Gašpierik Ivan

Spôsob dávkovania teplotne nestálych viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267181

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rašo Ján, Tóth Attila, Gašpierik Ivan, Siváček Vladimír

MPK: C09J 5/06

Značky: dávkovania, nestálych, viskóznych, kvapalín, teplotně, spôsob

Text:

...100 Pa.s v závislosti od požadovanej veľkosti kvapky.V dávkovači s objemom 2 cmz bola dávkovaná teplotne vytvrditeľná epoxidová kompozícia s viskozitou 984 Pa.s pri 293 K za pôsobenia konštantného hydrostatického tlaku 1,2 MPa. Pri kruhovom príereze ústia dávkovača s priemerom 0,3 mm a dľžkou 20 mm, za lokálnej teploty ústia 333 K v závislosti na intervale odberu kvapaliny v čase 1 s až 10 s boli dosahované reprodukovateľné hmotnosti...

Sposob výroby kyseliny sírovej kvality pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259353

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotupanov Boris, Benža Jozef, Husár Štefan, Gašpierik Ivan

MPK: C01B 17/69

Značky: kvality, mikroelektroniku, kyseliny, výroby, sírovej, spôsob

Text:

...1932 a 3145 080 z roku 1964, kde sú popisované spôsoby ich odstraňovanie pomocou rozpustných sírnikov reagujúcich na nerozpustné sírniky týchto kovov, ktoré sú následne odfiltrované. Podobne aj v patente USA 3 826 819 z roku 1974 od Orlandinýho a Larzona je popísaný spôsob čistenia kyseliny sírovej za pomoci sirovodíka. Vo všetkých týchto opísaných spôsoboch sú okrem prašnosti najväčšie ťažkosti s filtráciou nerozpustných zvyškov.Vo...

Sposob výroby kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259206

Dátum: 17.10.1988

Autori: Husár Štefan, Gašpierik Ivan, Benža Jozef

MPK: C01B 21/38

Značky: kyseliny, mikroelektroniku, výroby, spôsob, dusičnej

Text:

...je možné využít na výrobu kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku, ktorá najde využitie hlavne pri výrobe integrovaných obvodov a iných mikroelektroniokých súčiastok v elektrotechnickom priemysle.V destilačnej banke uzavretej sklenenej aparatúry pre jednoduchú destiláciu bola zmiešaná v pomere 11 50 8 hmot. kyselina dusičná s 96 hmot. kyselinou sírovou, ktorá bola pridávaná do zmesi postupne cez bočný vstup za pomoci oddelovacieho...

Spôsob výroby kyseliny chlorovodíkovej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258702

Dátum: 16.09.1988

Autori: Benža Jozef, Husár Štefan, Auskrech Peter, Gašpierik Ivan

MPK: C01B 7/01

Značky: spôsob, chlorovodíkovej, kyseliny, výroby, mikroelektroniku

Text:

...kyselinou sírovou, ktorá sa pridáva k vodným roztokom chloridov a/alebo chlorovodíka. Vysušený chlorovodík sa zbavuje strhnutých kvapiek kyseliny sírovej lapačom kvapiek. Vyčistený chlorovodík sa absorbuje vo vysokočistej vode čistoty pre mikroelektro-niku na vodný roztok kyseliny chlorovodikovej. Materiál na zhotovenie sa volí podľa požadovaného stupňa ziskanejkyseliny chlorovodikovej. Nečistoty, predovšetkým polarne látky sa...