Göhler Peter

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fleischer Klaus, Semenov Vladimied, Schingnitz Manfred, Mangler Rolf, Gudymov Ernest, Berger Friedrich, Reuther Christian, Göhler Peter, Radionov Boris, Fedotov Vasilij

MPK: F23D 1/00

Značky: práškový, horák

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Göhler Peter, Seidel Wolfgang, Mangler Rolf, Schingnitz Manfred, Semenov Vladimír, Gamburg David, Berger Friedrich, Fedotov Vasilij, Gudymov Ernest

MPK: C10J 3/48

Značky: zařízení, zplyňování, uhelného, prachu

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kretschmer Horst, Schingnitz Manfred, Tietze Günter, Scheidig Klaus, Lahr Jens, Fröhlich Manfred, Güther Rolf, Göhler Peter

MPK: C21B 5/00, C10J 3/50

Značky: způsob, palív, prachových, spalování, zařízení, zplyňování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kretschmer Horst, Dittmann Paul, Tietze Günter, Gartner Berthold, Göhler Peter, Walther Bernd, Schingnitz Manfred, Löblich Klaus, Fuhrmann Wolfgang

MPK: F22B 1/18

Značky: obsahujícího, sušení, páry, hnědého, topné, současné, surového, způsob, uhlí, technologické, účely, výroby

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Periskop k vysokoteplotním reaktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 256907

Dátum: 15.04.1988

Autori: Riedel Christian, Bianchin Roland, Schingnitz Manfred, Göhler Peter, Clausnitzer Eberhard, Grosse Rolf, Beuermann Hans- Lutz, Franke Werner

MPK: F23N 5/00

Značky: vysokoteplotním, periskop, reaktorům

Text:

...ncnecwsHeornoxenHñ mnaxa H sarpnsuenu. ~- B ocHone HSOÓDETBHHH nemam saaqa paapaôorawn nepncxon nn nepenaun onwuqecxúx CHPHan 0 B H 3 peaxunonnoro npocrpaucrna BHCOKOTEMnepaTypHHX peaxwopon mnummw,ymmmm Bmwmmmnmmmwommmwmnmmwnc nonombm raaooőpasnoü cpenm npenornpamaercx nosneücrnne HnH npepuBanHe nowoKa~nyqeü acnecwnne ownoxennx mnaxon, cyönnuaunn Mnnepanbnmx cocranxmx qacŕeñ H pyrux Boseücwsuü Hmemmeňcn B peaKuHOHHOM npocwpancrse 8...

Zařízení pro přesný posuv neperforovaného papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242415

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kretschmer Horst, Göhler Peter

MPK: B65H 27/00

Značky: zařízení, posuv, přesný, papíru, neperforovaného

Text:

...Jeho podstatou je, že zařízení, tvořené páry hnacího a přítlačného kolečka, kde hnací kolečka jsou souoaá, má tato hnací kolečka tvořena nepoddajnými korundovými nebo diamantovými brusnými kotouči.Zařízení podle vynálezu zabezpečuje presný posuv neperforo vaného papíru v širokém rozsahu přítlačné síly, působící na příQ tlačná kolečka, a to pro.5 iroký sortiment druhů použitého pepíru.A j Nedochází ani k poškozování poeouvaného papíru e...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: zariadenie, čerpanie, látok, tavenie, ohrev

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Způsob současného chlazení plynu a granulace strusky a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235908

Dátum: 15.06.1986

Autori: Berger Friedrich, Kuhlbrodt Claus-otto, Schingnitz Manfred, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Heinrich Wolfgang, Gros Manfred, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Göhler Peter, Majdurov Nikolaj Petrovič, Egert Klaus, Lucas Klaus, Semenov Vladimir Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič

MPK: C10J 3/82

Značky: plynů, chlazení, současného, způsobu, provádění, strusky, způsob, zařízení, granulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro současné ochlazení plynu a granulování strusky při výstupu z reaktorů ve kterých se za zvýšeného tlaku autotermicky vyrábějí plyny obsahující kysličník uhelnatý a vodík z pevných a kapalných paliv s velkým obsahem popela. Cílem vynálezu je zabránit ucpání výstupu a nebezpečným přehřátím dalších stupňů zpracováni nedostatečně ochlazenými plyny. Úkol je řešen tak, že se při paralelním výstupu surového plynu...

