G08C 19/02

Zapojení přijímače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270732

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: systému, binárních, prijímače, informaci, přenosového, zapojení

Text:

...Druhý invertor 3 ije svým vstupem 34.1 připojen na výstup 33.2 prvního invertoru 33. První přenosový vstupB je spojen jednak přes první Zenerovu diodu l, druhou Zenerovu diodu 2 a současně přes první rezístoris uzemňovací svorkou C, jednak přes první diodul s prvním vývodem třetího rezistorułła přes druhou díodu§ s prvním vývodem čtvrtého rezistoru i 11, jehož druhý vývod je~spqľeýns druhým optoelektronickým vazebním členem i. Druhý vývod...

Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: zapojení, měřicího, distribuovaného, mikropočítačového, systému

Text:

...mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k...

Zapojení vysílače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270460

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: binárních, informaci, systému, zapojení, přenosového, vysílače

Text:

...Lg třetího logíckeho členu łg je spojen se vstupem 33, třetího Invertoru łą, jehož výstup 33, je přes třetí srážecí rezístor 33 a první Zenerwu díodu z 4 napojen na bázi třetího translstoru 33. Emttar třetího tranzístoru gg je spojen s druhou napájecí svorkou E. Kotektor třetího tranststoru g je přlpojen na druhý přenosový výstup g. Výstup i 33 prvního ínvertoru ł 2 je propojen s prvním vstupem A 44 prvního logické ho členu g a současně s...

Zapojení zemědělských technologických celků, zejména kruhové dojírny, pro bezdotykový přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270052

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedmík Vladislav, Kocík Václav, Hainz Petr

MPK: G08C 19/02, A01K 1/12

Značky: prenos, technologických, zapojení, celku, bezdotykový, zejména, dojírny, zemědělských, kruhové

Text:

...vysí. lacího tvarovaciho zesilovače g, jehož výstup ł 2 je napojen na vstup 3, prvního vlnutí g vzduchovőho translormátoru 9. Ten je spojen první indukční vazbou 4,§ na jednom trekvenčním pásmu s druhým vinutím g vzduchovćho trsnstormatoru g, jehož výstup g,2 je napojen na vstup 6,1 druhého vysílacĺho tvarovacího zesilovače g. Jeho výstup 6,2 je potom zapojen na vstup 8. mikropočítače g. Zpőtnč je potom výstup § 42 mikropočĺtače g propojen se...

Zapojení panelů obsluhy řídícího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265677

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brázdil Jaroslav, Mareš Josef, Kaprálek Alexander, Šnévajs Ivo, Růžička Ivoj, Kožina Zbyněk

MPK: G06K 11/00, G08C 19/02

Značky: systému, řídicího, zapojení, panelu, obsluhy

Text:

...řídícího systému a výstup paměti fronty prioritních povelů je spojen s druhým vstupem řídicího systému.Výhoda zapojení spočivá v tom,že umožňuje přijímat povely od panelů v libovolném okamžiku a řadit je podte priority do fronty, čímž je odstraněn výskyt kolize povelů a současně zjednodušeno zapojení panelů. iPříklad zapojení dle vynálezu je na připojeném výkresu,znàzorňujicím btokove schěma zapojenívstupy jj, gg až 55 dekodéru 5 priorít jsou...

Zapojení pro generování a snímání stavů dvoudrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257960

Dátum: 15.07.1988

Autori: Suchý Radim, Švejstil Jaroslav, Železný Jan, Chalupský Václav, Veselý Jiří, Dvořáková Galina

MPK: G08C 19/02

Značky: dvoudrátového, dálnopisného, generování, snímání, stavu, vedení, zapojení

Text:

...glavanicky oddělujícího spínacího obvodu lg je spojen s výstupem druhého součinového hradla lg, přičemž první vstup součinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou ll, určenou k přivedení signálu volby a vysílaných dat a první vstup eoučinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou lg zapojení, určenouk přepínání linkového proudu a konečně druhé vstupy součinových hradel lg a lg jsou vzájemně spojeny a připojeny ke vstupní svorce lg,...

