Gajdoš František

Náramkové putá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1965

Dátum: 07.10.1998

Autori: Keleši Rudolf, Gajdoš František

MPK: E05B 75/00

Značky: putá, náramkové

Text:

...konci segmentom so zubovýmiZámok.náramkových pút ďalej tvori západkový zub, ktorý-uV uzavretej a/alebo zaistenej polohe kzapadá do zubovejmedzery segmentu. Západkový zub sa natáča prostredníctvom otočného čapu riadeného neznázorneným kľúčom v otvore zámku.Zámok vytvára ďalej dotlačovacia pružina, ktorá zatláča západkový zub do zubovej medzery zámku.zaistenie uzatvoreného zámku V porovnani s doteraz známymi riešeniami zabezpečuje zaisťovaci...

Putá na ruky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1933

Dátum: 09.09.1998

Autor: Gajdoš František

MPK: E05B 75/00

Značky: putá

Text:

...uvoľňovaní z pút nárazom západka nemôže preskočiť alebo prekĺznuť, lebo V okamihu nárazu je západkavtlačovaná do zuba segmentu..A 3. Ďaľšou .podstatou pút. podľa technického riešenia je, že medzera zuba segmentu je medzi zrezanou opornou hranou a výbehovou hranou rozšírená rovinnou plochou, o ktora sa opiera hrot zuba západky, ak sú putá uzavreté. Táto plocha zvyšuje pevnosť záberu západky V medzere zuba segmentu a súčasne zvyšuje...

Elektrický paralyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1929

Dátum: 09.09.1998

Autori: Koštál Břetislav, Kůpa Vladimír, Gajdoš František

MPK: F41B 15/04

Značky: paralyzér, elektricky

Text:

...takmer nevyhnutne aj mechanicky oddeleného vypudzovania elektricky vodivejkvapaliny z dvoch zásobníkov, čo na jednej strane prináša zvýšenie zložitostiobranného zariadenia a na druhej strane výrazné zníženie spoľahlivosti činnosti tohto obranného zariadenia. iným ďalším nedostatkom je skutočnosť, že v konštrukcii tohto zariadenia sa nepočíta s jeho použitím ako kontaktného elektrického paralyzéra.Podobná obranná zbraň, tentokrát v tvare...

Předpjatá prefabrikovaná hlavice pro bezprůvlakové stropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245406

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jehlár Peter, Gajdoš František

MPK: E04B 5/43

Značky: hlavice, prefabrikovaná, bezprůvlakové, předpjatá, stropy

Text:

...příkladech obr.2 znázorňuje úpravu hlavice obvodovym nátěrem, na obr.J je evislý řez hlavicí e obvodovým plechovým prstencem, na obr.4 je svislý řez hlavicí, jejíž předpínací výztuž je chráněne konzervací, na obr.5 je podobné řešení, kde je předpínací výztuž chráněna obetonováním, a na obr.b je znázorněn svislý řez hlavicí, opatřenou přídavnou spodní radiální výztuží.základní úpravou prefabrikovené předpjaté hlavice pro monolitické...

Plastická na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lacko Ivan, Poibyl Bedoich, Gajdoš František, Bittererová Fabiola, Iuriš Jozef, Hanzalík Stanislav, Procházka Miroslav, Devínsky Ferdinand, Vacval Jozef, Radev Stefan

MPK: C08L 33/08

Značky: plastická, páska, citlivá

Text:

...monomér majúci charakter emulgátora obsahuje hydrofőbne i hydrofilné oblasti, možno v dôsledku prítomnosti posledne menovaných oblastí očakávať uľahčenie čistenia zariadenia na výrobu na tlak citlivých pások od daného na tlak citlivého lepidla vodou. Nevýhodou tejto na tlak citlivej pásky však je, okrem obtiažnej dostupnosti etylenicky nenasýtených monomérov majú-rich charakter emulgátorov- a nafmä takzvaných zwitteriónových monomérov,...

Laková kompozícia pre povrchovú úpravu usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253428

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vacval Jozef, Piskla Štefan, Ďuriš Jozef, Ďurišová Júlia, Gajdoš František

MPK: C14C 11/00

Značky: povrchovú, úpravu, kompozícia, usní, laková

Text:

...0 J 5 až 20 Pa . s pri 25 °C, 0,5 až 2,5 hmot. neiónového produktu znižujúceho povrch-ové napätie pripraveněho polyadíciou etylěnoxidu s ricínovým olejom, s povrchovým napätím 35 až 38 nM/m, jódovým číslom 22 až 28, rozpustených v zmesi organických rozpúštadiel.Technický účinok vynálezu spočíva v tom,že sa výhodne optimallzujú hodnoty pevnos 4ti a ťažnosti nánosu laku vytvoreného striekaním na povrchu usne. Laková ltompozícia zabezpečuje...

