G11B 33/04

Obal na DVD nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6203

Dátum: 06.08.2012

Autor: Hulman Miloslav

MPK: B65D 85/57, G11B 33/04

Značky: nosič

Text:

...bez výraznejšej možnosti použiť ich ako reklamný predmet.Túto úlohu vyriešil navrhovaný obal na DVD nosič, ktorého výhodou je originalita, spočívajúca v spojení záznamového DVD nosiča, spolu s vyseknutým kartónovým obalom vždy podľa tvaru originálneho grafického vyhotovenia.Svojím individuálnym výtvamým spracovaním vyriešil problém odlíšenia sa od bežne používaných plastových obalov.Navrhovaný obal na DVD nosič tak plní dvojnásobnú...

Obal na DVD nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6028

Dátum: 02.03.2012

Autor: Hulman Miloslav

MPK: B65D 85/57, G11B 33/04

Značky: nosič

Text:

...bez výraznejšej možnosti použiť ich ako reklamný predmet.Túto úlohu vyriešil navrhovaný obal na DVD nosič, ktorého výhodou je originalita spočívajúca v spojení záznamového DVD nosiča, spolu s plastovým alebo sadrovým odliatkom, ktorý tvorí reliéfnu časť navrhovaného obalu na DVD nosič, a svojím individuálnym výtvarným spracovaním vyriešil problém odlíšenia sa od bežne používaných plastových obalov.Navrhovaný obal na DVD nosič tak plní...

Brožúra s vreckom na CD

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15532

Dátum: 22.02.2011

Autori: Kwiatkowski Krzysztof, Zajac Adam, Miadzel Stanislaw

MPK: G11B 33/04

Značky: brožúra, vreckom

Text:

...125 mm.0011 Vrecko má výhodne okienko.0012 Strany sú výhodne spojené známym spôsobom.0013 Kryt je vyrobený výhodne z kartónu gramáže v rozsahu od 200 g/mmz do 400 g/mmz.0014 Hlavnou výhodou riešenia podľa vynálezu je vytvorenie vrecka v kryte vyrobeného zjedného výseku preloženého pozdĺž rovnobežných čiar preloženia dvoch štvoruholnikov. Táto vlastnosť je mimoriadne dôležitá v procese výroby, pretože umožňuje vyrábať kryt s vreckom...

Maloobchodný predajný obal na softvér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5396

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gavenda Ivan

MPK: B65D 85/30, G11B 33/04

Značky: softvér, maloobchodný, predajný

Text:

...dodatočne vymedzené a uchytené jednak vertikálnym prelisom a jednak bočnýrni vnútomýrni stenami boxu balenia.Prehľad obrázkov na výkresochMaloobchodný predajný obal na softvér podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený na priložených výkresoch, kde na obr. l je v axono-metrickom znázornení zobrazený maloobchodný predajný obal na softvér v zloženom stave t. j. keď je box zasunutý vo vonkajšom puzdre a taktiež v stave vysúvania...

Obalová výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5394

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gavenda Ivan

MPK: B65D 27/00, B65D 81/03, G11B 33/04...

Značky: výplň, obalová

Text:

...do maloobchodných predajných obalov predovšetkým na software podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že vo všeobecnosti pozostáva z hranatého dutého telesa s otvorenými protiľahlýrni čelami, do ktorého je vsunutý pás naskladaný na spôsob meandra. Poskladanie je také, že oblasti pri ohyboch meandra na oboch koncoch zapadajú do vybraní na čelných otvorených koncoch jednej steny dutého telesa. Pritom ušká medzi vybraniami sú...

Škatuľka pre darčekové predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10256

Dátum: 11.11.2005

Autori: Corinaldi Alessandro Alcide Gino Benvenuto, Brugia Federico Silvano, Volontieri Antonio

MPK: G11B 33/04, B65D 43/12, B65D 43/20...

Značky: škatuľka, darčekové, předměty

Text:

...V stene 5 a tlačená pružinou 11 voči malej záchytnej hrane 10 a, vytvorenej na vrchu puzdra 10. Takýmto spôsobom v konfigurácii so zatvoreným krytom, ked guľôčka 7 zaberá do štrbiny 9, vynikajúco vykonáva funkciu zachytenia krytu 3 pre dobu v ktorej sa škatuľka udržiava zatvorená na druhej strane dovoľuje ľahké otvorenie - keď sa vyvinie len ľahký tlak na kryt 3 v smere naznačenom šípkou F na obrázku l - pretože zmizne v puzdre 10 vďakaMôžu...

