Gheorghiu Mihnea

Integrované pásové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270325

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gheorghiu Mihnea, Žaloudík Petr

MPK: B01F 7/24

Značky: integrované, míchadlo, pásové

Text:

...průměru válcové nádoby 2.Orlentaoe pásku g ke stčnč válcová nádoby je kolmá a mčhno uhlom 90 ° mezi delším charaklerlstlckým rozmärem průřezu pásku 3 a radlálou válcovő nádoby 3 procházející tímto rozměrem. Splrálovltá část g opisuje nejménč jednu otočku podát stčny válcová nádoby 3 a vystoupí až k hornímu okraji válcovő části g. Odtuďsplrálovltá část g spojltä prudce přechází v horní rą. meno z, ktere eměřuje k ose otáčení hm přímo po...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262452

Dátum: 14.03.1989

Autori: Salajka Zdeněk, Žaloudík Petr, Jansa Ladislav, Legeza Vasil, Šindelář Pavel, Hamřík Oldřich, Gheorghiu Mihnea, Kratochvíla Jan

MPK: C08F 4/62

Značky: způsob, polymerů, 1-alkenů, výroby, kopolymerů

Text:

...nečistoty typu donoru elektronů. Psrafinický uhlovodik lze nanést na hotový kstalyzátor, suspendovaný v uhlovodíkovém rozpouštědle, nebo současně s poslední složkou katalyzátoru, tj. s organohlinitou sloučeninou III. Parafinický uhlovodík se nanáši tak, aby jeho obsah činil 0,5 až 50 1 hmotnostních katalyzátoru, s výhodou 1 až 10 1 hmotnostních. Principem působení pąrafinického uhlovodíku je obalení částic katslyzátoru a zabránění difuzi...

Katalyzátor pro polymeraci 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262451

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křivánek Josef, Salajka Zdeněk, Kratochvíla Jan, Gheorghiu Mihnea, Hamřík Oldřich, Legeza Vasil

MPK: C08F 4/62

Značky: 1-alkenů, polymeraci, katalyzátor

Text:

...provádí pravidla po dobu4 hodin. zchlazení nosiče se provádí proudem dusíku, jehož obsah vody a kyslíku je nižšíV prostředí uhlovodíkového rozpouätěále nebo v plynné fázi se potom na nosič působí alespoň jednou organokovovou sloučeninou, napr. trialkyly, dialkylhydridy, dialkylhalogenidy.k pevněmu zakotveni organokovová sloučeniny. Kvúli rovnoněrnému naneeeni je nutno suspenrinosiče nebo vrstvu nosiče intenrívně michat, výhodné je interakci...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-lkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262335

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gheorghiu Mihnea, Salajka Zdeněk, Legeza Vasil, Hamřík Oldřich, Křivánek Josf, Kratochvíla Jan

MPK: C08F 4/68, C08F 10/00, C08F 4/64...

Značky: způsob, výroby, 1-lkenů, polymerů, kopolymerů

Text:

...organohořečnaté sloučeniny jsou stejné jako u předchozích složek. Závěrečnou fází přípravy jednofázového katalyzátoru je případné odsušení uhlovodíkového rozpouštědla, prováděla-li se příprava v něm. Toto odsušení se neprovádí, následuje-li polymerace v kapalné fázi.Polymeraci 1-alkenů podle tohoto vynálezu na jednofázovém katalyzátoru lze provéstve fluidním loži, v mechanicky míchané vrstvě v plynné fázi, V kapalném monomeru, neboV...

