Galatík Antonín

Biokompatibilný kolagénový materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269196

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažej Anton Akademik, Galatík Antonín, Kuběna Karel

MPK: A61K 35/32

Značky: přípravy, biokompatibilný, kolagénový, spôsob, materiál

Text:

...sa zvýrazňuje so stúpajúcim počtom kolagénových typov nachád zajúcich sa v testovsnom lolsgáno. ľłnzymatioké ětepenie teminálnych oblastí imnunogenicitu neznižuje, rovnako ako pokles usporiadanosti v helikálnych oblastiach napr. v Lhĺnledkn tepelnej denaturíoie. V eúvlnlontl a prípravou hezpečnýoh kolagdunvýcl implantatov je dôležité pozorovanie, že chemická modifikácie kolegánu často vedie ku výraznému zvýšeniu immunogenioity. Tak...

Spôsob prípravy apyrogenného derivátu kyseliny hyaluronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 267079

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kuběna Karel, Blažek Anton Akademik, Galatík Antonín

MPK: C08B 37/08

Značky: spôsob, přípravy, derivátů, kyseliny, hyaluronovej, apyrogenného

Text:

...sa vyluhuje HYA pomocou 4 1 redestilovanej vody s prídavkom 200 ml chloroformu. Každý extrakčný krok sa vykonáva za pomalého miešania pri teplote 10 OC.Pred treťou extrakciou sa väzivo rozrežie na jemnú drt. Extrakty sa spoja a použijú pre dalšie čistenie.Vodný spojený extrakt sa upraví prídavkom 1,1 kg chloridu sodného a po jeho úplnom rozpustení sa mieša 4 hodiny pri 20 °C s chloroformom v objemovom pomere 11. Potom sa nechajú obe fázy...

Farmakologický prípravok na báze derivátu kyseliny hyaluronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264719

Dátum: 12.09.1989

Autori: Blažek Anton Akademik, Kuběna Karel, Galatík Antonín

MPK: A61K 31/715, A61K 33/00

Značky: derivátů, farmakologicky, kyseliny, báze, prípravok, hyaluronovej

Text:

...molárne zloženie komplexuodpovedá 0,1 až 5 môlom hyaluronátu na 1 až 25 mólov koordinovaného katiönu. V tomto prípravku sú účinnou zložkou komplexné zlúčeniny, v ktorých izolované molekuly kyseliny hyaluronovej,najčastejšie, ale nie výlučne vo forme sodnej soli, sú spojené do dvojíc alebo väčších skupín koordinačnou väzbou karboxylových skupín hyaluronátu a katiönmi viacmocných zásad, ako súVzniknuté dimerné, trimerné alebo viacčlenné...

Dotěsňovací prvek těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242091

Dátum: 01.02.1988

Autori: Duda Jaroslav, Tkáe Josef, Galatík Antonín

MPK: C10B 25/16

Značky: pecních, koksovací, prvek, komory, lišty, dveří, dotěsňovací, těsnicí

Text:

...lišty opetřena žlábkem pro uložení hermetizační látky a podstata vynálezu epočívá v tom. že do ocelověho profilu tvaru U nebo L připev~ něného ke vnitřní stěně těaníoí lišty je zatlačen grafitem nasyoený asbeatový provazeo. Dále je podle vynálezu na dno ocelověho profilu pod eebeatovým provezoem vložená plochá přítlačná lišta,přičemž dno ocelového profilu je opatřeno otvory v nichž jsou uloženy závitová výběhy dotlačovaoích šroubů....

Kotva točivého elektrického stroje s komutátorem s centrální maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243300

Dátum: 15.11.1987

Autori: Galatík Antonín, Havlas Jaroslav

MPK: H01R 39/14

Značky: elektrického, kotva, matici, komutátorem, točivého, stroje, centrální

Text:

...upraven vnější závit za účelem upevnění zařízení pro dotahování centrální matice komutátoru.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, který představuje částečný podélný řez kotvou stejnosměrného stroje s našroubovaným zařízením pro dotahování centrální matice komutátoru.Na hřídell 1 je nasazen rybinový komutátor 2 s centrální maticí 3, která se opírá o stahovací kruh 11. Na hřídeli 1 mezi komu 4tátorem 2 a sedlem 4 pro...

