Geoffrey Davis

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Mueller Eileen Elliott, Hanke Jeffrey Herbert, Gilman Steven Christopher, Hanson Douglas Charles, Corvalan Jose Ramon, Geoffrey Davis, Neveu Mark Joseph

MPK: A61K 31/395, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: proti, kyselina, kompozícia, cicavec, použitie, buňka, protilátky, protilátka, monoklonálnej, výroby, transgénny, línia, izolovaná, farmaceutická, ctla-4, bunková, nukleová, monoklonálna, spôsob, hostiteľská

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...