Garofalo Barbara

Použitie 1H-indazol-3-karboxamidových zlúčenín ako inhibítorov glykogén syntázy kinázy 3 beta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20539

Dátum: 08.02.2013

Autori: Cazzolla Nicola, Magaro' Gabriele, Ombrato Rosella, Garofalo Barbara, Furlotti Guido, Mancini Francesca, Alisi Maria Alessandra

MPK: A61P 25/00, A61K 31/454, A61K 31/4545...

Značky: syntázy, kinázy, glykogén, zlúčenín, inhibítorov, použitie, 1h-indazol-3-karboxamidových

Text:

...FEBS Letters, 2008, 582, 3848-3 854).001 1 Okrem toho bolo preukázané, že GSK-3 B sa podieľa na vzniku a udržiavaníneurodegeneratívnych zmien spojených s Parkínsonovou chorobou (Duka T. et al., The FASEB Journal 2009, 23, 2820-2830).0012 V súlade s týmito experimentálnymi pozorovaniami môžu inhibitory GSK-BB nájsť uplatnenie pri liečení neuropatologických následkov a kognitivnych deñcítov a deñcitov pozornosti spojených s tauopatiami...

3-Aminokarbazolová zlúčenina, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14853

Dátum: 11.05.2009

Autori: Furlotti Guido, Alisi Maria Alessandra, Coletta Isabella, Mangano Giorgina, Cazzolla Nicola, Dragone Patrizia, Guglielmotti Angelo, Maugeri Caterina, Garofalo Barbara

MPK: A61P 29/00, C07D 209/88, A61K 31/403...

Značky: přípravy, spôsob, zlúčeniny, kompozícia, zlúčenina, obsahuje, 3-aminokarbazolová, farmaceutická, tejto, ktorá

Text:

...patologických procesov.0009 Najmä PGE 2 sa vo veľkej miere vyskytujú na miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho a chronického zápalu, ako je napriklad edêm, tvorba erytémov,zápalová bolesť, zápal kĺbov a horúčka. V skutočnosti sú PGE 2 silnými prozápalovými a algogênnymi prostriedkami. Anti-PGE 2 protilátky prejavujú protizápalovê pôsobenie a u zvierat bez PGE receptorov sa pozorovala znížená odpoveď na zápalové...

Deriváty 1-benzyl-3-hydroxymetylindazolu a ich použitie v liečbe ochorení spočívajúcich v expresii MCP-1, CX3CR1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20899

Dátum: 05.03.2009

Autori: Furlotti Guido, Guglielmott Angelo, Mangano Giorgina, Garofalo Barbara, Cazzolla Nicola

MPK: A61P 25/00, A61P 13/00, A61K 31/415...

Značky: použitie, 1-benzyl-3-hydroxymetylindazolu, expresii, liečbe, mcp-1, spočívajúcich, cx3cr1, ochorení, deriváty

Text:

...ako mediátory zápalových procesov. CX 3 CRl so svojim ligandom CX 3 CL 1 (fraktalkin) predstavuje kľúčový faktor pri regulácii migrácie a adhezívností monocytov. CX 3 CRl je exprimovaný v monocytoch, zatiaľ čo CX 3 CL 1 je transmembránovým chemokínom v endoteliálnych bunkách. Genetické štúdie na humánnych i zvieracích modeloch preukázali zásadnú úlohu CX 3 CRl a CX 3 CL 1 V patofyziológii zápalových ochorení. Existuje dostatok dôkazov...

Derivát (aza) indolu substituovaný v 5. pozícii, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento derivát, zlúčenina medziproduktu a spôsob ich preparácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14222

Dátum: 16.12.2008

Autori: Alisi Maria Alessandra, Mangano Giorgina, Cazzolla Nicola, Garrone Beatrice, Garofalo Barbara, Coletta Isabella, Dragone Patrizia, Maugeri Caterina, Furlotti Guido

MPK: A61K 31/437, A61P 29/00, A61K 31/404...

