Garaj Ján

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Garaj Ján, Végh Daniel, Bobošík Vladimír, Kiss Gabriel, Kováč Jaroslav, Waradzin Walter, Ríšová Júlia

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: získavania, spôsob, odpadových, odstraňovania, paládia, hydrogenačných

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Substituované 3-ditiokarbamát-tributylcínpropionáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265307

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vollek Walter, Rattay Vladimír, Garaj Ján, Kúdela Štefan, Síleš Bohumil, Janigová Ivica

MPK: C07C 155/08, C07F 7/22

Značky: 3-ditiokarbamát-tributylcínpropionáty, substituované

Text:

...oddestiloval benzén a získal sa kryštalicky podiel príslušnej 3-/ditiokarbamido/-propionan tri-n-butylcínu o výtažku cca 98 teoretického.Látky podľa vynálezu boli identifikované elementárnou analýzou stanovenim uhlíka, vodíka,dusíka, síry a cinu NMR spektroskopiou a stanovili sa im body topenia, ktoré sú uvedené V tabuľke 1.Baktericidnú účinnost novosyntetizovaných organociničitých zlúčením demonštrujeme na nasledujúcich príkladoch, bez...

Spôsob odstránenia paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261836

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ríšová Juliana, Hladký Zdeněk, Kováč Jaroslav, Kiss Gabriel, Garaj Ján, Bartalos Ladislav, Waradzin Walter

MPK: C02F 1/58, C02F 1/70

Značky: odstránenia, katalytickej, paládia, spôsob, odpadových, hydrogenácii

Text:

...v~ procese redukcie a izolácie paládia. Elementárne pa 4ládium Vzuiknuté redukciou je koloidnej povahy s veľkým špecifickým povrchom. e známe, že paládium sa rozpúšta i V prostredí chlorov-odikovej kyseliny za prítomnosti Vzdušneho kyslíka. Preto sa do roztoku pred prídavkom redukčného skúmadla a pred okyslovaníln zavedie oxid uhličitý. Tým sa vytlačí z roztoku rozpustený vzdušný kyslík. Prídavok aktívneho uhlia umožňuje adsorpčsruí...

Spôsob prípravy antimonitých solí tris-N,N-dialkylditiokarbamidových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261079

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kyselá Gabriela, Štefanec Jozef, Garaj Ján, Rattay Vladimír, Štaudner Emil

MPK: C07C 155/06

Značky: kyselin, antimonitých, přípravy, spôsob, tris-n,n-dialkylditiokarbamidových, solí

Text:

...príslušnej alkalickej soli N,N-dialkylditiokarbamidovej kyseliny. 0 kamžite začne vypadávať antimonitá sol kyseliny N,N-dialkylditiokarbamidovej kyseliny, ktorú možno po ukončení reakcie, odfiltrovaní a. premytí na filtri metanolom a po vysušení priamo použiť ako urýchľoivač vulkanizácie do kaučukových zmesí.výťažky takto pripravených antimonitých solí kyselín N,N-dialkylditiokarbamidových sú velmi vysoké okolo 9 D teoretickêho...

Protikorózny prostriedok s dispergačno-sekvestračným účinkom pre vodné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246335

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rattay Vladimar, Holéci Ivan, Garaj Ján, Bodó Peter, Štefanec Jozef, Saleš Bohumil, Gábriš František, Kúdela Štefan

MPK: C23F 11/16

Značky: protikorózny, účinkom, dispergačno-sekvestračným, vodné, prostriedok, okruhy, chladiace

Text:

...mĺ CSHGO lnĺCzHaů lp 0 H kdem p z 4 až 10, pričom symboly m, p sú rovnaké, »alebo rôzne Celé čísla, n .je 4 až 12 a z 5 až 30 hmot. dielov olkylpolyglykolesterfosfátu všeobecného vzorca0 Me kde Me je alka-lický kov, .alebo amín s počtomZ je bud zhodné s Me, alebo predstavuje ľadĺkál ĺciłHĺlolyĺRü 7R 1, R 3 sú buď zhodné, alebo rôzne a pred stavují alkyl, alebo alkyltenyl so 6 až 20 tómami uhlíka s výhodou nonylfenolu, x, y sú bud zhodné,...

