Geoffrey Davis

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Hanke Jeffrey Herbert, Gilman Steven Christopher, Hanson Douglas Charles, Neveu Mark Joseph, Geoffrey Davis, Corvalan Jose Ramon, Mueller Eileen Elliott

MPK: A61K 31/395, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: kyselina, protilátka, monoklonálna, nukleová, kompozícia, monoklonálnej, použitie, izolovaná, ctla-4, buňka, proti, línia, farmaceutická, hostiteľská, protilátky, transgénny, spôsob, bunková, cicavec, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...