Gacsályi István

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Barkóczy József, Spedding Michael, Ling István, Hársing László, Gacsályi István, Lévay György, Antoni Ferenc

MPK: C07D 498/04, A61K 31/551

Značky: obsahom, farmaceutické, spôsoby, přípravy, deriváty, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, kompozície

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Gigler Gábor, Gacsályi István, Kompagne Hajnalka, Lévay György, Agoston Márta, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Kertész Szabolcs, Móricz Krisztina

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: kognitívnych, funkcií, prostriedok, neuroprotekcie, zlepšenie, liečebný

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Jakóczi Iván, Wellman János, Poszávácz László, Lévay György, Bózsing Dániel, Egyed András, Németh Gábor, Simig Gyula, Tihanyi Károly, Gacsályi István, Rátzné Simonek Ildikó

MPK: A61K 31/505, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: použitie, deriváty, obsahom, spôsob, piperazinylalkyltiopyrimidínu, kompozície, přípravy, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Pallagi Katalin, Mezei Tibor, Egyed András, Gigler Gábor, Lévay György, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Flórian Endréné, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Kapillerné Dezsofi Rita, Sziray Nóra, Volk Balázs, Gacsályi István

MPK: C07D 209/00

Značky: centrálneho, poruch, liečenie, deriváty, zlúčeniny, systému, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, nervového, súvisiace, 2ónové

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Lévay György, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Gacsályi István, Volk Balázs, Egyed András

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Simig Gyula, Pallagi Katalin, Lévay György, Móricz Krisztina, Kapillerné Dezsofi Rita, Mezei Tibor, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Volk Balázs, Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Gigler Gábor, Egyed András

MPK: C07D 401/00, A61K 31/403, A61P 25/00...

Značky: systému, poruch, indol-2-ónu, centrálneho, gastrointestinálnych, kardiovaskulárnych, deriváty, nervového, liečenie

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Volk Balázs, Lévay György, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Mezei Tibor, Egyed András, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Tihanyi Károly, Gyertyán István, Bajnógel Judit, Körösi Jenö (zomrel), Simig Gyula, Vágó Pál, Zólyomi Gábor, Salamon Haskáné Cecilia, Máté Györgyné, Bilkei Gorzó András, Hámori Tamás, Horváth Katalin, Gacsályi István, Daróczi Kazóné Klára, Andrási Ferenc, Blaskó Gábor, Moravcsik Imre, Horváth Edit, Berzsenyi Pál, Szentkuti Eszter, Reiter József, Bakonyi Anna, Egyed András, Botka Péter (zomrel)

MPK: C07D 403/06, C07D 243/02, A61K 31/55...

Značky: 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, medziprodukty, použitie, obsahujúce, přípravu, deriváty, přípravy, liečivá, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Gacsályi István, Lévay György

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/50...

Značky: piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, spôsob, deriváty, farmaceutické, obsahom, nové, přípravy, kompozície

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Egyed András, Barkóczy József, Martonné Markó Bernadett, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Miklósné Kovács Anikó, Lévay György, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Kompagne Hajnalka

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: přípravy, deriváty, substituované, kompozícia, spôsoby, obsahom, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Martonné Markó Bernadett, Schmidt Éva, Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Kótay Nagy Peter, Lévay György, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Egyed András

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: substituované, obsahom, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická, spôsob, deriváty, přípravy, kompozícia

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Simig Gyula, Lévay György, Szénasi Gábor, Raczne Bajnogel Judit, Egyed András, Schmidt Éva, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Wellmann Janos

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: nové, aktívnej, kompozície, spôsob, 2h-pyridazín-3-ónu, obsahom, deriváty, farmaceutické, přípravy, zložky

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Szirt Enikö Kiszelly, Hegedüs Mária, Gacsályi István, Fekete Márton, Rózsa László, Petöcz Lujza

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: d,g, způsob, aminoalkanoyl-dibenzo, 1,3,6, nových, výroby, dioxazocinu

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...