Obuvnícky materiál na výrobu spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252015

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gajdoš František, Oswald Anton, Berek Dušan, Jehlár Peter, Novák Ivan

MPK: C08K 3/36

Značky: spodkových, obuvnický, dielov, výrobu, materiál

Text:

...vynálezu bližšie ozrejmujú nasledovné príklady. Všetky množstva zložiekV hnietiči sa pripraví zmes postupnýmbutadién-styrenový elastomér .S 6435 hydrooxid kremičitý 34,1 aktívny oxid zinočnatý 2,85 trietanolamin 2,3 0/0 stearín III 1,7 0/0Hydrooxid kremičitý bol pripravený vmiešaním 43 °/o objemu kyslého sólu kyseliny krenličitej do roztoku kremičitanu sodného o koncentrácii 300 g oxidu kremičitého na 1 l roztoku, pri teplote 60 °C, po dobu...

Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238432

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ďurian Anton, Oswald Anton, Jehlár Peter, Turčány Jozef, Podmanický Jozef, Gajdoš František

MPK: C08L 23/26, C08J 9/10, C08J 3/24...

Značky: polyolefínov, ľahčených, sieťovaných, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa,...

Fixační zařízení pro léčení dysplasie a vykloubení kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239921

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gajdoš František, Jehlár Peter

MPK: A61B 17/56

Značky: kyčelních, dysplasie, léčení, vykloubení, zařízení, kloubu, fixační

Text:

...že za přirozenýeh předpokledů představuje v kojeneckám věku jediné okolí pro dítě matka a ne postel vnucená kojenci proti jeho vůli, musí být paslvní fixovaeí přístrojepro nohy přizpůsobeąy životu na täle matky. Tato polohe označované dr. Fettweisel jakopoloha sezení na bobku, je jím použite pro léčení dyspleeie lwčlí a vykloubení kyölí ve spojení se sádrovym obvazem.vynález si klade nyní za základní úlohu zlepšit. ehora uvedenou ortázu tak,...

Nástroj pre trieskové a beztrieskové obrábanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234955

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čajka Augustín, Fedor Bohumil, Hlisnikovský Stanislav, Gajdoš František

MPK: B22F 7/06

Značky: beztrieskové, trieskové, nástroj, obrábanie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že nástroj, zvlášť pre trieskové a beztrieskové obrábanie, ktorého nosné teleso je opatrené vrstvou, alebo niekoľkými vrstvami z nástrojovej ocele sa vyrába lisovaním za studena v kovovej forme, alebo za použitia studeného izostatického lisovania v plastickej forme a nasledovným spekaním a kovaním.

Modifikovaný alkylfenolický rezol

Načítavanie...

Číslo patentu: 234384

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jarolímek Přemysl, Jehlár Peter, Gajdoš František, Oswald Anton, Klátil Karel, Filip Oldřich

MPK: C06L 61/06

Značky: rezol, alkylfenolický, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyvinutí nového alkylfenolického rezolu použitelného jako aditiva pro chloroprenová lepidla, vytvářející spoje o vysoké tepelné odolnosti. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje modifikovaným alkalfenolickým rezolem, který se připraví postupnou alkalickou a kyselou kondenzací alkylfenolů s alkylem C3 až C8, dianu a formaldehydu ve vodném prostředí. Alkalická kondenzace se provede při teplotě 50 až 70 °C za přítomnosti...

Ľahčené sieťované polyolefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225190

Dátum: 15.04.1986

Autori: Oswald Anton, Turčány Jozef, Gajdoš František, Jehlár Peter

Značky: ľahčené, sieťované, polyolefiny

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahčené sieťované polyolefíny pre obuvnícke aplikácie o mernej hmotnosti do 150 kg/m3, pozostávajúce z polyolefínu alebo zmesi polyolefínov, organického peroxidu, chemického nadúvadla, vyznačujúce sa tým, že obsahujú kysličníky horčíka, kremíka, bária, vápnika, alebo uhličitany týchto prvkov modifikované vyššími mastnými kyselinami, v množstve 0,1 až 25 % hmotnostných.

Spôsob úpravy lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221694

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gajdoš František

Značky: spôsob, lepidiel, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spsob úpravy lepidiel na báze kondenzátov formaldehydu s aminozlúčeninami blokovaním alebo úplným naviazaním voľného formaldehydu. Na 1 % hmot. voľného formaldehydu sa pôsobí 2 až 4,5 % hmot. siričitanu sodného alebo 1,5 až 4 % hmot. hydrosiričitanu sodného.

