G11B 7/00

Spôsoby, optický záznamový prístroj využívajúci také spôsoby a optické záznamové médium na použitie pri týchto spôsoboch a týmto prístrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287427

Dátum: 02.09.2010

Autori: Xu Cai, Van De Pas Joris, Stek Aalbert, Spruit Johannes

MPK: G11B 7/00, G11B 7/125

Značky: týchto, spôsoboch, záznamové, využívajúci, týmto, optické, médium, spôsoby, prístroj, prístrojom, použitie, opticky, také, záznamový

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané spôsoby a optický záznamový prístroj využívajúci tieto spôsoby, pri ktorých sa nastavuje optimálny zapisovací výkon lúča žiarenia v prístroji zápisom série testovacích vzorov na optické záznamové médium, vytvorením čítaného signálu zo vzorov a spracovaním čítaného signálu. Také spracovanie zahŕňa preloženie funkciou, výhodne priamkou, parametrov získaných z čítaného signálu bez toho, aby sa musel uskutočňovať diferenciačný krok. Je...

Spôsob zabránenia záznamu na diskovité záznamové médium opticky prepisovateľného typu, diskovité záznamové médium a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286949

Dátum: 06.07.2009

Autori: Nijboer Jakob, Heemskerk Jacobus

MPK: G11B 19/12, G11B 19/04, G11B 20/10...

Značky: záznamu, zariadenie, typů, zabránenia, uskutočnenie, spôsobu, diskovité, tohto, médium, opticky, prepisovateľného, spôsob, záznamové

Zhrnutie / Anotácia:

Ďalšia generácia vysokorýchlostných CD-RW diskov na vysokorýchlostný záznam (4x-10x) potrebuje novú stratégiu zápisu, ktorá sa nehodí pre záznam pri nižších rýchlostiach (1x-4x). Existujúce CD-RW nahrávacie zariadenia môžu tieto disky akceptovať a robiť záznamy podľa existujúcich stratégií zápisu. Výsledkom budú nečitateľné disky. Aby sa tomu zabránilo, oblasť kalibrácie výkonu (PCA - power calibration area) a programová pamäťová oblasť (PMA -...

Navštívenka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286472

Dátum: 17.10.2008

Autor: Fischer Gerhard

MPK: G11B 7/00, G11B 17/04, G06K 19/04...

Značky: navštívenka

Zhrnutie / Anotácia:

Navštívenka (1) z plastového materiálu má hornú stranu (12') potlačenú priamo vizuálne čitateľnými informáciami, pričom spodná strana (12) navštívenky (1) je vybavená elektronicky spracovanými dátami, ktoré sú opticky alebo akusticky reprodukovateľné pomocou CD prehrávača (2) s prehrávacou priehradkou s vystreďovacím vybraním (23) na kompaktné minidisky. Navštívenka (1) je vybavená prostriedkami prebiehajúcimi od spodnej strany (12) dole na jej...

Optický disk a optické diskové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6408

Dátum: 26.09.2005

Autor: Ishida Takashi

MPK: G11B 7/125, G11B 7/00, G11B 7/007...

Značky: diskové, zariadenie, opticky, optické

Text:

...vrstve, a keď je informácia zaznamenané na cieľovú záznamovú vrstvu, ktorá je druhá alebo ďalej od svetelného zdroja, informácia je zaznamenaná na časť, ktorá je umiestnená na tom istom záznamovom povrchu pásma ako tá z testovacej zóny vyššej záznamovej vrstvy, ktorá je uzatvorená k svetelnému zdroju ako cieľová záznamová vrstva pred testovacím zápisom vykonávaným na testovacej zóne v cieľovej zázna movej vrstve.(0009) Optické záznamové...

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8104

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/007, G11B 7/005, G11B 7/00...

Značky: informácie, vlnovej, záznam, záznamové, médium, wobble, zariadenie, metoda, reprodukciu, informačné, tejto, záznamu

Text:

...povrch vodiacej drážky) bola takmer zhodná s časťou landov (spodný povrch vodiacej drážky) z pohľadustrany s povrchovou vrstvou, na ktorú sa aplikuje svetlo nazáznam a reprodukciu. Teda V tomto prípade časti s lepšími charakteristikami na záznam a reprodukciu, ktoré sú obvykle časťami drážky, sa môžu použiť na záznam a reprodukciu.0006 Ďalej existuje metóda vytvárania záznamovej vrstvy aplikáciou organického farbiva odstredivým poťahovanim....