Obal na nosiče digitálneho záznamu v tvare disku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3797

Dátum: 15.07.2005

Autor: Crouan Alain

MPK: G11B 33/04

Značky: disků, nosiče, digitálneho, záznamu, tvare

Text:

...tvorenýmí aspoň dvomi radiálnymi osadeniami určenými na to, aby v pokojovej polohe prekrývali okrajovú oblast disku, pričom aspoň jedno z týchto radiálnych osadení je pohyblivé medzi pokojovou polohou, v ktorej prekrýva okrajovú oblast disku a uvoľňovacou polohou, ked toto osadenie uvoľňuje predmetnú okrajovú oblasť, charakterizovaného tým, že totopohyblivé blokovacie osadenie má vysúvacie tlačidlo nesené dvoma pozdĺžnymi lamelami...

Obal pre šikmo uložené digitálne disky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3522

Dátum: 17.06.2005

Autor: Giraud Charles-henri

MPK: G11B 33/04

Značky: disky, šikmo, digitálne, uložené

Text:

...preusporiadanie kompaktných diskov a diskiet.Doštička podľa vynálezu je neohybná doštička obecne obdĺžníkového tvaru, opatrená prostriedkami pre uchytenie viac digitálnych diskov V následných úložných pozíciách,charakteristická tým, že je opatrená stranou, V ktorej je vytvorený úložný priestor s okrajmi pre disky a ďalej je charakteristická tým, že uvedené úchytkové prostriedky sú upravené na držanie každého disku snímateľným. spôsobom V...

Kovový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1007

Dátum: 08.09.2004

Autori: Abolfazlian Mazyar, Brix Torsten, Bjerregaard Jan, Zubcevic Esad, Mikkelsen Poul, Orum Christian, Jorgensen Niels Toft

MPK: G11B 33/04

Značky: kovový

Text:

...lastúr. Výhodne sa bočná stena/steny končia jemne zahnutou okrajovou časťou, ktorá je uspôsobená na zachytenie do príslušných okraj ov vnútomej časti na pripojenie k nej.Obal je výhodne štvoruholníkový a členy v tvare lastúry obsahujú smerom nahor sa rozprestierajúce bočné steny na najmenej troch okrajoch, takže lastúra v podstate obklopuje strany vnútornej časti na najmenej troch stranách.V jednom uskutočnení prvá a druhá strana...

Obal na odkladanie viacerých informačných diskov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1944

Dátum: 05.07.2004

Autor: Schuurs Johannes

MPK: G11B 33/04

Značky: diskov, viacerých, informačných, odkladanie

Text:

...na šperky protiľahlé Iaterálne bočné steny spodnej časti nekryjú úplne bočné hrany optického disku. Vynechanie vaničkových častí zjednej alebo oboch výklopných častí obalu na viacero informačných diskov podľa doterajšieho stavu techniky neprichádza do úvahy. Vaničková časť je potrebná na držanie tlačených hárkových vložiek umiestnených medzi vaničkovú časť avýklopnú prvú, resp. druhú časť obalu, aj v prípadoch, kedy na príslušnej časti...

Jednodielny obal pre nosiče digitálnych záznamov s možnosťou spojenia s obalmi rovnakého typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1741

Dátum: 28.04.2004

Autori: Sercer Mladen, Kefelja Zoran, Zajec Zeljko

MPK: G11B 33/04

Značky: digitálnych, rovnakého, spojenia, jednodielny, nosiče, záznamov, obalmi, možnosťou

Text:

...sa obaly vkladajú a/alebo vyberajú zo skladovacích prvkov, ktorá umožňuje vypadnutie obalov z týchto stojanov počas prepravy. Niektoré z uvedených stojanov sa skladajú zo skladovacích prvkov, ktoré sa umiestňujú jeden na druhý alebo jeden vedľa druhého bez toho, aby boli spojené a bez možnosti rozobratia stĺpcov v každom smere.0008 Dokumenty kpatentom W 0920382, WO 9222902 a GB 2282524 opisujú stojany vyrobené zúložných prvkov pre obaly...

Obal na nosič informácií diskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2198

Dátum: 13.02.2004

Autor: Schuurs Johannes

MPK: G11B 33/04

Značky: nosič, tvaru, informácií, diskového

Text:

...skrátenie času o približne 10 °/o bez zmeny procesu tvarovania ako takého. Toto vedie k značnej úspore výrobných nákladov. Spomenutý efekt nemožno získať, ak je vzdialenosť menšia ako 6,6 mm alebo väčšia ako 13,1 mm. Praktickouhornou hodnotou pre túto vzdialenosť je 13,1 mm.Praktické uskutočnenie obalu podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že vzdialenosť medzi zapusteným pántovým ramenom astenovou časťou vkaždejpántovej štruktúre je 9,8 mm. Veková...

