G11B 27/36

Spôsob zabránenia záznamu na diskovité záznamové médium opticky prepisovateľného typu, diskovité záznamové médium a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286949

Dátum: 06.07.2009

Autori: Heemskerk Jacobus, Nijboer Jakob

MPK: G11B 20/10, G11B 19/04, G11B 19/12...

Značky: tohto, typů, spôsob, prepisovateľného, zabránenia, zariadenie, opticky, médium, záznamové, uskutočnenie, spôsobu, diskovité, záznamu

Zhrnutie / Anotácia:

Ďalšia generácia vysokorýchlostných CD-RW diskov na vysokorýchlostný záznam (4x-10x) potrebuje novú stratégiu zápisu, ktorá sa nehodí pre záznam pri nižších rýchlostiach (1x-4x). Existujúce CD-RW nahrávacie zariadenia môžu tieto disky akceptovať a robiť záznamy podľa existujúcich stratégií zápisu. Výsledkom budú nečitateľné disky. Aby sa tomu zabránilo, oblasť kalibrácie výkonu (PCA - power calibration area) a programová pamäťová oblasť (PMA -...

Spôsob a zariadenie na zaznamenávanie informačných kombinácií, reprezentatívnych pre informačný signál, na nosič záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280263

Dátum: 17.12.1991

Autor: Bakx Johannes Leopoldus

MPK: G11B 27/36, G11B 7/00

Značky: zaznamenávanie, spôsob, nosič, signál, reprezentatívnych, zariadenie, informačný, informačných, záznamu, kombinácii

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zaznamenávaní sa nastavuje aspoň jeden parameter záznamového procesu, závislý od nosiča záznamu, ktorý ovplyvňuje kvalitu zaznamenanej informačnej kombinácie, pričom sa na nosiči záznamu zvolí kalibračná oblasť z niekoľkých možných vopred určených kalibračných oblastí, vo zvolenej kalibračnej oblasti sa najskôr zaznamenajú na rôzne nastavenia parametra skúšobné kombinácie, pričom optimálne nastavenie parametra sa určí podľa vopred určeného...

Způsob regulace záznamových proudů magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 269910

Dátum: 14.05.1990

Autor: Jelínek Zdeněk

MPK: G01R 33/00, G11B 27/36

Značky: magnetických, způsob, záznamových, proudu, regulace

Text:

...v požadevaném vzájenněm poměru úrovní a úrovně záznamových proudů magueticwch hlav o měrných knitočtech v superpozioi se současně regulují pouze jedním regulační prvkem při zachovaní vzájomného poměru úrovní záznamových proudů magnetických hlav o měrných kmitočtech v celém regulačním rozsahu.Výhodou způsobu regulace záznamových proudů magnetických hlav je to, že jedním regulačním prvkom lze nastavit spolu se všemi měrnými signály o...

Zařízení pro měření tření magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255760

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mrázek Jiří, Merhaut Jan, Fügner Milan, Žatečka Petr

MPK: G11B 27/36

Značky: tření, zařízení, měření, pásků, magnetických

Text:

...tom, že zařízení měří tření pásků provozním způsobem, tedy v podobě, v níž je pásek používán, a to kontinuálně V širokém rozsahu tahů i v širokém rozsahu posuvných rychlostí. Další výhodou je diferenciální uspořádání induktivních snímačů polohy s velmi malým zdvihem, což značně zmenšuje nebezpečí chyby měření při změně tahu pásku a velmi malé zatížení ložisek kladek, která mohou být pak konstruována ze speciálních materiálů. Elektronická...

Zkoušeč paměťových zařízení s magnetickými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245016

Dátum: 16.03.1987

Autori: Ivaneák Alojz, Nedilka Gabriel, Balco Ján, Jakab Vojtech, Madáe Ján

MPK: G11B 27/36

Značky: paměťových, disky, zařízení, magnetickými, zkoušeč

Text:

...- c ammoqomąónoxa ynpaaneana. Qqnn raxro 3 uMnxog Qopmmpoaamena Koga coeąmHeH qepea qennwenb uacmomu c BHMOÄOM ocuunnawopa, a npyroü - HGHOCPGĽCTBGHO c BHOĽOM ocumnamopa. Paspemammnü Bxoą MyHbTMHHeKc 0 pa coąqnnen c BTOPHM BHKOĽOM dnoma ynpaanąug,a ero npamon sumca ~ c oąnmm Bxoqom cpaauenna cxéú cpaBHeHns, BTCpoñ BxoącpaaHeHnn nowopoü coeąmHeH c Buxoąom pernowpa npoqňrannmx ąanumm, ee Taxwoaů Bxog - c nmneñ npoqmwanämx...