G10K 11/16

Vulkanizovateľná zmes s akustickými tlmivými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19048

Dátum: 01.06.2010

Autori: Kohlstrung Rainer, Yamada Takehito

MPK: C08L 21/00, C08L 53/02, C08L 9/06...

Značky: tlmivými, vulkanizovatelná, akustickými, vlastnosťami

Text:

...olefinické dvojité väzby a vulkanizačných prostriedkov, ktoré obsahujú prinajmenšom jeden kvapalný polyén s molekulovou hmotnosťou medzi 400 a 80.000 ako aj prinajmenšom jeden kvapalný polybutadién súzkym rozdelením molekulovej hmotnosti amikroštruktúrou od 10 do 20 vinylických 1,2 » dvojitých väzieb, od 50 do 60 trans 1,4-dvojitých väzieb a od 25 do 35 cis 1,4- dvojitých väzieb v molekule. Ďalej tieto zmesi obsahujú vulkanizačný...

Nízkofrekvenčný tlmič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3703

Dátum: 03.02.2004

Autor: Kortán Jozef

MPK: G10K 11/16, F24F 13/24

Značky: hluku, nízkofrekvenčný, tlmič

Text:

...uskutočnení tým, že zvuk pohlcujúca výplň je zložená z jednotlivých dosiek 92 a 9 b zvuk absorbujúceho materiálu, narezaných na mieru a vstavaných do rámu 3 tak, že doska 9 a s voľnou stenou 6 sa striedajú s doskami 9 h krycím plechom 8 ako na lícnom,tak aj na rubovom povrchu V šachovnicovom usporiadani,pričom vnútomć k sebe priliehajúce stranyjednotlivých dosiek 9 a a 9 h sú bez akéhokoľvek pokrytia.Na obr. 5 je znázomený schematický...

Výplň ako tvarovaný dielec na utesnenie ťažko prístupných dutých priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281922

Dátum: 19.07.2001

Autori: Püschmann Eberhard, Riggers Edmund, Walendy Hans

MPK: B60R 13/08, G10K 11/16

Značky: výplň, dielec, tvarovaný, prístupných, ťažko, priestorov, utesnenie, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výplne (1) na zvukové a tepelné utesnenie dutín karosérií vozidiel, vytvorenej ako fóliou obalený tvarovaný dielec z elastického pórovitého materiálu (4) s dostatočnou pružnosťou pri rozťahovaní sa zo stlačeného stavu, ktorý sa pred vložením do dutiny (5) umiestni do vákua. Tvarovaný dielec je samonosný a má v smere vkladania, ktorý je kolmý na rovinu montáže, vysokú odolnosť proti ohybu zásluhou plochej výstuže (3) malej hrúbky.

Panel absorbujúci akustickú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281833

Dátum: 15.06.2001

Autor: Manigold Alain

MPK: G10K 11/16

Značky: akustickú, absorbujúci, energiu, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Panel absorbuje akustickú energiu pri nízkych, stredných a vysokých frekvenciách, najmä pri frekvenciách v rozsahu od 400 Hz do 5000 Hz. Panel v podstate pozostáva z dosky (1) z polotuhej peny s otvorenými spojovacími bublinami a vrstvy (2) spojených vláken alebo ohybného hubovitého materiálu, pričom táto zostava pôsobí podľa princípu hmota-pružina.

Absorbční tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240823

Dátum: 01.01.1988

Autor: Daoko Jozef

MPK: G10K 11/16, F01N 1/24

Značky: hluku, tlumič, absorbční

Text:

...tlumičů se zvýšení utlumu v nízkých kmitočtovýcn gásmech dosahujelzvětšovůním tloušky kulisových vložek a zmenšováním jejich vzá jemné vzdálenosti v tlumiöi. Tím se však zvyšují pořizovaoí náklady na tlumiö a provozní náklady zvýšenou spotřebou energie, jež vzniká zvýšenými odgory. Ľevýnodou tlumičů s kombinaci absorbčního a rezonančníuo účinku je podstatné snížení Ätluuu ve vyšších kmitočtech což je způsobeno Éím, že cca 70 5 povrchu...