G11B 20/18

Záznamové/reprodukčné zariadenie a úložné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16184

Dátum: 07.11.2007

Autori: Kwon Joon-hwan, Hwang Sung-hee

MPK: G11B 20/18, G11B 20/10, G11B 20/12...

Značky: úložné, zariadenie, médium

Text:

...A je už skôr vydaná patentová aplikácia týkajúca sa pravého - raz optického disku. V tomto dokumente sa výmeny informácií dočasnej disk definujúcej štruktúry (TDDS) umiestňujú s informáciami zoznamu dočasných chýb (TDFL), keď sú spomínané informácie zaznamenané v oblasti spravovania vád počas0008 US 2005/270946 opisuje metódu a zariadenie pre zaznamenávanie spravovaných informácií na záznamové médium. EP1628302 opisuje záznamové médium a...

Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10030

Dátum: 17.03.2004

Autori: Imamura Akira, Yoshida Masayoshi, Koda Takeshi

MPK: G11B 20/18

Značky: záznamu, jednorázovo, reprodukcie, spôsob, nosič, záznamové, zariadenie, reprodukčné, zapisovateľný

Text:

...zoznamu defektov nazaznamenávanie primámeho zoznamu defektov.0009 Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napríklad, na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov), ktorá je vyhradená V nábehovej (lead-in) oblasti a výbehovej (lead-out) oblasti na disku.0010 Ako je opísané vyššie, zoznam...

Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10395

Dátum: 27.02.2004

Autori: Koda Takeshi, Yoshida Masayoshi

MPK: G11B 20/18

Značky: jednorázovo, reprodukčné, zariadenie, záznamové, nosič, zapisovateľný, reprodukcie, zaznamenávania, spôsob, záznamový

Text:

...defektných sektorov primárnej náhradnej oblasti na zaznamenávanie alternatívnych sektorov a oblasti prímámeho zoznamu defektov nazaznamenávanie primárneho zoznamu defektov.(0009) Zoznam defektov je zaznamenaný v určitej oblasti na záznamovom nosiči. Napriklad na prepisovateľnom optickom disku používajúcom modrý laser sa zoznam defektov zaznamená do vopred určenej oblasti (ktorá bude ďalej nazývaná oblasťou správy defektov). ktorá je(0010)...

Spôsob a zariadenie na riadenie chýb disku využívajúce dočasnú informáciu o chybe (TDFL) a riadiacu informáciu o chybe (TDDS) a disk majúci TDFL a TDDS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10006

Dátum: 22.09.2003

Autori: Lee Kyung-geun, Hwang Sung-hee, Ko Jung-wan

MPK: G11B 20/18

Značky: riadenie, tdds, chýb, riadiacu, dočasnú, zariadenie, informáciu, majúci, spôsob, disků, chybe, tdfl, využívajúce

Text:

...jeden zápis, na ktorom. sú riadené chyby metódu riadenia chýb diskua prístroj, použiteľný s diskom umožňujúcim jeden zápis.0008 Predstavovaný vynález tiež poskytuje disk umožňujúci jeden zápis, na ktorom, sú riadené chyby metódu riadenia chýb disku a zariadenie, ktoré je schopné riadiť chyby disku aj akboli tieto chyby zistené počas operácie zaznamenávania, totozariadenie dovoľuje, aby operácia zaznamenávania prebehla bez0009 Znaky a/alebo...

Záznamové médium na informácie, zariadenie na záznam a čítanie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1659

Dátum: 17.03.2003

Autori: Ito Motoshi, Ueda Hiroshi, Takahashi Yoshihisa

MPK: G11B 20/18, G11B 7/007

Značky: médium, záznam, čítanie, zariadenie, spôsob, informácie, záznamové

Text:

...umožňuje zaznamenať na ňom väčšiu kapacitu informácií, veľkosť SDL je väčšia než veľkosť lECC. Pokiaľ je veľkosť SDL lECC alebo menšia,ako je v súlade s DVD-RAM štandardmi, nevzniká žiadny problém. Ked veľkosť SDL presiahne veľkosť lECC, vzniknú nasledujúce problémy. V nasledujúcom prípade sa predpokladá, že SDL má veľkosť 4 ECC.Predpokladá sa, že na jednom DMA (napríklad DMAl) nastane nasledovne ako výsledok toho, že veľkosť SDL je 4...

Mnohovrstvové informačné záznamové médium, reprodukčný prístroj, nahrávací prístroj, reprodukčná metóda a nahrávacia metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15363

Dátum: 17.01.2003

Autori: Ito Motoshi, Yamamoto Yoshikazu, Ishida Takashi, Ueda Hiroshi, Shoji Mamoru

MPK: G11B 27/32, G11B 20/18

Značky: nahrávacia, informačné, médium, záznamové, mnohovrstvové, metoda, prístroj, reprodukčný, reprodukčná, nahrávací

Text:

...a druhej záznamovej oblasti 41 a 42 je vložená privádzacia oblast 4 a odvádzacia oblasť 6 tak, že optická hlavamôže primerane sledovať stopu 2 aj ked nastane prebehnutie optickej hlavy. Ako je zobrazené na obrázku 3 D, PSN aLSN každej záznamovej vrstvy 41 a 42 sa postupne priraďujú pozdĺž smeru reprodukcie. PSN nemusia nevyhnutne začínať s 0 vzhľadom na výhodnosť formátovania disku. Ďalej, PSN nevyhnutne nemusia byť súvislo priraďované medzi...

Zapojení pro paměťovou signalizaci poruch při řízení vodní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265568

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lamač Jiří

MPK: G11B 20/18

Značky: řízení, vodní, zapojení, paměťovou, turbiny, signalizaci, poruch

Text:

...33 druhého poruchového signáůu je spojen se signálovým vstupem 333 druhého přímého ovladače 33. Výstup 333 druhé paměti 33 druhého poruchového signálu je spojen s přímým vstupem 333 druhého přerušovacího ovladače 33. Výstup 333 první paměti n-tého poruchového signálu je spojen se signálovým vstupem 333 n-tého přímého ovladače 33. Výstup 333 druhé paměti 33 netého poruchového signálu je spojen s přímým vstupem 333 n-tého přerušovacího...