Gažo Alexander

Prenosný počítač s priestorom na umiestnenie externého ukazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4335

Dátum: 01.12.2005

Autor: Gažo Alexander

MPK: G06F 1/16, G12B 9/02

Značky: ukazovacieho, umiestnenie, zariadenia, počítač, externého, priestorom, prenosný

Text:

...t. j. uvedenú myš.Predmetné technické riešenie sa snaží poskytnúť prenosný počítač s ukazovacím zariadením, ktore môže byt pri používaní umiestnené aj mimo prenosného počítača, pričom je ho možné prenášať s prenosným počítačom ako jeden predmet.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje konštrukcia prenosného počítača, ktorý pozostáva zo zobrazovacej jednotky integrovanej v otočnom kryte, ktorý dosadá na telo prenosného počítača,...

Cestná spomaľovacia prekážka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4029

Dátum: 03.01.2005

Autor: Gažo Alexander

MPK: E01F 9/047

Značky: cestná, prekážka, spomaľovacia

Text:

...jednotka je umiestnená svojim koncom na priamku b, potom vo vzdialenosti x je hrboľová jednotka je umiestnená svojím koncom na priamku c a ďalšia hrboľová jednotka je umiestnená svojím koncom na priamku d, potom vo vzdialenosti y je hrboľová jednotka je umiestnená svojim koncom na priamku a a ďalšia hrboľová jednotka je umiestnená svojim koncom na priamku b, pričom všetky hrboľove jednotky sú na ceste uložené kolmo na smer jazdy...

Obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3819

Dátum: 08.06.2004

Autori: Belička Ivan, Gažo Alexander

MPK: B65D 35/22

Značky: látky, podobnej, pasty, konzistencie, krémy

Text:

...obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s dvomi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými na oboch stranách tela obalu s nerovnako velkým objemom komôr,obr. 5 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s tromi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými najednej strane tela obalu,obr. 6 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s tromi komorami a otvormi s uzávermi...