G21F 5/00

Vnútorná vstavba kontajnera na uloženie použitých palivových kaziet reaktora VVER 440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6299

Dátum: 05.11.2012

Autori: Jílek Miroslav, Mištera Josef, Kupka Tomáš

MPK: B65D 85/82, G21F 5/00

Značky: kontajnera, kaziet, vnútorná, vstavba, reaktora, palivových, použitých, uloženie

Text:

...puzdier, vyrobených technológiou pretláčania z hliníkovej zliatiny s obsahom B. Jednotlivé puzdra na seba aspoň časťou svojich stien tesne doliehajú, čim je zaistený dostatočný odvod zvyškového tepla.Výhodou vnútomej vstavby kontajnera podľa opisaného technického riešenia je možnosť použiť na výrobu puzdier hliníkovú zliatinu s obsahom zlúčeniny bóru (B) alebo jeho zlúčeniny vo forme B 4 C a na výrobu využiť technológiu pretláčania....

Zariadenie na manipuláciu s dekontaminovanými fragmentmi a odpadmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6278

Dátum: 02.10.2012

Autori: Čepeľ Tomáš, Boldižár Rastislav, Čepeľ Ján, Král Jan

MPK: G21F 5/00, B65D 85/82

Značky: manipuláciu, zariadenie, dekontaminovanými, fragmentmi, odpadmi

Text:

...Na kryte Q hydrovalca zdvihu je závesné oko i,ktoré slúži na manipuláciu so zariadením.Zvon 1 je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Teleso zvona L tvorí plášť, ktorý je vyrobený z plechu, na ktorýje v hornej časti navarená príruba. V spodnej časti je navarená centrovacía príruba Q spolu s centrovacími nožičkami, ktoré slúžia na centrovanie celého zariadenia pri manipulácii napríklad nad sudom Q alebo napríklad nad ultrazvukovou vaňou. Zvon lje...

Zariadenia a spôsob kondicionovania súborov nukleárnych palív s dvojitou bariérou opláštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6757

Dátum: 28.10.2004

Autor: Chiocca René

MPK: G21F 5/005, G21F 5/00

Značky: spôsob, zariadenia, palív, súborov, bariérou, kondicionovania, dvojitou, nukleárnych, opláštenia

Text:

...Podľa niektorých zákonných predpisov je použitie tejto dvojitej nádoby obligatórne. V tomto pripade nie je nwžné uskutočňovať kondicionovanie podVynález navrhuje łvyriešiť problémy spojené s odvodnenímPodľa jedného význaku sa vynález týka zariadenia pre dvojité kontejnery, ktoré umožňuje svojim priestorovým vytvorením zaistiť odvodnenie a pôsobenie inertného plynu na vonkajší kontejner alebo kontrolu utesnenia. Vzhľadon 1 k voľnému...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner na uloženie najmenej jedného rádioaktívneho elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5656

Dátum: 06.03.2004

Autori: Winkler Hans-peter, Hüggenberg Roland, Völzer Walter

MPK: G21F 5/005, G21F 5/00, G21F 5/008...

Značky: skladovací, najmenej, kontajner, elementů, rádioaktívneho, jedného, uloženie, prepravný

Text:

...stability v zásade osvedčila. Mechanickú odolnosť je však so zreteľom na určité výnimočné situácie vhodné zlepšiť, respektíve je potrebné ju zlepšiť. Takou Výnimočnou situáciou je najmä voľný pád kontajnera,ktorý potom naráža čelným koncom na strane vrchnáka kontajnera, respektíve čelnou plochou na strane vrchnáka kontajnera na pevný podklad. Vo fáze voľného pádu zostáva nejprv medzi uloženými rádioaktívnymi elementmi (palivovými článkami) a...

Nádoba na prepravu a skladovanie rádioaktívneho materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283640

Dátum: 20.10.2003

Autori: Gluschke Konrad, Struth Reinhard

MPK: G21F 5/00

Značky: rádioaktívneho, výroby, nádoba, spôsob, prepravu, materiálů, skladovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je nádoba a spôsob jej výroby na prepravu a skladovanie rádioaktívneho materiálu, v ktorej je možné rádioaktívny materiál prevážať a skladovať, keď stena nádoby je tvorená ťažkým betónom, ktorý je spevnený cementovou suspenziou privádzanou do betónu pod tlakom.

