G11B 20/10

Optický disk, spôsob čítania polohovej informácie, spôsob zápisu dát a mechanika optického disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287990

Dátum: 13.08.2012

Autori: Ishida Takashi, Minamino Junichi, Gushima Toyoji, Nakamura Atsushi, Furumiya Shigeru, Ishibashi Hiromichi

MPK: G11B 20/12, G11B 7/004, G11B 20/10...

Značky: disků, informácie, zápisu, spôsob, mechanika, optického, opticky, disk, polohovej, čítania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa optický disk (1), ktorý zahŕňa drážku stopy (402), kde polohová informácia na optickom disku (1) indikujúca fyzické umiestnenie na drážke stopy (402) je reprezentovaná vlnovým tvarom drážky stopy (402) pričom optický disk zahŕňa množinu polohových informačných jednotiek (404), ktoré sú usporiadané v drážke stopy (402), a pričom každá táto polohová informačná jednotka (404) zahŕňa: presnú polohovú značkovú sekciu (405), polohovú...

Nosič záznamov a spôsob jeho výroby, záznamový a/alebo prehrávací systém, spôsob zaznamenávania a prehrávania informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287715

Dátum: 17.06.2011

Autor: Schep Cornelis

MPK: G11B 11/00, G11B 20/10, G11B 7/007...

Značky: záznamový, zaznamenávania, prehrávania, výroby, záznamov, nosič, informácií, spôsob, systém, přehrávací

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nosič záznamov (1), ktorý má servostopu (4) indikujúcu informačnú stopu (9) určenú na záznam informačných blokov predstavovaných značkami, ktorá servostopa (4) má periodickú variáciu fyzikálneho parametra. V dôsledku prenikania signálu existuje variácia vo wobble signáli nazývaná wobble beat. Rozstup stôp t a perióda wobble p, pričom p je dĺžka periódy wobble, sú zvolené tak, že 2pi/p ?? n+1/2, kde n je celé číslo. Táto voľba vedie k...

Spôsob zabránenia záznamu na diskovité záznamové médium opticky prepisovateľného typu, diskovité záznamové médium a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286949

Dátum: 06.07.2009

Autori: Nijboer Jakob, Heemskerk Jacobus

MPK: G11B 19/12, G11B 20/10, G11B 19/04...

Značky: diskovité, spôsob, tohto, záznamu, prepisovateľného, záznamové, zabránenia, zariadenie, médium, typů, spôsobu, uskutočnenie, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Ďalšia generácia vysokorýchlostných CD-RW diskov na vysokorýchlostný záznam (4x-10x) potrebuje novú stratégiu zápisu, ktorá sa nehodí pre záznam pri nižších rýchlostiach (1x-4x). Existujúce CD-RW nahrávacie zariadenia môžu tieto disky akceptovať a robiť záznamy podľa existujúcich stratégií zápisu. Výsledkom budú nečitateľné disky. Aby sa tomu zabránilo, oblasť kalibrácie výkonu (PCA - power calibration area) a programová pamäťová oblasť (PMA -...

Spôsob digitálneho záznamu informácií, nosič záznamov a zapisovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286059

Dátum: 16.01.2008

Autori: Nijboer Jakob Gerrit, Mimnagh Winslow Michael

MPK: G11B 27/28, G11B 7/007, G11B 20/10...

Značky: tohto, záznamov, záznamu, informácií, spôsobu, vykonávanie, nosič, spôsob, zapisovacie, digitálneho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zázname informácií na vhodné médium, najmä CD, sa počas zapisovacieho úkonu vytvára záznam (11). Záznam (11) obsahuje programovú časť (20) so zaznamenávanými informáciami. Pred záznamom programovej časti (20) sa zaznamenáva vopred určený počet výbehových blokov (25, 26). Počas záznamového úkonu sa zaznamenáva na médium identifikačný kód (RID) identifikujúci zariadenie použité na príslušný záznamový úkon. Podľa predloženého vynálezu je...

Záznamové/reprodukčné zariadenie a úložné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16184

Dátum: 07.11.2007

Autori: Hwang Sung-hee, Kwon Joon-hwan

MPK: G11B 20/18, G11B 20/10, G11B 20/12...

