G21F 9/28

Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6669

Dátum: 04.02.2014

Autori: Polák Daniel, Haladová Petra, Bartoš Pavel

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: hlbinné, robotizovaná, ukladanie, článkov, přípravy, vyhorených, plnenia, palivových, linka, obalových, súborov, úložných

Text:

...súborov mimo priestor paralelných koľají úložných obalových súborov obsahuje priestor pre technologické zázemie komory uzatvárania úložných obalových súborov, pričom V homom podlaží komory uzatvárania úložných obalových súborov je robotický manipulátor komory uzatvárania úložných obalových súborov, skladajúci sa z pozdĺžneho pojazdu robotického manipulátora komory uzatvárania úložných obalových súborov, primámeho priečneho pojazdu...

Spôsob úpravy odpadov pochádzajúcich z jadrových elektrární odstavených z prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18273

Dátum: 11.11.2011

Autori: Costa Lorenzo, Costa Pier Paolo

MPK: G21F 9/08, C03C 1/00, G21F 9/00...

Značky: pochádzajúcich, elektrární, spôsob, jadrových, odstavených, odpadov, úpravy, prevádzky

Text:

...2, pre tie z kategórie 3 sú výsledky síce dôležité, ale stále ešte čiastkové, najmä pre neekonomický aspekt požadovaných úprav, a do dnešného dňa nie sú na dlhodobé skladovanie žiadne prevádzkové0008 Vzhľadom na úpravu odpadov vyraďovaných z prevádzky, a typicky tých, ktoré vznikli pri odmorovaní, došli odborníci k záveru, že je nutné použiť sklovité matrice s vysokou stabilitou, ako chemíckou tak i termomechanickou, pre všetky rádioaktívne...

Spôsob plynotesného obklopenia aspoň jednej palivovej tyče a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15732

Dátum: 11.07.2011

Autori: Stanke Simon, Hilbert Franz

MPK: G21F 5/008, G21C 19/32, G21F 9/28...

Značky: zariadenie, obklopenia, uskutočňovanie, tohto, aspoň, spôsobu, palivovej, jednej, tyče, plynotěsného, spôsob

Text:

...sa palivové tyče kvôli chladeniu a odtieneniu rádioaktívneho žiarenia uskladňujú pod vodou. V jadrových elektrárňach spravidla neexistujú žiadne zariadenia, ktoré by umožňovali suché spracovanie ožiarených palivových tyčí. Vkladanie ožiarených palivových tyčí do prepravných a/alebo skladovacích puzdier sa preto musínevyhnutne uskutočňovať pod vodou.0007 Známe je vkladanie poškodených ožiarených palivovýchtyčí v horúcich článkoch v...

Spôsob dekontaminácie povrchov jadrových zariadení kontaminovaných žiaričmi alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13139

Dátum: 16.07.2008

Autori: Gassen Rainer, Bertholdt Horst-otto, Zeiler Bertram, Stiepani Christoph

MPK: G21F 9/12, G21F 9/00, G21F 9/28...

Značky: povrchov, spôsob, jadrových, zariadení, žiaričmi, dekontaminácie, kontaminovaných

Text:

...teda zbavených oxidových vrstiev, zostávajú však voľným okom neviditeľné častice oxidov, ktoré obsahujú žiariče alfa alebo sú naviazané na žiariče alfa. Tieto častice držia len voľne na povrchu komponentov predtým zbavených svojej oxidovej vrstvy, takže žiariče alfa sa dajú čiastočne zotierať napríklad handrouv priebehu stieracej skúšky. Okrem týchto častíc sa môžu na povrchu komponentov nachádzať ešte aj častice obsahujúce0008 Pri demontáži...

Spôsob dekontaminácie oxidovej vrstvy povrchu komponentov alebo systému jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10552

Dátum: 15.11.2006

Autori: Maciel Terezinha Claudete, Bertholdt Horst-otto, Strohmer Franz

MPK: G21F 9/28, G21F 9/00

Značky: jadrového, komponentov, systému, povrchu, oxidovej, vrstvy, dekontaminácie, zariadenia, spôsob

Text:

...k oxidovej vrstve, zmočenej vodou, vo vyšších dávkach, takže je možné oxidáciu oxidovej vrstvy, najmä oxidáciu trojmocného chrómu na šesťmocný chróm uskutočniť rýchlejšie, najmä V prípade uskutočnenia postupu pri vyšších teplotách.0010 V kyslom roztoku nemá v porovnaní s alkalickým roztokom vyšší oxidačný potenciál len ozón, ale aj iné oxidačné činidla. Ozón vykazuje napríklad v kyslom roztoku oxidačný potenciál 2,08 V, v bázickom...

