzi dolncu plochou puzdra a dnom kotviaceho otvoru je sada vymedzovacich vložiek.Výhodou strlhového, alebo so strihovým prvkom kombinovaného tvárniaceho nástroja podľa vynálezu je, že u neho možno jednoduchými a výrobne nenáročnými technickými. prostriedkami, po celé obdobie životnosti nástroja dodržať požiadavku konštant 4nej dĺžky vyčnievajúcej časti drieku strižníka spod kotviacej dosky, čo je obzvlášť...

Sorbent na bází oxidované celulózy a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tomašovič Milan, Golier Milan, Hanic Vladimír, Suroveík Rudolf, Jamrich Anton

MPK: B01J 20/24

Značky: oxidované, výroby, bázi, sorbent, celulózy, způsob

Text:

...modifikaci.Další nevýhodou takto získaného materiálu je skutečnost, že jednotlivé částice prášku mají vláknitý charakter, což omezuje jeho medicinální použití. Velmi je zneanednšno zejména použití tohoto materiálu v práěkových sprayích, kw vlivem snadného zplstšní prášku dochází k častému ucpávéní trysky a k znehodnocení celého obsahu spraye.Jsou též známé oxidované produkty, které se vyrábějí oxidací předem hydrolyzované,tzv....

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226068

Dátum: 01.06.1986

Autor: Golier Milan

Značky: automatických, vyberacie, zhora, práčok, hrdlo, plniace, plnených

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok, vyznačujúce sa tým, že je tvorené lievikovitým telesom (1), opatreným v jeho hornej časti prírubou (2), ktorej obrys je v pôdoryse podobný, avšak rozmerovo menší, ako je vybranie (3) pre dvierka príslušného typu práčky, zatiaľ čo pôdorysný obrys spodnej obvodovej hrany (4) lievikovitého telesa (1) je podobný, avšak rozmerovo menší, ako je plniaci otvor (5) v bubne práčky a výška (6)...

Zhora plnená automatická práčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226062

Dátum: 01.06.1986

Autor: Golier Milan

Značky: plnená, pračka, automatická, zhora

Zhrnutie / Anotácia:

Zhora plnená automatická práčka, pozostávajúca z plášťa, opatreného v jeho hornej časti otvorom pre dvierka, ďalej z nádrže, v ktorej je uložený prací bubon, vyznačujúca sa tým, že otvor (2) pre dvierka práčky je opatrený vetracou mriežkou (6).

Momentová vratná hlavica pre rezanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227708

Dátum: 15.05.1986

Autori: Golier Milan, Matejko Ján

Značky: vratná, hlavica, závitov, rezanie, momentová

Zhrnutie / Anotácia:

Momentová vratná hlavica pre rezanie závitov, najm( vnútorných závitov do slepých otvorov, pozostávajúca z upínacej stopky spojenej prostredníctvom momentových spojkových prvkov, usporiadaných v rotorovom telese hlavice s upínacím hriadeľom závitníka. Riešeným problémom je rozšírenie upotrebiteľnosti hlavice aj pre rezanie relatívne krátkych závitov, ako aj závitov s relatívne malým priemerom, vytvorených do menej pevných materiálov. To sa...

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230060

Dátum: 01.04.1986

Autori: Golier Milan, Ircha Vladislav

MPK: B21D 37/00

Značky: zariadenie, vankúšom, polohovacie, vzduchovým

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom, pozostávajúce zo základnej dosky, o ktorú je svojou klznou plochou opretá pohyblivá časť najmä lisovacieho nástroja, opatrené aj prívodným vzduchovým ventilom, vyznačujúce sa tým, že vzduchový ventil /6/ je usporiadaný v pohyblivej časti /3/ zariadenia a ventilová gulička /10/ je v kľudovej polohe pohyblivej časti /3/ čiastočne presunutá cez rovinu klznej plochy /2/ pohyblivej časti /3/, a v...

Prídavné zariadenie pre jednovretenové konzolové frézovacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224309

Dátum: 01.07.1984

Autor: Golier Milan

Značky: zariadenie, jednovretenové, přídavné, konzolové, frézovacie, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Prídavné zariadenie pre jednovretenové konzolové frézovacie stroje, ktoré pozostáva z telesa, opatreného rybinovou drážkou pre rybinovité vedenie na konzole frézovacieho stroja s príslušnými aretačnými prostriedkami, vyznačené tým, že v telese /1/ prídavného zariadenia je vytvorený priebežný otvor /7/ pre pracovné vreteno /8/ frézovacieho stroja /5/, pričom z obidvoch strán dĺžky tohto priebežného otvoru /7/ sú na telese /1/ prídavného...