G08B 25/10

Poplachový systém v tuneli, najmä cestnom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7172

Dátum: 01.07.2015

Autor: Štefan Jiří

MPK: E21F 17/18, G08B 25/10, G08B 21/02...

Značky: najmä, poplachový, systém, tuneli, cestnom

Text:

...operátorov mobilných teléfćnov a v ich obojstrannéj spolupráci.Takto vzniknutý systém dokáže, vďaka rozšíreniu mobilných telefónov, po svojej aktivácii vyslať bezpečnostné hlásenie alebo varovnú informáciu na každý mobilný telefón pripojený k bunke alebo bunkám,v tunelovej stavbe alebo v jej blízkosti, mobilného operátora, a to v príslušnej jazykovej mutácii.Vďaka tejto identifikácii je k dispozícii aj zoznam čísel, na ktoré bola...

Spôsob zabezpečenia vozidla proti odcudzeniu, nedovolenému použitiu a zapojenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287733

Dátum: 11.07.2011

Autori: Kendereški Michal, Ambrož Karel

MPK: B60R 25/04, B60R 25/10, G08B 25/10...

Značky: spôsobu, nedovolenému, použitiu, spôsob, vykonávanie, zapojenie, vozidla, tohto, odcudzeniu, proti, zabezpečenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zabezpečenia vozidla proti odcudzeniu, nedovolenému použitiu, spočíva v tom, že aspoň z jedného aktivovaného mobilného komunikačného prístroja (Kp1) zapojeného a registrovaného v celulárnej a/alebo satelitnej sieti a umiestneného v priestore motorového vozidla sa vysielajú a prijímajú signály aspoň na jeden kompatibilný komunikačný prístroj (Kp2) umiestnený mimo tohto vozidla a zapojený a registrovaný v celulárnej a/alebo satelitnej...

Elektronický kamerový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5618

Dátum: 07.12.2010

Autor: Spodniak Jozef

MPK: G08B 25/10, G08B 13/194, G08B 25/00...

Značky: systém, kamerový, elektronický

Text:

...niekoľko prehľadových kamier, monitorujúcich vnútro objektu. Všetky použité kamery majú schopnosť vidieť aj za zlých svetelných podmienok (napríklad funkciou sens up). Na vhodnom mieste v interiéry je umiestnené záznamové zariadenie 2, pripojené na internet 3. Záznamové zariadenie 2 nahráva obraz zo všetkých kamier 1. Vhodným rozmiestnením vonkajších snímačov pohybu 8 je chránený obvod objektu a to tak, že plochy, ktoré sú v dosahu snímačov...

Zabezpečovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3223

Dátum: 07.02.2005

Autor: Stenlund Peter

MPK: G08B 25/10

Značky: zabezpečovací, systém

Text:

...riešenie, vhodné na rôzne použitie. Ďalšou výhodou je, že zariadenie podľa tohto vynálezu je dynamické a možno ho automaticky aktualizovať.V tejto súvislosti je možné dosiahnut ďalšie výhody, ak je možné pamäť dynamicky a interaktívne aktualizovať a prispôsobiť na rôzne účely pomocou pevného a/alebo mobilného telefónu, a/alebo rádiom a/alebo počítačom.V tejto súvislosti je možné dosiahnuť ďalšie výhody tým, že systém snímačov obsahuje...

Zariadenie na vizuálnu kontrolu sledovaných objektov prostredníctvom siete GSM

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3974

Dátum: 03.11.2004

Autori: Tuček Martin, Šulek Stanislav

MPK: G08B 25/10

Značky: siete, kontrolu, vizuálnu, sledovaných, zariadenie, prostredníctvom, objektov

Text:

...elektrospotrebiče, SK 3974 Uvýstražné svetelné a zvukové zariadenia, iné zabezpečovacie alebo kontrolné zariadenie a pod. Pamäťové médium 7 slúži na zápis a čítanie fotografii a/alebo videa ktoré boli nasnímané extemým fotoaparátom Za. Pamäťové médium 7 slúži najmä na ukladanie fotografií a/alebo videa a/alebo iných dát vtedy, ked je pamäť integrovaná v mobilnom telefóne 1 plná. Extemý fotoaparát Za je umiestnený a nasmerovaný tak aby...

Systémy, spôsoby a počítačové programové produkty na monitorovanie transportných kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2731

Dátum: 18.03.2004

Autori: Giermanski James, Smith Philippus Lodewyk Jacobus, Van Rooyen Vincent Rigardo

MPK: G08B 13/00, G08B 25/08, G07C 5/00...

Značky: transportných, počítačové, kontajnerov, spôsoby, produkty, monitorovanie, programové, systémy

Text:

...konfigurovane ako aktivačný kľúč 16, a/alebo deaktivačný kľúč 18. Aktívačný kľúč 16 je konfigurovaný na aktiváciu monitorovacej jednotky 10 tak, aby monitorovacia jednotka začala monitorovať prístup do transportného kontajnera. Deaktivačný kľúč 18 je konñgurovaný tak, aby deaktivoval monitorovaciu jednotku 10. Každý dátový kľúč 15 zahrňuje schránku dát 15 a, ktorá obsahuje počítačom čitateľnú pamäť.Na obrázku 2 je ilustrovaná interfejsová...