Kontajner pre nádobku na rádiofarmaká a set na ich infúziu alebo prepravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5757

Dátum: 03.02.2003

Autori: Chinol Marco, Paganelli Giovanni

MPK: G21F 5/00

Značky: nádobku, infúziu, kontajner, prepravu, radiofarmaka

Text:

...citovaného patentu sa musí s nádobkou rádioaktívnej látky manipulovať s veľkou starostlivosťou, kvôli podstatnému riziku pre operátora.0008 Patent US 4,745,907 sa zaoberá týmto problemom tak, že navrhuje použitie rôznych katétrov na nasávanie rádiofarmák z nádobky bez rizika kontaminácie operátora. Avšak tento set nedovoľuje účinne automatické nasávanie z nádobky, preto jestále potrebný operátor, aby obsluhoval set počas transfúzie.0009 Jedným...

Kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 266913

Dátum: 12.01.1990

Autor: Müller Radislav

MPK: B65D 88/00, G21F 5/00

Značky: kontejner

Text:

...řez krytem sudu na podložce ze sudem, na obr. 2 je řez krytu sudu s jednoduchým teleskopickým uspořádáním a na obr. 3 je řez krytu sudu s dvojitým teleskopickým uspořádáním, na obr. 4 je řez krytu sudu se stínicí vložkou.Kontejner (obr. l) ve tvaru zvonu 2 s okem 3 pro hák jeřábu je navléknut na sud nebo jiný obal 1 s aktivní látkou, který před operací stojí na volném prostranství a který uchopí pomocí západek 7 zaklesnutých za lem obalu...

Způsob přípravy zakřivených kanálů do kontejnerů ze slitin uranu pro stínění gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266526

Dátum: 12.01.1990

Autori: Václavík Emil, Mahelka Svatopluk

MPK: G21F 5/00

Značky: záření, stínění, přípravy, kontejneru, způsob, slitin, kanálu, zakřivených, uranu

Text:

...s roztaveným uranem. Vysušená forma se založí do vakuové pece a zaplní tekutým kovem při licí teplotě blízke likvidu dané slitiny. Vtoková soustava zajištuje zaplnění formy tak, aby nedocházelo k přímému proudění kovu z kelímku na zakřivený kanál. Po odlití a vychladnutí se odstraní z volných konců kanálu zátky, vypustí plyn a vysype sypký ohnivzdorný materiál. zkoušky ukázaly, že zalitím připraveného zakřiveného kanálu uranovými...

Zařízení pro přípravu krátkodobých etalonů radoinuklidů ozařováním terčů neaktivního materiálu neutrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 265911

Dátum: 14.11.1989

Autor: Heller Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: etalonu, materiálů, zařízení, ozařováním, terčů, přípravu, radoinuklidů, neutrony, neaktivního, krátkodobých

Text:

...požadovaného radinnuklídu.ponechán v ozařovací p 010 Z 0 a má pak stále stejnou atívítu.Hlavní výhodou zařízrní U zaručená slvjná aktivita všech získávaných etalonů, cožje umožněno použítím vďrujň npulronů bu 241 Am T 475 let, pak uvedené konfi pnlnřasom hudxvfhn yadioízotopuneutronový zdroj Amnw s á hodnota vtalonů, ktoré vzníknou ozářenim terčůgurace zařízení ZdrUČUU,hu nejménň 4 let dodržena s přesností 3 1 S. Po uply v ozařovací polozo...

Způsob zvýšení podkritičnosti skladované nebo transportované konfigurace palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265837

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21F 5/00, G21C 19/02, G21C 19/40...

Značky: podkritičnosti, reaktoru, konfigurace, kazet, skladované, transportované, palivových, způsob, zvýšení, jaderného

Text:

...jehož podsta tou je, že do kanálů pro čidla vnitroresktorového měření a dovybraných otvorů pro průtok chladiva v distančníoh mřížkách palivové kazety se zaaouvají přídavné tyčové absorbery atyto se po zasunutí zajištují proti náhodnému vytažení z palivové kazety ve skladovací nebo transpcrtní jednotce. Přídavné absorbátory se do palivová kazety zaaouvají bud před jejím uložením do skladovací nebo transportní jednotky, anebo ee palivová...

