Gewehr Markus

Spôsob ochrany pred fytopatogénmi pomocou kiralaxylu, zodpovedajúce použitie a príslušné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13561

Dátum: 12.09.2006

Autori: Gewehr Markus, Burgers Jan Willem, Wilhelm Ronald

MPK: A01N 37/46

Značky: fytopatogénmi, pomocou, spôsob, příslušné, prostriedky, použitie, zodpovedajúce, ochrany, kiralaxylu

Text:

...zvolenému z rodov Pythium, Rhizactonia, Tilletia, Ustilago, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Alternaria,Cercospora, Drechslera, Fusaríum a Verticillium.0012 Ďalším predmetom vynálezu je prostriedok na ošetrenie osiva pre ochranu rastliny proti fytopatogénu, zvoleného z rodov Pythíum, Rhizoctania, Tillería, Ustilago, Peronospora, Pseudoperanospora, Plasmopara, Alternaria, Cercospora, Drechslera, F usarium a Verticillium,...

Fungicídne zmesi obsahujúce substituované anilidy kyseliny 1- metyl -pyrazol – 4 -ylkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16856

Dátum: 01.08.2006

Autori: Stierl Reinhard, Strathmann Siegfried, Gewehr Markus, Scherer Maria, Werner Frank, Dietz Jochen

MPK: A01N 35/04, A01N 3/00, A01N 37/34...

Značky: fungicidně, substituované, obsahujúce, ylkarboxylovej, metyl, kyseliny, zmesí, anilidy, pyrazol

Text:

...napríkladhttpz/Iwww.hcIrss.demon.co.uk/index.html) tieto sú komerčne dostupné.W 0 2005/034628 opisuje synergické zmesi fungicidov sanilidmi kyseliny pyrazolkarboxylovej.W 0 2006/087343 opisuje fungicídne anilidy kyseliny pyrazolkarboxylovej a navrhuje zmesi s ďalšími aktívnymi látkami.S ohľadom na zníženie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektra účinnosti účinných látok I a ll bola podstatou predloženého vynálezu úloha nájsť také...

Anilidy tiazolkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8217

Dátum: 16.05.2006

Autori: Dietz Jochen, Gewehr Markus, Schäfer Peter, Lohmann Jan Klaas, Rheinheimer Joachim, Müller Bernd, Schieweck Frank, Hünger Udo, Schwögler Anja, Renner Jens, Grammenos Wassilios, Grote Thomas

MPK: C07D 277/20, A01N 43/78

Značky: kyselin, anilidy, tiazolkarboxylových

Text:

...do úvahy napríklad anorganické zlúčeniny ako hydroxidy alkalických kovov a hydroxidy kovov alkalických zemin ako je hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid vápenatý, oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemin ako je hydrid litny, hydrid sodný, hydrid draselný a hydrid...

Anilidy pyrazolkarboxylových kyselín, spôsob ich výroby a prostriedky s ich obsahom určené na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17244

Dátum: 15.02.2006

Autori: Schwögler Anja, Grammenos Wassilios, Müller Bernd, Blettner Carsten, Stierl Reinhard, Lohmann Jan Klaas, Strathmann Siegfried, Schieweck Frank, Rheinheimer Joachim, Grote Thomas, Gewehr Markus, Hünger Udo, Schäfer Peter, Dietz Jochen

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: choroboplodných, pyrazolkarboxylových, prostriedky, ničenie, výroby, určené, spôsob, kyselin, obsahom, anilidy

Text:

...oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemín ako je hydrid Iítny, hydrid sodný, hydrid draseiný a hydrid vápenatý, amidy alkalických kovov ako je amid Iítny, nátriumamid a káliumamid,uhličitany alkalických kovov a uhličitany kovov alkalických zemín ako je uhličitan Iítny a uhličitan vápenatý ako aj...

2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny a ich použitie na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7024

Dátum: 22.07.2005

Autori: Schäfer Peter, Hünger Udo, Gewehr Markus, Müller Bernd, Köhle Harald, Rether Jan, Grote Thomas, Scherer Maria, Blettner Carsten, Schwögler Anja, Strathmann Siegfried, Rheinheimer Joachim, Schieweck Frank, Stierl Reinhard, Schöfl Ulrich, Grammenos Wassilios

MPK: C07D 401/00, A01N 43/48

Značky: choroboplodných, 2-(pyridín-2-yl)-pyrimidíny, použitie, ničenie

Text:

...húb) ako aj spôsob ničenia fytopatogénnych choroboplodných húb, vyznačujúci sa tým, že sa huby alebo materiály, rastliny, pôdy alebo osivo, ktoré majú byť chránené pred napadnutím hubami, ošetria účinným množstvom zlúčeniny všeobecného vzorca l a/aleboúčinným množstvom soli zlúčeniny I, ktorá je prijateľné na poľnohospodárske účely.Predmetom predloženého vynálezu je ďalej prostriedok na ničenie choroboplodných húb obsahujúci prinajmenšom...

Fungicídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2398

Dátum: 17.03.2005

Autori: Gewehr Markus, Tormo I Blasco Jordi, Schöfl Ulrich, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Grote Thomas, Stierl Reinhard

MPK: A01N 43/90, A01N 37/52

Značky: zmesí, fungicidně

Text:

...aplikovaných účinných látokvykazovali zlepšený účinok proti choroboplodným hubám (synergistické zmesi).Na základe tohto boli nájdené zmesi definované v úvode. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasnou spoločnou alebo oddelenou aplikáciou zlúčeniny I a jednej zo zlúčenín ll alebo následnou oddelenou aplikáciou zlúčenín I a jednej zo zlúčenín ll dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako je tomu pri použití jednotlivých...

5,6-Dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na ničenie choroboplodných húb ako aj prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7818

Dátum: 08.03.2005

Autori: Grammenos Wassilios, Grote Thomas, Schwögler Anja, Wagner Oliver, Rheinheimer Joachim, Müller Bernd, Schäfer Peter, Gewehr Markus, Scherer Maria, Tormo I Blasco Jordi, Niedenbrück Matthias, Stierl Reinhard, Blettner Carsten, Schieweck Frank, Strathmann Siegfried, Schöfl Ulrich

MPK: A01N 43/00, C07D 487/00

Značky: 5,6-dialkyl-7-amino-triazolopyrimidíny, ničenie, prostriedky, obsahom, spôsob, použitie, výroby, choroboplodných

Text:

...bez rozpúšťadla alebo ju uskutočniť v chlórbenzéne, xyléne, dimetylsulfoxide, N-metylpyrolidóne. Zvlášť výhodné bázy sú terciárne aminy ako je triizopropyletylamín, tributylamín, N-metylmorfolin alebo Nmetylpiperidín. Teploty sú medzi 50 a 300 °C, výhodnejšie oci 50 do 180 °C, ak saBázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, možné je ale ich použit aj vekvímolárnych množstvách, v nadbytku alebo eventuálne ako...

Pyrimidíny substituované v 2-polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1596

Dátum: 15.07.2004

Autori: Tormo I Blasco Jordi, Wagner Oliver, Strathmann Siegfried, Gypser Andreas, Rheinheimer Joachim, Schieweck Frank, Gewehr Markus, Grammenos Wassilios, Schöfl Ulrich, Stierl Reinhard, Schäfer Peter, Müller Bernd, Grote Thomas, Blettner Carsten, Schwögler Anja, Scherer Maria

MPK: C07D 239/00

Značky: pyrimidíny, substituované, 2-polohe

Text:

...alebo ďalšou aminoskupinou -(-N(R°)-, pričom R znamená vodík alebo C 1-C 5-alkyI,alalebo môže obsahovať jeden alebo viaceré substituenty zo skupiny halogén, Cą-Ca-alkyl, Crcg-halogénalkyl a oxy-Cj-Cg-alkylenoxyznamená halogén, kyano, C 1-C 4-aIkyl, C 2-C 4-alkenyI, C 2-C 4-aIkinyI, 03-06 cykloalkyl, C 1-C 5 alkyltio, di-(C 1-C 5-alkyI)amino alebo Cj-Cs-alkylamino, pričom alkylové, C 1-C 4-alkoxy, C 3-C 4-alkenyloxy, C 3-C 4-aIkinyloxy,...

Fungicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4847

Dátum: 07.07.2003

Autori: Gewehr Markus, Rose Ingo, Orth Ann, Van Tuyl Cotter Henry, Ammermann Eberhard, Müller Bernd

MPK: A01N 35/00

Značky: použitie, fungicidně

Text:

...kyseliny naftalínsulfónovej, kyseliny fenolsulfónovej, kyseliny dibutylnaftalinsulfónovej,alkylarylsulfonáty, alkylsulfáty, alkylsulfonáty, sulfáty mastných alkoholov a mastné kyseliny ako aj ich soli alkalických kovov a soli alkalických zemin soli sulfatizovaných glykoléterov mastných alkoholov, kondenzačné produkty sulfónovaného naftalinu a derivátov naftalínu s formaldehydom, kondenzačné produkty naftalínu prípadne kyseliny...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Grammenos Wassilios, Schieweck Frank, Sauter Hubert, Rose Ingo, Ammermann Eberhard, Gypser Andreas, Müller Bernd, Tormo I Blasco Jordi, Krummel Günter, Gewehr Markus, Grote Thomas, Schäfer Peter, Strathmann Siegfried, Lorenz Gisela, Rheinheimer Joachim, Stierl Reinhard

MPK: C07D 487/00, A01N 43/90

Značky: 7-aminotriazolopyrimidíny, ničenie, choroboplodných

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...