Glevitzký Edmund

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279228

Dátum: 05.08.1998

Autori: Runa Alfréd, Guba Gustáv, Sekera Miroslav, Jureček Ľudovít, Glevitzký Edmund, Jurečeková Emília, Masaryková Margita, Macho Vendelín

MPK: C07B 43/06, C08K 5/20, C07B 43/04...

Značky: výrobkov, bitúmenov, spôsob, prísada, přípravy, asfaltových

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do bitúmenov a/alebo asfaltových výrobkov pozostáva zo 45 až 99,8 % hmotn. parciálnej soli a/alebo alkanolamidu najmenej jednej dikarboxylovej kyseliny C4 až C6, a/alebo aromatickej dikarboxylovej kyseliny C8 (ftalová) s jedným alkanolamínom (mono-, di-, trietanolamín), vytvorených adíciou a/alebo kondenzáciou pri mólovom pomere COOH k alkanolamínu 1 : 0,3 až 1,5. Zvyšok do 100 % hmotn. tvorí najmenej jedna zlúčenina spomedzi solí...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komora Ladislav, Mišeje Gabriela, Bobula Stanislav, Glos Ján, Rusina Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glevitzký Edmund, Fabini Miroslav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: výroby, vinylchloridu, spôsob, homopolymérov, kopolymérov

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob prípravy suroviny na výrobu uhlíkových a/alebo grafitových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267081

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macho Vendelín Korešpondent Sav, Novotná Vlasta, Foltán Stanislav, Borišek Igor, Malčovský Eugen, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil, Talián Igor, Kavala Miroslav, Hagara Anton, Kmeť Vladimír, Richter Ján

MPK: C01B 31/02

Značky: suroviny, výrobu, přípravy, spôsob, grafitových, uhlíkových, materiálov

Text:

...odparovanie, kde pri talku 5 až 50 kPa a teplote 170 až 220 °C sa oddelia predné ľahšie podiely z ťažkého rafinovaného pyrooleja a zvyšok sa upravuje za zníženého tlaku pri teplote 250 až 460 OC počas 5 min až 24 h za súčasného odstraňovanie produktov termického krakovania a získaná izotrôpna a/alebo anizotrôpnamasa sa po filtrácii vedie do procesu tvarovania a/alebo sa granuluje.Výhodou spôsobu prípravy suroviny na výrobu uhlikových...

Spôsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáciou linaloolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267946

Dátum: 12.02.1990

Autori: Glevitzký Edmund, Špacír Jozef, Zamiška Štefan, Kráľ Bohumil, Čamaj Vladimír, Hojč Ivan

MPK: C07C 29/56

Značky: spôsob, linaloolu, výroby, izomerizáciou, geraniolu, nerolu, katalytickou

Text:

...využíva bežné izcmorizaőnő katalyzátory (estery kyseliny crtovunadiönej), navyše spetrebováva kyselinu boritú, ciniöitú alebo zirkoniöitú, ktorých ostery s metanolcm resp. alkalické soli predstavujú odpadne produkty izomerizaöných reakcii.Nevýhody uvedených postupov rieši spâsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáoiou linaloclu v kvapelnej fáze v pritomosti esterov kyseliny ortovanadiönej v xmožshre 0,1 až 1,0 1, hmot. ako...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil, Svoboda Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, spôsob, výroby

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Sposob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259388

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glevitzký Edmund, Balák Jiří, Polievka Milan, Svoboda Josef

MPK: C07C 11/06

Značky: výroby, spôsob, 2-alkoxypropénu

Text:

...kovov, ako aj alkoholát alkalického kovu s alkoholom C, až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z exthrakcie alebo extrakčnej destilácie je v prípade metanolu možno lahko regenerovať destiláciou, resp. rektitikáciou. V prípade alkoholov C 9 až C 3 je vhodná azeotropická destilacia, s využitím známych ternárnych azeotropických zmesí, selektívnou adsorbciouu Vody hydrofilnými, vo vode nerozpustnými, ale vodou len napučiavajúcimi polymérmi a...

