G11B 20/12

Optický disk, spôsob čítania polohovej informácie, spôsob zápisu dát a mechanika optického disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287990

Dátum: 13.08.2012

Autori: Gushima Toyoji, Nakamura Atsushi, Ishida Takashi, Minamino Junichi, Furumiya Shigeru, Ishibashi Hiromichi

MPK: G11B 7/004, G11B 20/10, G11B 20/12...

Značky: opticky, polohovej, zápisu, spôsob, disk, informácie, optického, čítania, disků, mechanika

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa optický disk (1), ktorý zahŕňa drážku stopy (402), kde polohová informácia na optickom disku (1) indikujúca fyzické umiestnenie na drážke stopy (402) je reprezentovaná vlnovým tvarom drážky stopy (402) pričom optický disk zahŕňa množinu polohových informačných jednotiek (404), ktoré sú usporiadané v drážke stopy (402), a pričom každá táto polohová informačná jednotka (404) zahŕňa: presnú polohovú značkovú sekciu (405), polohovú...

Spôsob generovania a vyhľadávania adries

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14418

Dátum: 28.10.2009

Autori: Nagai Yutaka, Nishimura Koichiro, Ikeda Masakazu

MPK: G11B 7/007, G11B 20/12, G11B 27/24...

Značky: generovania, spôsob, vyhľadávania, adries

Text:

...môže byť rozpätie adries zväčšenébez toho aby bola nutná zmena V nastavení rozpätia.0007 Za účelom vyriešiť problém ktorý je opisovaný vyššie, má vynález črty z nezávislých nárokov. Preferované zhotoveniavynálezu sú charakterizované v sub - nárokoch.0008 Podľa vynálezu sú generované, podľa prítomnosti,neprítomnosti, alebo rozdielu v pravidlách informácie vložené do časti, alebo celku premenlivej adresy, ale nezaznamenané nadisk. Adresa...

Adresu generujúci a detekčný spôsob a reprodukčný a záznamový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14346

Dátum: 27.10.2009

Autori: Fukushima Akio, Ikeda Masakazu, Hirose Koichi

MPK: G11B 7/007, G11B 20/12

Značky: prístroj, generujúci, spôsob, adresu, záznamový, reprodukčný, detekčný

Text:

...druhá digitálna informácia iné hodnoty než hodnota špecifikujúca počty skôr pridelené podblokom.0004 Podľa WO 2006/061736 A 1 predpisujú aktuálne špecifikácie BD pre ADIP nasledujúci formát 24 bitov, z ktorých 3 opisujúčíslo vrstvy, 19 pre číslo RUB a 2 budú postupne nastavené na00, O 1 a 10 V troch po sebe nasledujúcich slovách ADIP odpovedajúcich jednému RUB, ktoré je najmenším úsekom dát napísaných na disku. Z toho je možné odvodiť, že...

Záznamové/reprodukčné zariadenie a úložné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16184

Dátum: 07.11.2007

Autori: Kwon Joon-hwan, Hwang Sung-hee

MPK: G11B 20/10, G11B 20/18, G11B 20/12...

Značky: zariadenie, médium, úložné

Text:

...A je už skôr vydaná patentová aplikácia týkajúca sa pravého - raz optického disku. V tomto dokumente sa výmeny informácií dočasnej disk definujúcej štruktúry (TDDS) umiestňujú s informáciami zoznamu dočasných chýb (TDFL), keď sú spomínané informácie zaznamenané v oblasti spravovania vád počas0008 US 2005/270946 opisuje metódu a zariadenie pre zaznamenávanie spravovaných informácií na záznamové médium. EP1628302 opisuje záznamové médium a...

Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9958

Dátum: 30.08.2005

Autori: Yahata Hiroshi, Kondo Satoshi, Matsui Yoshinori, Okada Tomoyuki, Iguchi Masayasu, Kadono Shinya, Toma Tadamasa, Ikeda Wataru

MPK: G11B 20/12, G11B 27/00, G11B 20/10...

