Gaško Pavol

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Gaško Pavol, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Barňák Štefan, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: procesu, spôsob, organických, oxidácie, absorpcie, odplynov, cyklohexanu, zlúčenín

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Modifikátor nadúvadiel na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu a/alebo azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256587

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sinelničenko Galina, Gudimenko Viera, Tokár Zdenko, Kubínyiová Eva, Mikel Miroslav, Šubert Jiří, Kalafa Ladislav, Růžička Jozef, Sadovnikova Ljudmila, Vološina Marina, Kucharčuk Tamara, Zeman Svatopluk, Krupenikova Elena, Gaško Pavol, Ridarský Andrej, Dimun Milan

MPK: C08J 9/10

Značky: báze, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu, azodikarbonamidu, modifikátor, nadúvadiel

Text:

...sú počítané aktivačné energie vzbuchu Ej, extrapolovaná indukčná perióda vzbuchu pre 150 °C Tauiso a spriemerovanáindukčná perióda vzbuchu pre 190 °C~Tau 19 o. Pri priemyselne vyrábaných zmesiach tohto typu jePomocou diferenčnej termickej analýzy(DTAj, pracujúcej s lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C . min, meracím rozsahom 1 mV na škálu stupnice, navážkamí okolo 50 mg vzorky a rýchlosťou posuvu papiera v zapisovačí 20 mm . min je...

Přídavné zařízení mechanizované porubové výztuže k zajištění a ochraně pracovního prostoru na přechodu porub – chodba

Načítavanie...

Číslo patentu: 243043

Dátum: 15.05.1987

Autori: Siták 1ubomír, Charvát Marián, Gaško Pavol

MPK: E21D 17/02

Značky: chodba, přídavné, mechanizované, pracovního, zařízení, prostoru, porubové, porub, přechodu, zajištění, ochraně, výztuže

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 a 2 je sestava zařízení v půdoryse a bokoryse, na obr. 3 je príklad konkrétního provedení zařízení, kdy předstropnice je sklopná pomocí pevného ramene, na obr. 4 je předstropnice -sklopnápemocí volných ramen a na obrinñ je príklad konkrátního provedení nařízení s předstropnící dělenou kloubem a zesouvatelnou pomocí lwdraulickáho válce.Obrázky l a 2 znásorňují seatavu nařízení prechodu porub -...

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kovaĺ Eugen, Fridrich František, Berežný Viktor, Kellner Michal, Gaško Pavol, Procházka Bohumil, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Lichvár Milan, Dimun Milan

MPK: C07D 251/06, C07D 487/08

Značky: spôsob, formaldehydu, nitrózamínov, lúhov, výroby, matečných, cyklických, dusitanov, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Nadúvadlo na báze zmesi 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7–tetraazacyklooktánu s azodikarbonamidom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235581

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dimun Milan, Procházka Bohumil, Gaško Pavol, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Fridrich František, Tanušková Kornélia, Šubert Jiří, Polievka Milan, Truchlik Štefan, Barňák Štefan, Mikel Miroslav, Letz Štefan

MPK: C08K 5/34

Značky: zmesí, nadúvadlo, báze, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7--tetraazacyklooktánu, azodikarbonamidom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby nadúvadla na báze zmesi 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s azodikarbonamidom, pričom nadúvadlo môže obsahovať i modifikujúce zložky. Hmotnostný pomer nitrózoamínovej zložky k azodikarbonamidu sa pohybuje od 10: 1 do 1 : 1 a pomer hmotností oboch aktívnych zložiek k ostatným zložkám nadúvadla je väčší, ako 0,5:1. Nadúvadlo je použiteľné na ľahčenie produktov gumárenskej, no predovšetkým však...

Sposob výroby nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 248076

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dimun Milan, Růžička Josef, Truchlik Štefan, Šubert Jiří, Kriváková Marta, Šebián Miroslav, Mikel Miroslav, Lichvár Milan, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Vozár Jaroslav, Fridrich František, Gaško Pavol, Kabátová Viera

MPK: C08K 5/34

Značky: nadúvadla, spôsob, výroby

Text:

...5, No. 01, 79 až 92 Berlin A. A., Šutov F. A. Chimija í technologija gazohajpolnenych vysokopolymerov,lzdat. Nauka, Moskva, 1980, str. 111 Zeman S., Fedálk j., Dimun M. Zborník radova 1982,18, 119 - Tehnički fakultet, Borj, je najmä pri šaržiach s tónovými navážkami aktívnej zložky nadúvavdla z bezpečnostných dôvodov výhodnejšia aplikácia technického 1,5 smetano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s obsahom 5 až 12 hmot. vody.Vyšší...