Hořák pro zplyňování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gudymov Ernest Andrejevič, Schingnitz Manfred, Semenov Vladimir Petrovič, Fleischer Klaus, Achmatov Igor Grigorjevič, Kretschmer Horst, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Berger Friedrich, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Göhler Peter

MPK: F23D 1/00, C10J 3/48

Značky: prachových, horák, palív, zplyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hořáku pro zplyňováni prachových paliv pod tlakem do 50 MPa, kterým lze přivádět hnědouhelný prach a zplyňovací médium nebo směs zplyňovacích médií do reaktoru pro výrobu plynu zplyňováním pod tlakem. Účelným geometrickým provedením a rozmístěním konstrukčních prvků pro přívod uhelného prachu a zplyňovacího média v hořáku pro zplynování uhelného prachu pod tlakem se dosahuje správné funkce a spolehlivého provozního režimu...

Zařízení pro zpracování plynů získaných zplyňováním pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230653

Dátum: 15.01.1985

Autori: Göhler Peter, Kuhlbrodt Claus-otto Freiberg, Peise Helmut, Berger Friedrich, Achmatov Igor Grigorjevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Lucas Klaus, Jegorov Alexandr Ivanovič, Brausse Reinhard, Gudymov Ernest Andrejevič, Schingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Fedotov Vasilij Georgovič, König Dieter, Semenov Vladimir Petrovič

MPK: C10J 3/84

Značky: tlakem, zařízení, získaných, zplyňováním, zpracování, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpracování plynů, zejména pro současne přímé chlazení a částečné odstranění prachu a rovněž nasycení plynů vodní parou. Plyny se vyrábějí tlakovým zplynováním prachových paliv. Úkolem vynálezu je chlazení, částečné odstranění prachu a nasycení vodní parou plynů obsahujících prach, které jsou pod zvýšeným tlakem, výhodně v rozmezí 0,5 až 7 MPa, a mají vysokou teplotu, výhodně v rozmezí 800 až 1600 °C, ve vodní lázni....

Způsob zplyňování prachového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223559

Dátum: 01.09.1984

Autori: Berger Friedrich, Jaschke Peter, König Dieter, Göhler Peter, Kretzschmar Horst, Schingnitz Manfred, Lucas Klaus, Kuhlbrodt Klaus, Schweigel Hans-joachim, Neumann Berthold

Značky: způsob, prachového, zplyňování, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování prachového paliva, přičemž reaguje prachové palivo v plamenové reakci s dmýcháním obsahujícím volný kyslík za tvorby hořlavého plynu obsahujícího CO a H2. Úkolem je zabránění proniknutí kyslíku do uzlů chlazení a úpravy vyrobeného plynu v případě poruchy přívodu prachového paliva do reaktoru s přihlédnutím k mrtvým časům systému havarijního uzavření a regulačních orgánů v systému přívodu kyslíku. Podle...

Reaktor pro částečnou oxidaci prachových a/nebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220584

Dátum: 09.04.1984

Autori: Peise Helmut, Heinrich Wolfgang, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Berger Friedrich, Jegorov Alexandr Ivanovič, Fedotov Vasilij Georgijevič, Semenov Vladimir Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Göhler Peter, Shingnitz Manfred, Achmatov Igor Grigorjevič, Lucas Klaus

Značky: reaktor, prachových, kapalných, oxidací, částečnou, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro získání plynů obsahujících kysličník uhelnatý a vodík částečnou oxidací prachových nebo kapalných paliv obsahujících popel, pomocí dmýchaného média obsahujícího volný kyslík, při vysokých teplotách a za zvýšeného tlaku. Těleso vysokotlakové musí být chráněno spolehlivě před přehřátím a vlivem surového plynu a musí být schopno dlouhé doby provozu. Podle vynálezu je trubkový plášť obklopen stěnou nepropustnou pro...