Kryt radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263432

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hofmannová Venda, Jeřábek Evžen

MPK: G21F 5/00

Značky: materiálů, radioaktivního

Text:

...z kuželovýní náběhy,na něž dosedá spodní část těla krytu, vytváří se sudem jednu kompaktní manipulační jednotku. Navrhovaný kryt je uzpůsoben tak, že umožňuje manípulaoí bez nutné ochrany člověka, a to í v době, kdy je sud do krytu zasouván čí vyjínán. Navíc je volena taková koncepce úchytu sudu v krytu, že tento nelze vyjmout na jínén nístě než je přesně určeno. Tím odpadá nutnost budovaní stíněnýçh nezískladů, ochranných zőn atd. Navíc...

Prenosný tieniaci koš

Načítavanie...

Číslo patentu: 261819

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šangala Alojz, Petric Dušan

MPK: G21F 5/00

Značky: prenosný, tieniaci

Text:

...rezkoša umiestneného v íulite hlavného cirkulačného čerpadla.Prenosný tieniaci kôš pozostáva z obvodovej steny 1 valcového prierezu, k-torú tvorí vonkajší plášť 2 a vnútorný plášť 3, ako aj olovená tieniaca výplň 4, ktora je medzi nimi. Ďalšou časťou je dno 5, tvorené základnou doskou B a podlažnoil doskou 7,medzi ktorými je takisto ol-ovená tieniaca výplň 4. Medzi .horným okrajom vonkajšieho plášte 2 a horným okrajom vnútorného plášťa 3 je...

Stavítkové blokování závěru a držáku zdroje gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258863

Dátum: 16.09.1988

Autor: Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: závěru, držáku, stavítkové, blokování, zdroje, gama-defektoskopu

Text:

...je v držáku 2zdroje vytvořen zápich §V tělese stínioího kontejneru 1 v jeg jho závěru jsou zhotovehy tri otvory, které procházejí plochou j1 vzájomného pohybu závěru v tělese stínícího koňtejneru. Osy o otvorů v tě 1 esestínícího kontejneru i.v závěru v otevřené poloze spolu souhlasí. V každém ze tří otvoru je uloženo dvojdílné stavítko 2, 3 a.i s pružihami 1. První a třetí stevítkog.a A jsou kontrolní, kdežto druhé stavítko 1 je pracovní.Ve...

Stínicí kontejner pro radionuklidové zdroje neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257411

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hejtman Jiří, Kotner Václav

MPK: G21F 5/00

Značky: zdroje, radionuklidové, neutronů, stínicí, kontejner

Text:

...stíněněho nosiče 2. Středem válcové nádoby 1 prochází souosý vodící kanál lg. Prostor vymezený válcovou nádobou 1, víky g, 3 a vodícím kanálem lg je vyplněn stínícím materiálem i o vysokém obsahu vodíku, například parefinem, polyetylenem, případně vodou. Ve vodícím kanálu lgíje pohyblivé uložen stíněný nosič 2 radionuklidového zdroje1 neutronů. Radionuklidový zdroj 1 neutronñ je pomocí mechanického uzávěru zajíštěn ve středu vsazeného stínění...

Kombinovaný ozařovací a přepravní kontejner zdrojů rychlých neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257410

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hejtman Jiří, Kotner Václav

MPK: G21F 5/00

Značky: zdrojů, rychlých, ozařovací, přepravní, kontejner, neutronů, kombinovaný

Text:

...kontejnerem a nosičem zdroje neutronů podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen řez kontejnerem a nosičem zdroje neutronů, jednak v pozici přepravní (I), jednak v pozici ozařovací (II). Na obr. 2 je nekreslen řez rovinou A - A a na obr. 3 je nekreslen příklad řešení nosiče zdrojeKombinovaný ozařovací a přepravní kontajner zdrojů rych lých neutronů je tvořen válcovou nádobou l,vyp 1 něnou stíněnímg z materiálu o vysokém obsahu vodíku, například...