Značky: médium, úložné, zariadenie

Text:

...A je už skôr vydaná patentová aplikácia týkajúca sa pravého - raz optického disku. V tomto dokumente sa výmeny informácií dočasnej disk definujúcej štruktúry (TDDS) umiestňujú s informáciami zoznamu dočasných chýb (TDFL), keď sú spomínané informácie zaznamenané v oblasti spravovania vád počas0008 US 2005/270946 opisuje metódu a zariadenie pre zaznamenávanie spravovaných informácií na záznamové médium. EP1628302 opisuje záznamové médium a...

Zariadenie proti zákmitom kláves, časovač na oneskorenie zdvojených vstupov pre príkazy aplikácie v DVD prehrávači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5120

Dátum: 07.09.2005

Autori: Oashi Masahiro, Okubo Masafumi, Ohto Hidetaka

MPK: G11B 20/10, G11B 27/00

Značky: přehrávací, proti, časovač, zákmitom, kláves, zdvojených, oneskorenie, príkazy, zariadenie, vstupov, aplikácie

Text:

...Aktivačná jednotka je ovládateľná aktivovať aplíkačrtý program. Prijímacia jednotka je ovládateľná prijať od používateľa vstup, špecifikujúci jednu z viacerých prehrávacích sekcií. Každá prehrávacia sekcia je združená s časťou video dát a s aplikačným programom. Ak prijímacia jednotka prijme prvý vstup nasledovaný druhým vstupom v rámci predurčeného časového úseku od prijatia prvého vstupu. a neprijme tretí vstup v rámci predurčeného...

Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9958

Dátum: 30.08.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Kondo Satoshi, Kadono Shinya, Ikeda Wataru, Iguchi Masayasu, Yahata Hiroshi, Matsui Yoshinori

MPK: G11B 20/12, G11B 27/00, G11B 20/10...

Značky: kódovanie, zariadenie, pohyblivého, obrazů, spôsob

Text:

...navyše k logickým operáciám iba riadenia reprodukcie AVtitulov, ako je špecifikácia kapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehrávač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese, ktoré sú opísané v bunke, a0014 Na obr. 2 je schéma opisujúca navigačné informácie,...

Zariadenie na kódovanie obrazu a zariadenie na dekódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10909

Dátum: 09.08.2005

Autori: Toma Tadamasa, Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Ikeda Wataru

MPK: G11B 20/12, G11B 20/10, H04N 5/91...

Značky: zariadenie, dekódovanie, obrazů, kódovanie

Text:

...okien a prehliadača (napr. otvára nove okno prehliadača), DVD príkaz vykonáva navyše k logickým operáciám iba riadenie reprodukcie AV titulov, ako je špecifikáciakapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehliadač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese,...

Zariadenie na reprodukciu dát z úložného média, ktoré ukladá obrazové dáta a textovo založené dáta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9647

Dátum: 28.02.2005

Autori: Jung Kil-soo, Park Sung-wook, Kim Kwang-min

MPK: G11B 20/10, G11B 27/10

Značky: textovo, ukladá, obrazové, zariadenie, dáta, reprodukciu, úložného, založené, media

Text:

...znamená zmeniť jeden Výstupnýštýl titulkov na iný. RIEŠENIE0008 Predstavovaný vynález poskytuje úložné médium, na ktorom je uložený textovo založený dátový tok a reprodukčné zariadenie a metódu na reprodukciu textovo založených dát uložených na0009 Predstavovaný vynález poskytuje úložné médium, ktoré ukladá textovo založený dátový tok titulkov oddelene od obrazových dát, reprodukčné zariadenie a metódu reprodukcie určenú na reprodukciu...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru pre ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenia na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9431

Dátum: 13.02.2004

Autori: Seo Kang Soo, Kim Byung Jin

MPK: G11B 20/10, G11B 20/12, G11B 7/004...

Značky: majúce, ovládanie, médium, zaznamenaného, reprodukcie, datového, spôsoby, zariadenia, dátovú, štruktúru, reprodukciu, záznamové, záznam

Text:

...čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, v ktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programové sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu, a PID (s) transportných paketov v programovej sekvencii.0007 Časovacia informácie sa...

