Gendiar Jozef

Mäkčená polyvinylchloridová kompozícia so zvýšeným obsahom plnidiel na výrobu plošných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278672

Dátum: 12.08.1992

Autori: Helbich Tibor, Mišeje Gabriela, Kotleba Jozef, Borišková Magdaléna, Gendiar Jozef

MPK: D06N 3/06

Značky: útvarov, plošných, polyvinylchloridová, kompozícia, zvýšeným, plnidiel, mäkčená, výrobu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Mäkčená PVC kompozícia s obsahom plnív, výhodne mikromletého vápenca, 63,5 až 69,5 % hmotn., stupňom mäkčenia PVC, teda podielu obsahu zmäkčovadiel v % hmotn. a obsahu PVC v % hmotn., 0,419 až 0,535, ktorý je úmerný koeficientu úmernosti 0,0066 až 0,0077. Kompozícia sa spracováva pri teplote 130 až 190 °C vytláčaním alebo valcovaním a používa sa na výrobu heterogénnych PVC podlahovín, vysokoplnených fólií a iných plošných útvarov.

Kosmetický prostředek s léčebným účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245413

Dátum: 01.07.1988

Autori: Slanina Alexander, Gendiar Jozef, I1anovský Ivan, Tokár Silvester, Kotleba Jozef

MPK: A61K 7/43

Značky: léčebným, kosmetický, účinkem, prostředek

Text:

...antibakteriálních látek. Časté používání povoleného omezeného počtu antibakteriálníoh látek je spojene s vytvářením bakteriálních kmenů odolných působení těchto látek. Zvyšování množství povolených antibakteriálních látekpro nové kosmetické účely vede v některých případech k negativnímdermatologickým Jevům, které Jsou výraznější než původní kosmetické určení. V jiných případech se projevují embryotoxické vlastnosti při použití například...

Spôsob výroby zložitých tenkostenných profilov z mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 255358

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štukovský Štefan, Kotleba Jozef, Gendiar Jozef

MPK: B29C 47/00, B29C 47/12

Značky: výroby, spôsob, tenkostenných, zložitých, profilov, mäkčeného

Text:

...s veľkosťou častíc menšou ako 0,03 mm. Výber pigmentov, čo do druhu, nie je nijako obmedzený, ak spĺňa ostatné technologické a funkčné požiadavky. Obvykle postačí prísada pigmentov v množstve do 5 hmotnosti PVC kompozície.Ako súvisí šmykový gradient taveniny PVC kompozicie s výkonom použitého vytláčacieho stroja a požadovanou výrobnou rýchlosťou je ilustrované V tabuľke 1. Pritom je nutné vziať do úvahy, že každý vytláčací stroj disponuje len...

Podpěrné zařízení pro zkušební hydraulické válce určené ke zkouškám pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 245493

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gendiar Jozef, Bubnáš Juraj

MPK: G01N 3/04

Značky: hydraulické, podpěrné, zkouškám, zkušební, určené, pevnosti, zařízení, válce

Text:

...a mvxenuo, B amomemm, cooTBeTcTBmmueM IJBMLHOCTH. Emma COPJIaCHO nsoóperemno Jxocwmraerrca npn 3 mm óxaronaps nozmnzmow coemmemeno nsyx onopmuc mmm c nemozme Kapnamtoro maprmpa II sawcu arm-xx mm OTHOCHTGJIBHO lupy ,znpyra c uomouxmo npymümc n amopmsupynmnc SBGHLGB, pacnonoxcermux razcma oópaaom. mo Bosnaorsua peamxsaum pasmrrnzux xapazcrepncwmc B ocnonxmx Ha~ npamxermqx JIBIDIZGHHH OIIOPHHX nm. Ha ogmoi-r na onopmnc mmm,raonmpyxur,...

PVC kompozícia pre tesnenia potravinárskych obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248249

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kotleba Jozef, Gendiar Jozef

MPK: C08L 27/06

Značky: kompozícia, tesnenia, potravinářských, obalov

Text:

...uhličitany vápenaté,kysličník titanlčítý, kysličník hlinitý, žíhaný kaolín, mastenec, síran barnatý v» čistote CSL 2 a pod.Podmienkou pri výbere druhu a množstva plnidiel v zmysle predmetu vynálezu je, aby z celkovej hmotnosti PVC kompozície tvoril uhličitan vápenatý 3 až 20 hmot. 0/3. a kysličník titaničitý 0,5 až 8 hmot. . Uvedený obsah uhličitanu vápenatého v súčinnosti so zmäkčovadlom spôsobuje tixotropný charakter taveniny PVC...

Sposob prípravy mäkčených PVC zmesí vo fluidných miešačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248238

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gendiar Jozef, Hrnčiar Ján, Kotleba Jozef

MPK: C08L 27/06

Značky: mäkčených, zmesí, spôsob, miešačkách, fluidných, přípravy

Text:

...vy.ná 1 ezu, včítane vyčíslenia »dosiahnutých energetických úspor sú osvetlené následujúcimi príkladmi, pri ktorých boli použité dve rôzne, výrazne odlišné velkosti fluřdných miešačiek- malvoobjemova tluidná miešačka, objemu 75 litrov, s výrobným efektom 270 ton zmesí za rok pri časovom fonde 5400 h za rok). Otáčky miešadla na l. stupni sú 500 lot/min, s obvodovou rýchlosťou listov rotora trojlistej vrtule), 942 m/min a max. príkoinom motora...

Variabilné zmesné činidlo s regulovateľnými mazacími účinkami pre spracovanie PVC kompozícií kalandrovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 219651

Dátum: 01.12.1985

Autori: Gendiar Jozef, Kotleba Jozef, Čmolík Jiří, Svitková Otília, Novák Ladislav

Značky: kompozícií, regulovateľnými, zmesné, mazacími, kalandrovaním, účinkami, spracovanie, činidlo, variabilné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy variabilného zmesného činidla s regulovateľnými mazacími účinkami, vhodného ako prísada pri spracovaní tvrdých i mäkčených PVC kompozícií, ktoré uľahčuje spracovanie a dáva výrobku lepšie vzhľadové i funkčné vlastnosti. Podstata spočíva v tom, že vhodnou kombináciou niekoľko málo základných látok s vyhranenými mazacími účinkami, väčšinou prírodného pôvodu, alebo vzniklých jednoduchými syntézami, sa pripraví zmesné...