Goble Stephen

Hydroxymetylpyrolidíny ako agonisty beta-3-adrenergného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11057

Dátum: 02.04.2009

Autori: Moyes Chris, Shen Dong-ming, Li Bing, Kopka Ihor, Goble Stephen, Chang Lehua, Wang Liping, Berger Richard, Edmondson Scott, Morriello Gregori, Zhu Cheng, Ha Sookhee, Kar Nam

MPK: A61P 13/00, A61K 31/4178, A61K 31/506...

Značky: beta-3-adrenergného, receptora, hydroxymetylpyrolidíny, agonisty

Text:

...štúdiách rastie kapacita mechúra, čo vedie k predĺženiu intervalu medzi močením bez zvýšenia reziduálneho objemu moču.0005 Hyperaktívny mechúr je charakterizovaný symptómami naliehavosti močenia, s alebo bez naliehavej inkontinencíe moču, obyčajne spojenej s častosťou a noktúriou. Prevaha OABV Spojených štátoch a Európe sa určila na 16 až 17 5 u žien aj mužov starších než 18 rokov. Hyperaktívny mechúr sa najčastejšie klasifikuje ako...

Benzoxazinyl-amidocyklopentyl-heterocyklické modulátory chemokínových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7517

Dátum: 09.04.2004

Autori: Pasternak Alexander, Mills Sander, Yang Lihu, Goble Stephen

MPK: A61K 31/55, A61P 29/00, A61K 31/535...

Značky: benzoxazinyl-amidocyklopentyl-heterocyklické, modulátory, chemokínových, receptorov

Text:

...zápalových a imunoregulačných porúch a ochorení vrátane astmy, nádchy a alergických ochorení, ako aj autoimunitných ochorení ako reumatickej artritidy a arteriosklerozy. Ľudia,ktori sú homozygotní s absenciou páru báz 32 génu CCR-5, sú zrejme menej náchylný na reumatickú artritídu (Gomez a kol.,Artritída Rheumatism, 42, 989-992 (1999. Prehľadná publikácia týkajúca sa úlohy eozinofilov pri alergickom zápale je publikácia Kita, H. a kol., J....

Tetrahydropyránylcyklopentyltetrahydropyridopyridínové modulátory aktivity receptorov chemokínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4161

Dátum: 25.04.2003

Autori: Zhou Changyou, Tang Cheng, Jiao Richard, Mills Sander, Goble Stephen, Kothandaraman Shankaran, Yang Lihu, Moyes Christopher, Guiadeen Deodialsingh, Pasternak Alexander, Morriello Gregori, Butora Gabor

MPK: C07D 471/00, A61K 31/4353, A61P 29/00...

Značky: modulátory, chemokínov, tetrahydropyránylcyklopentyltetrahydropyridopyridínové, aktivity, receptorov

Text:

...publikácia Lustger, A.D., New England J. Med., 338(7), 426-445 (1998).Jednu podskupinu tvoria chemokíny, ktoré sú silnými chemoatraktantmi pre monocyty a makrofágy. Z nich je najlepšie charakterizovaný MCP-l (monocytový chemotaktický proteín-l), ktorého primárnym receptorom je CCR 2, MCP-l je u rôznych živočíšnych druhov,ako u hlodavcov a u človeka, produkovaný V bunkách rôznych typov pri odpovedi na zápalové podnety a stimuluje...