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230319

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dimun Milan, Barňák Štefan, Procházka Bohumil, Zeman Svatopluk, Gaško Pavol, Zemanová Eva, Polievka Milan, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Bubnáš Juraj

MPK: C07C 107/02, C08K 5/34

Značky: modifikovaného, výroby, nadúvadla, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla zo skupiny zahrňujúcej 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a azo-dikarbonamid, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku, obsahujúcu aktívnu zložku, sa pôsobí modifikátorom tvoreným aspoň jedným z oligomérov všeobecného vzorca v ktorom n znamená 1 až 5 a X je -CH2CH2- alebo -CH2CH2-O-CH2CH2-, v množstve 0,1 až 30 % hmot., s výhodou v množstve 9,8 až 19,0 % hmot. oligomérov na hmotnosť...

Modifikujúci komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 230312

Dátum: 15.10.1986

Autori: Lichvár Milan, Zemanová Eva, Dimun Milan, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Zeman Svatopluk, Gaško Pavol, Procházka Bohumil

MPK: C08K 5/34

Značky: komponent, modifikujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátov trimetylolmetánu, s výhodou 1,1,1-trimetylolpropánu, bis(1,1-dimetylolpropyl)dimetyléteru, pentaerytritu, dipentaerytritu alebo ich zmesí, ako modifikujúceho komponentu pri výrobe a/alebo aplikácii nadúvadla na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu.

Spôsob výroby nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231215

Dátum: 15.06.1986

Autori: Barňák Štefan, Zeman Svatopluk, Mikel Miroslav, Šubert Jiří, Gaško Pavol, Dimun Milan, Kellner Michal, Foniok Rudolf, Fridrich František, Fedák Ján, Tomis Bořivoj, Lipka Radislav, Procházka Bohumil

MPK: C08K 5/34

Značky: výroby, nadúvadiel, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nadúvadiel na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, s obsahom dezodorantu, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku nadúvadla, respektíve jeho zložky, sa pôsobí tekutými reaktívnymi kondenzátmi, pripravenými kondenzáciou aspoň jednoho amidu, tioamidu, alebo amidínu všeobecného vzorca I kde X je kyslík, síra alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je zbytok...

Spôsob výroby N,Ń-dinitrózopentametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226626

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kalafa Ladislav, Gaško Pavol, Kudelás Boris, Fridrich František, Barňák Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: výroby, spôsob, n,ń-dinitrózopentametyléntetramínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N,N'-dinitrózopentametyléntetramínu nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu, podle čs. autorského osvedčení č. 202 623, vyznačujúci sa tým, že indikovaný zvýšený obsah kyseliny dusitej a/alebo oxidov dusíka v reakčnej zmesi a/alebo nad ňou, charakterizovaný zelenomodrým sfarbením reakčnej zmesi a/alebo žltohnedým sfarbením oxidom dusičitým priestoru nad hladinou tejto zmesi, sa eliminuje aplikáciou hexametyléntetramínu v...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so zníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235386

Dátum: 15.02.1984

Autori: Gaško Pavol, Kudelás Boris, Mesiarčík Gustáv, Macko Robert, Kellner Michal, Lipka Radislav, Lipovský Ladislav

MPK: C08G 12/12

Značky: únikom, formaldehydu, močovinoformaldehydových, spôsob, výroby, zníženým, kondenzátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich malé množstvo formaldehydu používaných v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Využíva sa zníženého mólového pomeru vstupných surovín za špecifických reakčných podmienok. Pracuje a dvojstupňovo, pričom prvý stupeň je tlakový a východzí mólový pomer vstupných surovín močoviny a formaldehydu je 1 : 1,30 až 1 : 1,80, pri teplote 90 až 160 °C, tlaku 0,0001 až 1 MPa, pri pH 3,5 až 8,0....