Spôsob regulácie hrúbky stenyvytláčaných výrobkov z plastov v priereze a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242535

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fiala Zdenik, Gheorghiu Mihnea, Boeek Vladimír, Eupka Pavol

MPK: B29C 47/90

Značky: spôsob, výrobkov, regulácie, stenyvytláčaných, zariadenie, hrúbky, plastov, priereze

Text:

...výrobkov z plastov V priereze a zariadenie pre tento spôsob, ktorého podstata spočíva v tom, že regulácia hrúbky sa vykonáva zmenou teploty prislučnej zóny hubice a/alebo tŕňa vytláčacieho nástroja, pričom sa pri konštantnej odťahovej rýchlosti zmeni hodnota hrúbky steny vytláčaného výrobku v priečnom profile na požadovanú hodnotu. Celé zariadenie je realizované tak, že v hubici alebo tŕni vytláčacieho nástroja sú v smere toku taveniny...

Způsob přípravy vysoce polymerní chromosomální deoxyribonukleové kyseliny značené uniformně radioizotopem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240392

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gheorghiu Mihnea, Boeek Vladimír, Fiala Zdenik, Holeeek Jaroslav

MPK: C12R 1/89

Značky: uniformně, chromosomální, deoxyribonukleové, polymerní, radioizotopem, značené, přípravy, vysoce, kyseliny, způsob, sup.14.n.c

Text:

...speciálního druhu a kmene mikroorganismů.D izolace DNA ze sinic byla popsárxa pouze obecně z neraclioalçtivního materiálu a jen u. některých vybraných kmenů.Příprava vysocepolymerní DNA značené radioizotopem 140 ze sinice rodu Synechococcus má některé specifické zvláštnosti,které nebyly dosud řešeny. V návrhu technologického postupu je nutno je mít na zřeteli.Výše uvedený stav je řešen komplexním způsobem juřípravy vysoce polymerní...

Sôsob lisovania nekonečného pása s uzavretým plastickým desénom na rotačnom lise

Načítavanie...

Číslo patentu: 239815

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gheorghiu Mihnea, Holeeek Jaroslav, Boeek Vladimír, Dvooák František, Fiala Zdenik

MPK: B29C 43/44, B30B 5/04, B30B 9/28...

Značky: desénom, nekonečného, sôsob, uzavretým, pása, rotačnom, lisovania, plastickým

Text:

...až BO .m/min, teplote 140 °C až 1560 stupňov C a tlalku 15 MPa na nek-onečný pás s plastickým dezénom. Pred .samotným lisovanlm na xrotačnom lise je fólia upravená na p-roíilovacorm valci, podla daného vzoru.Lisovanie nekonečného páse s plastickým dezênoan novým spôsobom je ekonomicky výhoclunejší, ako klasické lisovanie. Dochádza k úspora pracovných síl, energie, zníženiu výrobných nákladov, zníženiu ceny vý 4 . robku a zvýšeniu funkčný-ch...

Zařízení pro jištění kombinovaného zemědělského nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239723

Dátum: 15.04.1987

Autori: Venhoda Emil, Legeza Vasil, Gheorghiu Mihnea

MPK: A01B 61/04

Značky: jištění, zařízení, nářadí, kombinovaného, zemědělského

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nakloubené do rámu prodloužené rameno s posuvným držákem doplňujícího pracovního nářadí apvužirw je uchyceno k hor-ní části základním pracovního nářadí, přičemž druhý konec pružiny je uchycen k opěře rámu.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreau, který znázorňuje boční pohled na zařízení.K základním pracovnímu nářadí L je uchyceno prodloužené rameno 2, která je nakloubenó...

Způsob výroby granulátu termoreaktivních lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225078

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gheorghiu Mihnea, Kožuch Jiří, Svěrák Tomáš

Značky: termoreaktivních, výroby, granulátu, způsob, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby granulátu termoaktivních lisovacích hmot dávkováním termoreaktivního pojiva do sypkých komponent tvořených plnivy a přísadami rozmíchanými v rychloběžném mísiči v turbulentní vrstvě, vyznačený tím, že tavenina pojiva se dávkuje s výhodou pomocí rozstřikovacího zařízení při obvodové rychlosti lopatek mísiče od 5 do 55 m/s a teplotě, která se liší od teploty pevných komponent od - 30 do + 80 °C, a při které tavenina má viskozitu 5 ....