Giovannini Riccardo

Nové receptory antagonistov CCR2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17475

Dátum: 13.12.2010

Autori: Santagostino Marco, Ebel Heiner, Frattini Sara, Mazzaferro Rocco, Scheuerer Stefan, Tautermann Christofer, Trieselmann Thomas, Gerlach Kai, Hoenke Christoph, Giovannini Riccardo

MPK: A61P 29/00, C07D 405/14, A61K 31/506...

Značky: použitie, antagonistov, receptory, nové

Text:

...substituovanýchjednou aleboviacerými skupinami vybranými spomedzi -OH, -NHz, -Cg-Cg-alkylu, -O-Cl-Ce-alkylu, -CN,-CF 3, -OCF 3, halogénu, -metylu, a O, alebo kde kruh R 1 je voliteľne navyše bi-valentne substituovaný na dvoch susediacich kruhových atómoch, tak, že anelovaný kruh je tvorený jednou alebo viacerými skupinami vybranými spomedzi -Ci-Cs-alkylénu, -Cz-Ce-alkenylénu a -C 4-C 6-alkinylénu, v ktorých jeden alebo dva alebo tri...

1-Heterocyklyl-1,5-dihydro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidín-4-ónové deriváty a ich použitie ako modulátory PDE 9A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15999

Dátum: 26.03.2010

Autori: Eickmeier Christian, Heine Niklas, Fiegen Dennis, Rosenbrock Holger, Schaenzle Gerhard, Giovannini Riccardo, Fox Thomas, Dorner-ciossek Cornelia, Fuchs Klaus

MPK: A61K 31/519, C07D 487/04

Značky: deriváty, použitie, modulátory, 1-heterocyklyl-1,5-dihydro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidín-4-ónové

Text:

...15553-15558). Zistilo sa, že PDE 9 A je silne exprimovaná v niektorých oblastiach mozgu potkanov. Tieto zahŕňajú čuchový bulbus, hipokampus, kortex, bazálne gangliá a bazálny predný mozog (Andreeva et al., J. Neurasci., 2001, 21 (22), 9068-9076). Dôležitú úlohu v procesoch učenia a zapamätania si zohrávajú predovšetkým hipokampus, kortex a bazálny predný mozog.Ako sa už spomína vyššie, PDE 9 A sa odlišuje tým, že má zvlášť vysokú añnitu...

Pyridínové deriváty a ich použitie pri liečení psychotických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10413

Dátum: 07.09.2006

Autori: Alvaro Giuseppe, Giovannini Riccardo, Di Fabio Romano, Falchi Alessandro, Belvedere Sandro, Andreotti Daniele

MPK: A61K 31/4985, A61K 31/4439, A61K 31/5383...

Značky: psychotických, deriváty, liečení, použitie, poruch, pyridínové

Text:

...ISN, o, 130, 3 P,321,35 s, 1 gp, 35 m, 123131251 Zlúčeniny podľa vynálezu a farmaceutický vhodné soli zlúlčenín, ktoré obsahujú vyššie uvedené izotopy a/alebo iné izotopy iných atómov tiež spadajú do rozsahu vynálezu. Zlúčeniny podľa vynálezu značené izotopmi, napríklad rádioaktívnymi izotopmi, ako 3 H, 14 C, sú užitočné napríklad pri štúdiách distribúcie liečiva a/alebo substrátu V tkanivách. Zvláštna prednosť sa dáva tritiu, t.j. izotopu...

B-laktámy na liečbu chorôb CNS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4786

Dátum: 10.11.2004

Autori: Alvaro Giuseppe, Paio Alfredo, Mattioli Lucia, Di Fabio Romano, Tranquillini Maria Elvira, Giovannini Riccardo

MPK: A61K 31/4427, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: liečbu, chorôb, b-laktámy

Text:

...heterocyklickú skupinu alebo 5 až 6 člennú heteroarylovú skupinu. kde uvedené skupiny sú pripadne substituovane l až 3 skupinami nezávisle vybranými z trifluórmetylu. CM alkylu,hydroxy, kyano, CM alkoxy, trífluórrnetoxy, halogénu alebo S(O)qCM alkylu- R 9 znamená vodilg halogén. C 3. cykloalkyl, hydroxy, nitro, kyano alebo CM alkyl prípadne substituovaný jednou alebo dvoma skupinami vybranými z halogćnu, kyano hydroxy alebo CM alkoxyo R 10...