Gacsályi István

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Barkóczy József, Hársing László, Ling István, Lévay György, Spedding Michael, Gacsályi István, Antoni Ferenc

MPK: C07D 498/04, A61K 31/551

Značky: farmaceutické, kompozície, přípravy, obsahom, deriváty, spôsoby, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Lévay György, Kompagne Hajnalka, Kertész Szabolcs, Agoston Márta, Gigler Gábor, Barkóczy József, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00

Značky: neuroprotekcie, funkcií, zlepšenie, liečebný, kognitívnych, prostriedok

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Gacsályi István, Jakóczi Iván, Wellman János, Bózsing Dániel, Lévay György, Poszávácz László, Simig Gyula, Rátzné Simonek Ildikó, Tihanyi Károly, Egyed András, Németh Gábor

MPK: A61K 31/505, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: kompozície, piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob, obsahom, použitie, deriváty, přípravy, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gacsályi István, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Móricz Krisztina, Lévay György, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Flórian Endréné, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Egyed András, Volk Balázs, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: 2ónové, nervového, systému, liečenie, súvisiace, zlúčeniny, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, poruch, centrálneho, deriváty

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Egyed András, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin, Mezei Tibor, Gacsályi István, Sziray Nóra, Volk Balázs, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Egyed András, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Lévay György, Gigler Gábor, Gacsályi István, Sziray Nóra, Barkóczy József, Simig Gyula, Leveleki Csilla

MPK: A61K 31/403, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: systému, deriváty, nervového, liečenie, gastrointestinálnych, kardiovaskulárnych, centrálneho, indol-2-ónu, poruch

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Pallagi Katalin, Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Mezei Tibor, Lévay György, Egyed András, Gigler Gábor, Simig Gyula, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Gacsályi István

MPK: A61K 31/40, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Zólyomi Gábor, Blaskó Gábor, Simig Gyula, Horváth Katalin, Andrási Ferenc, Bakonyi Anna, Botka Péter (zomrel), Gyertyán István, Bajnógel Judit, Tihanyi Károly, Gacsályi István, Hámori Tamás, Berzsenyi Pál, Horváth Edit, Salamon Haskáné Cecilia, Körösi Jenö (zomrel), Bilkei Gorzó András, Moravcsik Imre, Daróczi Kazóné Klára, Szentkuti Eszter, Egyed András, Reiter József, Vágó Pál, Máté Györgyné

MPK: A61K 31/55, C07D 403/06, C07D 243/02...

Značky: použitie, přípravy, spôsob, obsahujúce, medziprodukty, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, deriváty, přípravu, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Gacsályi István, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Barkóczy József, Lévay György

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: obsahom, nové, přípravy, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, deriváty, spôsob, farmaceutické, kompozície

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Szénasi Gábor, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Wellmann Janos, Martonné Markó Bernadett, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Schmidt Éva, Lévay György, Kompagne Hajnalka, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András, Leveleki Csilla

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: deriváty, kompozícia, farmaceutická, přípravy, spôsoby, obsahom, substituované, alkylaminopyridazinónové

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Kompagne Hajnalka, Egyed András, Szénasi Gábor, Schmidt Éva, Lévay György, Miklósné Kovács Anikó, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Martonné Markó Bernadett, Hársing László Gábor, Barkóczy József

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: přípravy, farmaceutická, substituované, alkylaminopyridazinónové, deriváty, spôsob, kompozícia, obsahom

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Egyed András, Lévay György, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Simig Gyula, Wellmann Janos, Miklósné Kovács Anikó, Raczne Bajnogel Judit, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Schmidt Éva

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: nové, aktívnej, farmaceutické, zložky, deriváty, spôsob, přípravy, obsahom, kompozície, 2h-pyridazín-3-ónu

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hegedüs Mária, Rózsa László, Gacsályi István, Petöcz Lujza, Szirt Enikö Kiszelly, Fekete Márton

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: nových, 1,3,6, způsob, dioxazocinu, výroby, aminoalkanoyl-dibenzo, d,g

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...