Göhler Peter

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fleischer Klaus, Berger Friedrich, Göhler Peter, Gudymov Ernest, Fedotov Vasilij, Mangler Rolf, Radionov Boris, Reuther Christian, Semenov Vladimied, Schingnitz Manfred

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, práškový

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fedotov Vasilij, Schingnitz Manfred, Mangler Rolf, Gudymov Ernest, Gamburg David, Semenov Vladimír, Berger Friedrich, Göhler Peter, Seidel Wolfgang

MPK: C10J 3/48

Značky: zplyňování, zařízení, prachu, uhelného

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Göhler Peter, Lahr Jens, Fröhlich Manfred, Kretschmer Horst, Schingnitz Manfred, Scheidig Klaus, Tietze Günter, Güther Rolf

MPK: C21B 5/00, C10J 3/50

Značky: zplyňování, spalování, zařízení, způsob, prachových, palív

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fuhrmann Wolfgang, Schingnitz Manfred, Löblich Klaus, Walther Bernd, Gartner Berthold, Göhler Peter, Kretschmer Horst, Tietze Günter, Dittmann Paul

MPK: F22B 1/18

Značky: výroby, obsahujícího, surového, topné, sušení, páry, způsob, hnědého, účely, uhlí, současné, technologické

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Periskop k vysokoteplotním reaktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 256907

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beuermann Hans- Lutz, Franke Werner, Grosse Rolf, Riedel Christian, Clausnitzer Eberhard, Bianchin Roland, Schingnitz Manfred, Göhler Peter

MPK: F23N 5/00

Značky: periskop, reaktorům, vysokoteplotním

Text:

...ncnecwsHeornoxenHñ mnaxa H sarpnsuenu. ~- B ocHone HSOÓDETBHHH nemam saaqa paapaôorawn nepncxon nn nepenaun onwuqecxúx CHPHan 0 B H 3 peaxunonnoro npocrpaucrna BHCOKOTEMnepaTypHHX peaxwopon mnummw,ymmmm Bmwmmmnmmmwommmwmnmmwnc nonombm raaooőpasnoü cpenm npenornpamaercx nosneücrnne HnH npepuBanHe nowoKa~nyqeü acnecwnne ownoxennx mnaxon, cyönnuaunn Mnnepanbnmx cocranxmx qacŕeñ H pyrux Boseücwsuü Hmemmeňcn B peaKuHOHHOM npocwpancrse 8...

Zařízení pro přesný posuv neperforovaného papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242415

Dátum: 01.12.1987

Autori: Göhler Peter, Kretschmer Horst

MPK: B65H 27/00

Značky: posuv, papíru, přesný, neperforovaného, zařízení

Text:

...Jeho podstatou je, že zařízení, tvořené páry hnacího a přítlačného kolečka, kde hnací kolečka jsou souoaá, má tato hnací kolečka tvořena nepoddajnými korundovými nebo diamantovými brusnými kotouči.Zařízení podle vynálezu zabezpečuje presný posuv neperforo vaného papíru v širokém rozsahu přítlačné síly, působící na příQ tlačná kolečka, a to pro.5 iroký sortiment druhů použitého pepíru.A j Nedochází ani k poškozování poeouvaného papíru e...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: látok, tavenie, čerpanie, ohrev, zariadenie

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Způsob současného chlazení plynu a granulace strusky a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235908

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jegorov Alexandr Ivanovič, Semenov Vladimir Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Egert Klaus, Kuhlbrodt Claus-otto, Gros Manfred, Heinrich Wolfgang, Lucas Klaus, Schingnitz Manfred, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Berger Friedrich, Gudymov Ernest Andrejevič, Göhler Peter, Majdurov Nikolaj Petrovič

MPK: C10J 3/82

Značky: způsob, plynů, zařízení, provádění, způsobu, granulace, chlazení, současného, strusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro současné ochlazení plynu a granulování strusky při výstupu z reaktorů ve kterých se za zvýšeného tlaku autotermicky vyrábějí plyny obsahující kysličník uhelnatý a vodík z pevných a kapalných paliv s velkým obsahem popela. Cílem vynálezu je zabránit ucpání výstupu a nebezpečným přehřátím dalších stupňů zpracováni nedostatečně ochlazenými plyny. Úkol je řešen tak, že se při paralelním výstupu surového plynu...

