Gacsályi István

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Antoni Ferenc, Gacsályi István, Barkóczy József, Spedding Michael, Lévay György, Ling István, Hársing László

MPK: A61K 31/551, C07D 498/04

Značky: spôsoby, kompozície, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, deriváty, obsahom, přípravy, farmaceutické

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Agoston Márta, Simig Gyula, Móricz Krisztina, Kertész Szabolcs, Barkóczy József, Gacsályi István, Lévay György, Gigler Gábor, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: kognitívnych, liečebný, prostriedok, neuroprotekcie, funkcií, zlepšenie

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Rátzné Simonek Ildikó, Simig Gyula, Egyed András, Gacsályi István, Bózsing Dániel, Lévay György, Wellman János, Jakóczi Iván, Poszávácz László, Tihanyi Károly, Németh Gábor

MPK: A61P 25/00, A61K 31/505, A61K 31/506...

Značky: kompozície, přípravy, spôsob, farmaceutické, obsahom, piperazinylalkyltiopyrimidínu, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Flórian Endréné, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Móricz Krisztina, Egyed András, Hársing László Gábor, Lévay György, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Volk Balázs

MPK: C07D 209/00

Značky: poruch, deriváty, systému, nervového, centrálneho, liečenie, 2ónové, súvisiace, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Egyed András, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Sziray Nóra, Lévay György, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Simig Gyula, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István

MPK: C07D 209/00, A61K 31/40, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Kapillerné Dezsofi Rita, Egyed András, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Móricz Krisztina, Gacsályi István, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Mezei Tibor, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Sziray Nóra, Lévay György, Barkóczy József, Simig Gyula

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: systému, centrálneho, poruch, indol-2-ónu, kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, nervového, deriváty, liečenie

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Sziray Nóra, Volk Balázs, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István, Mezei Tibor, Barkóczy József, Simig Gyula, Egyed András

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Körösi Jenö (zomrel), Daróczi Kazóné Klára, Horváth Katalin, Bilkei Gorzó András, Horváth Edit, Blaskó Gábor, Máté Györgyné, Hámori Tamás, Reiter József, Bajnógel Judit, Tihanyi Károly, Gacsályi István, Egyed András, Simig Gyula, Berzsenyi Pál, Vágó Pál, Gyertyán István, Moravcsik Imre, Szentkuti Eszter, Salamon Haskáné Cecilia, Zólyomi Gábor, Bakonyi Anna, Botka Péter (zomrel), Andrási Ferenc

MPK: A61K 31/55, C07D 403/06, C07D 243/02...

Značky: 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, přípravu, spôsob, deriváty, přípravy, liečivá, obsahujúce, použitie, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Lévay György, Barkóczy József, Gacsályi István, Schmidt Éva, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Kótay Nagy Peter

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: deriváty, farmaceutické, přípravy, nové, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, spôsob, obsahom, kompozície

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Kompagne Hajnalka, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Egyed András, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Gacsályi István, Leveleki Csilla, Miklósné Kovács Anikó

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61K 31/50...

Značky: alkylaminopyridazinónové, spôsoby, farmaceutická, obsahom, deriváty, kompozícia, substituované, přípravy

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Hársing László Gábor, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Egyed András, Martonné Markó Bernadett, Kótay Nagy Peter, Wellmann Janos, Schmidt Éva, Miklósné Kovács Anikó, Simig Gyula, Lévay György, Kompagne Hajnalka

MPK: A61P 25/22, A61K 31/50, A61P 25/28...

Značky: alkylaminopyridazinónové, spôsob, přípravy, substituované, obsahom, farmaceutická, deriváty, kompozícia

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Schmidt Éva, Lévay György, Raczne Bajnogel Judit, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Gacsályi István, Simig Gyula, Wellmann Janos, Barkóczy József, Pallagi Katalin, Szénasi Gábor, Kótay Nagy Peter

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: spôsob, kompozície, zložky, obsahom, aktívnej, farmaceutické, deriváty, 2h-pyridazín-3-ónu, přípravy, nové

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rózsa László, Szirt Enikö Kiszelly, Petöcz Lujza, Gacsályi István, Fekete Márton, Hegedüs Mária

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: nových, aminoalkanoyl-dibenzo, způsob, výroby, dioxazocinu, 1,3,6, d,g

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...