Gewehr Markus

Spôsob ochrany pred fytopatogénmi pomocou kiralaxylu, zodpovedajúce použitie a príslušné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13561

Dátum: 12.09.2006

Autori: Wilhelm Ronald, Gewehr Markus, Burgers Jan Willem

MPK: A01N 37/46

Značky: fytopatogénmi, ochrany, pomocou, spôsob, zodpovedajúce, příslušné, kiralaxylu, použitie, prostriedky

Text:

...zvolenému z rodov Pythium, Rhizactonia, Tilletia, Ustilago, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Alternaria,Cercospora, Drechslera, Fusaríum a Verticillium.0012 Ďalším predmetom vynálezu je prostriedok na ošetrenie osiva pre ochranu rastliny proti fytopatogénu, zvoleného z rodov Pythíum, Rhizoctania, Tillería, Ustilago, Peronospora, Pseudoperanospora, Plasmopara, Alternaria, Cercospora, Drechslera, F usarium a Verticillium,...

Fungicídne zmesi obsahujúce substituované anilidy kyseliny 1- metyl -pyrazol – 4 -ylkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16856

Dátum: 01.08.2006

Autori: Gewehr Markus, Stierl Reinhard, Scherer Maria, Werner Frank, Dietz Jochen, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 3/00, A01N 35/04, A01N 37/34...

Značky: pyrazol, fungicidně, zmesí, anilidy, substituované, ylkarboxylovej, metyl, obsahujúce, kyseliny

Text:

...napríkladhttpz/Iwww.hcIrss.demon.co.uk/index.html) tieto sú komerčne dostupné.W 0 2005/034628 opisuje synergické zmesi fungicidov sanilidmi kyseliny pyrazolkarboxylovej.W 0 2006/087343 opisuje fungicídne anilidy kyseliny pyrazolkarboxylovej a navrhuje zmesi s ďalšími aktívnymi látkami.S ohľadom na zníženie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektra účinnosti účinných látok I a ll bola podstatou predloženého vynálezu úloha nájsť také...

Anilidy tiazolkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8217

Dátum: 16.05.2006

Autori: Lohmann Jan Klaas, Grote Thomas, Gewehr Markus, Schäfer Peter, Grammenos Wassilios, Dietz Jochen, Müller Bernd, Hünger Udo, Schwögler Anja, Rheinheimer Joachim, Renner Jens, Schieweck Frank

MPK: A01N 43/78, C07D 277/20

Značky: anilidy, kyselin, tiazolkarboxylových

Text:

...do úvahy napríklad anorganické zlúčeniny ako hydroxidy alkalických kovov a hydroxidy kovov alkalických zemin ako je hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid vápenatý, oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemin ako je hydrid litny, hydrid sodný, hydrid draselný a hydrid...

Anilidy pyrazolkarboxylových kyselín, spôsob ich výroby a prostriedky s ich obsahom určené na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17244

Dátum: 15.02.2006

Autori: Schieweck Frank, Grote Thomas, Schwögler Anja, Blettner Carsten, Stierl Reinhard, Gewehr Markus, Müller Bernd, Grammenos Wassilios, Schäfer Peter, Hünger Udo, Dietz Jochen, Rheinheimer Joachim, Lohmann Jan Klaas, Strathmann Siegfried

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: kyselin, anilidy, obsahom, spôsob, určené, prostriedky, pyrazolkarboxylových, ničenie, choroboplodných, výroby

Text:

...oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín ako je hydrid Iítny, hydrid sodný, hydrid draseiný a hydrid vápenatý, amidy alkalických kovov ako je amid Iítny, nátriumamid a káliumamid,uhličitany alkalických kovov a uhličitany kovov alkalických zemín ako je uhličitan Iítny a uhličitan vápenatý ako aj...

2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny a ich použitie na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7024

Dátum: 22.07.2005

Autori: Blettner Carsten, Rheinheimer Joachim, Schwögler Anja, Grammenos Wassilios, Köhle Harald, Schieweck Frank, Müller Bernd, Gewehr Markus, Schäfer Peter, Hünger Udo, Grote Thomas, Schöfl Ulrich, Rether Jan, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard

MPK: C07D 401/00, A01N 43/48

Značky: ničenie, 2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny, použitie, choroboplodných

Text:

...húb) ako aj spôsob ničenia fytopatogénnych choroboplodných húb, vyznačujúci sa tým, že sa huby alebo materiály, rastliny, pôdy alebo osivo, ktoré majú byť chránené pred napadnutím hubami, ošetria účinným množstvom zlúčeniny všeobecného vzorca l a/aleboúčinným množstvom soli zlúčeniny I, ktorá je prijateľné na poľnohospodárske účely.Predmetom predloženého vynálezu je ďalej prostriedok na ničenie choroboplodných húb obsahujúci prinajmenšom...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2398

