G21F 9/12

Spôsob dekontaminácie kvapalného rádioaktívneho odpadu s obsahom jedného alebo niekoľkých chemických rádioaktívnych prvkov extrakciou pevnej látky z kvapaliny pôsobením recyklačnej slučky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10133

Dátum: 17.02.2009

Autori: Pacary Vincent, Plasari Edouard, Barre Yves

MPK: G21F 9/16, G21C 19/46, G21F 9/12...

Značky: slučky, extrakciou, jedného, dekontaminácie, obsahom, spôsob, prvkov, recyklačnej, pôsobením, niekoľkých, látky, chemických, rádioaktívnych, pevnej, odpadů, kvapalného, kvapaliny, rádioaktívneho

Text:

...sa získa suspenzia pevných častíc, ktorá zachytila prvky, ktoré sa majú vylúčiť a boli pôvodne prítomnév kvapalnom odpade. Konečný výsledok úpravy teda spočívaV uskutočnení etapy separácie kvapaliny a pevnej látky a to obvykle V dekantačnej nádobe. Uskutoćnenie tejto etapy Inôže byť uľahčene koagulačným a/alebo flokulačným činidlom. získaná pevná fáza na konci tejto etapy separácie (zvaná v tomto štádiu kalom) sa považuje za konečný odpad a...

Adsorpcia rádionuklidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9691

Dátum: 21.08.2008

Autori: Brings Burkhard, Klipper Reinhold

MPK: G21F 9/12, G21F 9/04

Značky: rádionuklidov, adsorpcia

Text:

...odpojené, pričom personál jeokrem iného vystavený žiareniu pri práci na čerpadlách, rozvodoch apodobných zariadeniach okruhu reaktorovej vody mimo jadrový reaktor. Základ pre to spočíva vtom, že rádioaktívne korózne produkty sa ukladajú na povrchu časti systému mimo vlastné jadro. 6 °Co je zodpovedný za absolútne najväčšiu časť rádioaktívneho žiarenia, ktoré vychádza ztýchto koróznych produktov. Co má ďalej polčas rozpadu 5,3 rokov, čo...

Spôsob dekontaminácie povrchov jadrových zariadení kontaminovaných žiaričmi alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13139

Dátum: 16.07.2008

Autori: Stiepani Christoph, Bertholdt Horst-otto, Zeiler Bertram, Gassen Rainer

MPK: G21F 9/00, G21F 9/12, G21F 9/28...

Značky: spôsob, kontaminovaných, zariadení, žiaričmi, jadrových, povrchov, dekontaminácie

Text:

...teda zbavených oxidových vrstiev, zostávajú však voľným okom neviditeľné častice oxidov, ktoré obsahujú žiariče alfa alebo sú naviazané na žiariče alfa. Tieto častice držia len voľne na povrchu komponentov predtým zbavených svojej oxidovej vrstvy, takže žiariče alfa sa dajú čiastočne zotierať napríklad handrouv priebehu stieracej skúšky. Okrem týchto častíc sa môžu na povrchu komponentov nachádzať ešte aj častice obsahujúce0008 Pri demontáži...

Rýchla redukcia jódových látok na jód

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5551

Dátum: 17.08.2006

Autori: Bruchertseifer Horst, Guentay Salih

MPK: G21F 9/06, G21F 9/16, G21F 9/12...

Značky: látok, rychlá, jódových, redukcia

Text:

...Ďalší (7.) scenár sa týka aplikácie spôsobu podľa predkladaného vynálezu na retenciu jódových látok priamo do kondenzátora. Kondenzovaná voda môže obsahovať nukleoñlné činidlo a rozpustné iónomeničové činidlo.0020 V nasledujúcom opise sú uvedené príklady a tabuľky experimentálnych výsledkov. TakTabuľka 1 obsahuje experimentálne údaje, zobrazujúce komparatívne rýchlosti rozkladu CH 3 I vo vodnej zmesi aditív.0021 Obrázok l zobrazuje...