Dispergátor parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kráľ Bohumil, Glevitzký Edmund, Paulovič Milan, Palkovič Miroslav, Blažek František, Škvarenina Stanislav

MPK: B27K 3/36

Značky: dispergátor, parafinických, uhľovodíkov

Text:

...zo 40 až 60 0/0 hmot. tenzidu vzorcav ktorom R - znamená alkyl s počtom atóinov L 111 líka v alkylovom retazci 10 až 20 n - znamená cele číslo 5 až 10 x a y - je celé číslo 1 až 6Takto pripravený dispergátor dáva stabilné disperzie, ktoré sú pri teplote 15 až 30 °C stabilné líiekolko mesiacov. Ak sa pri dlhšej dobe skladovania následkom llokulácle vylúči z disperzie malé množstvo vody, nie je to na závadu, pretože miernym premiešanim...

Spôsob výroby suspenzného húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257356

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ilčík Štefan, Micka Miloň, Glevitzký Edmund, Tribulík Ján, Szulényi František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 214/06, C08F 291/02

Značky: spôsob, polyvinylchloridu, výroby, húževnatého, suspenzného

Text:

...doreagovat Zvyškové monoméry a súčasne nechať rozpadnúť zvyškové iniciátory pri teplote 70 až 80 °C. Rozklad zvyškového iniciátora, či za jeho spolupôsobenia vytvoreného makroradikálu,možno dosiahnuť aj prísadami redukčných činidiel, pričom pre uvedene účely sú vhodné hezpopolnaté, teda organické redukčné činidlá. Menej vhodné, ale v niektorých prípadoch dobre použiteľné sú prísady zlúčenín prechodných kovov. Zvyškové monomêry nielen že...

Spôsob výroby elastoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257150

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Micka Miloň, Glevitzký Edmund, Tribulík Ján, Szulényi František

MPK: C08F 20/28, C08F 20/18

Značky: výroby, elastomerů, spôsob

Text:

...g vodného roztoku alkylsulfonátu sodného s počtom uhlíkov v moleknle priemerne 15 obsah sodnej soli alkánsulfónových kyselín 32 0/0 hmot., obsah NaCl z 2 hmot., obsah oleja 1 hmot.,NaOH 0,1 0/0 hmot. Fe 0,005 hmot.) o koncentrácii 38 hmot., známeho pod obchodným názvom Mersolat. Za im-iešania sa pridá 300 g Z-etylhexylakrylátu ZEHA a reakčná zmes sa V dusikovej atmosfére vyhreje na teplotu 30 °C. Po vyhriati sa do reakčného prostredia...

Spôsob prípravy disperzie s obsahom 25 až 50 procent hmot. parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256576

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rumpli Juraj, Palkovič Miroslav, Hudák Michal, Kráľ Bohumil, Blažek František, Paulovič Milan, Bobula Stanislav, Glevitzký Edmund, Škvarenina Stanislav

MPK: C10G 73/40, B01F 3/12

Značky: disperzie, uhľovodíkov, parafinických, procent, přípravy, obsahom, spôsob, hmot

Text:

...polia spolupôsobenírn dispefgátora rozptýlia častice disperzte na menšie celky, veľkosti cca 1,um Nedochádza ku koagulácii mikročastíc a disperzia je stále až niekoľko mesiacov. Pri našom spôsobe prípravy parafinickej disperzle možno postupovat aj tak, že niektoré typy dispergátorov, ktoré sa skladajú z viac zložiek a z ktorých niektorá je rozpustná vo vode a ďalšia v parafiniclçom uhľovodíku, možno ich pripraviť in situ z východzích...

