Göhler Peter

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Semenov Vladimied, Fleischer Klaus, Gudymov Ernest, Berger Friedrich, Fedotov Vasilij, Reuther Christian, Schingnitz Manfred, Göhler Peter, Mangler Rolf, Radionov Boris

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, práškový

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Semenov Vladimír, Fedotov Vasilij, Seidel Wolfgang, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Göhler Peter, Mangler Rolf, Gudymov Ernest, Gamburg David

MPK: C10J 3/48

Značky: zplyňování, zařízení, uhelného, prachu

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kretschmer Horst, Güther Rolf, Fröhlich Manfred, Göhler Peter, Lahr Jens, Schingnitz Manfred, Tietze Günter, Scheidig Klaus

MPK: C21B 5/00, C10J 3/50

Značky: palív, zařízení, prachových, zplyňování, spalování, způsob

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Walther Bernd, Schingnitz Manfred, Tietze Günter, Löblich Klaus, Gartner Berthold, Göhler Peter, Fuhrmann Wolfgang, Dittmann Paul, Kretschmer Horst

MPK: F22B 1/18

Značky: topné, obsahujícího, páry, technologické, účely, hnědého, současné, sušení, výroby, způsob, uhlí, surového

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Periskop k vysokoteplotním reaktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 256907

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bianchin Roland, Schingnitz Manfred, Clausnitzer Eberhard, Riedel Christian, Beuermann Hans- Lutz, Franke Werner, Grosse Rolf, Göhler Peter

MPK: F23N 5/00

Značky: reaktorům, periskop, vysokoteplotním

Text:

...ncnecwsHeornoxenHñ mnaxa H sarpnsuenu. ~- B ocHone HSOÓDETBHHH nemam saaqa paapaôorawn nepncxon nn nepenaun onwuqecxúx CHPHan 0 B H 3 peaxunonnoro npocrpaucrna BHCOKOTEMnepaTypHHX peaxwopon mnummw,ymmmm Bmwmmmnmmmwommmwmnmmwnc nonombm raaooőpasnoü cpenm npenornpamaercx nosneücrnne HnH npepuBanHe nowoKa~nyqeü acnecwnne ownoxennx mnaxon, cyönnuaunn Mnnepanbnmx cocranxmx qacŕeñ H pyrux Boseücwsuü Hmemmeňcn B peaKuHOHHOM npocwpancrse 8...

Zařízení pro přesný posuv neperforovaného papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242415

Dátum: 01.12.1987

Autori: Göhler Peter, Kretschmer Horst

MPK: B65H 27/00

Značky: zařízení, posuv, přesný, neperforovaného, papíru

Text:

...Jeho podstatou je, že zařízení, tvořené páry hnacího a přítlačného kolečka, kde hnací kolečka jsou souoaá, má tato hnací kolečka tvořena nepoddajnými korundovými nebo diamantovými brusnými kotouči.Zařízení podle vynálezu zabezpečuje presný posuv neperforo vaného papíru v širokém rozsahu přítlačné síly, působící na příQ tlačná kolečka, a to pro.5 iroký sortiment druhů použitého pepíru.A j Nedochází ani k poškozování poeouvaného papíru e...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: látok, čerpanie, zariadenie, tavenie, ohrev

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Způsob současného chlazení plynu a granulace strusky a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235908

Dátum: 15.06.1986

Autori: Egert Klaus, Gros Manfred, Gavrilin Vladimir Petrovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Göhler Peter, Berger Friedrich, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Lucas Klaus, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Kuhlbrodt Claus-otto, Achmatov Igor Grigorjevič, Heinrich Wolfgang, Semenov Vladimir Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 3/82

Značky: současného, provádění, zařízení, plynů, způsob, granulace, způsobu, chlazení, strusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro současné ochlazení plynu a granulování strusky při výstupu z reaktorů ve kterých se za zvýšeného tlaku autotermicky vyrábějí plyny obsahující kysličník uhelnatý a vodík z pevných a kapalných paliv s velkým obsahem popela. Cílem vynálezu je zabránit ucpání výstupu a nebezpečným přehřátím dalších stupňů zpracováni nedostatečně ochlazenými plyny. Úkol je řešen tak, že se při paralelním výstupu surového plynu...