Systém na hlásenie nebezpečenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1228

Dátum: 14.12.2002

Autori: Honegger Philipp, Wälti Hansjürg, Späte Knut, Hess Kurt, Tenchio Georges, Kästli Urs

MPK: G08B 25/00, G08B 29/00, G08B 25/10...

Značky: hlásenie, systém, nebezpečenstva

Text:

...do centrály a tam podať potrebné informácie, zatiaľ čo údržbárske práce sa uskutočňujú na hlásičoch samotných. To isté plati pre preskúšavanie hlásičov, kde tiež musi byť zodpovedajúcim spôsobom centrálainformovaná, aby funkčný test nespustil poplach. Je zrejmé, žetáto procedúra je špeciálne pri väčších zariadeniach zdĺhavá aVynálezom sa má teraz vytvoriť systém na hlásenie nebezpečenstva v úvode uvedeného druhu, pri ktorom môžu byť...

Bezpečnostné zapojenie na diaľkovú ochranu majetku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2676

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hason Marcel

MPK: G08B 25/10, G08B 13/00

Značky: bezpečnostné, zapojenie, dialkovú, majetku, ochranu

Text:

...vlny. Následne vzdialený intemý prijímač túto vlnu zachytáva a el. zariadenie ju dekóduje bud na akustíckú, alebo optickú formu. Nevýhodou systému použitia intemého prijímača avysielača je obmedzenie sily vysielanej aprijímanej elektromagnetickej vlny. Tieto prijímače avysíelače sú značne obmedzené svojím výkonom, nie sú schopné Vygenerovať elmg. vlnu dostatočného výkonu na prekonanie väčších vzdialenosti a kartograñckých...

Zariadenie na skryté ovládanie zabezpečovacieho a/alebo kontrolného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2403

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kučera Peter, Malý Alojz

MPK: G08B 25/10, H04M 11/04

Značky: zabezpečovacieho, systému, kontrolného, skryté, ovládanie, zariadenie

Text:

...sa informácia o narušení objektudostane vždy na políciu a nie majiteľovi alebo užívateľovi objektu. To však za určitých okolností je nevýhodné, pretože tzv. falošné poplachy a stým aj spojené Výjazdy polície sú spoplatnené.V zabezpečovacích systémoch s využitím verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete sjednosmerným prenosom je nevýhodou to, že žiadaný účastník tejto siete, napríklad majitel stráženého objektu týmto systémom len príjme...

Signalizačné zariadenie určené na ochranu objektov s využitím mobilných telefónnych sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2204

Dátum: 11.06.1999

Autor: Sůkal Jaroslav

MPK: H04M 11/04, G08B 25/10

Značky: ochranu, objektov, telefónnych, signalizacné, využitím, určené, mobilných, zariadenie, sietí

Text:

...systém automobilov a pod. Môže byť napájaný z elektrickej siete, automobilovým akumulátorom, prípadne iným zdrojom napätia.Signalizačné zariadenie podľa riešenia je jednoduché, kompaktné a prenosné. Je nenáročné na elektrickú energiu a je ľahko inštalovateľné. Jeho výhodouje to, že kjednému mobilněmu telefónu sa dá pripojit neobmedzené množstvo signalizačných zariadení inštalovaných v jednom, alebo viacerých objektoch. K zvýšeniu...

Zapojenie mobilného varovného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2062

Dátum: 11.01.1999

Autor: Wagner Boris

MPK: G08B 25/10, H04M 11/04

Značky: mobilného, varovného, zariadenia, zapojenie

Text:

...ako aj u sietí súkromných. Komunikačná sieť je rádiovým spojením prepojená s mobilným príjmačom informácie.Pre požadovaný účel technického riešenia je výhodné, akkomunikačnou sieťou je rádiotelefónna sieť alebo verejnárádiotelefónna sieť, ktorá je spoľahlivá a všeobecne využívaná.Z využitia verejnej rádiotelefónnej siete vyplýva, že mobilným príjmačom informácie sa s výhodou stáva mobilný telefónny prístroj NMT alebo GSM alebo príjmač...

Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280917

Dátum: 08.10.1997

Autori: Grygera Jaromír, Pulec Zbyněk

MPK: G08B 25/08, G08B 25/10, G08B 13/22...

Značky: prevzatie, uloženie, predmetov, cenných, zariadenie, transport

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov, predovšetkým veľkých peňažných hotovostí, pozostáva z najmenej jedného odovzdávacieho miesta (21), z najmenej jedného prepravného prostriedku (2) a z najmenej jedného prepravného kontajnera (7), ktorý je umiestniteľný tak do odovzdávacieho miesta (21), ako aj do prepravného prostriedku (2). Každé odovzdávacie miesto (21) a každý prepravný prostriedok (2) sú vybavené sledovacou...