Magnetické častice, spôsob ich prípravy, kompozitná magnetická živica a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283578

Dátum: 26.08.2003

Autori: Bradbury David, Hendawi Adel Taha Sayed Ahmed, Elder George Richard

MPK: C02F 1/48, B03C 1/01, B01J 47/06...

Značky: živica, přípravy, spôsob, kompozitná, magnetická, použitie, částice, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické častice obsahujú jadro s magnetického materiálu, pričom jadro je obklopené zmesou vláknitého materiálu a pevného spojiva. Pri príprave magnetických častíc sa miešajú jadrá častíc magnetického materiálu v suspenzii, ktorá obsahuje vlákna vláknitého materiálu a spojivo, pričom sa vytvrdzuje spojivo za prichytenia vlákien okolo jadra častíc a potiahnuté častice sa separujú zo suspenzie. Kompozitná magnetická živica obsahuje magnetické...

Magnetický sorbent na odstraňovanie mobilného rádionuklidu cézia zo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 283459

Dátum: 04.07.2003

Autori: Macášek Fedor, Bartoš Peter

MPK: G21F 9/00, B01D 59/26, B01D 59/00...

Značky: cézia, suspenzií, mobilného, magnetický, radionuklidu, sorbent, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je magnetický sorbent rádiocézia, ktorý je dostatočne disperzný, aby sa dobre kontaktoval pri premiešavaní suspenzií a oddeľoval pri pôsobení aj neveľkého magnetického poľa. Magnetické vlastnosti zabezpečuje magnetitová zložka (magnetit). Mikropórovitosť zabezpečuje tak hydratovaná oxidová, ako aj alumosilikátová zložka. Prítomné oxidy niklu, resp. kobaltu a vanádu, pri kontakte s 3 - 15 % roztokom ferokyanidu draselného,...

Spôsob zneškodňovania katexu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281355

Dátum: 06.08.1997

Autori: Bertholdt Horst-otto, Gassen Rainer

MPK: G21F 9/12, G21F 9/28, B01J 49/00...

Značky: vykonávanie, zariadenie, tohto, spôsobu, zneškodňovania, spôsob, katexu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zneškodňovania katexu nasýteného rádioaktívnymi a inaktívnymi katiónmi spočíva v premieňaní inaktívnych katiónov, ktoré nie sú dvojmocné na aniónové komplexy, ktoré sa z katexu vymývajú, takže tento môže prijímať ďalšie dvojmocné rádioaktívne katióny, pričom po striedajúcom sa nasýtení a selektívnej regenerácii sa živica katexu privedie na konečné úložisko. Katex (3) je napájacím potrubím (4) napojený na nádrž (5) s komplexotvornou...

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Formánek Zdeněk, Petříková Vlasta, Püschel Petr, Maloch Jan, Trýzna Pavel

MPK: B01J 20/30, B01J 20/22, B01J 20/28...

Značky: sorbent, znečisťujúcich, látok, toxických, rádioaktívnych, fixáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Způsob skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečišťovaném sorpcí na zeolitech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258529

Dátum: 16.08.1988

Autori: Franta Pavel, Vaňura Petr

MPK: G21F 9/12

Značky: zeolitech, sorpci, způsob, kyseliny, skladování, roztoku, přečišťovaném, borité, paliva, vyhořelého

Text:

...Development in the managoment of liquid an solid radioactive wastes frem the irradiated fuel cooling pond at Trawsfynydd power station, předneseném na konferenci OECD v Curychu. konané ve dnech 26. až 30. 3. 1979 pro stejný účel aplikaci chabazitu.V případě aplikaci zeolitů pro čistění chladiva, které obsahuje kationty alkaliokých kovů a/nebo kovů alkalických zemin. prakticky využitelná kapacita sorpční náplně vyjadřovaná počtem...