Pojistka proti nesprávné manipulaci s gama-defektoskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241637

Dátum: 01.01.1988

Autori: Scheef Hans-volker, Herwig Jens

MPK: G21F 5/00

Značky: gama-defektoskopem, nesprávné, proti, pojistka, manipulaci

Text:

...je upravena příruba, v níž je vy vtvořen zářez pro zasunutí aretačního kolíku.Pojístka proti nesprávne menipulaei a game-defektoskopem podle vynálezu znenožňuje otevřeni stíniciho kontejneru gamadefektoskopu, není-li k přípojce rychlospojky pripojene precovní hlavice nebo atínicí hadice. Znemožňuje tak použití nesprávneho pracovního postupu, nevylučujicího možnost ozářenijobsluhy při připojováni rychlospojky a přispívá ke...

Zařízení k víčkovaní sudů, zejména s radioaktivním odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239894

Dátum: 01.07.1987

Autor: Ambrož Vladimar

MPK: G21F 5/00, B65B 7/28

Značky: sudů, víčkovaní, zařízení, odpadem, zejména, radioaktivním

Text:

...podle vynálezu. kde jedna polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v horní poloze. otovŕené dvouramonné páky s čolistmi a uchycení předehnutého okraje víka zajišřovaoími čepy a druhá polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v dolní poloze a uzavřené dvouramenné páky.spojona s válcem Q, konzol 1 pevné spojených se spodním víkem 4, vidlic § pevné spojených s nosnou doskou Q, ojnic g, dvouramenných pák Lg, výztuh g, příček łg,...

Kontejner s uskladňovacím bubnem pro přepravu radioaktivních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249776

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drechsler Frank, Standke Siegfried

MPK: G21F 5/00

Značky: bubnem, prepravu, kontejner, radioaktivních, uskladňovacím, zdrojů

Text:

...COCTOHT B TOM, uTo Marasuunm öapaôan Kouweňnepa cornacuo nsoöpewénnm, Hapny c H 3 BecTnmMu Bmroumwu Bapnanwąum sarpysxn H pasrpysxn, nocne cxxrnz Bepxneä sarnymxn npnroneu nnn HSBHŤHŠ unn sarpysKH Hanonuennmx Marasnunmx öapa 6 aHoB. 3 Ta npHronHocT 5 ggngemcg npenocnKoň nn HecnomHmxu Hanemnux npouecçoBaarpy 3 KH B ropsqnx Kamepax, Tax Kak ona MOPVT npononnrbcx B xopomnx ycnoanzx oôospnmocrn H Henocpencwnennom npnmeuennn Mannnynaropa. ...

Kontejner pro cejchování dozimetrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238721

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šedivý Stanislav, Mleziva Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: dozimetrických, přístrojů, kontejner, cejchování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je takové konstrukční uspořádání kontejneru, které umožní progresivní cejchování a ověřování dozimetrických přístrojů. Tohoto účelu se dosáhne tím, že do pláště, vyplněného radiačním stíněním, je shora vložen otočný buben s excentricky umístěným kolimátorem, přičemž otočný buben, spočívající na ložisku, je spojen převodem s hnací jednotkou ustavenou na plášti, zatímco zdola je vsazena zátka, ve které je uloženo posuvné táhlo, na...

Ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238143

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: aretačních, indexu, mechanismus, stínicího, kontejneru, ovládací, gama-defektoskopu

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu, kdy stínicí kontejner je zakončen zadním víkem a závěrovým tělesem. V zadním víku jsou upraveny nejméně dvě radiální díry, ve kterých jsou uloženy aretační indexy s vratnými pružinami. V závěrovém tělese je suvně uloženo tlačítko, do jehož jednoho konce je vložen zámek se stavítkem. Na opačném konci tlačítka je upevněn kolík a upravena klínová plocha,...

Uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233127

Dátum: 01.01.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: G21F 5/00

Značky: přepravní, nádoby, princípu, mechanismus, sklíčidla, uzavírací, univerzálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uzavírací mechanismus na principu univerzálního sklíčidla pro přepravní nádoby, zejména kontejnéry pro přepravu radioaktivních odpadů z jaderných elektráren, sestávající ze základového tělesa a víka. Ve víku je uloženo univerzální sklíčidlo, které obsahuje alespoň dvě smykadla. Ke smykadlům jsou uchyceny západky zapadající do drážky vytvořené v horní části tělesa kontejnéru. Uzavírací mechanismus podle vynálezu je určen pro...