Značky: spôsob, kódovanie, zariadenie, obrazů, pohyblivého

Text:

...navyše k logickým operáciám iba riadenia reprodukcie AVtitulov, ako je špecifikácia kapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehrávač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese, ktoré sú opísané v bunke, a0014 Na obr. 2 je schéma opisujúca navigačné informácie,...

Zariadenie na kódovanie obrazu a zariadenie na dekódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10909

Dátum: 09.08.2005

Autori: Kadono Shinya, Ikeda Wataru, Toma Tadamasa, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 5/91, G11B 20/10, G11B 20/12...

Značky: zariadenie, kódovanie, obrazů, dekódovanie

Text:

...okien a prehliadača (napr. otvára nove okno prehliadača), DVD príkaz vykonáva navyše k logickým operáciám iba riadenie reprodukcie AV titulov, ako je špecifikáciakapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehliadač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese,...

Zariadenie na prehrávanie toku digitálnych informačných signálov v reálnom čase a spôsob ich ukladania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15283

Dátum: 12.03.2004

Autor: Van Gestel Wilhelmus

MPK: G11B 20/00, G06F 3/06, G11B 20/12...

Značky: čase, reálnom, ukladania, informačných, prehrávanie, spôsob, zariadenie, digitálnych, signálov

Text:

...informáciízodpovedá predurčenej veľkosti záznamovej jednotky.0004 Ďalej sa vynález týka záznamového nosiča poskytnutého so zaznamenateľnými informačnými signálmi na ňom zaznamenanými0005 Európska patentová aplikačná publikácia EP 0928086 Al opisuje zariadenie pre prenos balíkov, pre prenos prenosovej jednotky V paketovej forme vrátane dátového reťazca usporiadaného tak, aby boli predurčené dáta rozdelené do niekoľkých blokov, pričon 1 má...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru pre ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenia na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9431

Dátum: 13.02.2004

Autori: Kim Byung Jin, Seo Kang Soo

MPK: G11B 7/004, G11B 20/10, G11B 20/12...

Značky: dátovú, zariadenia, spôsoby, reprodukciu, štruktúru, záznam, zaznamenaného, reprodukcie, majúce, ovládanie, médium, datového, záznamové

Text:

...čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, v ktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programové sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu, a PID (s) transportných paketov v programovej sekvencii.0007 Časovacia informácie sa...

Nosič informácií zahŕňajúci informácie o prístupe a fiktívne informácie a zodpovedajúci reprodukčný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11839

Dátum: 09.02.2004

Autori: Blum Martinus, Van Rompaey Bart, Stek Aalbert

MPK: G11B 20/00, G11B 20/12

Značky: zahŕňajúci, fiktívne, reprodukčný, nosič, prístupe, informácií, informácie, zodpovedajúci, prístroj

Text:

...prvou oblasťou je oblasť, ktorá je prístupná pomocou prístroja na prehrávanie alebo nahrávanie nosiča informácii pri počiatočnom prístupe na nosič informácií. Pre neporušenosť informácií o prístupe je dôležité, aby počet ludi, ktorí poznajú umiestnenie informácii o prístupe na nosiči informácií, bol čo najobmedzenejší. Predchádzajúce poznanie presnej polohy informácií o prístupe je však potrebné na ich získanie. Aby sa zabránilo odhaleniu...

Spôsob úpravy formátu VCD ako náhrady za formát DVD a CD nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 283667

Dátum: 23.10.2003

Autori: Bém Alexander, Bémová Erika

MPK: G11B 20/12

Značky: úpravy, formátů, nosič, spôsob, formát, náhrady

Zhrnutie / Anotácia:

Je založený na tom, že s cieľom kvalitného prehrávania záznamov vo formáte VCD v prehrávačoch DVD sa záznam rozčlení na informačné bloky s definovaným počtom záznamových obrázkov, pričom bloky obrázkov záznamu majú predpísanú postupnosť I, P, B kódovacích obrázkov. CD nosič v upravenom formáte VCD ako náhrady za formát DVD pri audio/video-záznamoch obsahuje informačné blokové polia s definovaným počtom záznamových obrázkov, pričom informačné...