Glos Ján

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mišeje Gabriela, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glos Ján, Bobula Stanislav, Komora Ladislav, Glevitzký Edmund, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: vinylchloridu, kopolymérov, výroby, homopolymérov, spôsob

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Glos Ján, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav

MPK: C08F 16/06, C08F 8/06

Značky: výroby, spôsob, polyvinylalkoholů, modifikovaného

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Sposob prípravy polyvinylalkoholu s blokovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266273

Dátum: 13.12.1989

Autori: Glos Ján, Kráľ Bohumil, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav, Fabini Miroslav

MPK: C08F 116/06

Značky: přípravy, polyvinylalkoholů, strukturou, blokovou, spôsob

Text:

...stupňa hydrolýzy 69 až79 molárnych za dobu 15 až 35 minút. Potvrdiio sa, že vhodnou rýchlosťou alkoholýzy metylalkoholového roztoku PVAC je možné ovplyvniť usporiadanie zvyškových acetátových skupín 7 V PVAL. Ak sa pre hydrolýzu PVAC použije také množstvo Na 0 H, aby reakcia prebehla do stupňa hydrolýzy 69 až 79 mclárnych za 15 až 35 minút, vznikne PVAL, ktorý sa vyznačuje polymerizačným stupňom od 700 do 1 500, podľa druhu použitého...

Zařízení pro nouzové zastavení u automobilů vybavených motorem se vstřikováním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245494

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rusina Miroslav, Meeiarová Mária, Glos Ján, Smejkal Václav

MPK: F02D 13/04

Značky: vybavených, paliva, vstřikováním, nouzové, zastavení, zařízení, automobilů, motorem

Text:

...amomoómmc óes ropmozxenm mm-arena B nepenarze rc monumemy Hacocy cnezxyer paamecmmn rmenmommnmp, n ocymecwnraws no 113 W nanuenm qepea B/Z-pacnpenemmens ananommno onncamzorsry numa.Haoóperezme uoacmerca mame nozzpoduee- H 8. npmepe aro ocymecrnnemu. .Hpmaraenmñ pucynołt Ha týmu I noxaamaaew cxenqçy ycwpoñcma szccrpeunoro ocranosa c mzenuammeczcmm anerzenranm OCTaHOBa,ynpamexne Ko-roporo n-zomer 6 m Ka anempuqecma, Tax n meme.wmecrcmn. .B...

Sposob demonomerizácie suspenzných polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250035

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuška Vladislav, Zeleník Július, Glos Ján, Daňo Ján, Sellyei Ladislav

MPK: C08F 6/24, C08F 14/06

Značky: kopolymérov, vinylchloridu, uskutočňovaniu, polymérov, spôsob, zariadenie, demonomerizácie, suspenzných

Text:

...prúudmi inasýtenej, resp. predohriatej vodnej pary. Vďaka intenzivnemu turbulełntnémtl režimu, ktorý sa pri fluidizácii dosahuje, lprebie-ha ude-sorpčný proces uvoľňovania inonomérneho vinylchloridu z častíc veľmi úičinne.Suspeonzia V kolóne postupne prepadáva z , etáže na etáž, až nakoniec zdem-onomerizovaná susjpenzia obsahujúca oca 1 pp-m monomérneho vinylchloridu opúšťa kolóna a vedie sa na ďalšie spracovanie. Pod pojmom...

Spôsob výroby stabilných emulzií iniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230056

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kabíček Vladimír, Svoboda Josef, Tribulík Ján, Fabini Miroslav, Smejkal Václav, Macho Vendelín, Glos Ján, Rusina Miroslav

MPK: C08F 4/38, C08F 2/18

Značky: emulzií, stabilných, iniciátorov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stabilných emulzií iniciátorov pre suspenznú alebo mikrosuspenznú homopolymerizáciu a/alebo kopolymerizáciu vinylových monomérov sa uskutečňuje tak, že do vodného roztoku obsuhujúceho aspoň dva rôzne typy povrchovoaktívných látok v celkovom množstve 0,1 až 20 % hmot. sa pridá organický iniciátor a/alebo roztok iniciátoru v internom rozpúšťadle a zmes sa intenzívne zamieša. Hmotnostný pomer vody k roztokovému iniciátoru je 5:95 až 97:3 a...