Puzdro pre optické záznamové média vo forme disku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1486

Dátum: 12.09.2003

Autori: Garayo Olarra Pedro, Zamarron Pinilla Alberto, Rodriguez Garcia Abel Pedro, Escolar Cuevas Pedro Manuel

MPK: B65D 85/57, G11B 33/04

Značky: záznamové, media, formě, disků, optické, puzdro

Text:

...283 284,pri ktorých je prostrednictvom rôznych mechanizmovzaisťované zjednodušenie pohybu pri otváraní puzdra, Vktorom je disk uložený, aby mohol používateľ lahsie0007 Avšak tieto mechanizmy alebo systémy trpia tým, že nie sú jednoduché, pričom súčasne spôsobujú v niektorých prípadoch poškodenie vlastného disku, a to ako V dôsledku nestabilnej polohy disku, tak aj V dôsledku tlaku alebo trenia, vyvodzovaných na plošinu, ktorá disk zdvíha nad...

Obal na uloženie kotúčových nosičov a spôsoby jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 843

Dátum: 10.12.2002

Autori: Thibault Richard C, Gidion Peter L, Gelardi John A, Sin Kaman

MPK: G11B 33/04

Značky: spôsoby, výroby, nosičov, kotúčových, uloženie

Text:

...podložiek (30) na nesenie kotúčov, pričom každá podložka tohto stĺpca samotná obsahuje závesné okrajové čelo (44), a závesné okrajové čelá podložiek v stĺpci sú navzájom vzákryte, takže všetky závesné okrajové čelá stĺpca spolu v podstate lícujú, a jediný ohybný závesný a spojovací člen (22) permanentne pripevnený k všetkým závesným okrajovýmčelám, pričom ohybný závesný a spojovací člen je umiestnenývrovine vpodstate obsahujúcej a...

Segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1633

Dátum: 08.10.1997

Autor: Dudáč Gustav

MPK: G11B 23/03, G11B 33/04

Značky: záznamových, ukladanie, segment, nosičov, zásobníka

Text:

...nosiče pred prachom a inými nečistotami alebo klimatickýmivplyvmi. Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia technického riešenia je schématicky zobrazený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje čiastočný vertikálny pozdľžny rez zásobníkom zloženým z troch segmentov a obr. 2 pôdorysný pohľad na segment vybavený odľahčovacím otvorom.segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov pozostáva z horizontálnej plochej...

Kazetový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 278493

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bieck Torsten

MPK: G11B 33/04, G11B 23/023

Značky: držiak, kazetový

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie držiaka na kazety pozostáva z posuvnej tyče (6) a upínacieho klina (7), ktorý môže byť zasunutý proti sile pružiny (8) spolu s magnetofónovou kazetou (4) uloženou v šmýkadle (2). Pružina (8) je v zábere s posuvnou tyčou (6) upínacieho zariadenia a tlačí upínací klin (7) v úložnej polohe proti magnetofónovej kazete (4). V odberovej polohe je upínacie zariadenie bez účinku.

Zariadenie na ukladanie kaziet s magnetickým pásikom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278655

Dátum: 12.01.1994

Autori: Kaupp Eduard, Bieck Torsten

MPK: G11B 33/04, G11B 23/023

Značky: kaziet, zariadenie, ukladanie, pásikom, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Na ukladanie magnetofónových kaziet sú známe zariadenia, ktoré sú opatrené puzdrom s posúvačom (2), zasúvateľným do neho proti sile pružiny, na ktoré sa kladie kompaktná kazeta (16). Aby sa len pri položení kompaktnej kazety (16) zaviedol blokovací prvok (5) do cievkových unášačov (14) kompaktnej kazety (16), je blokovací prvok (5) ovládaný hriadeľom (4) a na ňom vytvarovaným ovládacím prvkom (6). Pri položení digitálnej kazety zostáva...

Zariadenie na ukladanie magnetofónových kaziet

Načítavanie...

Číslo patentu: 279643

Dátum: 12.01.1994

Autori: Nehl Wolfgang, Bieck Torsten

MPK: G11B 33/04, G11B 23/023, B65D 85/575...

Značky: zariadenie, ukladanie, magnetofonových, kaziet

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo skrine (1) a v nej posuvne uloženého posúvača (2). Na posúvači môžu vystupovať nahor známe uzamykacie vačky, ktoré zasahujú do cievkových unášačov ukladaných kompaktných kaziet. Aby bolo možné v takomto zariadení ukladať takéto digitálne kazety, navrhujú sa výkyvné blokovacie prostriedky 9, ktoré sú pri zasunutom posúvači pružne dotlačované z úložnej plochy (7) smerom nahor.