Zapojení pro generování a snímání stavů čtyřdrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257959

Dátum: 15.07.1988

Autori: Veselý Jiří, Chalupský Václav, Suchý Radim, Dvořáková Galina, Železný Jan, Švejstil Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: vedení, dálnopisného, stavu, snímání, generování, čtyřdrátového, zapojení

Text:

...c-drátu dálnopisného vedení a jehož druhý vstup lg je spojen s anodou diody łł a dále výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovaoího obvodu lg. jakož i výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovacího obvodu li, přičemž výstup tvarovaoího obvodu lg je spojen se vstupem łäł multiplexoru lg a výstup tvarovacího obvodu lg je spojen se vstupem lži multiplexoru lg, další dva vstupy multiplexoruz...

Zariadenie na bezkontaktnú viacstavovú signalizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257107

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hanulík Peter, Kováč Ludovít, Kováč Cyril, Kováč Julián

MPK: G08C 19/02

Značky: zariadenie, signalizáciu, bezkontaktnú, viacstavovú

Text:

...pre signalizáciu zopnutého stavu.Hlavné výhody vynálezu spočívajú v odstránení mechanických kontaktov, možnosti súčasného hlásenia viacerých stavov, konštrukčnej a výrobnej jednoduchosti a v možnostiach použitia v náročných podmienkach výroby vzhľadom na bezkcntakinost, vysokú spoľahlivosť a mechanickú odolnosť.Na výkrese je na obr. 1 priečny rez zariadenia a na obr. 2 bloková schéma elektrického zapojenia. wZdroje magnetických poli -...

Zapojení magistrály dálkového přenosového systému pro obousměrný přenos informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256970

Dátum: 15.04.1988

Autor: Szop Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: obousměrný, systému, přenosového, prenos, dálkového, informaci, magistrály, zapojení

Text:

...napájecího napětí a zároveň počet a rozmístění řídicích stanic a měřicích stanic není omezen.Příkladné zapojení je uvedeno na výkrese. zapojení sestává z řídící stanice g, která mimo jiné obsahuje výstupní budič sběrnice s galvanickým oddelením Q a vstupní obvod sběrnice s galvanickým oddelením §, dále měřicí stanice l, která mimo jiné obsahuje vstupní obvod sběrnice s galvanickým odddělením §. výstupní budič sběrnice s galvanickým...

Zapojení automatického přepínače koncových dálnopisných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255079

Dátum: 15.02.1988

Autor: Balabán Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: zařízení, automatického, zapojení, koncových, dálnopisných, přepínače

Text:

...A tento blok je dále připojen ke zdroji ll klidové polarity a dále k hlavní dálnopísné stanici 31 a k první vedlejší stanici 35 a ke druhé vedlejší dálnopisné stanici gg. Dále potom přes převodník 35 log-dps jednak k bloku gł zpětné signalizace relé a jednak k bloku lg řidících a pcrovnávacích obvodu, který je dále připojen přes blok ll zpětné signalizace relé na blok 3 releové propojovací části. Přičemž blok li řídicích a porovnávacích...

Zapojenie kompresora dynamiky nízkofrekvenčného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254940

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dugáček Dušan

MPK: H03G 11/04, G08C 19/02

Značky: zapojenie, kompresora, dynamiky, nízkofrekvenčného, signálu

Text:

...článku. Filtračný člen 3 je zapojený na výstup usmerňovacej diódy 4, ktorej vstup je pripojený na výstup operačného zosilňovače 5. Operačný zosilňovač 5 je zapojený pre Výstupný signál VY v neinvertujúcom režime a jeho obvodovou súčasťou je spätnoväzobný odpor 6 a riadiaci odpor 7. Do invertujúceho vstupu operačného zosilňovača 5 je pripojený kolektor re 4gulačného tranzistora 9, zapojeného v režime společného emitoru a jeho...