Tenzid na báze alkylénoxidovaných alkanolamidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256198

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimůnek Jaroslav, Mondočko Jozef, Čulák Ladislav, Kovář Pavol, Glevitzký Edmund, Petrus Teodor, Paulovič Milan, Kráľ Bohumil

MPK: C11D 3/32

Značky: báze, alkanolamidov, mastných, tenzid, kyselin, alkylénoxidovaných

Text:

...č. 1.Postupom popísaným v príklade 1 a zloženia východzich mastných kyselín repkového oleja taktiež podľa príkladu 1 sa pripravi tenzid so 6 móimi etylénoxidu tak, že sa 1120 g monoetanolamídu repkových mastných kyselín postupne oxyetyluje s 860 gramy etylenoxidu. Vzniklý tenzid je kvapalina, ktorá má pri 30 °C index lomu 1 4742 hustotu 997,3 kg. m 4 viskozitu 153 mPa . s. 89,3 hmot. produktu tvoria deriváty alkanolamidov mastných kyselín s...

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mondočko Jozef, Adam Valér, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil, Mitter Ladislav, Mikula Gustáv

MPK: C07D 303/04

Značky: alkénoxidov, spôsob, výroby

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Sposob výroby 2-alkoxypropénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251990

Dátum: 13.08.1987

Autori: Svoboda Jozef, Hojč Ján, Polievka Milan, Matušková Mária, Balák Jiří, Glevitzký Edmund

MPK: C07C 41/08, C07C 43/15, C07C 41/06...

Značky: 2-alkoxypropénov, spôsob, výroby

Text:

...izoluje extrakčnou rektitikáciou, kde sa ako extrakčné rozpúštadlo použije voda 10/0-ný .roztok N.a 0 H, KOH), glykoly, monoetanolaumíny atď. Proces pracuje s 55 0/0 až 65 0/o-nou konverziou -metylacetylénu a alé 251090nu pri takmer 100 o/o-nej selektivite. Za uvedených reakčných podmienok neprebíeha adícia alkoholu na propylen. V produkte boli nájdené lein -stopy 2,2-dia 1 koxypropánu a stopy iaoetonu, Z-Alkoxypropéiny sú za tlaku citlivé...

Spôsob prípravy kyslého arabinogalaktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240316

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lapeík 1ubomír, Glevitzký Edmund

MPK: C08B 37/00

Značky: kyslého, arabinogalaktánu, spôsob, přípravy

Text:

...uvedený postup oxidácie aplikovat ,na arabinogalaktany všetkých druhov smrekovcaĎalšia výhoda je, že použitý enzýmovo-chemický postup je veľmi šetrný, nedegradativny a umožňuje získat kyslýderivát arabinogalaktánu pri zachovaní jeho pôvodnej níolekulovej hmotnosti a využitím špecificity pôsobenia enzýmu galaktózo oxidázy modifikovaný polysacharid obsahuje len karboxylové skupiny, t. j. jed.notky kyseliny D-galakturónovej. Docieli sa tým, že...

Zapojenie k vyhodnocovaniu rozsahu výbušnej premeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239578

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glevitzký Edmund, Vanko Milan, Ritly Peter, Ilavský Ján, Lamae Pavel, Höger Pavol

MPK: G01N 25/50

Značky: vyhodnocovaniu, výbušnej, zapojenie, přeměny, rozsahu

Text:

...a ekonomická dostupnosť súčastí zapojenia spojená so získaním presných a komplexných výsledkov s dobrou reprodukovatelnosťou. Ďalej je to možnosť využitia súčastí zapojenia k zaznamenaniu vrcholkových hodnôt aj iných charakteristík spojených s rozsahom výbušnej premeny.Na výkresech príkladového prevedenia je blokové schéma zapojenia a schéma prepo 4jenia k vyhodnoccvaniu rozsahu výbušnej premeny indikáciou teplotných zmien a ich rozdielov...

