Gacsályi István

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Hársing László, Gacsályi István, Barkóczy József, Lévay György, Antoni Ferenc, Spedding Michael, Ling István

MPK: A61K 31/551, C07D 498/04

Značky: farmaceutické, spôsoby, obsahom, přípravy, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, deriváty, kompozície

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Hársing László Gábor, Kompagne Hajnalka, Barkóczy József, Lévay György, Agoston Márta, Kertész Szabolcs, Gigler Gábor, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Simig Gyula

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: funkcií, zlepšenie, liečebný, kognitívnych, prostriedok, neuroprotekcie

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Simig Gyula, Gacsályi István, Jakóczi Iván, Egyed András, Bózsing Dániel, Tihanyi Károly, Rátzné Simonek Ildikó, Lévay György, Wellman János, Németh Gábor, Poszávácz László

MPK: A61K 31/505, A61P 25/00, A61K 31/506...

Značky: deriváty, farmaceutické, piperazinylalkyltiopyrimidínu, obsahom, kompozície, spôsob, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Egyed András, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Gacsályi István, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Volk Balázs, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Mezei Tibor, Flórian Endréné, Szénasi Gábor, Barkóczy József, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor

MPK: C07D 209/00

Značky: poruch, súvisiace, nervového, centrálneho, liečenie, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, zlúčeniny, deriváty, systému, 2ónové

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Sziray Nóra, Barkóczy József, Gacsályi István, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Simig Gyula, Egyed András, Szénasi Gábor, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Lévay György, Mezei Tibor, Gigler Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Barkóczy József, Egyed András, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Pallagi Katalin, Gacsályi István

MPK: A61K 31/403, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, nervového, deriváty, liečenie, indol-2-ónu, centrálneho, systému, poruch

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Lévay György, Kapillerné Dezsofi Rita, Gacsályi István, Mezei Tibor, Egyed András, Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Móricz Krisztina, Sziray Nóra, Simig Gyula

MPK: A61K 31/40, C07D 209/00, A61P 25/00...

Značky: deriváty, piperazinové, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Vágó Pál, Reiter József, Hámori Tamás, Körösi Jenö (zomrel), Horváth Katalin, Botka Péter (zomrel), Bakonyi Anna, Tihanyi Károly, Daróczi Kazóné Klára, Máté Györgyné, Egyed András, Berzsenyi Pál, Gyertyán István, Zólyomi Gábor, Bilkei Gorzó András, Simig Gyula, Gacsályi István, Bajnógel Judit, Blaskó Gábor, Andrási Ferenc, Salamon Haskáné Cecilia, Szentkuti Eszter, Horváth Edit, Moravcsik Imre

MPK: A61K 31/55, C07D 403/06, C07D 243/02...

Značky: přípravy, použitie, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, přípravu, deriváty, medziprodukty, spôsob, liečivá, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Schmidt Éva, Lévay György, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Gacsályi István

MPK: A61K 31/50, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: přípravy, spôsob, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, farmaceutické, nové, obsahom, kompozície, deriváty

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Simig Gyula, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Szénasi Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Gacsályi István, Egyed András, Hársing László Gábor, Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Schmidt Éva

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: spôsoby, deriváty, kompozícia, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická, substituované, obsahom, přípravy

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Barkóczy József, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Schmidt Éva, Kompagne Hajnalka, Wellmann Janos, Kótay Nagy Peter, Egyed András, Szénasi Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Simig Gyula

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: farmaceutická, alkylaminopyridazinónové, substituované, kompozícia, přípravy, deriváty, spôsob, obsahom

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Wellmann Janos, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Pallagi Katalin, Raczne Bajnogel Judit, Egyed András, Simig Gyula, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter, Lévay György

MPK: A61K 31/00, C07D 413/00

Značky: deriváty, spôsob, přípravy, 2h-pyridazín-3-ónu, zložky, nové, kompozície, farmaceutické, obsahom, aktívnej

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hegedüs Mária, Gacsályi István, Fekete Márton, Petöcz Lujza, Szirt Enikö Kiszelly, Rózsa László

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: způsob, d,g, nových, 1,3,6, dioxazocinu, aminoalkanoyl-dibenzo, výroby

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...