Roztokové obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 230472

Dátum: 01.03.1986

Autori: Gajdoš František, Klátil Karel, Jarolímek Přemysl, Oswald Anton, Filip Oldřich, Jehlár Peter

MPK: C09J 3/16

Značky: roztokové, obuvnícke, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka roztokového obuvníckeho lepidla Rieši problém výhodného zloženia lepidla so zvýšenou teplostálosťou a konečnou pevnosťou spoja. Podstata vynálezu spočíva v tom,že lepidlo pozostáva zo 14 až 21 % hmot. chloroprénového kaučuku, 0,1 až 2 % hmot. kysličníkov kovov alkalických zemín, 20 až 35 % hmot. toluénu, 18 až 40 % hmot. benzínu, 10 až 25 % hmot. etylacetátu, 0,1 až 5 % chlorovaného prírodného kaučuku s 40 až 70 % hmot. obsahom...

Forma na dolisovanie polotovarov z kovových práškov izostaticky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 219581

Dátum: 30.09.1985

Autori: Gajdoš František, Kováč Andrej, Kostka Peter, Fedor Bohumil

Značky: práškov, forma, polotovarov, izostaticky, studena, kovových, dolisovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši vyhotovenie formy na dolisovanie polotovarov z kovových práškových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v takom usporiadaní formy, ktorá pozostáva z pružného obalu, do ktorého je vložené jadro vytvorené tak isto z pružného materiálu a po zostávajúce z jednej alebo viac vedľa seba usporiadaných vložiek. Vynález je možné použiť hlavne pri výrobe súčiastok z rýchlorezných ocelí.

Spôsob vytvrdzovania lakov na báze aminoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222018

Dátum: 15.07.1985

Autori: Vacval Jozef, Gajdoš František

Značky: aminoplastov, lakov, spôsob, vytvrdzovania, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu vytvrdzovania lakov na báze aminoplastov pri povrchovej úprave gumových vulkanizátov. Rieši problém vytvrdzovania lakov pri normálnej teplote vytvorením kyslého charakteru povrchu pred lakovaním nánosom chemických prostriedkov. Podstatou vynálezu je pôsobenie 0,1 až 10 % roztoku zlúčenín obsahujúcich chlór viazaný väzbou =N-Cl, s výhodou kyseliny di - alebo trichlórizokyanurovej, prípadne ich solí, v organických...

Koželužské mazadlo na báze koželužských odpadných tukov a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221788

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ďurčo Peter, Vaculčík Václav, Kopný Ján, Gajdoš František

Značky: mazadlo, spôsob, koželužské, výroby, koželužských, odpadných, báze, tukov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koželužského mazadla na báze koželužských odpadných tukov a spôsobu jeho výroby. Rieši problém využitia odpadných koželužských tukov na výrobu mazadiel. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mazadlo tvorí čiastočne hydrolyzovaný tuk, ktorý obsahuje 1 až 90 % hmot. mastných kyselin, z ktorých je 5 až 90 % amidovaných. Podstatou výroby tohoto mazadla je, že na čiastočne hydrolyzovaný tuk sa pôsobí vodným roztokom...

Mazadlo s plniacim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216861

Dátum: 31.10.1984

Autori: Pukaj Anton, Kopný Ján, Múčka Pavol, Gajdoš František, Macho Vendelín, Vodný Štefan, Nedas Jozef, Novák Ladislav

Značky: účinkom, plniacim, mazadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlo s plniacim účinkom na báze prírodných a syntetických materiálov, vhodné na mazanie usní a kožušín, najčastejšie vo forme disperzie vo vode alebo roztoku v organickom rozpúšťadle. Pozostáva z 10 až 80 hmot. častí tuku a/alebo chemicky upraveného tuku (aspoň parciálnou chloráciou, napr. s obsahom chlóru 1 až 15 % hmot., sulfonáciou, sulfitáciou a pod.), prípadne s prísadou chlórovaných parafínov. Ďalej 3 až 40 hmot. častí vedľajších...

Spôsob plnenia lisovacej formy práškovou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 227411

Dátum: 01.06.1984

Autori: Muška Leonard, Gajdoš František

Značky: plnenia, hmotou, práškovou, spôsob, lisovacej, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia lisovacej formy práškovou hmotou, najmä formy pre práškovú metalurgiu vyznačený tým, že sa násypka s práškovou hmotou presunie z východzej polohy nad dutinu lisovacej formy, potom sa ústie tejto násypky zasunie čiastočne do dutiny lisovacej formy a prostredníctvom presuvného dna násypky sa odkrývajú plniace otvory v ústí násypky, ktorá sa po naplnení formy vráti do východzej polohy.