G11B 31/00

Informačný a navigačný systém na sprevádzanie turistov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4788

Dátum: 06.07.2007

Autor: Fabiánová Jana

MPK: G11B 31/00, G06Q 50/00

Značky: informačný, systém, navigačný, turistov, sprevádzanie

Text:

...na nahrávke. Šofér pritom nepotrebuje ovládať jazyk vysielanej nahrávky, lebo sledovaním ukazovateľa času, ukazovateľ čísla infobloku a údajov na tabuľke presne vie, kde sa má nachádzať, ako dlho má na niektorých miestach postáť a pod. V prípade mimoriadneho zdržania spôsobeného napr. doprawiou zápchou môže výklad kedykoľvek prerušiť a presne vie, na ktorom mieste vyhliadkovej trasy ho má znovu pustiť, aby výklad pre turistov bol v súlade...

Spôsob a systém spracovania obrazu, zariadenie a záznam obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3069

Dátum: 07.06.2004

Autori: Ruotsalainen Petteri, Heinonen Taisto

MPK: G11B 31/00, H04N 1/32, H04N 5/232...

Značky: systém, zariadenie, obrazů, spracovania, spôsob, záznam

Text:

...dáta môžu byť potom vidieťso zvyškom obrazových dát keď sú obrazy neskôr prehliadané. Totousporiadanie má napriklad nevýhodu, že pomocná informácia nemôže byť na obraze neviditeľnená ale je vždy zobrazená. Ak si užívateľ praje obraz objektu,i kde nie je viditeľná pomocná informácia, musí potom zachytiť jeden obraz bez pomocnej informácie a iný obraz s pomocnou informáciou. To je nepohodlné a zbytočne to spotrebováva obrazovú pamäť...

Zapojení modulačně demodulačního obvodu pro uchování číslicových dat na magnetopáskové jednotce plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257654

Dátum: 16.05.1988

Autori: Šimík Pavel, Pelikán Petr

MPK: G11B 31/00

Značky: magnetopáskové, jednotce, obvodů, plynového, modulačně, uchování, chromatografu, demodulačního, zapojení, číslicových

Text:

...obvodu g. Výstup řízeného hladinového obvodu g je propojen spojem 11 se vstupním jednobiťovým portem mikropočítsče §, s nulovacím vstupem pevného děliče 1 kmitočtu, s nulovacím vstupem děliče A s proměnným dělícím pomčrem a s nulovacím vstupem čítače 2. Výstup hodinového signálu mikropočítače § je propojen spojem ll s hodinovým vstupom pevného děliče 1 kmitočtu. Výstup pevného děliče 1 kmitočtu je propojen spojem lg s hodinovým vstupem...

Zapojení pro kompresi a expanzi akustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257031

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vrba Pavel

MPK: G11B 31/00

Značky: expanzi, zapojení, kompresi, signálu, akustických

Text:

...a dále se převádí, nyní již jako řídícíproud, na diferenciálni dvojici prvního a druhého tranzistoru El a 32 V řízeném zesilovači 3. Je-li zařízení ve funkci expanderu, znamená to jednak, že obvod á časové konstantyje tvořen kondenzátorem Q 1 a pouze osmým odporem 38 a obvod É logaritmického převodu polohou.dvoupôlového přepínače É zařazuje do funkce pouze logaritmický převodník gł, tzn. bezčtrnáctého odporu §l 4 a dalších, jím...

Zapojení pro programové řízení zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238313

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kunt Jaroslav

MPK: G01D 5/14, G11B 31/00

Značky: řízení, zapojení, stroje, programové, zkušebního

Zhrnutie / Anotácia:

Stereofonní magnetofon je přes převodník, sestávající z monostabilního multivibrátoru propojeného v sérii se stejnosměrným zesilovačem, připojen přes ovládací jednotku ke zkušebnímu strojí, který je zpětně propojen se stereofonním magnetofonem.

Stříhací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 244475

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kovalík Alojz, Kuklík Aleš

MPK: G11B 31/00

Značky: stůl, střihací

Text:

...plochou vždy kolmo na optickou osu eoustavy. V případě zvukových pasu pak na oeu enímací či nahrávací magnetofonovč hlavy. ~Jeho podstata spočíva v tom, že v drňze filmového nebo zvukovaho pasu je umíztčn jednak snímač polołw obrazového políčka, ktorý je propojen s vyhodnocovacím obvodem a jednak treneportní mechanizmus pro poeuv filmu, který je propojen s ovladacími obvody polohováho servomotoru, na jeho výstup je připojen výstup...

Zapojení pro styk magnetickopáskové paměti s procesorem technologického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237036

Dátum: 15.02.1987

Autor: Rež Jaroslav

MPK: G11B 31/00

Značky: zařízení, zapojení, magnetickopáskové, pamětí, procesorem, technologického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro styk magnetickopáskové paměti (například PT 305, CM 5300, CM 5300.1, CM 5300.2 ) s technologickým zařízením, které obsahuje procesor ve funkci centrální řídicí jednotky. Účelem vynálezu je snížení obvodové složitosti, tím snížení pořizovacích nákladů, dále možnost dokonalejší programové diagnostiky, a tím zjednodušení servisu a oživení celého systému. Uvedeného účelu se dosáhne pamětí typu RAM, která je přístupná jak...

Zapojení pro přenos dat mezi mikropočítačem a magnetofonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237482

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lhota Jan, Mašek Karel, Mádlík Miloš

MPK: G11B 31/00, G06K 9/62

Značky: zapojení, mikropočítačem, magnetofonem, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší přenos dat mezi mikropočítačem a standardním magnetofonem. Podstata řešení spočívá v propojení následujících bloků podle výkresu: mikropočítače, obousměrného budiče, převodu napěťové úrovně a standardního magnetofonu. Zapojení je možno využít pro řešení jednoduché přídavné paměti mikropočítačového systému.

Zapojení pro záznam stejnosměrných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230724

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kunt Jaroslav

MPK: G11B 31/00

Značky: napětí, zapojení, stejnosměrných, záznam

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam stejnosměrných napětí, vyznačené tím, že výstup zkušebního stroje pro zkoušení vlastností materiálu, tvořený vstupní svorkou (8) je připojen přes oddělovací odpor (1) jednak k prvku (3) s elektricky řízeným odporem, ke kterému je v sérii připojen oddělovací kondenzátor (4) a jednak k odporu (2) pro řízení předpětí, který je připojen k druhé výstupní svorce (10), přičemž výstup oddělovacího kondenzátoru (4) je připojen jednak...

Zariadenie pre úpravu zvukových záznamov elektronickým strihom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240533

Dátum: 16.07.1985

Autor: Antoninko Vladimír Fedorovie

MPK: G11B 31/00

Značky: elektronickým, úpravu, záznamov, strihom, zariadenie, zvukových

Text:

...zapne pohyb pásky PLAY a následne analyzátor modulačných medzier vydá pokyn pre zapnutie záznamu RECORD, čo sa udeje vdobe, ked páska má už nominálnu pohybovú rýchlosť, takže nemôže dôjsťiku skresleniu záznamu.Využitím vlastného zvukového signálu ako riadiaceho média sa docieli vysoká presnosť-ovládania elektronického strihu pri zázna me zvuku, pretože výstupné signály z analyzátora modulačných medzier sú pevne viazané na zvukový...