Paleta pro svislé skladování silných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241862

Dátum: 01.12.1987

Autor: Garaj Ján

MPK: B65D 19/00, B65D 19/22

Značky: paleta, skladování, plechů, silných, svisle

Text:

...v paletě. Výškové skladování silných plechů pomocí regálových zakladačů a stohovacích jeřábů je omezeno na plechy menších ýozměrů, především šířky.Uvedené nedostatky odstraňuje paleta pro svislé skladování silných plechú tvorená rámem se stohovacimi sloupky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tdm, že má na čelech rámu svislé trny, ve spodní části opatřené úkosy. Tento způsob skladování silných plechůlépe využívá výšky skladu již při...

Sposob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej alkylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252383

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Ivan, Jurášek Adolf, Garaj Ján, Buszewski Boguslav, Berek Dušan

MPK: G01N 30/48

Značky: alkylovej, viazanej, spôsob, vysokou, přípravy, hustotou, sorbentov, fázy, chemicky

Text:

...kremičitého. Husté a mv.nłomerné pokrytie zabezpečuje dobrú solvolytickú »odolnosť náplne a piredovšetkým analyticlçú stabilitu., ktorá dáva reprodukovatelné i výsledky. chromatogratickcj aroalýzy. Okrem toho získané náplne netreba dodatočliie silainizovat tzv. end capping.5 g sili-kagélu s merným opovrchom 420 m . g sa. dá do reaktora, ktorý umožňuje vzájomné zmiešame všetkých komponentov. Sorbent sa v reaktore suší pri tlaku 10 Pa, pri...

Keramický izolátor vysokého a velmi vysokého napätia s hydrofóbnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252008

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gábriš František, Chovanec Tibor, Garaj Ján, Kúdela Štefan, Rattay Vladimír

MPK: H01B 17/26

Značky: izolátor, keramický, velmi, napätia, vysokého, hydrofóbnymi, vlastnosťami

Text:

...montované navysokonapätové vedenia -22 kV, i v retazci na velmi vysokonapäťové vedenia 110 kV. Ide o driekové plnojadrové lzolátory závesného typu s piatimistrieškami, ktorý je na oboch koncoch vyzbrojený čiapkou s panvičkou. izolátor sa testoval na preskokové napätia najprv v suchom stave a potom za umelého dažďa ako neošetrený a rovnako ako ošetrený. Všetky izolátory sa pred ošetrením dokonale poumývali a volne na vzduchu vysušili a potom...

Spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238421

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ríšová Juliana, Hladký Zdeněk, Rattay Vladimír, Garaj Ján, Polonský Jozef

MPK: B01J 45/00

Značky: přípravy, katexu, spôsob, skupinou, ditiokarbamátovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy katexu s ditiokarbamátovou skupinou. Postupuje sa tak, že anex obsahujúci najmä sekundárne amínové skupiny v aktívnej forme sa nechá 24 hodín vo vodnom roztoku hydrooxidu amónneho alebo hydroxidu alkalického upraveného na hodnotu pH 7,5 až 9 napučať. Po odfiltrovaní sa anex premyje destilovanou vodou a na 1 milimól výmennej kapacity anexu sa pridáva 1 milimól hydroxidu amónneho a 2 minimóly sírouhlíka. Výsledný...

Fungicídný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 213521

Dátum: 01.03.1984

Autori: Košík Martin, Kizlink Juraj, Mišiga Stanislav, Garaj Ján, Rattay Vladimír

Značky: fungicídný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídný prostriedok s obsahom tributylcínditiokarbamátu obecného vzorca I kde Rl je akyl s počtom uhlíkov 1 až 4 a R2 je vodík alebo alkyl s počtom uhlíkov 1 až 4.