Sposob výroby emulzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248977

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novák František, Smejkal Václav, Glevitzký Edmund, Bobula Stanislav, Kohút Anton, Brokeš Peter, Kráľ Bohumil, Mondočko Jozef

MPK: C08F 114/06, C08F 6/20

Značky: spôsob, výroby, emulzného, polyvinylchloridu

Text:

...a tlaku 0,7 až 0,8 MPa za miešania polýmerizovalo8 800 g demineralizovanej vody 10 g persíram draselneho 30 g NazHPol . 12 H 2 O 1500 g Z 0 o/o-ného vodného roztoku emu 1 ~ gátora s povrchovým napätím pri kritickej micelárnej koncentrácii rovným 24,0 mNm 1 (2 ~etylhexýlsul~ fojantaran sodný 8500 g vinýlchloridu.Suroviny boli nadávkovaue do autoklávu na začiatku polymerizácie a po vyhriatí na polymerizačnú teplotu bola teplota udržovaná...

Spôsob výroby izolačného a krycieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234491

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baluch Eduard, Mitter Ladislav, Mičega Ján, Glevitzký Edmund, Pukaj Anton, Janikovič Anton

MPK: B29C 29/00

Značky: izolačného, spôsob, materiálů, výroby, krycieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby izolačného a krycieho materiálu sa týka odboru chemickej technológie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zmes odpadných látok z výroby PVC, usní, polyetylénu a polyesterov za prítomnosti zmäkčovadla sa spracuje na kalandri, respektíve na výtlačnom stroji vo forme požadovanej hrúbky na fóliu. Materiál vyrobený týmto spôsobom možno s výhodou využiť v stavebníctve ako strešnú a kryciu izoláciu proti poveternostným vplyvom, zimnej...

Sposob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248087

Dátum: 15.01.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Porubský Juraj, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 14/06

Značky: kopolymerizácie, vinylchloridu, spôsob, homopolymerizácie

Text:

...a ro-»Llulrčnýchi zmesiznižuje sa tým tiež tvorba úsad polyměrov na vnútorných stenách autoklávov a armatúr. odpadá riziko extrémne vysokej tvorby rybich ôír, napr. pri nedokonalom vyčisteni autoklçłąrotx a v neposlednom rade, zvyšuje sa termicka stabilita homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu pri zachovaní ostatný-ch vynikajúcich fyzikálne-chemických a spracovateľských parametrov produktu. .Homopolymerizácia i kopolymerizácia...

Spôsob výroby suspenzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230891

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ilčík Štefan, Mondočko Jozef, Porubský Juraj, Szulényi František, Šovčíková Marianna, Macho Vendelín, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 114/06

Značky: suspenzného, polyvinylchloridu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzný polyvinylchlorid (PVC) zvlášť vhodný na výrobu tlakových rúr má K-hodnotu 69 až 80 (70 až 74), sypnú hmotnosť 0,5 až 0,65 kg.dm-3, absorpciu zmäkčovadla 2 až 23 (5 až 12) min a ďalšie definované parametre. Vyrába sa suspenziou homopolymerizáciou pri teplote 40 až 56 (49 až 53)°C, vodnom module vodná fáza/vinylchlorid = 1,0 až 2,0 (1,25 až 1,7), pri celkovom obsahu ochranných koloidov ako dispergátorov na báze derivátov celulózy...

Spôsob výroby homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223066

Dátum: 15.03.1986

Autori: Glevitzký Edmund, Porubský Juraj, Macho Vendelín

Značky: výroby, kopolymerů, vinylchloridu, spôsob, homopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu s olefinicky nenasýtenými komonomérmi, prostý alebo len s malým obsahom defektných častíc, tzv. rybích ôk, voľnoradikálovou homopolymerizációu alebo kopolymerizáciou pri teplote 5 až 80 °C, spravidla v suspenzii za spolupôsobenia pomocných látok tak, že sa na reakčný priestor homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie pred privedením východiskových surovín alebo aspoň pred privedením...