Způsob chromočinění koží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238523

Dátum: 01.11.1987

Autori: Galatík Antonín, Müllerová Anna, Blažej Anton

MPK: C14C 3/06

Značky: způsob, chromočinení, kožešin, koží

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení je v tom, že holina po odvápnění, moření a piklování se činí chromitými sloučeninami při teplotě vyšší než je teplota skelného přechodu, ale o 3 až 5 °C nižší než je teplota smrštění kožného kolagenu v daném prostředí. Uvedenou teplotu lze dosáhnout ohřátím kapaliny použité při přípravě piklující a/nebo činicí lázně nebo během činění pomocí přiváděné páry, respektive čerpáním činicí lázně přes tepel výměník.

Způsob izolace kovů z odpadních nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246116

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krul Zdislav, Galatík Antonín

MPK: C09D 1/00

Značky: izolace, způsob, odpadních, nátěrových, kovů

Text:

...ohřev například vody nebo pro vytápění. získaný odpad po apálení je koncentrátem príslušného barsvnáho kovu, který tvoří hlavní část nátěrová hmoty, vhodný pro další pyrometalurgická nebo chemická zpracování.Tyto odpady obsahují 20 až 80 ť hmot. kovu v závislosti na množství naterove hmoty v odpadu při minimálním obsahu kovu v nátěrove hmotě 5 i hmot.Uvedeným postupom podle vynálezu lze dosáhnout až 99,0 účinnosti aeanace kovových oxidů ze...

Sposob tlakovej hydrolýzy hydroxidom sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 252382

Dátum: 13.08.1987

Autori: Minařík Ladislav, Galatík Antonín, Duda Jaroslav

MPK: C14C 3/32, C14B 13/00

Značky: spôsob, hydrolýzy, tlakovej, sodným, hydroxidom

Text:

...je v alkallckom prostredi stály, je možné iba V .neprítomnosti vápenatých iontov, inak by -nastávallo zrážanie nerozpustnéh-o kremičitanu vápenatého. Hydroxid spodný bol v minulosti použitý pre hydrolýzu trisliočineného odpadu, pokus-ne vykonávanú v o. p. Svit Otrokovice v súvislosti s výrobou prípravku Svitan K 0, ktorá sa však .nerealiaovala V tomto prípa-de bola použitá beztlrakolva hydrolýza a použíté množstvo hydroxisdu sodnêho ďaleko...

Spôsob chromočinenia koží a kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: 239180

Dátum: 15.05.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Galatík Antonín

MPK: C14C 3/06

Značky: koží, spôsob, chromočinenia, kožušín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do kožiarskeho odboru rieši spôsob chromočinenia koží a kožušín. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na holinu sa po odvápnení, morení a piklovaní pôsobí po dobu 4 až 18 hodín bázickými chromitými zlúčeninami s obsahom 0,01 až 2 % hmotnostné redukujúcich látok, ktorých štandardný redukčnooxidačný potenciál v kyslom alebo neutrálnom prostredí je zápornejší ako - 0,65 V. Ako redukujúce látky slúžia kovový horčík,...

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230268

Dátum: 15.10.1986

Autori: Minařík Ladislav, Zemek Juraj, Galatík Antonín, Kuniak Ľudevít, Karas Dušan, Lapčík Ľubomír

MPK: C14C 7/00

Značky: usní, sušiace, dosky, lepenie, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo pre lepenie usní na sušiace dosky na báze polysacharidov vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,5 až 5 % hmotnostných karboxymetylškrobu so stupňom substitúcie metylkarboxylovej skupiny v rozsahu 0,1 až 0,2, hydroxid alkalického kovu, amoniak, sodné, draselné alebo amónne soli slabých kyselín v množstve odpovedajúcom úprave pH lepidla na hodnotu 6,5 až 8,5 a vodu do celkového množstva 100 % hmotnostných.

Spôsob prípravy činiacich roztokov z odpadných kalov obsahujúcich chróm

Načítavanie...

Číslo patentu: 227135

Dátum: 01.01.1985

Autori: Pecha František, Galatík Antonín, Dědek Jaroslav, Tkáč Josef

Značky: činiacich, přípravy, roztokov, spôsob, kalov, chróm, odpadných, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy činiacich roztokov z odpadných kalov obsahujúcich chróm vyznačujúci sa tým, že kaly sa extrahujú vodným roztokom obsahujúcim 1,5 až 30 % hmotnostných kyseliny sírovej pri teplote 20 až 90 °C po dobu 5 až 30 minút, potom sa extrahovaný roztok oddelí od nerozpustného zbytku kalu a získa sa kyslý roztok chromitých solí, ktorý sa ďalej upravuje až do koncentrácie chromitej soli 30 až 150 g kysličníka chromitého na liter s bázicitou...