Hořák pro zplyňování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gudymov Ernest Andrejevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Schingnitz Manfred, Jegorov Alexandr Ivanovič, Semenov Vladimir Petrovič, Göhler Peter, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Fleischer Klaus, Berger Friedrich, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Kretschmer Horst

MPK: F23D 1/00, C10J 3/48

Značky: prachových, zplyňování, horák, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hořáku pro zplyňováni prachových paliv pod tlakem do 50 MPa, kterým lze přivádět hnědouhelný prach a zplyňovací médium nebo směs zplyňovacích médií do reaktoru pro výrobu plynu zplyňováním pod tlakem. Účelným geometrickým provedením a rozmístěním konstrukčních prvků pro přívod uhelného prachu a zplyňovacího média v hořáku pro zplynování uhelného prachu pod tlakem se dosahuje správné funkce a spolehlivého provozního režimu...

Zařízení pro zpracování plynů získaných zplyňováním pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230653

Dátum: 15.01.1985

Autori: König Dieter, Göhler Peter, Gavrilin Vladimir Petrovič, Kuhlbrodt Claus-otto Freiberg, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Schingnitz Manfred, Jegorov Alexandr Ivanovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Peise Helmut, Semenov Vladimir Petrovič, Berger Friedrich, Majdurov Nikolaj Petrovič, Brausse Reinhard, Lucas Klaus, Fedotov Vasilij Georgovič

MPK: C10J 3/84

Značky: plynů, získaných, tlakem, zplyňováním, zařízení, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpracování plynů, zejména pro současne přímé chlazení a částečné odstranění prachu a rovněž nasycení plynů vodní parou. Plyny se vyrábějí tlakovým zplynováním prachových paliv. Úkolem vynálezu je chlazení, částečné odstranění prachu a nasycení vodní parou plynů obsahujících prach, které jsou pod zvýšeným tlakem, výhodně v rozmezí 0,5 až 7 MPa, a mají vysokou teplotu, výhodně v rozmezí 800 až 1600 °C, ve vodní lázni....

Způsob zplyňování prachového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223559

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jaschke Peter, Kretzschmar Horst, Lucas Klaus, Schweigel Hans-joachim, König Dieter, Schingnitz Manfred, Göhler Peter, Neumann Berthold, Berger Friedrich, Kuhlbrodt Klaus

Značky: prachového, zplyňování, způsob, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování prachového paliva, přičemž reaguje prachové palivo v plamenové reakci s dmýcháním obsahujícím volný kyslík za tvorby hořlavého plynu obsahujícího CO a H2. Úkolem je zabránění proniknutí kyslíku do uzlů chlazení a úpravy vyrobeného plynu v případě poruchy přívodu prachového paliva do reaktoru s přihlédnutím k mrtvým časům systému havarijního uzavření a regulačních orgánů v systému přívodu kyslíku. Podle...

Reaktor pro částečnou oxidaci prachových a/nebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220584

Dátum: 09.04.1984

Autori: Berger Friedrich, Fedotov Vasilij Georgijevič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Peise Helmut, Semenov Vladimir Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Gudymov Ernest Andrejevič, Lucas Klaus, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Göhler Peter, Heinrich Wolfgang, Shingnitz Manfred

Značky: částečnou, oxidací, reaktor, palív, kapalných, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro získání plynů obsahujících kysličník uhelnatý a vodík částečnou oxidací prachových nebo kapalných paliv obsahujících popel, pomocí dmýchaného média obsahujícího volný kyslík, při vysokých teplotách a za zvýšeného tlaku. Těleso vysokotlakové musí být chráněno spolehlivě před přehřátím a vlivem surového plynu a musí být schopno dlouhé doby provozu. Podle vynálezu je trubkový plášť obklopen stěnou nepropustnou pro...

