Gabarík Milan

Hydroxid horečnatý s povrchom upraveným povrchovo aktívnym činidlom, spôsob jeho prípravy a polymérny kompozitný materiál so zvýšenou odolnosťou proti horeniu s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282487

Dátum: 07.01.2002

Autori: Lencsés Ladislav, Gabarík Milan, Škubla Pavol, Krajči Pavel

MPK: C08K 9/00

Značky: činidlom, horeniu, hydroxid, odolnosťou, kompozitný, přípravy, hořečnatý, zvýšenou, proti, obsahom, polymérny, spôsob, upraveným, povrchom, aktívnym, povrchovo, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxid horečnatý s povrchom upraveným povrchovo aktívnym činidlom sa skladá z aglomerátov kryštálov, ktoré majú priemery všetkých častíc menšie ako 4,0 um, 50 % častíc má priemery menšie ako 1,4 um a špecifický povrch určený metódou BET je menší ako 25 m2/g. Hydroxid horečnatý je práškový kryštalický produkt, ktorý má veľkosť kryštálu stanovenú röntgenovou práškovou difrakčnou metódou v smere väčšiu ako 150 A a menšiu ako 500 A, aspektrálny...

Meďnatý katalyzátor na alkylačnú hydrogenáciu aromatických amínov ketónmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281728

Dátum: 21.05.2001

Autori: Gabarík Milan, Uhlár Ján, Lehocký Peter

MPK: B01J 23/72, B01J 23/78

Značky: výroby, alkylačnú, meďnatý, spôsob, katalyzátor, amínov, aromatických, ketónmi, hydrogenáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnatý katalyzátor s prímesou horčíka určený na alkylačnú hydrogenáciu amínov ketónmi nanesený na nosiči pozostávajúcom z prírodných hlinitokremičitanov, ktorý je kvôli zvýšeniu rýchlosti kondenzácie amínu s ketónom zmiešaný s kyslo upraveným prírodným hlinitokremičitanom. Katalyzátor sa pripravuje zrážaním zmesového roztoku síranu meďnatého a horečnatého roztokom uhličitanov sodíka a/alebo draslíka a lúhu sodného alebo draselného.

Spôsob delenia metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu rektifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278000

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pašek Josef, Gabarík Milan, Volf Jiří, Dudek Ivan, Jaroš Alois

MPK: C07C 29/19, C07C 45/62, C07C 29/80...

Značky: rektifikáciou, metylizobutylkarbinolu, metylizobutylketónu, delenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu spočíva v rektifikácii zmesi oboch látok v prítomnosti 2 až 10 % hmotnostných vody a tlaku 80 až 120 kPa, výhodne pri atmosférickom tlaku.

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Švoňava Marián, Gabarík Milan, Pašek Josef, Marhefka Ján, Augustín Dominik, Kořen Ján, Jaroš Alois, Mundl Zdenek, Kukučka Ľubomír, Horák Jaroslav, Doležel Pavel

MPK: C01C 1/00, C07C 211/55, C01C 1/12...

Značky: odpadajúceho, amoniaku, výroby, difenylaminu, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Sposob výroy modifikovanej prísady do kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266970

Dátum: 12.01.1990

Autori: Doležal Pavel, Jaroš Alois, Guláš Pavel, Gabarík Milan, Orlík Ivo, Mosný Ivan

MPK: C08K 5/32

Značky: modifikovanej, přísady, spôsob, výroy, kaučukov

Text:

...napr. valcovou, rovinnou, gulovou, resp. ich kombináciou. Proces formovania častíc 4-nitrôzodifenylamínu je možné realizovať napr. pretláčaním homogénnej pasty 4-nitrôzodifenylamínu cez matricu s otvormi vhodných rozmerov alebo na dvojvalcovom kompaktore s profilovanými valcamí podľa potreby doplnenými o zariadenie na delenie sformovaného materiálu a dochladenie finálnych častíc.zvyšková voda sa z vlhkého 4-nitrôzodifenylamínu odstráni...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gabarík Milan, Jaroš Alois, Šebeň Štefan

MPK: B01J 19/00

Značky: vykonávanie, indikácie, spôsob, fázy, druhu, kvapalnej, tohoto, změny, zariadenie, spôsobu

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Spôsob zachytávania vzácnych kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264716

Dátum: 12.09.1989

Autori: Oravec Eduard, Buday Mikuláš, Kiss Gabriel, Daňo Pavol, Buranský Ján, Mosná Dagmar, Uhlár Ján, Waradzin Walter, Patek Peter, Fótyi Dezider, Lehocký Peter, Guizon Jozef, Fotyiová Mária, Gabarík Milan, Molda Emil, Tóth Ladislav, Halomi Milan, Chudý Michal, Iván Július