Hořák pro zplyňování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gavrilin Vladimir Petrovič, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Gudymov Ernest Andrejevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Fleischer Klaus, Jegorov Alexandr Ivanovič, Göhler Peter, Schingnitz Manfred, Majdurov Nikolaj Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Berger Friedrich, Semenov Vladimir Petrovič, Kretschmer Horst

MPK: F23D 1/00, C10J 3/48

Značky: prachových, palív, zplyňování, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hořáku pro zplyňováni prachových paliv pod tlakem do 50 MPa, kterým lze přivádět hnědouhelný prach a zplyňovací médium nebo směs zplyňovacích médií do reaktoru pro výrobu plynu zplyňováním pod tlakem. Účelným geometrickým provedením a rozmístěním konstrukčních prvků pro přívod uhelného prachu a zplyňovacího média v hořáku pro zplynování uhelného prachu pod tlakem se dosahuje správné funkce a spolehlivého provozního režimu...

Zařízení pro zpracování plynů získaných zplyňováním pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230653

Dátum: 15.01.1985

Autori: Lucas Klaus, Jegorov Alexandr Ivanovič, König Dieter, Peise Helmut, Semenov Vladimir Petrovič, Schingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Berger Friedrich, Achmatov Igor Grigorjevič, Kuhlbrodt Claus-otto Freiberg, Brausse Reinhard, Majdurov Nikolaj Petrovič, Göhler Peter, Fedotov Vasilij Georgovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Gavrilin Vladimir Petrovič

MPK: C10J 3/84

Značky: získaných, plynů, tlakem, zpracování, zplyňováním, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpracování plynů, zejména pro současne přímé chlazení a částečné odstranění prachu a rovněž nasycení plynů vodní parou. Plyny se vyrábějí tlakovým zplynováním prachových paliv. Úkolem vynálezu je chlazení, částečné odstranění prachu a nasycení vodní parou plynů obsahujících prach, které jsou pod zvýšeným tlakem, výhodně v rozmezí 0,5 až 7 MPa, a mají vysokou teplotu, výhodně v rozmezí 800 až 1600 °C, ve vodní lázni....

Způsob zplyňování prachového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223559

Dátum: 01.09.1984

Autori: Neumann Berthold, Jaschke Peter, Göhler Peter, Berger Friedrich, Schweigel Hans-joachim, Kuhlbrodt Klaus, König Dieter, Schingnitz Manfred, Kretzschmar Horst, Lucas Klaus

Značky: zplyňování, paliva, způsob, prachového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování prachového paliva, přičemž reaguje prachové palivo v plamenové reakci s dmýcháním obsahujícím volný kyslík za tvorby hořlavého plynu obsahujícího CO a H2. Úkolem je zabránění proniknutí kyslíku do uzlů chlazení a úpravy vyrobeného plynu v případě poruchy přívodu prachového paliva do reaktoru s přihlédnutím k mrtvým časům systému havarijního uzavření a regulačních orgánů v systému přívodu kyslíku. Podle...

Reaktor pro částečnou oxidaci prachových a/nebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220584

Dátum: 09.04.1984

Autori: Jegorov Alexandr Ivanovič, Göhler Peter, Gudymov Ernest Andrejevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Shingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Berger Friedrich, Majdurov Nikolaj Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Semenov Vladimir Petrovič, Fedotov Vasilij Georgijevič, Heinrich Wolfgang, Lucas Klaus, Peise Helmut

Značky: částečnou, reaktor, palív, prachových, oxidací, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro získání plynů obsahujících kysličník uhelnatý a vodík částečnou oxidací prachových nebo kapalných paliv obsahujících popel, pomocí dmýchaného média obsahujícího volný kyslík, při vysokých teplotách a za zvýšeného tlaku. Těleso vysokotlakové musí být chráněno spolehlivě před přehřátím a vlivem surového plynu a musí být schopno dlouhé doby provozu. Podle vynálezu je trubkový plášť obklopen stěnou nepropustnou pro...