Záznamové médium majúce dátovú štruktúru na ovládanie reprodukcie na ňom zaznamenaného dátového toku a spôsoby a zariadenie na záznam a reprodukciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8414

Dátum: 13.02.2004

Autori: Seo Kang Soo, Kim Byung Jin

MPK: G11B 7/004, G11B 20/10

Značky: štruktúru, reprodukcie, reprodukciu, médium, zariadenie, záznam, záznamové, dátovú, ovládanie, datového, majúce, zaznamenaného, spôsoby

Text:

...údajov indikuje počet sekvencii, informácie o počiatočnom akoncovom čase pre každú sekvenciu, adresu prvého zdrojového paketu v každej sekvencii, a PID transportných paketov v každej sekvencii. Sekvencia zdrojových paketov, vktorých je obsah programu konštantný, sa nazýva programová sekvencia. Programové informácie indikujú, okrem iného, počet programových sekvencii, počiatočnú adresu pre každú programovú sekvenciu,a PID (s) transportných...

Spôsob a zariadenie na konverziu prúdu, spôsob a zariadenie na záznam dát a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 224

Dátum: 28.11.2002

Autori: Kawasaki Kojiro, Yagi Tomotaka, Nakamura Masanobu, Yahata Hiroshi, Kelly Declan Patrick, Kato Motoki, Van Gestel Wilhelmus Jacobus

MPK: H04N 5/92, G11B 20/10, H04N 5/85...

Značky: konverziu, záznam, prúdu, záznamové, spôsob, zariadenie, médium

Text:

...po sebe idúcich prvýchblokov V prvom prúde ovládaný ako jednotka (multiplexnájednotka), určitý počet je nastavený tak, že celkový objem dát uložených V jednotke nepresahuje objem dát uložených do jedného druhého bloku a všetky dáta uložené v tej istej jednotke sú z rovnakého video prúdu alebo rovnakého audio prúdu. Vstupný spúšťací čas pre systémový dekodér cieľového druhého bloku, do ktorého je prvý prúd konvertovaný je rovnaký ako neskorší...

Záznamové zariadenie na záznam multiplexovaných video informácií a audio informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1180

Dátum: 28.11.2002

Autori: Van Gestel Wilhelmus Jacobus, Kato Motoki, Kawasaki Kojiro, Nakamura Kazuhiko, Yahata Hiroshi, Kelly Declan Patrick, Nakamura Masanobu

MPK: G11B 20/10, H04N 5/76, H04N 7/24...

Značky: audio, informácií, zariadenie, záznam, záznamové, multiplexovaných, video

Text:

...zariadenie na záznam dát. Zariadeniena prenos dát je pripojené na predpísanej sieti. Najmä jeopísaný prevodník z PS na TS, ktorý nevyžaduje žiadne opakované0010 Predmetný vynález je teda zameraný na riešenie týchto problémov a úlohou tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob záznamu, t.j. Záznamové zariadenie a spôsob záznamu dát do dopravného toku. MPEG, pričom obsah zaznamenaný vo formáteMPEG-TS môže byť rýchlo a jednoducho zmenený na...

Spôsob prenosu informácií, nosič informácií a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280685

Dátum: 12.06.2000

Autor: Blüthgen Björn

MPK: G11B 20/10

Značky: informácií, spôsob, tohto, zariadenie, nosič, vykonávanie, přenosu, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje prenos audio- a/alebo videoinformácie pomocou nosiča informácie, napr. DAT, CD alebo CDV. Vo vedľajšom R a W kanáli CD signálu je zaznamenaná okrem audio- a/alebo videosignálu textová informácia. Táto informácia je rozdelená do blokov. Bloky rôznych informačných kategórií sú oddelené. Po prečítaní informácie z disku sú oddelené bloky vybratej kategórie od čítanej informácie. Tento systém prenosu prídavnej informácie dovoľuje...

Spôsob vyhľadávania obrazov, nosič záznamu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281036

Dátum: 09.11.1994

Autor: Timmermans Josef Maria Karel

MPK: G11B 27/30, H04N 1/21, G11B 20/10...

Značky: nosič, spôsobu, vykonávanie, obrazov, zariadenie, záznamu, vyhľadávania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vyhľadávania obrazov obsahuje nosič (70) záznamu a čítacie zariadenie. Kódovaný obraz (4TV, 16TV, 64TV a 256TV), zložený z po sebe nasledujúcich obrazových riadkov, sa zaznamenáva do súvislej stopy (71) nosiča záznamu. Čítacie zariadenie obsahuje prostriedky, ktoré snímajú stopu pomocou čítacej hlavy na čítanie kódovaných obrazových riadkov, zaznamenaných v stope majúcej zvolenú adresu s určitou presnosťou vyhľadávania. Spolu s...