Gluzman Yakov

7-Nitro-9-substituovaný amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284826

Dátum: 14.11.2005

Autori: Ross Adma, Hlavka Joseph, Gluzman Yakov, Lee Ving, Sum Phaid-eng

MPK: C07D 205/04, C07C 237/26, A61K 31/16...

Značky: amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, 7-nitro-9-substituovaný, spôsoby, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (B), kde R je skupina R4(CH2)nCO- alebo R4'(CH2)nSO2-, kde n predstavuje číslo 0 až 4 a substituenty R4 a R4' majú význam uvedený v nárokoch a Q je vodík alebo skupina so vzorcom CH2(R5, R6), kde R5 a R6 majú význam uvedený v nárokoch. Ďalej sa opisujú spôsoby výroby týchto zlúčenín nitráciou príslušných medziproduktov do polohy 7 pri použití dusičnanu kovu alebo kysliny dusičnej za prítomnosti silnej...

Aniónové zlúčeniny obsahujúce triazínový kruh, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282598

Dátum: 20.09.2002

Autori: Ellestad George Alfred, Nikitenko Antonina Aristotelevna, Gluzman Yakov, O'hara Bryan Mark, Mitsner Boris, Morin John Edward, Larocque James Paul, Ding Wei-dong, Raifeld Yuri Efimovich

MPK: C07D 251/54, C07D 251/68, A61K 31/53...

Značky: zlúčeniny, obsahom, obsahujúce, kruh, farmaceutický, triazínový, prostriedok, použitie, aniónové

Zhrnutie / Anotácia:

Aniónové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) obsahujúce triazínový kruh, ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín a ich farmaceuticky prijateľných solí na výrobu liečiva na liečenie vírusových infekcií, zvlášť infekcií respiračným syncyciálnym vírusom.

7-Substituované-9-substituované amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsoby a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280837

Dátum: 08.03.1995

Autori: Sum Phaik-eng, Gluzman Yakov, Hlavka Joseph, Lee Ving, Ross Adma

MPK: C07C 237/26, C07D 205/04, A61K 31/16...

Značky: prostriedky, báze, farmaceutické, spôsoby, medziprodukty, výrobu, 7-substituované-9-substituované, amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 7-substituované-9-substituované amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny so všeobecným vzorcom (A), kde X je amino, halogén alebo NR1R2, kde R1 je H alebo alkyl s 1 až 4 C, R2 je alkyl s 1 až 4 C, R je skupina R4(CH2)nCO- alebo R4'(CH2)nSO2-, kde n predstavuje číslo 0 až 4 a substituenty R4 a R4' majú význam uvedený v nárokoch a Q je vodík alebo skupina so vzorcom CH2(R5,R6), kde R5 a R6 majú význam uvedený v nárokoch, spôsoby a...

9-Amino-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, farmaceutické a veterinárne prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281113

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hlavka Joseph, Lee Ving, Gluzman Yakov, Sum Phaik-eng

MPK: C07C 231/12, A61K 31/65, C07C 237/26...

Značky: báze, výrobu, veterinárne, medziprodukty, farmaceutické, 9-amino-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsob, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (A), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, a ich farmakologicky vhodné organické a anorganické soli a kovové komplexy. Opísané sú i medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické a veterinárne prípravky na ich báze. Uvedené zlúčeniny vykazujú antibakteriálnu účinnosť. Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca (A1), pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (B1) nechá reagovať s redukčným...