Dátum: 17.03.2005

Autori: Tormo I Blasco Jordi, Strathmann Siegfried, Scherer Maria, Gewehr Markus, Schöfl Ulrich, Stierl Reinhard, Grote Thomas

MPK: A01N 43/90, A01N 37/52

Značky: fungicidně, zmesí

Text:

...aplikovaných účinných látokvykazovali zlepšený účinok proti choroboplodným hubám (synergistické zmesi).Na základe tohto boli nájdené zmesi definované v úvode. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasnou spoločnou alebo oddelenou aplikáciou zlúčeniny I a jednej zo zlúčenín ll alebo následnou oddelenou aplikáciou zlúčenín I a jednej zo zlúčenín ll dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako je tomu pri použití jednotlivých...

5,6-Dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na ničenie choroboplodných húb ako aj prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7818

Dátum: 08.03.2005

Autori: Strathmann Siegfried, Schäfer Peter, Tormo I Blasco Jordi, Blettner Carsten, Gewehr Markus, Stierl Reinhard, Niedenbrück Matthias, Rheinheimer Joachim, Schöfl Ulrich, Müller Bernd, Grammenos Wassilios, Scherer Maria, Wagner Oliver, Grote Thomas, Schwögler Anja, Schieweck Frank

MPK: C07D 487/00, A01N 43/00

Značky: výroby, prostriedky, použitie, spôsob, choroboplodných, 5,6-dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, obsahom, ničenie

Text:

...bez rozpúšťadla alebo ju uskutočniť v chlórbenzéne, xyléne, dimetylsulfoxide, N-metylpyrolidóne. Zvlášť výhodné bázy sú terciárne aminy ako je triizopropyletylamín, tributylamín, N-metylmorfolin alebo Nmetylpiperidín. Teploty sú medzi 50 a 300 °C, výhodnejšie oci 50 do 180 °C, ak saBázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, možné je ale ich použit aj vekvímolárnych množstvách, v nadbytku alebo eventuálne ako...

Pyrimidíny substituované v 2-polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1596

Dátum: 15.07.2004

Autori: Gypser Andreas, Schäfer Peter, Scherer Maria, Schöfl Ulrich, Schwögler Anja, Strathmann Siegfried, Rheinheimer Joachim, Blettner Carsten, Schieweck Frank, Stierl Reinhard, Tormo I Blasco Jordi, Grote Thomas, Gewehr Markus, Grammenos Wassilios, Müller Bernd, Wagner Oliver

MPK: C07D 239/00

Značky: pyrimidíny, 2-polohe, substituované

Text:

...alebo ďalšou aminoskupinou -(-N(R°)-, pričom R znamená vodík alebo C 1-C 5-alkyI,alalebo môže obsahovať jeden alebo viaceré substituenty zo skupiny halogén, Cą-Ca-alkyl, Crcg-halogénalkyl a oxy-Cj-Cg-alkylenoxyznamená halogén, kyano, C 1-C 4-aIkyl, C 2-C 4-alkenyI, C 2-C 4-aIkinyI, 03-06 cykloalkyl, C 1-C 5 alkyltio, di-(C 1-C 5-alkyI)amino alebo Cj-Cs-alkylamino, pričom alkylové, C 1-C 4-alkoxy, C 3-C 4-alkenyloxy, C 3-C 4-aIkinyloxy,...

Fungicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4847

Dátum: 07.07.2003

Autori: Gewehr Markus, Müller Bernd, Van Tuyl Cotter Henry, Rose Ingo, Orth Ann, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 35/00

Značky: fungicidně, použitie

Text:

...kyseliny naftalínsulfónovej, kyseliny fenolsulfónovej, kyseliny dibutylnaftalinsulfónovej,alkylarylsulfonáty, alkylsulfáty, alkylsulfonáty, sulfáty mastných alkoholov a mastné kyseliny ako aj ich soli alkalických kovov a soli alkalických zemin soli sulfatizovaných glykoléterov mastných alkoholov, kondenzačné produkty sulfónovaného naftalinu a derivátov naftalínu s formaldehydom, kondenzačné produkty naftalínu prípadne kyseliny...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Stierl Reinhard, Schieweck Frank, Lorenz Gisela, Krummel Günter, Ammermann Eberhard, Tormo I Blasco Jordi, Gypser Andreas, Müller Bernd, Grote Thomas, Grammenos Wassilios, Sauter Hubert, Schäfer Peter, Strathmann Siegfried, Gewehr Markus, Rose Ingo, Rheinheimer Joachim

MPK: C07D 487/00, A01N 43/90

Značky: choroboplodných, ničenie, 7-aminotriazolopyrimidíny

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...