Georgiev Ivan Nikolov

Spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245334

Dátum: 15.12.1988

Autori: Le Kong Hung, Pissiotas Georg, Gass Karl, Radulov Peter Todorov, Murbach Erwin, Georgiev Ivan Nikolov, Töpfl Werner, Schurter Rolf, Meyer Willy, Atanassov Atanas Kolev

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: reakčnej, spôsob, polymerizácie, zmesí, výrobe, inhibície, metylmetakrylátu

Text:

...zo- súboru zahŕňajúcehuo N-izopnopyl-Nľdifenyl-p-iľenylendiamín, 4-amíoodifenylamín a destilačné zbytky získané ooddestilovaním -i-aminodiiřenylamínu z reakčnej zmesi získanej reakciou 4-amínodifenylaminu s acetónom a vodíkom.Výhodou tohoto- postupu inhibovania v porovnaní s doterajším je okrem už uvedenejnízkej koncentrácie asi Z-krát vyššia účinnosť, Tá sa zvyšuje synergickým pôsobením vedľajších produktov, ktoré sú prítomné vI...