Poloautomatické zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kóde v agresívnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244964

Dátum: 15.11.1987

Autor: Goljak Oleg Leontjevie

MPK: G08C 19/02

Značky: agresívnom, vyslanie, zariadenie, informácie, kóde, prostředí, binárnom, poloautomatické

Text:

...Spojenými kontaktami K 1, (12 s napä tím Ug. Odpor R 4 je súčasne zapojený do, bázi tranzistora T 2. Kolektor tranzistora Tz je cez odpor R 7 pripojený na napájacie napätie UB a jednako cez odpor Re s bázou tranzistora T 1. Emitor tranzistora T 2 je spojený s bázou tranzistora T 3. V k-olektorovom obvode tranzistora Ta sú pripojené kontakty K 2, K 3,až K 11. Emitor tranzistora T 5 a kolektor tranzistora T 1 sú spojené s napätím -UB. Anóda...

Zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252677

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mlýnek Ladislav, Sztefek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: zařízení, panelu, ovládacího, releové, ligyfonního, účastnického, lišty, ovládání

Text:

...v tom, že spínací tlačítko z vodivé gumy je zapojeno na spínací obvod, který je připojen na releovou lištu, jejíž výstup je připojen na svítící diodu a telefonní ústřednu.Výhodou zařízení ligyfonního účastnického ovládacího panelu k ovládání releové lišty podle vynálezu je snížení poruchovosti v důsledku odstranění mechanických kontaktů, ovládací panel je menších rozměrů, čímž je odstraněno obtížné ovládání panelu dispečerem důsledkem...

Zařízení k automatickému řízení síly signálu při hlášení dispečera

Načítavanie...

Číslo patentu: 252676

Dátum: 17.09.1987

Autori: Slíva Zdeněk, Sztefek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: signálu, síly, hlášení, dispečera, řízení, zařízení, automatickému

Text:

...spočíva v tom, že výstup signálu ze seriové kombinace snímače výkonu, zesilovače a spínače výkonu je připojen na vstup výkonového zesilovače současně se vstupem modulace a jeho výstup je připojen na redukční transformátor, jehož výstup je připojen na účastnícke linky, přičemž na vstup snímače výkonu je připojen redukční transformátor.Düsledkem zařízení podle vynálezu je, že nedochází k přebuzení linky, a tím je umožněno dodržaní bezpečného...

Zapojení pro zajištění fázově konformního chodu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241180

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: chodu, ovládání, hromadného, dálkového, zajištění, konformního, zapojení, fázové, vysílačů

Text:

...je zapojen vodič 1 B povelu pohotovosti k vysílání. Výstup druhého děliče G frekvence je dále zapojen na prvni vstup posuvněho registru 8 a na první svorku prvního spínače přepínače 24 a na druhý vstup posuvného registru fl je zapojen výstup prvního děliče 5 frekvence.První svorky druhého až šestého spínače přepínače 24 jsou jednotlivé spojený s posuvným registrem 8. Druhé svorky všech šesti spínačů přepínače 24 jsou spojený...

Zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241179

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: ovládání, dálkového, vykrývacího, hromadného, zapojení, vysílače, synchronizaci

Text:

...posuvný registr. Druhé svorky všech spínačů prepínače jsou spojeny do uzlu zapojeného přes výstup kličování na druhý vstup vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne jednodušší zapojení vyžadující men 4ší náklady na přenosové cesty í zpracování signálů pro synchronlzacl.Příklad zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání podle vynálezu je nakreslen v...

Zapojení pro zajištění odezvy na změnu signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241178

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: zajištění, signálu, zapojení, změnu, odezvy

Text:

...8 může mít datových spisů víovládání zpráv 4 až 8 jsou pripojeny přímo nebo přes budiče na sběrnici lMS-2 3.Zapojení pracuje tak, že řídící obvod 1 vydává blokovací signál 21 jako pasivní,dokud nedojde ke změně zprávy ATN. Pote vydává blokovací signál 21 jako aktivní, dokud nedojde k ímpulstt na odblokovacím výstupu 11 z programovateiné struktury 1. Obvody ovládání zpráv 4 až 3 inohou, ale nemusi, v sobě zahrnovat i budíče zpráv. Pokud je...

Signalizačné zariadenie poruchy činnosti dýz

Načítavanie...