Značky: spôsob, pozícii, substituovaný, medziproduktu, kompozícia, preparácie, aza, obsahujúca, farmaceutická, derivát, indolu, zlúčenina

Text:

...E syntázy mikrozomálneho typu scyklooxigenázou-2 v mozgových endoteliálnych bunkách myší behomendotoxínom indukovanej horúčky J. Neurosci. 1521 (8) 2669-77). I ked majú oba enzýmy (COX-2 a mPGES-l) funkčné prepojenie a koexpresiu, miera ich indukcie sa v rôznych bunečných systémochodlišuje, čo poukazuje na rôzne regulačné indukčné mechanizmy (J.Bolo preukázané, že lieky inhibujúce enzým COX-2 sú účinné pre zmiernenie zápalu a...

Deriváty (aza)indólu substituované v polohe 5 ako medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17601

Dátum: 16.12.2008

Autori: Cazzolla Nicola, Coletta Isabella, Alisi Maria Alessandra, Garofalo Barbara, Garrone Beatrice, Furlotti Guido, Maugeri Caterina, Dragone Patrizia, Mangano Giorgina

MPK: A61K 31/437, A61K 31/404, A61P 29/00...

Značky: polohe, aza)indólu, medziprodukty, deriváty, substituované

Text:

...napríklad artritíde, ale ich dlhodobé užívanie môže spôsobovať poškodenie tkanív spôsobené nadmemou produkciou cytokínov, napríklad TNFa a IL-l 3 (Stichtenoth D.O. 2001 Mícrosomal Prostaglandín E synthase is regulated by proinfĺammatory cytokines and glucocorticoíds in prímary rheumatoid synovia cells J. Immunol. 167 str. 469). Navyše je dlhodobé užívanie týchto látok spojené s nežiaducimi vedľajšími účinkaí na kardíovaskulárny systém. Z...

Deriváty 2-arylindolu ako inhibítory mPGES-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15653

Dátum: 14.06.2007

Autori: Garofalo Barbara, Furlotti Guido, Alisi Maria Alessandra, Cazzolla Nicola, Coletta Isabella, Ombrato Rosella, Guglielmotti Angelo, Maugeri Caterina, Garrone Beatrice, Mangano Giorgina, Polenzani Lorenzo

MPK: A61K 31/435, A61P 29/00, A61K 31/40...

Značky: inhibitory, mpges-1, 2-arylindolu, deriváty

Text:

...prostaglandíny PGE sú faktonni podporujúcimi rást nádorov (Castellone M.D. et al. 2005 Prostaglandin E 2 promotes colon cancer growth through a novel Gs-Axin-B-catenin, Science 310, str. 1504-1510 Mehrotra S.,et al. 2006 Microsomal prostaglandin E 2 in breast cancer a potential target for therapy, J. Pathol. 208(3) str. 356-63 Nakano et al. 2006 Induction of macrophagic prostaglandin E 2 synthesis by glioma cells J. Neurosurgery l 04(4),...

17-alfa-substituované deriváty estradiolu s hojivým účinkom na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8620

Dátum: 28.07.2006

Autori: Ashcroft Gillian, Farina Paolo Maria, Marini Bettolo Rinaldo, Joudioux Roberta, Migneco Luisa Maria, Maggi Adriana, Filocamo Luigi, Garofalo Barbara, Ceccacci Francesca, Brufani Mario

MPK: A61K 31/567, A61P 17/02, C07J 1/00...

Značky: hojivým, deriváty, 17-alfa-substituované, estradiolu, účinkom

Text:

...v 17 a-polohe w-hydroxylovaným uhľovodíkom obsahujúcim 5 uhlíkových atómov nie sú v literatúre opisané.0018 Zistilo sa, že estradiolové deriváty substituované v 17 a-polohe w-hydroxylovaným uhľovodíkom obsahujúcim 5 uhlíkových atómov a ich w-estery majú vynikajúci účinok na hojenie rán. Konkrétne sa pozorovalo, že 17 o-(5-acetoxypentín-1-yI)1,3,5(10)-estratrién-3,17 B-dio| je značne účinný v procese hojenie rán.0019 Tiež sa zistilo, že...