Způsob kontroly a řízení procesu v reaktorech pro parciální oxidaci paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220583

Dátum: 09.04.1984

Autori: Peise Helmut, Heinrich Wolfgang, Shingnitz Manfred, Majdurov Nikolaj Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Semenov Vladimir Petrovič, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Achmatov Igor Grigorjevič, Berger Friedrich, Göhler Peter, Gudymov Ernest Andrejevič, Lucas Klaus

Značky: řízení, kontroly, oxidací, procesu, parciální, způsob, reaktorech, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro kontrolu teplotního režimu a průběhu reakcí při parciální oxidaci kapalných nebo prachových pevných paliv s obsahem popela, výhodně při zvýšeném tlaku. Podstatou vynálezu je vypracování způsobu a zařízení, s jejichž pomocí je možno kontrolovat teploty v reakčním prostoru reaktoru pro částečnou oxidaci kapalných nebo pevných prachových paliv s obsahem popela a průběh reakce, hodnoty získané při měření...

Zařízení pro splyňování paliv obsahujících popel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220582

Dátum: 09.04.1984

Autori: Shingnitz Manfred, Göhler Peter, Semenov Vladimir Petrovič, Fedotov Vasilij Georgovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Achmatov Igor Grigorjevič, König Dieter, Jegorov Alexandr Ivanovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Peise Helmut, Gudymov Ernest Andrejevič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Lucas Klaus, Kuhlbrodt Claus-otto, Berger Friedrich

Značky: zařízení, palív, splyňování, popel, obsahujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zplyňování paliv obsahujících popel za pomoci dmýchaného média obsahujícího volný kyslík ve vznosu a při teplotách vyšších než je teplota tání popela, výhodně za zvýšeného tlaku. Úkolem vynálezu je konstrukce reaktoru pro zplyňování paliv obsahujících popel ve vznosu, ve kterém by byl zajištěn spolehlivý přechod kapalné strusky vznikající v reakčním prostoru, v případě potřeby společně s horkým plynem vyrobeným v...

Zařízení pro snížení tlaku v reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220581

Dátum: 09.04.1984

Autori: Kuhlbrodt Claus-otto, Berger Friedrich, Achmatov Igor Grigorjevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Jegorov Alexander Ivanovič, König Dieter, Göhler Peter, Lucas Klaus, Shingnitz Manfred, Fedotov Vasilij Georgovič, Semenov Vladimir Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Majdurov Nikolaj Petrovič

Značky: zařízení, reaktorech, tlaku, snížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snížení tlaku v reaktorech používaných pro zplyňování prachových paliv pod tlakem, přičemž vyrobené plyny obsahují vodík a kysličník uhelnatý a mohou být použity přímo nebo k dalšímu zpracování jako topný plyn, syntézní plyn, redukční plyn, jako příměs k jiným plynům, výhodně k plynu pro domácnosti atd. Výstup horkých plynů neruší částice strusky, které jsou v pohybu, není nutná potřeba inertních plynů a pomocného...

Způsob zplyňování práškového paliva pd tlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222955

Dátum: 09.04.1984

Autori: Barchmann Lutz, Schweigl Hans-joachim, Göhler Peter, Schignitz Manfred, Tietze Günter, Kretschmer Horst

Značky: zařízení, práškového, způsob, zplyňování, provádění, tlakem, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplyňování pod tlakem práškových paliv. Účelem je výroba plynů, které obsahují CO a H2, prostřednictvím pracovně spolehlivá, tj. zajišťující nepřetržité proudění prášku, soustavy pro přívod, dávkování a přívod prášku do hořáku reaktoru zplyňování, pracující s nízkou spotřebou nosného plynu. Úkol spočívá v zplyňování pod tlakem, přičemž se přívod prášku do hořáku provádí inertním nebo hořlavým nosným plynem...