Gijsen Henricus Jacobus Maria

Deriváty 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-ylamínu vhodné ako inhibítory ?-sekretázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20220

Dátum: 29.02.2012

Autori: Vega Ramiro Juan Antonio, Van Gool Michiel Luc Maria, Gijsen Henricus Jacobus Maria, Delgado-jiménez Francisca, Trabanco-suarez Andrés Avelino

MPK: C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/28...

Značky: vhodné, inhibitory, deriváty, sekretázy, 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-4-ylamínu

Text:

...zo súboru zahŕňajúceho halogén, kyanoskupinu, Ci-salkyl, Ciąalkyloxysku pinu, mono- a polyhalogén-Clgalkyl, mono- a polyhalogén-C 1.salkyloxyskupinug aheteroaryl je vybraný zo súboru zahŕňajúceho pyridyl, pyrímidyl, pyrazyl, pyridazyl, furanyl, tienyl, pyrolyl, pyrazolyl, imidazolyl, triazolyl, tiazolyl, tíadiazolyl, oxazolyl a oxadiazolyl, z kto 3rých každý je pripadne substítuovaný jedným, dvoma alebo tromi substituentmi vybranými zo...

4-(Aminometyl)piperidínbenzamid, jeho použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom, medziprodukty a spôsoby prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285829

Dátum: 10.08.2007

Autori: Bosmans Jean-paul René Marie André, Meulemans Ann Louise Gabriëlle, De Cleyn Michel Anna Jozef, Gijsen Henricus Jacobus Maria

MPK: A61K 31/4523, A61K 31/519, A61K 31/445...

Značky: medziprodukty, obsahom, kompozícia, přípravy, použitie, farmaceutická, spôsoby, 4-(aminometyl)piperidínbenzamid

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 4-(aminometyl)piperidínbenzamid vzorca (I), jeho stereochemicky izomérna forma, N-oxidová forma alebo farmaceuticky prijateľná adičná soľ s kyselinou alebo bázou, kde R1-R2 je -O-CH2-CH2-, -O-CH2-CH2-O-, -O-CH2-CH2-CH2-, -O-CH2-CH2-CH2-O- alebo -O-CH2-CH2-CH2-CH2-O-, pričom v týchto radikáloch poprípade jeden alebo dva atómy vodíka na rovnakom alebo rôznom uhlíkovom atóme môžu byť nahradené metylskupinou, R3 je fluór, chlór alebo...

Benzimidazolové kanabinoidné antagonisty nesúce substituovanú heterocyklickú skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7163

Dátum: 02.07.2007

Autori: Verbist Bie Maria Pieter, De Cleyn Michel Anna Jozef, Surkyn Michel, Gijsen Henricus Jacobus Maria

MPK: A61P 9/00, C07D 401/00, A61K 31/4164...

Značky: antagonisty, nesúce, heterocyklickú, skupinu, substituovanú, benzimidazolové, kanabinoidné

Text:

...množíny halogém hydroxyskupina, Claalkyl. C 3.(C)l(l 0 ílll(yl, Cmalkyloxyskupina. polyhalogćn(Ímalkyloxyskupina. tritlučwrmetyl. kyanoskilpina. nitroskupina, NR 7 R 8, CONR 7 R 8 alebo Nncokĺ kde R 7 a R sú nezzivislc zvolenievodíka, Cl 4 alkvlu alebo polyhalogćiKÍalkyluzeyklická skupina zvolená z množiny pyrolidinyl. piperidínyl, piperazinyl, morfolinyl, tetrahydrofuranyl. tetrahydropyranyl. l,3 diçvxolanyl, l.3 dioxanv 1, 1,4 dioxanyl,...

5HT4-antagonistické 4-(aminometyl)-piperidínbenzamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2760

Dátum: 10.06.2004

Autori: Gijsen Henricus Jacobus Maria, Bosmans Jean-paul René Marie André, Mevellec Laurence Anne

MPK: C07D 405/00, A61K 31/445

Značky: 5ht4-antagonistické, 4-(aminometyl)-piperidínbenzamidy

Text:

...alebo dvoma substituentmi, z ktorých každý je nezávislepyrimidinyl pyrimidinyl substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi, z ktorých každý jepyridazinyl pyridazinyl substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi, z ktorých každý jepyrazínyl pyrazinyl substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi, zktorých každý je nezávisle zvolený z množiny hydroxyskupina, Chgalkyloxy, C 1.5 alkyl alebo halogén.V uvedených definíciách halogén znamená...

4-(aminometyl)piperidínbenzamidy ako antagonisty 5HT4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2470

Dátum: 10.06.2004

Autori: Gijsen Henricus Jacobus Maria, Mevellec Laurence Anne Janssen-cilag, Bosmans Jean-paul René Marie André

MPK: A61K 31/4523, C07D 405/00, A61P 1/00...

Značky: 4-(aminometyl)piperidínbenzamidy, antagonisty

Text:

...alebo Cmalkylu pyridazinyl pyridazinyl substituovaný jedným alebo dvoma substituentmí, kde každý je nezávisle vybraný zhydroxyskupiny, Clągalkyloxyskupiny, Cbóalkylu alebo halogénu pyrazinyl pyrazinyl substituovaný jedným alebo dvoma substituentmí, kde každý je nezávisle vybraný z hydroxyskupiny, Cpóalkyloxyskupiny, Cpgalkylu alebo halogénu.Výraz halogén, ako sa používa v uvedených deñníciách, je generickým označením pre tluór, chlór,...