Způsob kontroly a řízení procesu v reaktorech pro parciální oxidaci paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220583

Dátum: 09.04.1984

Autori: Semenov Vladimir Petrovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Göhler Peter, Shingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Berger Friedrich, Heinrich Wolfgang, Achmatov Igor Grigorjevič, Gudymov Ernest Andrejevič, Lucas Klaus, Peise Helmut, Jegorov Alexandr Ivanovič

Značky: řízení, procesu, parciální, kontroly, reaktorech, způsob, oxidací, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro kontrolu teplotního režimu a průběhu reakcí při parciální oxidaci kapalných nebo prachových pevných paliv s obsahem popela, výhodně při zvýšeném tlaku. Podstatou vynálezu je vypracování způsobu a zařízení, s jejichž pomocí je možno kontrolovat teploty v reakčním prostoru reaktoru pro částečnou oxidaci kapalných nebo pevných prachových paliv s obsahem popela a průběh reakce, hodnoty získané při měření...

Zařízení pro splyňování paliv obsahujících popel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220582

Dátum: 09.04.1984

Autori: Gavrilin Vladimir Petrovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Shingnitz Manfred, Lucas Klaus, Semenov Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Göhler Peter, Peise Helmut, König Dieter, Kuhlbrodt Claus-otto, Gudymov Ernest Andrejevič, Berger Friedrich, Jegorov Alexandr Ivanovič, Fedotov Vasilij Georgovič, Achmatov Igor Grigorjevič

Značky: popel, splyňování, palív, zařízení, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zplyňování paliv obsahujících popel za pomoci dmýchaného média obsahujícího volný kyslík ve vznosu a při teplotách vyšších než je teplota tání popela, výhodně za zvýšeného tlaku. Úkolem vynálezu je konstrukce reaktoru pro zplyňování paliv obsahujících popel ve vznosu, ve kterém by byl zajištěn spolehlivý přechod kapalné strusky vznikající v reakčním prostoru, v případě potřeby společně s horkým plynem vyrobeným v...

Zařízení pro snížení tlaku v reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220581

Dátum: 09.04.1984

Autori: König Dieter, Gavrilin Vladimir Petrovič, Shingnitz Manfred, Berger Friedrich, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Semenov Vladimir Petrovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Fedotov Vasilij Georgovič, Jegorov Alexander Ivanovič, Lucas Klaus, Kuhlbrodt Claus-otto, Göhler Peter

Značky: zařízení, reaktorech, snížení, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snížení tlaku v reaktorech používaných pro zplyňování prachových paliv pod tlakem, přičemž vyrobené plyny obsahují vodík a kysličník uhelnatý a mohou být použity přímo nebo k dalšímu zpracování jako topný plyn, syntézní plyn, redukční plyn, jako příměs k jiným plynům, výhodně k plynu pro domácnosti atd. Výstup horkých plynů neruší částice strusky, které jsou v pohybu, není nutná potřeba inertních plynů a pomocného...

Způsob zplyňování práškového paliva pd tlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222955

Dátum: 09.04.1984

Autori: Schweigl Hans-joachim, Schignitz Manfred, Kretschmer Horst, Göhler Peter, Barchmann Lutz, Tietze Günter

Značky: práškového, zařízení, zplyňování, provádění, tlakem, způsob, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplyňování pod tlakem práškových paliv. Účelem je výroba plynů, které obsahují CO a H2, prostřednictvím pracovně spolehlivá, tj. zajišťující nepřetržité proudění prášku, soustavy pro přívod, dávkování a přívod prášku do hořáku reaktoru zplyňování, pracující s nízkou spotřebou nosného plynu. Úkol spočívá v zplyňování pod tlakem, přičemž se přívod prášku do hořáku provádí inertním nebo hořlavým nosným plynem...