MPK: B01J 31/40

Značky: vodných, zachytávania, vzácných, spôsob, roztokov, solí, kovov

Text:

...všetkých postupov-využívajúcich ionexy je nevratné zanášanie týchto hmôt niektorými organickými látkami ktoré môžu byt prítomné v roztoku a s tým spojené zvýšené náklady na regeneráciu a ich rýchle znehodnocovanie. Z týchto dôvodov je použitie ionexov na tento účel obmedzené.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, ktorého podstata spočíva v nasledovnom pH roztoku obsahujúceho soľ vzácneho kovu sa nastaví na hodnotu 3 až 7....

Spôsob viacstupňového odlučovania kvapaliny a zariadenie na uskutečnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263373

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bicek Dušan, Bartoš Štefan, Gabarík Milan, Waradzin Walter, Škrada Dušan, Halomi Milan

MPK: B01D 53/26

Značky: spôsobu, spôsob, uskutečnenie, odlučovania, zariadenie, tohto, viacstupňového, kvapaliny

Text:

...čas je vyrovnávacou rúrou spojená s plynným a/alebo parným priestorom odlučovača.Výhodou viacstupňového odlučovacieho zariadenia podľa vynálezu okrem doteraz uvedených,t.j. jednoduché zhotovenie z dostupného odolného materiálu s možnosťou viacstupňového odlučovania agresívnych médií je tiež to, že odlučovač možno ľahko inštalovať najmä do prevádzkových súborov, v ktorých pre nedostatok miesta sú dispozičné problémy pre umiestnenie...

Spôsob regenerácie metylalkoholu z odpadových vod pri výrobe 4-aminodifenylamínu zo 4-nitrózodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258650

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wenchich Štefan, Doležel Pavel, Gabarík Milan, Jaroš Alois, Pašek Josef, Škrada Dušan

MPK: C07C 87/54

Značky: výrobe, spôsob, 4-nitrózodifenylamínu, odpadových, metylalkoholu, 4-aminodifenylaminu, regenerácie

Text:

...Pre plnohodnotnú činnost katexu je dôležité, aby obsah vody v zriedenom metylalkohole z 1. stupňa nepoklesol pod uvedenú hranicu, pretože v bezvodnom prostredí sa významne znižuje kapacita katexu a dochádza k uvolňovaniu V katexe viazanej vody. Nie je možné získavať bezvodý metylalkohol jednostupňovou rektifikáciou, lebo k nevýhode zníženej kapacity katexu tu ďalej pristupuje znehodnocovanie bezvodého metylalkoholu vodou uvoľňovanou z...

Spôsob prípravy N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu s vysokou spracovatelskou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dudek Ivan, Halomi Milan, Doležel Pavel, Orlík Ivo, Pašek Josef, Jaroš Alois, Gabarík Milan

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: spôsob, vysokou, bezpečnosťou, přípravy, spracovatelskou, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Text:

...a spracovaním smolovitého zvyšku, pretože sa prudko zhoršujú jeho transportné vlastnosti.Výhodou spôsobu prípravy podla vynálezu je, že z technických produktov s pomerne nízkymi a nevyrovnanými hodnotami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti 60 až 90 0/0 sa rektifikáciou na rektifikačnej kolóne s istou minimálnou účinnosťou získajú produkty s vysokými a vyrovnanými hodtami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti nad 95 °/0, čo je...

Způsob výroby nových substituovaných fenylalkyl(piperazinyl nebo homopiperazinyl)alkylthiolů a -thiokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245792

Dátum: 17.09.1985

Autori: Gabarík Milan, Bicek Dušan, Ganeo Martin

MPK: C07D 241/04, C07D 243/08

Značky: fenylalkyl(piperazinyl, nových, výroby, způsob, thiokarbamátů, homopiperazinyl)alkylthiolů, substituovaných

Text:

...nebo aceton, v přítomnosti silné anorganické nebo organické báze, jako hydroxidu sodného či draselného,trialkylaminu nebo pyridinu, při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě až do varu reakční směsi. Reakční doba je závislá na teplotě a může se pohybovat od 1 do několika hodin.Následující reakce fenylalkyl-piperazinylalkylhalogenidu obecného vzorce IV s thiomočovinou se provádí ve stejných rozpouštědlech a za použití stejných...