Spôsob spracovania opotrebovaných ionomeničových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1557

Dátum: 13.02.2004

Autori: Liu Tzeng-ming, Tyen Jiing-guang, Huang Ching-tsuen

MPK: G21F 9/28, C02F 11/06

Značky: živíc, ionomeničových, opotřebovaných, spôsob, spracovania

Text:

...krokom v tomto spôsobe, je superkritická vodná oxidácia (SCWO). Ak sú prítomné produkty rozkladu ionomeničových živíc, ako sú napríklad kyselina sírová, superkritická voda s vysokou teplotou a tlakom uplatnená v tomto spôsobe spôsobuje vysoký stupeň korózie materiálov, ktorá je vážnym problémom. Tento spôsob je teda prakticky takmer nepoužiteľný.Britský AEA Industry vyvinul úspešný spôsob rnokrej oxidácie, ktorý zahrňuje uskutočnenie...

Spôsob odstránenia nechránenej, zemou zavezenej inštalácie a kesón na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280439

Dátum: 14.02.2000

Autori: Saublet Jean-claude, Bodin Francois

MPK: G21F 9/28

Značky: inštalácie, odstránenia, zavezenej, spôsobu, vykonávanie, nechránenej, kesón, tohto, spôsob, zemou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstránenia nechránenej, zemou zavezenej inštalácie hroziacej kontamináciou a prípadne vyžarujúcou rádioaktívne žiarenie, pri ktorom sa odstránenie inštalácie uskutočňuje po jednotných úsekoch inštalácie pod ochranou premiestniteľného kesónu umiestneného nad úsekom inštalácie určeným na odstránenie, pričom sa tento úsek po uložení kesónu postupne obklopí ochrannou zástenou, uvoľní z uloženia vo výkope, oddelí od zostatku inštalácie,...

Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280392

Dátum: 14.01.1998

Autori: Bradbury David, Elder George Richard

MPK: G21F 9/22, G21F 9/00, G21F 9/28...

Značky: spôsob, materiálov, dekontaminácie, rádioaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych materiálov pozostáva z dvoch krokov: I. uvedenie materiálu určeného na dekontamináciu do styku so zriedeným roztokom obsahujúcim uhličitan, a to za prítomnosti ionexových častíc, ktoré buď majú chelatačnú funkciu, alebo je chelatačná funkcia na ne viazaná a II. oddelenie ionexových častíc od zriedeného roztoku obsahujúceho uhličitan. Dekontaminovanými rádioaktívnymi materiálmi môžu byť prírodné materiály,...

Spôsob zneškodňovania katexu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281355

Dátum: 06.08.1997

Autori: Gassen Rainer, Bertholdt Horst-otto

MPK: B01J 49/00, G21F 9/12, G21F 9/28...

Značky: zneškodňovania, zariadenie, vykonávanie, spôsob, spôsobu, tohto, katexu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zneškodňovania katexu nasýteného rádioaktívnymi a inaktívnymi katiónmi spočíva v premieňaní inaktívnych katiónov, ktoré nie sú dvojmocné na aniónové komplexy, ktoré sa z katexu vymývajú, takže tento môže prijímať ďalšie dvojmocné rádioaktívne katióny, pričom po striedajúcom sa nasýtení a selektívnej regenerácii sa živica katexu privedie na konečné úložisko. Katex (3) je napájacím potrubím (4) napojený na nádrž (5) s komplexotvornou...

Elektrolyt pre vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278288

Dátum: 08.03.1995

Autori: Štefula Vladan, Pražská Milena, Solčányi Milan

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: materiálov, elektrochemickú, vaňovú, elektrolyt, kovových, dekontamináciu

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt na vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov obsahuje 0,2 až 0,6 hmotnostných percent dihydrátu kyseliny šťaveľovej, 0,25 až 0,35 hmotnostných percent kyseliny dusičnej, 0,1 až 0,2 hmotnostných percent sodnej soli kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctovej, 3 hmotnostné percentá dusičnanu amónneho, zvyšok do 100 hmotnostných percent tvorí voda.

