Gerlich Otto

Spôsob výroby fenolu a acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284589

Dátum: 17.06.2005

Autori: Sigg Reinhard, Gerlich Otto, Pompetzki Werner, Volke Jürgen, Kleine-boymann Michael, Weber Manfred, Michalik Christian

MPK: C07C 37/08, C07C 39/04, C07C 45/53...

Značky: acetónu, fenolů, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolu a acetónu zavádzaním východiskového kvapalného prúdu obsahujúceho hydroperoxid kuménu do zariadenia na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu na fenol a acetón tvoreného jedným alebo viacerými rúrkovými reaktormi, pričom z prúdu opúšťajúceho zariadenie na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu sa oddeľuje parciálny odbočený prúd, ktorý sa recykluje späť do východiskového kvapalného prúdu...

Spôsob prípravy fenolu a acetónu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283322

Dátum: 28.04.2003

Autori: Zakoshansky Vladimir Michailovitch, Kleine-boymann Michael, Kleinloh Werner, Van Barnefeld Heinrich, Michalik Christian, Gerlich Otto, Youriev Youry Nikolaevitch, Griaznov Andrei Konstantinovitch, Vasilieva Irina Ivanova

MPK: C07C 49/08, C07C 39/04

Značky: fenolů, acetónu, přípravy, spôsob, kuménu

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob prípravy fenolu a acetónu oxidáciou kuménu cez technický kuménhydroperoxid jeho katalytickým štiepením. Oxidačné produkty sú skoncentrované do obsahu kuménu v rozsahu 21 až 30 hmotn. % v technickom kuménhydroperoxide, pričom sa uvedená zmes používa na katalytické štiepenie.