Způsob kontroly a řízení procesu v reaktorech pro parciální oxidaci paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220583

Dátum: 09.04.1984

Autori: Göhler Peter, Peise Helmut, Majdurov Nikolaj Petrovič, Lucas Klaus, Jegorov Alexandr Ivanovič, Heinrich Wolfgang, Shingnitz Manfred, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Achmatov Igor Grigorjevič, Berger Friedrich, Gudymov Ernest Andrejevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Semenov Vladimir Petrovič

Značky: způsob, kontroly, řízení, reaktorech, procesu, parciální, oxidací, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro kontrolu teplotního režimu a průběhu reakcí při parciální oxidaci kapalných nebo prachových pevných paliv s obsahem popela, výhodně při zvýšeném tlaku. Podstatou vynálezu je vypracování způsobu a zařízení, s jejichž pomocí je možno kontrolovat teploty v reakčním prostoru reaktoru pro částečnou oxidaci kapalných nebo pevných prachových paliv s obsahem popela a průběh reakce, hodnoty získané při měření...

Zařízení pro splyňování paliv obsahujících popel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220582

Dátum: 09.04.1984

Autori: Gavrilin Vladimir Petrovič, König Dieter, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Kuhlbrodt Claus-otto, Berger Friedrich, Göhler Peter, Shingnitz Manfred, Peise Helmut, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Lucas Klaus, Fedotov Vasilij Georgovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Semenov Vladimir Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič

Značky: splyňování, popel, palív, zařízení, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zplyňování paliv obsahujících popel za pomoci dmýchaného média obsahujícího volný kyslík ve vznosu a při teplotách vyšších než je teplota tání popela, výhodně za zvýšeného tlaku. Úkolem vynálezu je konstrukce reaktoru pro zplyňování paliv obsahujících popel ve vznosu, ve kterém by byl zajištěn spolehlivý přechod kapalné strusky vznikající v reakčním prostoru, v případě potřeby společně s horkým plynem vyrobeným v...

Zařízení pro snížení tlaku v reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220581

Dátum: 09.04.1984

Autori: Jegorov Alexander Ivanovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Semenov Vladimir Petrovič, Berger Friedrich, Achmatov Igor Grigorjevič, Shingnitz Manfred, Göhler Peter, Lucas Klaus, Fedotov Vasilij Georgovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, König Dieter, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Kuhlbrodt Claus-otto

Značky: snížení, reaktorech, zařízení, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snížení tlaku v reaktorech používaných pro zplyňování prachových paliv pod tlakem, přičemž vyrobené plyny obsahují vodík a kysličník uhelnatý a mohou být použity přímo nebo k dalšímu zpracování jako topný plyn, syntézní plyn, redukční plyn, jako příměs k jiným plynům, výhodně k plynu pro domácnosti atd. Výstup horkých plynů neruší částice strusky, které jsou v pohybu, není nutná potřeba inertních plynů a pomocného...

Způsob zplyňování práškového paliva pd tlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222955

Dátum: 09.04.1984

Autori: Barchmann Lutz, Göhler Peter, Schweigl Hans-joachim, Kretschmer Horst, Schignitz Manfred, Tietze Günter

Značky: způsob, zplyňování, provádění, tlakem, zařízení, paliva, práškového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplyňování pod tlakem práškových paliv. Účelem je výroba plynů, které obsahují CO a H2, prostřednictvím pracovně spolehlivá, tj. zajišťující nepřetržité proudění prášku, soustavy pro přívod, dávkování a přívod prášku do hořáku reaktoru zplyňování, pracující s nízkou spotřebou nosného plynu. Úkol spočívá v zplyňování pod tlakem, přičemž se přívod prášku do hořáku provádí inertním nebo hořlavým nosným plynem...