Gilkerson Terence

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty, spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280925

Dátum: 12.08.1992

Autori: Stocker Richard, Foster Christopher James, Gilmore Ian James, Gilkerson Terence

MPK: A01N 43/40, C07D 213/78, C07D 213/83...

Značky: prostriedky, obsahom, účinné, karboxamidové, herbicídne, použitie, deriváty, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom n predstavuje celé číslo od 1 do 5, X predstavuje nezávisle od seba atóm vodíka, halogénu, alkyl alebo alkoxy, ktoré sú prípadne substituované halogénom, kyano-, hydroxy- a alkoxy-skupinou alebo znamená kyano-, nitro-, alkenyloxy-, alkinyloxy-, alkyltio-, halogénalkyltio-, alkenyltio- alebo alkynyltioskupinu m predstavuje nulu alebo celé číslo od 1 do 3, Y predstavuje...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270567

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gilkerson Terence, Coombs Mandy, Jennens David

MPK: C07D 279/06, C07D 279/04, A01N 43/86...

Značky: účinné, způsob, výroby, fungicidní, prostředek, látky

Text:

...otom vodiku o když R znamená terc.-butylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo 2-methoxyfenylovou skupinu, X představuje otom kysliku nebo atom siry.Přikladem eubatituentu značíciho otom halogenu je otom fluoru, otom bromu u atom chloru. Alkylová nebo alkenylová skupine obsahuje vždy uvedený počet atonů uhllku a má přímý nebo rozvětvený řetězec. V těchto případech jde účelně o nethylovou, ethylovou,propylovou nebo propenylovou skupinu. Pokud...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270566

Dátum: 12.07.1990

Autori: Coombs Mandy, Gilkerson Terence, Jennens David

MPK: C07D 279/08, C07D 279/04, A01N 43/86...

Značky: fungicidní, prostředek, účinné, způsob, výroby, látky

Text:

...vzorce OR 3.ve kteréo R 3 znelenó otoe vodiku nebo elkylovou okuplnu e F 2 představuje otoo vodlku a Q znelenâ kyenoekuplnu nebo F 1 e P 2 v dohroeady zne|enojlekuplnu vzorceve ktere HelzneIená tou helogenu, eReekce ee obvykle provádí v lnertnxe organické rozpouätedle, jako je other nebo dlchlornethen, při teplote uezl teplotou nletnoetl e teplotou rpětného toku. Pokud Pl a F 2 předscavujl dohroeady ekuplnu vzorcea Q znamená eco vodlku,...