Zariadenie na zaznamenávanie informácii v informačnom záznamovom médiu, informačné záznamové médium, spôsob zaznamenávania informácií v tomto médiu, program na zaznamenávanie informácií v tomto médiu a programový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5197

Dátum: 21.05.2004

Autori: Miyagawa Naoyasu, Akiyama Tetsuya

MPK: G11B 7/00, G11B 7/125

Značky: záznamovom, programový, informačnom, produkt, informačné, médiu, tomto, program, spôsob, zaznamenávanie, médium, zaznamenávania, zariadenie, informácií, záznamové

Text:

...v zodpovedajúcich rozmedziach 0,5 Twít í 2 Tw, 0,4 Twt 2 t 350,6 Tw, 0.5 Twt 4 l Tw, kde Tw reprezentuje referenčný hodinový cyklus (tiež nazývaný šírka okna) signálu, ktorý mábyť zaznamenávaný, avybrať intenzity impulzov a, b, a ď takým spôsobom, žeamplitúda reprodukovaného signálu nie je nižšia než vopred určená hodnota (pozri japonský patent č. 3124720, nazývaný ako D 1 ).Je známou nevýhodou, že ako pokračuje zaznamenávanie vysokou...

Optické záznamové médium a spôsob čítania z média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4020

Dátum: 10.02.2003

Autori: Schep Cornelis Marinus, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Yamagami Tamotsu, Abe Shinya, Tanaka Shin-ichi, Ogawa Hiroshi

MPK: G11B 7/00, G11B 7/007

Značky: optické, spôsob, médium, záznamové, media, čítania

Text:

...média, na rozlišovanie média opticky, je zaznamenaná v informačnej vrstve podružnej informačnej oblasti bez zmeny tvaru informačnejvrstvy. Výhodné vyhotovenia majú BCA značku, ktorá je odolná0008 Na splnenie tejto úlohy má prepisovateľné alebo jeden raz zapisovateľné optické záznamové médium podľa predkladaného Vynálezu orientačnú jamku alebo orientačnú drážku na stopách V oblasti BCA tam, kde sú zaznamenané BCA značky alebo iné...

Nosič záznamov a prístroj na snímanie nosiča záznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8828

Dátum: 24.09.2002

Autori: Heemskerk Jacques, Stek Aalbert, Schep Cornelis

MPK: G11B 27/24, G11B 7/00, G11B 20/00...

Značky: nosiča, prístroj, nosič, snímanie, záznamov

Text:

...prvým typom zvlnenia. Ďalej zahŕňa lead-in a lead-out oblasti, vktorých servostopa obsahuje vopred zaznamenané a nezmazateľné dáta sďalšími variáciami fyzikálneho parametra(iná frekvencia alebo iný rozstup stôp alebo väčšie zvlnenia).US 2001/005357 A 1 publikuje CD-R s oblasťou RAM s normálnou zvlnenou drážkou a oblast ROM, kde sa vykonáva doplnková hĺbková modulácia zvlnenejUS 5 930 210 A publikuje informácie zaznamenané na nosiči...

Zariadenie na záznam informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278454

Dátum: 04.06.1997

Autori: Pasman Johannes Hermanus Theodorus, Veenis Aartje Willemina, Muldre Hendricus Antonius Maria, Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes Maria, Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria

MPK: G11B 7/007, G11B 7/00, G11B 7/26...

Značky: informačného, zariadenie, signálu, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje optickú ožarovaciu hlavu vybavenú zdrojom (53) zaznamenávacieho žiarivého zväzku, modulátor (55) intenzity žiarivého zväzku riadený informačným signálom (Vi), snímač detekčného obvodu (57) na zisťovanie zložky žiarivého zväzku odrážaného od nosiča (40) záznamu a otáčavý stôl (51) na uloženie nosiča záznamu, a ďalej poháňacie ústrojenstvo na pohyb ožarovacej hlavy radiálne voči nosiču záznamu. Riešenie spočíva najmä v tom, že...

Zariadenie na riadenie záznamu informácie do stopy opticky snímateľného nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278453

Dátum: 04.06.1997

Autori: Hoeven Petrus Christianus Johannus, Van Der Zande Paulus Christianus Maria

MPK: G11B 20/14, G11B 7/013, G11B 7/00...

Značky: zariadenie, opticky, riadenie, stopy, informácie, snímatelného, záznamu, nosiča

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nosiče záznamu obsahujúce záznamovú vrstvu citlivú na žiarenie, umiestnenú na kotúčovitom podklade, a ktorých stopa má tvar vopred vytvarovanej periodicky zvlnenej čiary, ktorá obsahuje prvé časti, v ktorých zvlnenie vykazuje prvú vopred určenú periódu, povymieňané s druhými časťami, v ktorých zvlnenie vykazuje vopred určenú druhú periódu. Zvlnenia s prvou a druhou periódou sú zostavené po dĺžke stopy do navzájom sa...

