G09F 3/00

Plomba na pečatenie listín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6825

Dátum: 02.07.2014

Autor: Kavčák Pavol

MPK: G09F 3/00, G09F 3/03

Značky: plomba, pečatenie, listín

Text:

...plomby,pričom v prvom úchyte Lg prvého dielu plombyje vytvorený prvý upevňovací otvor Q prvého dielu plomby v ktoromje vytvorená dolná zarážka 19 prvého úchytu prvého dielu plomby, a v druhom úchyte Lg prvého dielu plomby je vytvorený druhý upevňovací otvor LZ prvého dielu plomby, v ktorom je vytvorená dolná zarážka i druhého úchytu prvého dielu plomby ,a z druhého dielu 21 plomby v tvare kruhovej platne, ktorá má na vnútomej ploche 21...

Priehľadná samolepiaca etiketa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19406

Dátum: 01.02.2013

Autor: Tudela Davy

MPK: G09F 3/02, G09F 3/10, G09F 3/00...

Značky: samolepiaca, priehľadná, etiketa

Text:

...lepiacu vrstvu etikety na protiľahlej strane k strane terrnotlače, slúžiacej na vytvorenie prostriedku na znepriehľadnenie zóny určenejnapríklad na umiestnenie identifikačného kódu, chráni pred poškodením hornú tennocitlivúvrstvu termofólie slúžiac ako samolepka s nanesením priamej tennotlače. Tieto prostriedky na znepriehľadnenie zóny plochy priehľadnej fólie nevyžadujú žiaden doplnkový materiál k materiálu už použítému v rámci priehľadnej...

Mediálny zobrazovací systém pre sedačku lyžiarskej lanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287671

Dátum: 27.04.2011

Autor: Jay Matthew

MPK: G09F 3/00

Značky: mediálny, systém, sedačku, zobrazovací, lanovky, lyžiarskej

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazovací systém (20) na zobrazovanie média na sedačke lyžiarskej lanovky obsahuje hlavný diel (22) vybavený objímkami (34, 36, 38) na upevnenie na priečnu zábranu (35) sedačky lyžiarskej lanovky. Na hornom povrchu hlavného dielu (22) je umiestnená množina rámov (50, 52, 54) na pridržovanie tlačených médií (60, 62, 64), ako sú mapy a inzeráty. Tlačené médiá (60, 62, 64) zahŕňajú priehľadný plast s prevrátene natlačeným zobrazením.

Oddeliteľná fólia s penovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18711

Dátum: 19.11.2010

Autori: Engelhard Heinz, Fürst Michael, Mauser Matthias, Panhans Jürgen

MPK: B32B 7/06, G09F 3/00, C09J 7/02...

Značky: fólia, strukturou, oddeliteľná, pěnovou

Text:

...alebo HDPE), homo-, alebo kopolymére propylénu (PP), homo-, alebo kopolymére butylénu (PB), homo-, alebo kopolymére izobutylénu (PI), alebo na zmesi z aspoň dvoch uvedených polymérov.0011 S LDPE sa označuje nepenený polyetylén nízkej hustoty, ktorý ma hustotu v rozsahu 0,86 - 0,93 g/cm 3 a vyznačuje sa vysokým stupňom rozvetvenia molekuly. S HDPE sa označuje nepenený polyetylén vysokej hustoty, ktorý má len malý stupeň rozvetvenia molekuly a...

Usporiadanie na označovanie vodičov alebo rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287492

Dátum: 15.11.2010

Autor: Mellgren Gunar

MPK: H01B 13/00, G09F 3/00, H01B 7/00...

Značky: vodičov, označovanie, usporiadanie, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Označovacia objímka na označovanie vodičov alebo rúrok, najmä elektrických vodičov, vo forme telesa prstencovitého alebo objímkového tvaru, vyrobeného z jedného kusa a vyrobeného z elastického materiálu, výhodne z plastu. Označovacia objímka má niesť jeden alebo viaceré označujúce symboly a zahrnuje vonkajšiu časť tvaru strmeňa s dvoma vonkajšími ramenami (1, 2), ktoré slúžia ako bočné steny. Na svojich spodných koncoch sa tieto ramená spájajú...

Označovací štítok na značkovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287486

Dátum: 22.10.2010

Autori: Kawalec Andrzej, Kawalec Maria, Burzyňski Jerzy

MPK: G09F 3/00

Značky: štítok, označovací, značkovanie, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Označovací prvok obsahuje štítok (1) s voliteľne zakódovanou informáciou, na jednej strane vybavený príchytmi (3) na pripojenie štítku k drevenému materiálu a na druhej strane príchytmi na jeho pripevnenie k tlačiacemu alebo zarážaciemu zariadeniu. Štítok (1) označovacieho prvku obsahuje aspoň jednu drážku (5) s hrúbkou menšou alebo rovnajúcou sa hrúbke štítku (1). Označovací prvok môže byť v stredovej časti štítku (1) vybavený dodatočným...

Spôsob vybavenia bochníkov syra etiketou, etiketa a bochník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287472

Dátum: 13.10.2010

Autori: Kaufmann Erwin, Spring Hans

MPK: A23C 19/00, G09F 3/00

Značky: vybavenia, bochníkov, etiketa, bochník, etiketou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob označovania bochníkov (3) syra, pri ktorom sa označovanie uskutoční položením etikety (4) pred lisovaním na čerstvý syr, pričom výsledkom spôsobu je, že etiketa (4) je zarastená do kôrky vyzretého syra. Tvar, poloha a obsah etikety (4) umožňujú, aby každá na detailný predaj vhodná porcia (31, 32) do bochníka (3) bola jednoznačne označená.

