G09F 7/18

Značkovacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19849

Dátum: 10.10.2011

Autor: Breihof Thomas

MPK: G09F 15/00, G09F 7/18

Značky: značkovacia, zostava

Text:

...aspekte úchytná časť pásu pre aplikáciu značky zahrňuje vonkajšiu obvodovú oblasť pásu na aplikáciu značky. Voliteľne je aspoň úchytná časť pásu na aplikáciu značky vyrobená z tkaninového alebo tkanine0006 V inom aspekte je celý pás na aplikáciu značky vyrobený z ohybnćho0007 V ešte inom aspekte rám zahrňuje ľavé a prave rámové členy rozmiestnené vurčitej vzdialenosti od seba a horné a dolné rámové členy rozmiestnené v určitej vzdialenosti...

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15251

Dátum: 26.03.2010

Autor: Andersson Mats

MPK: F16B 2/10, G09F 7/18, G09F 15/00...

Značky: závesné, zariadenie

Text:

...strane druhou krycou- obidve tieto krycie dosky sú vzájomne spojené dvoma kolíkmi, ktore prechádzajú medzi krycími doskami a základňovou časťou, prvé úchytné rameno je upevnené otočne na prvom z týchto kolíkov a druhé úchytné rameno je otočne upevnené na druhom kolíku.Krycie dosky bránia prístupu k prevodovým mechanizmom z bočných strán závesného zariadenia a následne tak znižujú riziko poranenia spôsobené zovretím, pričom kolíky pôsobia...

Reklamný a/alebo informačný stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5313

Dátum: 07.12.2009

Autor: Bahúl Miroslav

MPK: G09F 15/00, G09F 7/18

Značky: informačný, stĺp, reklamný

Text:

...podstava a vrchný diel vytvorená ako tvarový plechový klampiarsky výrobok. Základová podstava je opatrená výstuhami, schopnýrni zabrániť deformáciám z tiaže závaží.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov l až 3, kde na obrázku l je bokorysný pohľad na polovičný rez reklamného stlpu. Na obrázku 2 je pôdorysný rez reklanmého stlpu s dvoma závažiami na základovej podstave. Na obrázku 3 je rez štruktúry...

Svetelný nosič informácií, najmä reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4550

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kapitánová Eliška

MPK: G09F 13/00, G09F 15/00, G09F 7/18...

Značky: reklamy, najmä, nosič, informácií, světelný

Text:

...dosky. Na obr. 3 je axonometrický pohľad na zostavený svetelný nosič informácií.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSvetelný nosič informácií, najmä reklamy a doprawiých informácií, podľa predloženého technického riešenia pozostáva z plastovej svetlovodivej dosky 5 o šírke približne 370 mm, výške 1500 mm a hrúbke 8 mm z polymetylmetakrylátu, ku ktorej prilieha z jednej alebo oboch strán priesvitná doska 8 akrylátového opálového...

Kotviace pätky na osadzovanie dopravných a iných značiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4273

Dátum: 06.10.2005

Autor: Kubínková Marta

MPK: G09F 7/18, E01F 9/011

Značky: iných, značiek, kotviace, patky, dopravných, osadzovanie

Text:

...zmesou. Výroba betónu na mieste, alebo jeho dovoz predstavuje značné náklady na dopravu, ekologické zaťaženie prostredia a prácnost v často obťažných podmienkach. Mokrý proces vylučuje osadzovanie značiek v zimných podmienkach.Uvedené nevýhody odstraňuje prefabrikovaná kotviaca pätka z betónu v ktorej je zaliaty pri výrobe kotviaci prvok- oceľová trubka s kotvou a ñxačnými šraubami. Tento výrobok umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž stĺpikov...

Vylepšenie nosných konštrukcií pre cestné reklamné pútače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5841

Dátum: 14.07.2005

Autor: Pietroforte Alberto

MPK: G09F 7/18

Značky: pútače, vylepšenie, cestné, nosných, reklamné, konštrukcií

Text:

...nosná konštrukcia0008 Sú známe pokusy odstrániť nevýhody nosných konštrukcií pre cestné reklamne pútače opisané napriklad V patentových spisoch DE 23 61 484 Al, DE 9 l lD 340 Ul a EP A l 220 185.0009 Jedným 2 predmetov tohto vynálezu je nosná konštrukcia pre cestné reklamné pútaće, kde rám, na ktorom je uložený reklamný pútač, je pripevnený na stĺp prostrednictvom zostavy strmeňov, ktoré sú otočné okolo kĺbových spojov,integrálnych s nosným...