Spôsob a zariadenie na zaznamenávanie informačných kombinácií, reprezentatívnych pre informačný signál, na nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280263

Dátum: 17.12.1991

Autor: Bakx Johannes Leopoldus

MPK: G11B 7/00, G11B 27/36

Značky: zariadenie, záznamu, spôsob, zaznamenávanie, kombinácii, reprezentatívnych, signál, informačný, informačných, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zaznamenávaní sa nastavuje aspoň jeden parameter záznamového procesu, závislý od nosiča záznamu, ktorý ovplyvňuje kvalitu zaznamenanej informačnej kombinácie, pričom sa na nosiči záznamu zvolí kalibračná oblasť z niekoľkých možných vopred určených kalibračných oblastí, vo zvolenej kalibračnej oblasti sa najskôr zaznamenajú na rôzne nastavenia parametra skúšobné kombinácie, pričom optimálne nastavenie parametra sa určí podľa vopred určeného...

Zařízení pro čtení kotoučového nosiče záznamu s opticky kódovanými signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270401

Dátum: 13.06.1990

Autor: Janssen Peter

MPK: G11B 7/00

Značky: kotoučového, nosiče, opticky, čtení, zařízení, záznamu, signály, kódovanými

Text:

...l záznamu může být přitom tvořen masivním kotoučem z tuhého materiálu. nebo tankou főlií.Na tomto noaiči l záznamu je zaznamenána informační etope, která má obecně epirálový průbčh e ve která jsou zaznamenány v optickám tvaru obrazová a/nebo zvuková aignály.Přitom mohou být tyto eignály zeznamenány jak ve frekvenčně modulovenám tvaru, tak také v amplitudově modulovanám tvaru. čtení těchto signálu ee provádí pomocí svazku peprsků, ktoré...

Zařízení pro zaznamenávání signálů na páscích laserovými paprsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268506

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tökés Szabolcs, Márkus Lenk, Podmaniczky András

MPK: G11B 7/00

Značky: páscích, paprsky, laserovými, signálu, zaznamenávání, zařízení

Text:

...obr. 1 se táhnou horizontálne v řádkových směrech. 0 d kloněne laserové paprsky z lze rozdělít na znalqr zaznamenávající laserové paprslq 15. pro rastrování řádků písmen, v nichž mohou být písmena zaznamenána a na mezery mezi pásky oza cs 268 sos B 2 3řující laserové paprsłq 1 h. Není nutné, aby zéznamový povrch byl vélcový, může mít jakykoliv vhodný tvar, například to může být rovinný povrch. V tomto případě musí být ovšem rotace válce...

Snímací ústrojí optického záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266644

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holec Tomáš, Blažek Vladimír

MPK: G11B 7/08, G11B 7/00

Značky: ústrojí, záznamu, snímací, optického

Text:

...vyplývá menší technologické náročnost na přesnost výroby některých dílů a částí snímacího ústrojí.ní stopy záznamu a velikost vzduchových mezer magnetických obvodů obou motorů. Protoje možné z hlediska dosažení lepších parametrů motoru, například krouticích momentů,časových konstant a účinnosti, volit menší velikost vzduchových mezer mezi jejich statorem a rotorem za účelem dosažení vyšší magnetické indukce.Snímací ústrojí optického...

Optický snímač informačního disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254952

Dátum: 15.02.1988

Autori: Thomas Michel, Romeas René

MPK: G11B 7/00, G11B 7/08

Značky: disků, informačního, opticky, snímač

Text:

...kôdovený v binárním kódu, který je přidáván k info-rmačnímu signálu v záznamovêm ústrojí lll.Optický snímač videodisku s automatickým přístupem k informaci na disku je znázorněn na obr. 2. Obsahuje prvky, které budou postupně popsány v näsledujícím textu. zejména obsahuje snímací ústrojí 1, které vytváří dva druhy signáiů jednak jasový signál Y, signál SI. sýnchr-onizačního řádku a signál ST synchronizačního rastru, pocházející ze snimaných...

Zařízení pro záznam a čtení informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229043

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tomeš Vladimír

MPK: G11B 7/00

Značky: záznam, zařízení, informace, čtení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru optiky a měření světla a je ho možno s výhodou využít zejména jako mikrodenzitometru při vyhodnocování opticky transparentních materiálů s informacemi zakódovanými v různých úrovních šedi. Nevýhodou dosavadních zařízení je relativně dlouhá doba ustavení nosiče informace do žádané polohy. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že proti sobě jsou upraveny dva světelné zdroje, a to zdroj zapisovacího a měřícího...