Spôsob dekontaminovania materiálov s obsahom rádioaktívnych kontaminantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281361

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dunn Michael, Elder George Richard, Bradbury David

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: materiálov, spôsob, dekontaminovania, rádioaktívnych, kontaminantov, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dekontaminovania materiálov s obsahom rádioaktívnych kontaminantov, ktorý zahŕňa kontakt materiálu určeného na dekontamináciu s rozpúšťacím roztokom s obsahom zriedeného zásaditého chelatačného činidla, ktoré obsahuje uhličitanový roztok, pričom sa kontaminanty rozpustia, ďalej oddelenie získanej zmesi obsahujúcej rozpustené kontaminanty od materiálu, a na koniec sa rozpustené kontaminanty potom izolujú z oddelenej zmesi...

Dekontaminačný roztok na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277791

Dátum: 15.07.1992

Autor: Majerský Dušan

MPK: G21F 9/28, G21F 9/04

Značky: dekontaminačný, roztok, odstraňovanie, kontaminácie, slabofixovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zloženie dekontaminačného roztoku na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie z povrchov stavebných a technologických častí jadrovo-energetických zariadení zamorených únikom, spádom alebo prenesením rádioaktívnych častíc. Roztok je zložený z glycerínu, kyseliny fosforečnej alebo kyseliny dusičnej, hydrazínu alebo peroxidu vodíka a vody.

Způsob zneškodňování použitého kombinovaného sorbentu, obsahujícího aluminosilikáty a sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266727

Dátum: 12.01.1990

Autori: Franta Pavel, Vacková Ela, Vaňura Petr

MPK: G21F 9/28

Značky: kombinovaného, způsob, obsahujícího, sorbentu, použitého, aluminosilikáty, zneškodňování

Text:

...tedy roztavení sorbentu bez přídavku dalších látek. V případě sorbentů používaných V jaderném průmyslu je však potřebná teplota tak vysoká, že proces se stává technicky i ekonomicky nevýhodným.Nedostatky dosavadních postupu jsou odstraněny způsobem zneškodňovaní použitého kombinovaného sorhentu, obsahujícho aluminosilikáty a sklo a zachycené radíonuklidy, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že použitý sorbent se alespoň...

Organická kapalina pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239018

Dátum: 01.11.1987

Autori: Severa Jan, Bár Jaromír

MPK: G21F 9/28, D06L 1/02

Značky: výrobků, organická, kapalina, prádla, textilních, dekontaminaci, odévů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení organické kapaliny pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních výrobků. Podstata vynálezu je, že alespoň 90 % hmotnosti dekontaminační kapaliny tvoří benzin, petrolej nebo chlorované uhlovodíky, tj. trichloretylén nebo tetrachloretylén, a to buď jednotlivě nebo ve směsi. Organická kapalina pro dekontaminaci může být použita všude, kde se pracuje s otevřenými zářiči, tj. hlavně s vodnými roztoky radioaktivních nuklidů,...

Zařízení pro rozpouštění radioaktivního práškového materiálu ozařovaného v zatavených křemenných ampulích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241813

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Eepieka Jaroslav

MPK: G21F 9/28

Značky: zatavených, ampulích, zařízení, radioaktivního, křemenných, ozařovaného, rozpouštění, práškového, materiálů

Text:

...je tvořeno nsadowu třeoh sít s růąznou velikosti otvorů a je připojemo ke kovové trubice 1 rozebíriatelným spojem. Ve Spodní částí tetl-onově nádoby 4 je jpřívod a výv-od 7 rozp~ 0 uŠtěC.ĺ|hO roztoku. .Teflonová .nádoba 4 se .uapustí přívodem 7 rozpoluště~cím roztokom tak, aby došlo. -k zaąpilarvení .ąpodrního .kounce .kovové trrubky 1 se síťovým dheam 3. Při zveudinutéum idurticímpístu 5 iv horní poloze se šikmou tcrubik~ou~ 2 vloží křemeumná...