Gabaš Ivan

Obvod měřiče kapacit pro velmi nízké kmitočty v pásmu 0 až 0,1 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253505

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brajko Štěpán, Gabaš Ivan, Zamastil Jaroslav

MPK: G01R 27/26

Značky: kapacít, obvod, velmi, měřiče, nízké, kmitočty, pásmu

Text:

...jednak připojením stíněného vzorku stíněnými kabely libovolné délky.zapojení obvodu umožňuje o několik řádů potlačit vliv vstupního proudu vstupního zesilovače analogové části měřiče. vhodným časováním pracovního cyklu nulovaného integrátoruezapojení obvodu. umožňuje postihnout i rychlé přechodné děje při nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru a vylučuje nutnost časové extrapolace. Současně zapojení obvodu podle vynálezu...

Zařízení k najíždění fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 239732

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabaš Ivan

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniště, zařízení, najíždění, fluidního

Text:

...31, do které je na levá straně zaústěn hořák 13 na ušlechtilć palivo, jehož plamen horí v plamenci E, ktorý se skládá z jednotlivých přesazemłch kroužků n. Kolem plemence gą je vytvořena mezístěna Q pro vedení mísicího vzduchu.Spalovací vzduch pro hořák 13 je dodáván pŕívodníu potrubím 11 s klspkou à spslovecího vzduchu, ktoré je odbočeno od hlavního vzduchového potrubí u, ve kterém je za odbočkou pžýívodního potrubí u, vestsvěns uzevírací...

Způsob čistění křemenných aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 233937

Dátum: 01.03.1987

Autori: Nováková Miluše, Dušek Jaroslav, Šimko Timotěj, Stöckelová Jaroslava, Zamastil Jaroslav, Gabaš Ivan

MPK: H01L 21/02

Značky: aparatur, způsob, čištění, křemenných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění křemenných aparatur pro vysokoteplotní technologické operace v polovodičové výrobě. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se křemenná aparatura ohřeje na teplotu o 5 až 100° k vyšší než je teplota technologické operace v této aparatuře prováděné, načež se aparatura proplachuje proudem dusíku polovodičové čistoty o průtoku 2 až 5 litrů/min., nebo proudem vodní páry po dobu 10 hodin. Potom se křemenná aparatura...

Způsob výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difuzí bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229108

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šimko Timotěj, Dušek Jaroslav, Oulík Jaromír, Gabaš Ivan, Bartoš Ján, Stöckelová Jaroslava

MPK: H01L 21/38

Značky: výkonové, emitoru, bóru, způsob, struktury, výroby, difuzí, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difusí bóru, jehož podstatou je, že zdroj difuzantu pro difusi bóru de křemíku, např. kysličník boritý, je umístěn v nádobce z materiálu, který při teplotě rovné teplotě zdroje difuzantu má rovnovážný tlak nasycených par elektricky aktivních složek v křemíku nižší než 10-7 Pa.

Zapojení obvodu čítače a digitálně-analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216386

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dušek Jaroslav, Bartoš Ján, Gabaš Ivan

Značky: převodníku, digitálně-analogového, obvodů, zapojení, čítače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu čítače a digitálně analogického převodníku sestávajícího z oddělovacího členu, tvarovače pulsů, blokovací jednotky, programovatelné děličky frekvence, řídicí jednotky, jednotky signalizace funkce čítače, jednotky nulování, předvolby a omezení, výstupní jednotky, stejnosměrné zesilovací jednotky, jednotky signalizace stavu čítače a kompenzační jednotky, vyznačené tím, že na zdroj hodinových pulsů je připojen buď výstup /11/...