Spôsob výroby tenzidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225024

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kubička Rudolf, Petrus Teodor, Macek Vladimír, Kúnovský Jozef, Glevitzký Edmund, Novák Ladislav, Čulák Ladislav, Kopecký Ivan, Polievka Milan, Macho Vendelín, Paulovič Milan

Značky: výroby, tenzidov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tenzidov polyadíciou alkylénoxidu a/alebo kopolyadíciou alkylénoxidov alebo zmesi alkylénoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka na organické oxyzlúčeniny obsahujúce aktívny vodík vo forme hydroxylových skupín pri teplote 10 až 220° C, spravidla za prítomnosti katalyzátora alebo zmesi katalyzátorov, prípadne ďalšou úpravou produktov polyadície, vyznačujúci sa tým, že olefínoxid alebo zmes olefínoxidov s 2 až 4 atómami uhlíka sa polyaduje...

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226244

Dátum: 01.02.1986

Autori: Jarošek Karel, Střešinka Jozef, Mondočko Jozef, Vanko Anton, Benzír Štefan, Novák František, Foltán Stanislav, Kiss Gabriel, Macho Vendelín, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil

Značky: acetylénu, výroby, spôsob, etylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu na báze ropných a/alebo syntetických uhľovodíkov vysokoteplotnou pyrolýzou pri teplote 700 až 3 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s donórom potrebného reakčného tepla, vyznačujúci sa tým, že nástrekovou surovinou na pyrolýzu v množstve 3 až 100 % hmot., počítané z celkovej hmotnosti nastrekovaných uhľovodíkov, je zmes uhľovodíkov C3 až C8 s obsahom olefínov 30...

Způsob výroby močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245777

Dátum: 18.01.1986

Autori: Glevitzký Edmund, Novák Ladislav

MPK: C07C 126/02

Značky: močoviny, způsob, výroby

Text:

...ze dne sepnićačni koloný, a plýnneho pneu-zlu oxidu uhličitého, oilíwalíitiĺícílm pouze velrni malé mriöžásiiví atmoniaku a vody,kíeífý šííoupťá eu herní části külolilý.K tomuto účelu se do separačni kolony za dodáva voda neboroztok, například kolnclenžât ze- zony 25,. porruhím 31 a dále vodné roztoky 2 náSĚGdľ-iýćľl seperäčnich stupňů, kterée se reeýkluji. potrubím iz a 33. V horní časti. eepnrační koloný 28 pro oddelovánt oxidu...

Způsob výroby N-alkylsubstituovaných amidů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245756

Dátum: 17.09.1985

Autor: Glevitzký Edmund

MPK: C07C 103/58

Značky: n-alkylsubstituovaných, způsob, skořicové, výroby, amidů, kyseliny

Text:

...dávkování při o-rálním, rektálním nebo parenterálním podávání viz dale obsahují obvykle sloučeninu obecného vzorce I V množství v rozmezí 100 až 500 miligramů.Při orálním podávání mohou sloučeniny ve- ñonrmě jemného prášku nebo granulek obsahovat ředidla a disperzní či povrchové aktivní látky a mohou být i obsaženy v nálevu ve vodě nebo v sirupu. Sloučeniny mohou být také ve formě kapslí nebo sáčků v suchém stavu, nebo ve vodné či nevodné...

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224167

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tribulík Ján, Rusina Miroslav, Macho Vendelín, Glevitzký Edmund, Porubský Juraj, Smejkal Václav, Mojžiš Teodor, Komora Ladislav

Značky: výroby, zmesných, zmesí, spôsob, peroxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov obecného vzorca (str. 17), vyznačujúci sa tým, že do vodného roztoku peroxidu alkalického kovu alebo zmesi peroxidov alkalických kovov sa pridávajú súčasne alebo jednotlivo pretržite, polopretržite alebo kontinuálne aspoň dve rôzne látky obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a organické rozpúšťadlo, alebo opačne, do zmesi aspoň dvoch rôznych látok obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a...