Gacsályi István

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Ling István, Hársing László, Antoni Ferenc, Spedding Michael, Barkóczy József, Lévay György, Gacsályi István

MPK: C07D 498/04, A61K 31/551

Značky: deriváty, kompozície, spôsoby, obsahom, farmaceutické, přípravy, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Simig Gyula, Gigler Gábor, Kertész Szabolcs, Barkóczy József, Agoston Márta, Lévay György, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: funkcií, neuroprotekcie, liečebný, zlepšenie, kognitívnych, prostriedok

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Lévay György, Gacsályi István, Egyed András, Bózsing Dániel, Rátzné Simonek Ildikó, Jakóczi Iván, Wellman János, Németh Gábor, Simig Gyula, Poszávácz László, Tihanyi Károly

MPK: A61K 31/506, A61P 25/00, A61K 31/505...

Značky: kompozície, obsahom, přípravy, farmaceutické, deriváty, použitie, spôsob, piperazinylalkyltiopyrimidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Móricz Krisztina, Flórian Endréné, Kapillerné Dezsofi Rita, Leveleki Csilla, Egyed András, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Volk Balázs, Lévay György, Gigler Gábor, Barkóczy József, Sziray Nóra, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Mezei Tibor

MPK: C07D 209/00

Značky: liečenie, deriváty, nervového, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny, systému, centrálneho, súvisiace, 2ónové, poruch

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Pallagi Katalin, Sziray Nóra, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Leveleki Csilla, Gigler Gábor, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Egyed András, Barkóczy József, Lévay György, Simig Gyula, Volk Balázs

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: alkyloxindolov, piperazinové, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Pallagi Katalin, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Volk Balázs, Hársing László Gábor, Egyed András, Lévay György, Barkóczy József

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/403...

Značky: poruch, systému, liečenie, centrálneho, deriváty, gastrointestinálnych, kardiovaskulárnych, indol-2-ónu, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Egyed András, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Lévay György, Simig Gyula, Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Móricz Krisztina

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Salamon Haskáné Cecilia, Máté Györgyné, Andrási Ferenc, Hámori Tamás, Szentkuti Eszter, Gacsályi István, Bajnógel Judit, Botka Péter (zomrel), Daróczi Kazóné Klára, Moravcsik Imre, Egyed András, Bilkei Gorzó András, Bakonyi Anna, Blaskó Gábor, Zólyomi Gábor, Berzsenyi Pál, Reiter József, Tihanyi Károly, Körösi Jenö (zomrel), Simig Gyula, Gyertyán István, Vágó Pál, Horváth Katalin, Horváth Edit

MPK: C07D 403/06, C07D 243/02, A61K 31/55...

Značky: medziprodukty, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, spôsob, použitie, přípravu, deriváty, přípravy, obsahujúce, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Lévay György, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Hársing László Gábor, Schmidt Éva, Gacsályi István, Simig Gyula

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: spôsob, nové, deriváty, kompozície, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, přípravy, farmaceutické, obsahom

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Martonné Markó Bernadett, Lévay György, Gacsályi István, Kompagne Hajnalka, Schmidt Éva, Egyed András, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Szénasi Gábor

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: substituované, deriváty, kompozícia, obsahom, farmaceutická, spôsoby, přípravy, alkylaminopyridazinónové

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Simig Gyula, Leveleki Csilla, Kompagne Hajnalka, Schmidt Éva, Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Egyed András, Kótay Nagy Peter, Szénasi Gábor, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Lévay György

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: farmaceutická, alkylaminopyridazinónové, spôsob, obsahom, substituované, kompozícia, deriváty, přípravy

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Raczne Bajnogel Judit, Szénasi Gábor, Schmidt Éva, Barkóczy József, Pallagi Katalin, Egyed András, Miklósné Kovács Anikó, Lévay György, Gacsályi István, Simig Gyula

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: 2h-pyridazín-3-ónu, zložky, farmaceutické, přípravy, spôsob, nové, deriváty, kompozície, obsahom, aktívnej

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rózsa László, Hegedüs Mária, Gacsályi István, Petöcz Lujza, Szirt Enikö Kiszelly, Fekete Márton

MPK: A61K 31/395, C07D 273/01

Značky: d,g, výroby, nových, aminoalkanoyl-dibenzo, 1,3,6, způsob, dioxazocinu

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...