Goeke George Leonard

Způsob přípravy upraveného prekursoru vhodného jako složka katalytického systému pro výrobu homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232750

Dátum: 15.01.1987

Autori: Goeke George Leonard, Karol Frederic John, George Kathleen Frances, Wagner Burkhard Eric

MPK: C08F 10/02, C08F 210/16, C08F 4/64...

Značky: systému, homopolymerů, způsob, prekursoru, upraveného, výrobu, katalytického, přípravy, ethylenu, složka, vysokou, vhodného, kopolymerů, hustotou

Zhrnutie / Anotácia:

Upravený prekursor katalytické složky pro polymeraci a kopolymeraci ethylenu se získá modifikací prekursoru na bázi halogenidu hořčíku, sloučeniny titanu a elektrondonorní sloučeniny smíšeného s inertním nosičem působením sloučeniny halogenidu boru, například chloridu boritého nebo ethylbordichloridu. Vlastní katalyzátor se z upraveného prekursoru získává aktivací organohlinitou sloučeninou.

Způsob kontinuální katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232720

Dátum: 15.01.1987

Autori: George Kathleen Frances, Karol Frederick John, Goeke George Leonard, Wagner Burkhard Eric

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16, C08F 10/02...

Značky: způsob, výroby, ethylenu, katalytické, polymerů, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou nízkotlakým postupem v plynné fázi, při kterém je omezena hydrogenace ethylenu za použití katalytického systému, který se skládá z prekursoru získaného ze sloučeniny hořčíku, titanu a elektrondonorní sloučeniny zředěného inertním nosičem, například kysličníkem křemičitým. Zředěný prekursor je modifikován sloučeninou halogenidu boru, například chloridem boritým...

Způsob katalytické výroby ethylenového homopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216209

Dátum: 15.12.1984

Autori: Jorgensen Robert James, Goeke George Leonard, Friis Nils, Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric

Značky: způsob, výroby, katalytické, homopolymerů, ethylenového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu katalytické výroby ethylenového homopolymeru za použití katalyzátoru obsahujícího titan při produktivitě alespoň 50 000 kg polymeru na 1 kg titanu v reaktoru za tlaku pod 6,87 MPa v plynné fázi, přičemž polymer vzniká v granulární formě a má hustotu od 958 do 972 kg/m3, včetně mezních hodnot, a poměr rychlostí toku taveniny 22 až 32, včetně mezních hodnot. Způsob se vyznačuje tím, že se ethylen homopolymeruje při teplotě...

Způsob přípravy katalytického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 216208

Dátum: 15.12.1984

Autori: Karol Frederick John, Goeke George Leonard, Wagner Burkhard Eric, Friis Nils, Jorgensen Robert James

Značky: katalytického, přípravy, systému, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy katalytického systému obsahujícího vysoce aktivní komplex hořčíku a titanu. Katalytický systém připravený podle vynálezu se hodí pro homopolymeraci ethylenu postupem v plynné fázi za nízkého tlaku za vzniku polymerů, které mají hustotu od 958 do 972 kg/m3, včetně mezních hodnot, a poměr rychlostí toku taveniny (definovaný dále) v rozmezí od 22 do 32 (včetně mezních hodnot).

Katalytický systém a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215014

Dátum: 15.10.1984

Autori: Goeke George Leonard, Wagner Burkhard Eric, Karol Frederick John

Značky: systém, způsob, katalytický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém sestávající z prekursoru obecného vzorce MgmTi1(OR)nXP[ED]q kde představuje ED elektrondonorní sloučeninu, m číslo od 0,5 do 56, včetně mezních hodnot, n číslo 0,1 nebo 2, p číslo od 2 do 116, včetně mezních hodnot, q číslo od 2 do 85, včetně mezních hodnot, R C1 až C14 alifatický nebo aromatický uhlovodíkový zbytek nebo zbytek obecného vzorce COR´, kde R´ představuje C1 až C14 alifatický nebo aromatický uhlovodíkový zbytek a...