Giger Rudolf Karl Andreas

Imidazolylmetylpyridín, spôsob jeho prípravy, tento pyridín ako liečivo a farmaceutická kompozícia tento pyridín obsahujúca

Načítavanie...

Číslo patentu: 279224

Dátum: 05.08.1998

Autor: Giger Rudolf Karl Andreas

MPK: A61K 31/44, C07D 401/06

Značky: liečivo, farmaceutická, spôsob, pyridín, obsahujúca, přípravy, kompozícia, imidazolylmetylpyridín

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazolylmetylpyridín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, R2 a R3 nezávisle jeden od druhého znamenajú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka a R4 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, vo forme voľnej zásady alebo vo forme adičnej soli s kyselinou. Je tiež opísaný tento imidazolylmetylpyridín ako liečivo použiteľné na...

Zlúčeniny indolu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279214

Dátum: 14.10.1992

Autori: Mattes Henri, Giger Rudolf Karl Andreas

MPK: C07D 209/14, C07D 333/58, A61K 31/395...

Značky: použitie, obsahom, prostriedok, farmaceutický, indolu, zlúčeniny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1, R5, R6, R7 sú definované v opise, X--Y znamená skupinu -CR8=N- alebo skupinu -C(R8)-NH-, kde R8 znamená atóm vodíka alebo alkyl a B znamená heterocyklickú skupinu alebo skupinu vzorca (b), v ktorom R10 znamená atóm vodíka, prípadne substituovanú alkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, arylovú skupinu, adamantylovú skupinu, acylovú skupinu alebo karbamoylovú skupinu a X2...

Deriváty 3,7-disubstituovaného indolu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278597

Dátum: 15.07.1992

Autori: Giger Rudolf Karl Andreas, Dixon Arnold Keith

MPK: A61K 31/40, C07D 401/12

Značky: prostriedky, obsahujú, výroby, použitie, deriváty, spôsob, 3,7-disubstituovaného, farmaceutické, indolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 3,7-disubstituovaného indolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka a R2 je alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, ich výroba, ich použitie ako farmaceutík a farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.