G09F 9/302

Priamozápisové šestnásťsegmentové štítkovo-páskové vstupno-výstupné mechanické médium počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3269

Dátum: 06.08.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: G09F 9/302, G06K 1/12

Značky: počítačov, mechanické, vstupno-výstupné, priamozápisové, šestnásťsegmentové, štítkovo-páskové, médium

Text:

...variácio šty-Mroch obdĺžnikových segmentov, umiestnených doliehajúco v rohoch obdlžnika tak, že v strede znakového štvorobdlžnika ostane voľný kríž, pričom v prípade tlačených znakových štvorobdlžnikov hranica medzi formátovou or 1 entačnouA značkou a susedným vytlačeným obdlžnikovým segmentom môže byť dotlačená do súvislého celku.Prehľad obrázkov na výkres th Na obr. 1 je znázornená ýéšgtnásťsegmentové mechanické počí tačové médium vo...

Svietiaci panel s LED diódami a difúzormi svetla LED diód

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3158

Dátum: 05.03.2002

Autor: Horváth Imrich

MPK: F21V 11/00, G09F 9/302, G09F 13/04...

Značky: diodami, světla, panel, difúzormi, diód, svietiaci

Text:

...je 80 ° až 135 °, s výhodou je uhol 3 90 ° až 105 °.Ďalej je výhodné, ak na vnútornej stene tela difúzora sú v jednom rade,alebo v niekoľkých radoch nad sebou. rozmiestnené výstupky, najmä je výhodné ak sú výstupky rozmiestnené tak, že osi výstupkov jedného radu sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade pod nim a zároveň sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade nad ním.Výhodné je aj také riešenie, keď na vnútornej stene...

Osemsegmentový znakový zobrazovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2795

Dátum: 12.02.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: G09F 9/33, G09F 9/302, G09F 9/35...

Značky: zobrazovací, znakový, osemsegmentový, prvok

Text:

...zobrazovacích jednotiek, ako sú letdiody alebo teku té kryštály, ktorých čelné strany predstavujú osem jednotliA vých polovíc strán obdlžnika so šikmo zrezanými okrajmi vrohoch, pričom segmenty sú budnedelené, ak zobrazovacie jednotky umožnujú vysvietenie v dvoch-výrazne odlišných svietivostiach, alebo segmenty sú pozdĺžne delené, každý na dve polovice , ak zobrazovacie jednotky umožnujú vysvietenie len na jednej úrovni svietivosti.Na obr.l...