Reklamný panel presvetlený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3413

Dátum: 09.01.2003

Autor: Smékal Jaromír

MPK: G09F 7/18, G09F 15/00

Značky: reklamný, presvetlený, panel

Text:

...vody a prachu. Posuvným napínacím mecłànizmom je zaistené dokonalé vypnutie reklamnej plochy za veľmi krátku dobu a napnutie je ľahko vykonatcľné. Odklápaci tesniaci kryt tvorí okrasné olemovanie reklamnej plochy. Po jeho odklopeni je uľahčený prístup k napinaciemu mechanizmu. Napínacie lišta vytvára spolu s rámom odkvap,ktorý odvádza vodu mimo priestor reklamného panelu. Tesniaci kryt úplne prekrýva napínací mechanizmus, čím ho chráni...

Zariadenie na aretovanie poľa štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279722

Dátum: 11.02.1999

Autor: Günter Frick

MPK: G09F 7/18

Značky: zariadenie, štítu, aretovanie, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na aretovanie poľa (3) štítu. Nosná doska (1) je opatrená oknom (2) a naprieč prechádzajúcim priečnym rebrom (6) a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna (2) a okrajom priečneho rebra (6) sú upravené dve štrbiny (7). Do okna (2) je vsadené pole (3), ktoré vždy jedným pružne ohnuteľným ramenom (4) prechádza vždy jednou štrbinou (7) a vždy zaskočí zaskakovacím výstupkom (5) za jednu zo susedných ríms (8), vytvorených na...

Štítková tabuľa s čapovými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281107

Dátum: 14.09.1995

Autor: Frick Günter

MPK: G09F 7/18, G09F 7/02

Značky: čapovými, spojmi, štítková, tabuľa

Zhrnutie / Anotácia:

Štítková tabuľa tvorená nosnou doskou (2) a zadnou doskou (1), ktoré sú vzájomne spojené skupinou čapových spojov rozmiestnených v odstupoch od seba a od vonkajších okrajov tabule a tvorených vždy objímkou (16) a v nej upevnenom čape (19), pričom tieto spojovacie prostriedky sú vytvorené vcelku jednako s nosnou doskou (2) a jednako so zadnou doskou (1). Objímka (16) a do nej zasahujúci čap (19) sú vytvorené ako stláčací gombík so zaskakujúcim...

Plastový smerový stĺpik stavebnicovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277729

Dátum: 05.10.1994

Autori: Brada Dušan, Zbranek Stanislav, Kundera Miroslav

MPK: E01F 9/01, G09F 7/18, E01F 9/02...

Značky: stĺpik, stavebnicovej, směrový, konštrukcie, plastový

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje aspoň tri diely, pričom spodný nosný diel (7) je ukotvený napríklad na pätku alebo na zvodidlo. Na protiľahlej strane ukotvenej časti (18) spodného nosného dielu (7) je vytvorený vnútorný zavádzací tvar (6), do ktorého je zavedený prvý vonkajší zavádzací tvar (5) stredného dielu (3), na ktorého druhý vonkajší zavádzací tvar (5') je zavedený vnútorným zavádzacím tvarom (6') horný diel (2). Vonkajšie rozmery zavádzacích tvarov (5, 5'')...

Zariadenie na napínanie flexibilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 543

Dátum: 10.08.1994

Autori: Černák Miroslav, Kováčik Ľudovít

MPK: G09F 7/18

Značky: flexibilného, napínanie, zariadenie, materiálů

Text:

...materialu najmenej o 900 t.zn., že fleuibilnýmaterial je napinaný okolo pevnej hrany.Výhodou tohoto zariadenie je to, že umožnuje rovnomerné a tuhé napínanie flexibilneho materialu a nevyžaduje špeciálneTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrazkov,kde na obr.1 je znazornene riešenie matica - pevný lem a naE L 1 1 i Ľ . Zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z pevného lemu 1, ktorý podopiera maticu 2 na skrutke Z, pričom hlava...