G09F 1/00

Prezentačný blok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5357

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kadvolt Miroslav

MPK: B32B 27/32, B32B 33/00, B32B 27/30...

Značky: prezentačný

Text:

...(prípadne aj viacnásobnú korektúru) už napísaného textu, je vyrobiteľný z hárkov s menšou hrúbkou papiera pri zachovaní potrebných mechanických vlastností, je opakovane použiteľný a je vhodný aj na účel prezentácie pri stole.Uvedený cieľ je dosiahnutý tým, že prezentačný blok je vyhotovený z papierových hárkov s plošnou hmotnosťou 50 g/mz až 200 g/mz, ktoré sú aspoň na jednej svojej strane pokryté laminovanou fóliou na báze...

Leták

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5010

Dátum: 05.02.2008

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: leták

Text:

...na dve časti vyznačením,perforáciou alebo iným zoslabenim tak, že jedna alebo viac častí letáka je nosičom textových a prípadne grafických informácií, pre ktoré je reklamný leták určený, a okrem toho vždy ešte aspoň jeden diel letáka je jeho príchytkou. Príchytka nemá alebo má lepivý povrch. Lepidlo je nanesené obvykle na jednej jej strane a to bud na celom povrchu alebo na jeho časti. Lepivý povrch je výhodne prekrytý ochrannou...

Reklamná brožúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4858

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: reklamná, brožúra

Text:

...podstata spočíva v tom, že leták ako informačné médium na voľnom liste, výhodne z papiera, rozdelený najmenej na dve časti vyznačenim, perforáciou alebo iným zoslabením tak, že jedna, informačná, časť letáka je nosíčom textových a prípadne grafických informácií, pre ktoré je reklamný leták zverejnený, pričom ostatné časti sú oddeliteľnými kontaktnýmí časťami, z ktorých aspoň jedna je zhotovená vo formáte blízkom alebo rovnajúcom sa formátu...

Reklamný leták s vizitkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4811

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: reklamný, vizitkou, leták

Text:

...ostatné časti sú kontaktnými časťami, z ktorých aspoň jedna je zhotovená vo fonnáte blízkom alebo rovnajúcom sa formátu štandardnej vizitky. Kontaktné časti sú oddeliteľné z listu v mieste vyznačenia, resp. zoslabenia ťahom, trhaním alebo strihom a sú nositeľmi predovšetkým kontaktných informácií o inzerentovi. Popri tomto účele je oddeliteľná kontaktná časť využiteľná priamo alebo alternatívne ako kupón na zľavu, akciový kupón a...

Obchodná vizitka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4763

Dátum: 07.06.2007

Autori: Škrabák Dalibor, Krauz Marek

MPK: B42D 15/02, G09F 1/00

Značky: vizitka, obchodná

Text:

...Ide o doteraz známe inzeráty v tlačených médiách ako sú noviny, časopisy atď.Nevýhodou tejto formy propagácie je pasívne pôsobenie na recipienta. Neexistuje možnosť jednoduchého uschovania informácie resp. možnosť ďalšieho použitia s výnimkou prácneho a nepraktického vystrihnutia ínzertného modulu.Uvedené nedostatky stavu doposiaľ fungujúcej inzercie odstraňuje úplne alebo do značnej miery toto technické riešenie inzertného systému.Podstata...

Stojan na tlačoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4749

Dátum: 03.05.2007

Autor: Neubert Robert

MPK: G09F 1/00

Značky: stojan, tlačoviny

Text:

...na tyč opatrené otvorom 4 na madlo. Priemer otvoru 4 na madlo je zvolený tak, aby tesne obopínal madlo. Otvor 4 na madlo vyúsťuje do otvorenej štrbiny 12, slúžiacej na roztvorenie ramena 8 na uchytenie na madlo pri inštalácii. Štrbina 12 sa roztvorí, prevlečie sa ňou madlo a zasunie sa do otvoru preň určenom. Po inštalácii sa štrbina 12 zabezpečí proti roztvoreniu a tiež odcudzeniu celého stojana spojovacími prostriedkami, napr. skrutkovým...