Číslo patentu: 252380

Dátum: 13.08.1987

Autor: Knezovič Dušan

MPK: G08C 19/02, G08B 1/08

Značky: činnosti, zariadenie, signalizacné, poruchy

Text:

...obvod 6. Na obr. 2 je schéma zapojenia signalizačného zariadenia poruchy činnosti dýz, kde každá dýza je opatrená snímacou elektródou 1, ktorá je zapojená na vstup prevodníkov 2 odpor-napätie. Všetky dýzy sú rozdelené do skupín po štyroch. Výstupy prevodnikov 2 sú zapojené na vstupy logických süčinových členov 14 až 24. Po dvojnásobnom logickom súčine sú signály privedené na signalizačné diody 25 až 35, led optickej signalizácie a dalším...

Zapojení koncových stupňů mikrofonů a reproduktorů, zvláště pro dispečerské systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243496

Dátum: 15.07.1987

Autori: Volek Milan, Pelz Jaromír

MPK: G08C 19/02

Značky: mikrofonů, zvláště, stupňů, systémy, dispečerské, reproduktoru, koncových, zapojení

Text:

...a regulačním vstupom g tőnového kmitočtu. Vstup ie mikrotonu je připojen přes pŕizpůsobovací stupeň 1 a stupeň g předzesilovače na vstup 33 tőnového kmitočtu regulovatelného zesilovače 3.Výstup n tőnovaného kmitočtu regulovetelnáho zesilovače 3 je jednak přiveden na vstup Q tőnověho hitočtu expendáru 53 i na vstup La tőnového kmitočtu komparátoru 3. Výstup ü zapojení komparátoru 1 je spoje se vstupem že jednotky ž určení regulačníchčasůo...

Zapojení napěťového adaptéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243042

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kastel Pavel, Cejp Jozef

MPK: G08C 13/02, G08C 19/02

Značky: napěťového, zapojení, adaptéru

Text:

...(obr. 1). Výstup invertoru Lg je připojen na první vstupobvodu u, typu negsce ilogického součtu, jehož druhý vstup tvoří současně druhý vstup 3 zapojení pro připojení na tester.Výstup obvodu g typu negace logickáho souětu je připojen na první a druhý logický vstup 1 L, 3, budiče 33 signálu, jehož prvnía druhý hredieí vstup 33 a 1 L tvoří současně třetí vstup J zapojení pro připojení na nesnásornäný zdroj úrovně logická jedničky. První výstup...

Autonomní zapojení pro rychlý sériový přenos znaků v rušivém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236574

Dátum: 15.11.1986

Autor: Zelinka Ivan

MPK: G08C 19/02

Značky: prostředí, prenos, sériový, autonomní, zapojení, znaků, rychlý, rušivém

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém ochrany informace, přenášené mezi dvěma subjekty v rušivém prostředí, a to i na vzdálenosti překračující hranice přípustného přímého spojení. Korektní přenos informací je zajištěn pomocí absolutna detekce a automatické nápravy chyby, vzniklé případným rušením podél přenosové cesty. Zapojení je uspořádáno tak, že z fyzikálních důvodů nemůže nikdy dojít k převzetí chybného bitu ani k jeho falsifikaci. Každá chyba je...

Zapojení pro uvolňování průchodu logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231703

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: uvolňování, logických, průchodu, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se skládá nejméně ze dvou signálních vedení, kde první vstup prvního signálního vedení je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen s prvním výstupem prvního signálního vedení, a řídicí vstup prvního hradla je spojen s výstupem druhého hradla. Výstup prvního hradla je dále spojen s řídicím vstupem druhého hradla. Předností zapojení je vzájemná vazba a podmíněnost průchodu logických signálů v soustavě spřažených...

Zapojení pro záznam logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231702

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: logických, záznam, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam logických signálů je určeno k dosažení zvýšené spolehlivosti funkce záznamu logických signálů v podmínkách rušivého vlivu prostředí, zejména v průmyslových aplikacích jednoúčelových řídicích automatů. Podstata zapojení složeného nejméně z jednoho signálního vedení záleží v tom, že první vstup prvního signálního vedení je spojen jednak s prvním vstupem prvního paměťového obvodu a jednak s jedním vstupem kombinačního logického...