Goldšmíd Ivan

Axiální turbokompresor pro nasávání vzduchu při teplotách blízkých bodu mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270704

Dátum: 12.07.1990

Autori: Nožička Jiří, Misárek Dušan, Beneš Josef, Zvěřina Josef, Janč Zbyněk, Goldšmíd Ivan, Daněk Václav, Anděra Vratislav

MPK: F04D 29/58

Značky: mrazu, axiální, vzduchu, nasávání, teplotách, blízkých, turbokompresor

Text:

...vstupních etatorových lopałek s mechanlsmem k núćčetiŕüýzowićho-krouiku a na obr. Sue zznázoměn příklad přímého propojení vstupní lopstky a dýzevým kroužkem.První kompnsní stupeň se .skládá ze vstupnĺch lopaleak l. z-rotorových lopałek 31 a z následujících stolorových lopetek, (neznózorněny). V příklądu provedení jsou rotorové lopatky g pevně uchyceny v rotoru g, zotímco stntorové lopatky ł jsou válcovýml čepy i otočnč uloženy v nosném...

Zařízení pro kalibraci teplotních sond v proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256330

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nožička Jiří, Anděra Vratislav, Goldšmíd Ivan

MPK: G01K 15/00

Značky: kalibraci, proudu, plynů, teplotních, zařízení

Text:

...je nosič kontrolního teplotního čidla umístěnêho ve vyrovnávací komoře uchycen na vnitřní válcovê stě ně nâstavce.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu spočívâ v tom, že snížení tepelné kapacity proudu plynu při poklesu tlaku, které je v obvyklých zařízeních příčinou značných systematických chyb při měření teploty je naopak využito k praktické eliminaci nežâdoucího teplotního rozdílu mezi kapalinou a plynem ve výměníku a dále k dokonalěmu...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Anděra Vratislav, Nožička Jiří, Legnerová Hana, Vočadlo Jan, Goldšmíd Ivan, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/00, G01K 15/00

Značky: zapojení, turbokompresoru, měřicího, sekce, okruhu, kalibrační

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Zařízení pro zjišťování kontaktních napětí v předpjatých tvářecích formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246064

Dátum: 15.12.1987

Autori: Venc Stanislav, Voeadlo Jan, Goldšmíd Ivan, Nilaš Vojtéch, Malioák Petr

MPK: G01L 5/12

Značky: zjišťování, zařízení, formách, tvářecích, napětí, kontaktních, předpjatých

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívají v 4 možnosti automatizace procesu zjištování kontaktních napětí a v bezporuchové kontrole předpjatých tvařecích forem, jakož i pro rychlé zjištování odchylek v přesahu uložení v předpjatých tvářecích formách.Vynález bu-de nyní příkladně popsan pjodle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 celkový pohled na zařízení podle vynálezu a obr. 2 kmitající soustava zařízení.Kontrolo-vaiíý. předpjatý...

Sonda pro měření časově proměnné teploty proudícího plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218421

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vočadlo Jan, Goldšmíd Ivan

Značky: časově, plynů, proudícího, sonda, proměnné, měření, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro měření časově proměnné teploty proudícího plynu, která jako převodníku teploty na elektrický signál používá termoelektrického článku. Vynález řeší problém maximálního zmenšení tepelné kapacity měřicího spoje termočlánku, a tím i dynamické chyby při měření. Podstata řešení spočívá v tom, že měřicí spoj je vytvořen mezi měřicími vodiči o průměru menším než 100 µm laserovým svarem. Měřicí vodiče jsou napojeny každý na...

Sonda pro měření průtočného množství vzdušiny v turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218131

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vočadlo Jan, Goldšmíd Ivan

Značky: množství, turbokompresoru, měření, sonda, průtočného, vzdušiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro měření průtočného množství vzdušiny v turbokompresoru, zejména při jeho nestacionárním provozu. Sonda se skládá z nosiče, na kterém je uchycena usměrňovací trubice, která je umístěna v měřeném průtočném průřezu turbokompresoru. V usměrňovací trubici jsou upraveny dva odběry tlaku shodného tvaru, otočené proti sobě o 180°, jejichž osy jsou rovnoběžné, příp. totožné, s osou usměrňovací trubice. Odběry tlaku jsou...

Zařízení k měření dynamických vlastností a cejchování teplotních čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 214562

Dátum: 30.03.1984

Autori: Vočadlo Jan, Goldšmíd Ivan

Značky: měření, čidel, vlastností, teplotních, dynamických, cejchování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření dynamických vlastností a cejchování teplotních čidel, zejména termočlánků, sestávající ze zdroje tlakového vzduchu, ohřívače tlakového vzduchu, měřící dýzy a nosného mechanismu měřeného teplotního čidla. Hlavní potrubí od ohřívače vzduchu ústí do vyrovnávací komory uzavřené čelní deskou, ve které je v jejím středu umístěna výstupní dýza napojená na druhou větev přívodního potrubí uspořádanou uvnitř hlavního potrubí. Druhá...

Zařízení k měření dynamických vlastností teplotních čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 222922

Dátum: 01.03.1984

Autori: Vočadlo Jan, Goldšmíd Ivan

Značky: vlastností, teplotních, dynamických, čidel, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření dynamických vlastností teplotních čidel, zejména termočlánků, které sestává ze zdroje tlakového vzduchu, ohřívače vzduchu, měřicí dýzy, a výkyvného nosného mechanismu měřeného teplotního čidla upraveného na čelní desce. V čelní desce jsou vedle sebe uspořádány dvě výstupní dýzy, která ústí do tlakové komory oddělené od vnější atmosféry. Dýzy mají své samostatné přívody vzduchu, z nichž jeden je opatřen ohřívačem.