Reklamné a grafické magnetické predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3826

Dátum: 07.07.2004

Autori: Galgóczi Imrich, Bóna Bartolomej

MPK: G09F 7/00, G09F 1/00

Značky: magnetické, grafické, reklamné, předměty

Text:

...riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr, l principiálnu konštrukčnú zostavu reklamného a grafického magnetického predmetu podľa tohto technického prevedenia, obr. 2 pohľad na hotový výrobok zo zadnej strany, kde je prilepená ienká špeciálna magnetická guma, obr. 3 spôsob vzájomného pripevnenia konštrukčne zostavy reklamného a grafického magnetického predmetu, podľa tohto technického prevedenia.Reklamné a...

Reklamný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3769

Dátum: 06.04.2004

Autori: Tulej Pavel, Galčan Vilém, Pacl Václav

MPK: G09F 23/00, G09F 1/00

Značky: reklamný, prostriedok

Text:

...vytvorený reklamný výjav a s pripojenou skladačkou a mikroreprodukčným zariadením, na obr. 3 je predstavený bočný pohľad na obalovú schránku s podkladovým prvkom, pripojeným na obalovú schránku pomocou lepiacej vrstvy a s plochou, na ktorej je vytvorený reklamný výjav, na obr. 4 je predvedená obalová schránka. ku ktorej je pomocou pripevňovacieho mechanizmu pripojený podkladový prvok. opatrený plochou s reklamným výjavom a na obr. 5 je...

Výrobok s charakterom propagačnej karty, informačnej karty, pohľadnice alebo želania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3765

Dátum: 06.04.2004

Autor: Marek Záboj

MPK: G09F 1/00

Značky: propagačnej, karty, želania, výrobok, informačnej, pohľadnice, charakterom

Text:

...7 v tvare kosodlžnika, pričom nadväzujúce doplnkové šikmé zástrihy 9 sú zakončené na ploche vymedzenej vrchnou časťou 2. Smer doplnkových šikmých zástrihov 9 je na jednom konci 10 šikmých zástrihov 8 opačný ako na druhom konci 11 šikmých zástrihov 8. Ľavá strana plochy vrchnej časti 2 je vybavená výrezom 19. ktorý umožňuje vratne posuvne pohyb vrchnej časti 2 pri ručnom držaní výrobku 1 za jeho ľavú stranu.Plocha vratne posuvne pohyblivej...

Plošný alebo priestorový nosič textových a/alebo grafických informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3764

Dátum: 06.04.2004

Autor: Marek Záboj

MPK: G09F 1/00, B42D 15/00

Značky: nosič, grafických, informácií, priestorový, plošný, textových

Text:

...ale zrejmom otvorení plošného nosiča 10 návrat do pôvodného východiskového postavenia znázomeného na obr. 3. Pozície vzájomného posta SK 3764 Uvenia prvého dielu 1 a druhého dielu 2 zobrazené na obr. 4 až 9 sa potom opakujú. Plochy 8 a časti plôch 8 plošného nosiča 10 nesú textovú a/alebo obrazovú informáciu. Spojové miesta 5 prvého dielu 1 a druhého dielu 2 sú umiestnené medzi obvodom 6 plošného nosiča 10 a dvojicou horizontálne a...

Reklamní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 17

Dátum: 11.08.1993

Autor: Stoll Heinrich

MPK: G09F 1/08, G09F 1/04, G09F 1/00...

Značky: reklamní, prostředek

Text:

...v německých zveřejněných patentovýchpřihláškách Dos 4037086. 3532253. 3011149. 3120704. u evropských Patentových Přihláškách E. 0351129. Ú 14 B 597 (harmoni QTkove uspořádání vzainnně na sebe zavěšených dílů). 012923099 d I-.a .ta, tg-JUJ .is kéł.çřrše. Uvedené technicke řešení je založeno na prxnuipu skladací karty harmonikoveho typu. obsahuiíní nejmáne dva díly. a opahřene obrazovými a alfanuneriukými znaky a jeho podstata spočíva v tom. že...