G08G 9/00

Monitorovací systém na sledovanie technicky merateľných parametrov záujmových oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6467

Dátum: 02.08.2013

Autor: Maštena Michal

MPK: G08G 9/00

Značky: oblastí, technicky, merateľných, záujmových, monitorovací, systém, sledovanie, parametrov

Text:

...s nepomeme nižšími nárokmi na personálne kapacity a finančné náklady. Samotné nasadenie takéhoto systému zároveň zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia individuálnej bezpečnosti a ochrany majetku, keďže všeobecné povedomie o nasadení takéhoto systému bude pôsobiť v mnohých pripadoch preventívne, teda bude odradzovat od protiprávneho konania. Ochrana súkromia a iných ústavných práv by nasadením takéhoto systému nebola dotknutá, keďže by...

Diaľkovo riadené dráhové vozidlo najmä na prevenciu a pomoc na diaľniciach, mostoch a v tuneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5262

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zaťko Ján

MPK: A62B 99/00, A62C 27/00, A62C 3/00...

Značky: diaľniciach, vozidlo, dráhové, mostoch, pomoc, najmä, riadené, tuneloch, diaľkovo, prevenciu

Text:

...reproduktor 12 na boku DV umožňuje dispečerovi vyzvať najbližšie stojace osoby, aby sa chopili príslušných hasiacich prístrojov 17 a poskytnúť im inštruktáž, ako najlepšie majú postupovať pri hasení. Popri tom môže vysunúť aj druhú nízko výsuvnú kameru 21 b s horizontálnym rozhľadom medzi zadnými svetlami na opačnom konci DV a vyzvať ine osoby, aby vybrali z DV zásobník 15 s neutralizačným posypovým materiálom. Na neutralizovanie...

Elektrický systém tvorby, archivácie, spracovania a využitia databáz údajov o voľných prepravných kapacitách osobných automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4937

Dátum: 07.01.2008

Autori: Oršula Tomáš, Oršulová Veronika

MPK: G08G 9/00, G06Q 99/00

Značky: tvorby, využitia, volných, databáz, archivácie, automobilov, osobných, údajov, spracovania, elektricky, systém, kapacitách, prepravných

Text:

...modulom, cez databázu údajov prepojeným s vyhľadávajúcim modulom, prepojeným s odosielajúcim modulom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríklad č. 1 V tomto príklade je opísovaný systém vytvárania a spracovávania databázy údajov D. prostrednictvom SMSspráv, MMS správ, elektronickej pošty e-mailom. Údaje do databázy D sú odoslané z komunikačného zariadenia Z 1, Z 2 pomocou SMS alebo MMS správy alebo e-mailom riadiacej jednotke R...

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285776

Dátum: 11.07.2007

Autori: Motyčka Jozef, Kukuča Roman

MPK: G08G 1/127, G08G 9/00

Značky: sledovanie, parametrov, dopravy, systém, technicko-prevádzkových

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy pozostáva z mobilného objektu (6), ktorého technicko-prevádzkové parametre sa majú sledovať, z centrály (1) vybavenej softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, pričom v centrále (1) je najmenej jedno výstupné zariadenie (5), z komunikačného subsystému (2) na bezdrôtový prenos údajov vybaveného softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, z meracích...

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4615

Dátum: 03.11.2006

Autori: Kukuča Roman, Motyčka Jozef

MPK: G08G 9/00

Značky: systém, parametrov, technicko-prevádzkových, dopravy, sledovanie

Text:

...aj akúkoľvek inú databázu informácií o meraných veličinách v mobilnom objekte ako napr. históriu rýchlostí jazdy, stavu monitorovaného zariadenia (t. j. kedy bolo zapnuté a kedy vypnuté), teploty, stavu zapaľovania.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obrázku l znázornená bloková schéma systému na sledovanie technickoprevádzkových parametrov dopravy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladom systému na...

Univerzálny detektor, najmä pohyblivých objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3497

Dátum: 02.05.2003

Autori: Svitek Miroslav, Kopecký František

MPK: G08G 9/00, G08G 1/09

Značky: univerzálny, najmä, pohyblivých, detektor, objektov

Text:

...s dopravným procesom, napríklad návrhmi odklonových trás a pod.Prehľad obrázkov na výkreseĎalšie výhody a účinky technického riešenia sú ďalej zrejmé z pripojeného výkresu s blokovou schémou technického zapojenia detektora.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie detektora blokovo znázomeného na obrázku pozostáva z centrálneho manažmentu 1 obsahujúceho blok centrálneho počítača 1 A, blok analýz lB a blok databázy lC vstupných...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: magnetického, prostředků, povrchu, záznamu, vyhodnocení, dopravních, obvod

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: povrchu, systému, zapojení, vyhodnocení, prostředků, záznamu, dopravních, magnetického

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 230209

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kapolka Jozef, Král Jan, Kavka Jaroslav, Blažkovan Pavol, Mach Antonín, Hroch Jozef

MPK: G08G 9/00

Značky: pecného, zariadenie, určenie, prvého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši určenie prvého pecného voza pri riadení koľajovej dopravy. Zariadenie pozostáva z vysielača, prijímača magnetických vĺn a vodivej slučky. Vodivá slučka je umiestnená medzi koľajami a je pripojená na prijímač. Vysielač je upevnený na vozíku lanového dopravníka tesne nad povrchom dlážky v osi vodivej slučky.