Obalový materiál s farebným prvkom, ktorý sa pri vopred stanovenej teplote čiastočne odfarbuje, pričom sa odkrýva značka, a spôsob výroby tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20943

Dátum: 13.11.2009

Autor: Masciambruni Roberto

MPK: B41M 5/28, B65D 79/02, B41M 3/00...

Značky: spôsob, pričom, výroby, odfarbuje, stanovenej, materiál, teplotě, tohto, prvkom, vopred, farebným, ktorý, čiastočne, obalový, odkrýva, materiálů, značka

Text:

...°C nepodlieha zmenám farby, ktoré sú viditeľné ľudským okom pri prezeraní normálne pozornou osobou a ktorá sanemení z bezfarebného stavu na farebný stav alebo naopak.0007 Autor vynálezu spozoroval, že doterajšia technológia termochromných tlačiarskych farieb nebola všeobecne zavedená v spojení s farmaceutickými výrobkami, pretože má mnoho nevýhod meniacej sa dôležitosti v závislosti od charakteristíkpoužitej termochromnej tlačiarskej...

Utesňovacie zariadenie a spôsob utesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7719

Dátum: 16.02.2007

Autori: Tebaldi Piercarlo, Azzalin Graziano, Sironi Marco

MPK: F16B 41/00, G08B 13/00, G01N 29/00...

Značky: zariadenie, utesňovacie, spôsob, utesnenia

Text:

...Snímaním tlaku v druhej komore je teda možne určiť, či prvý a druhý utesňovaci člen sú stálesprávne spojené, to znamená či je celistvosť utesňovacieho zariadenia zachovaná.Vysielač V prvom utesňovacom člene prijíma signál indikujúci tlak V druhej komore a vysiela ho do monitorovacej stanice. Monitorovacia stanica, ktorá môže byť situovaná na vzdialenom mieste, sa môže teda použiť na overenie, či utesňovacíe zariadenie bolo správne...

Nálepka odstrániteľne pripojená na výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7813

Dátum: 31.03.2006

Autori: Hammonds Darren, Davies David John

MPK: B32B 27/00, C09J 7/00, G09F 3/00...

Značky: nálepka, výrobok, pripojená, odstrániteľne

Text:

...nálepky mimo fľašu, takže dôjde k strate priľnavosti medzi nálepkou a fľašou.0008 Problém pri systémoch, založených na zmraštiteľnosti tak,ako je opísaný v US patente č. 6680097 je ten, že zmraštenýtermoplastický film. sa zmraští do tuhej tyčovej Štruktúry, ktorú možno obťažne dostávať z umývacieho stroja a následne môže komplikovať činnosť umývacieho zariadenia. Ďalej, tenkovrstvové materiály, ktoré vykazujú zodpovedajúce vlastnosti...

Kovová identifikačná doštička a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7116

Dátum: 02.12.2004

Autor: Jermolajev Igor

MPK: B60R 25/00, G03H 1/26, G03H 1/02...

Značky: přípravy, doštička, identifikačná, kovová, spôsob

Text:

...savytvorenia krycej vrstvy elektroizolačného materiálu na podložke s holografickým motívom, kde krycia vrstva má tvar, ktorý definuje tvar identifikačných doštičiekgalvanizácie podložky v miestach nezakrytých uvedenou krycou vrstvou elektroizolačného materiálu a odobratia kompletných kovových identifikačných doštičiek0011 Za účelom zjednodušenia odobratia kompletných identifikačných doštičiek z podložky môže byť povrch podložky pasivovaný...

Uzáver obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3953

Dátum: 05.10.2004

Autori: Náhlý František, Šimo Jaroslav

MPK: B65D 41/46, G09F 3/00

Značky: uzáver, obalů

Text:

...obdobných účelov tak pre výrobcu tovaru v obale takto zabaleného, ako aj pre iné tinny a pre rôzne druhy súťaži a podobne.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUzáver obalu, predovšetkým hliníkové veko, plastová alebo hliníková fólia a podobne, opatrená na vonkajšej ploche označením výrobku a predpísanými náležitosťami, prípadne bez označenia, je upravený tak, že vnútomá plocha fólie prípadne veka, ktorá je v styku s potravinami, je...

Ukazovateľ uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1343

Dátum: 08.01.1997

Autori: Rybajlák Igor, Kováčik Štefan

MPK: G09F 3/00, A23L 3/36

Značky: ukazovateľ, výrobků, štávě, nepretržitom, uchovania, zmrazenom

Text:

...že najmä na ochranu medicinských preparátov teleso je v mieste podindikačnou náplňou zo zmrazeného plynu opatrené znakomPrehľad obrázkov na výkresoch.Technické riešenie je ďalej znázornené na výkresoch, kde Obr.1 predstavuje najjednoduchší príklad konkrétneho vyhotovenia ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave.Obr.2 znázorňuje realizáciu rozšírenej varianty ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave o...

Prostriedok na identifikáciu snímacích dentálnych náhrad a snímacích ortodontických aparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1055

Dátum: 10.01.1996

Autor: Vidner Petr

MPK: G09F 3/00, A61C 13/00

Značky: snímacích, náhrad, identifikáciu, ortodontických, aparátov, dentálnych, prostriedok

Text:

...nákladoch, lebo cena identiřikačnej značky nepresahuje svojou výškou jedno percento z celkovej ceny zubnej náhrady.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázornené na pripojených výkresoch,kde je zobrazená na obr. 1 identifikačné značka vytvorená v jednom vyhotovení, na obr. 2 identiřikačná značka v dvoch vyhotoveniach, na obr. 3 identifikačné značka v troch vyhotoveniach, na obr. 4 celková zubná náhrada a umiestnenie...